China Sport Stackers

Top Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Yunhao Lou 9.698
2 Yichuan Wang 11.731 2.033
3 Lin Chen 11.788 2.090
4 Fan Yang 12.805 3.107
5 Ying Lu 13.176 3.478
6 Guannan Li 13.344 3.646
7 Yize Li 13.681 3.983
8 Yang Fan 14.010 4.312
9 Zhengshuang Zhao 14.170 4.472
10 Jia Zhen He 14.506 4.808
11 Yiheng Ying 14.553 4.855
12 Chen Miao 14.737 5.039
13 Xinyi Jiang 15.029 5.331
14 Hongyi Ma 15.250 5.552
15 Tong Wu 15.521 5.823
16 Xiaodi Song 15.712 6.014
17 Liu Linhao 15.990 6.292
18 Yiting Gong 15.993 6.295
19 Haobo Ma 16.123 6.425
20 Wang Yi Chuan 16.187 6.489
21 Jiarui Liu 16.287 6.589
22 Yihui Wu 17.769 8.071
23 Mu Bin 18.130 8.432
24 Ran Yu Han 18.375 8.677
25 Song Yi Qi 18.443 8.745
26 Liuhong Yu 19.049 9.351
27 Wang Yu Xuan 19.140 9.442
28 Yuqiao Feng 19.444 9.746
29 Zitong Zhai 19.866 10.168
30 Yibo Wang 20.039 10.341
31 Bo Hu 20.065 10.367
32 Bowen Xiao 21.665 11.967
33 Jiaxue Yang 22.211 12.513
34 Si Tuo Du 22.670 12.972
35 Wenqi Zhao 22.971 13.273
36 Muxi Yu 23.304 13.606
37 Hongyi Wu 23.373 13.675
38 Xiaoming Ma 23.412 13.714
39 Jitian Lou 23.620 13.922
40 Yuanxiong Zhou 24.026 14.328
41 Yi Fan Luo 24.257 14.559
42 Zihui Xu 24.841 15.143
43 Yuntian Hou 30.244 20.546
44 Yuqian Liu 2,000.058 1,990.360

Search

Filters

Menu

© 2017 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy