China Sport Stackers

Top Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Yunhao Lou 9.698
2 Yun Hao Lou 10.965 1.267
3 Yichuan Wang 11.731 2.033
4 Lin Chen 11.788 2.090
5 Yecheng Liang 12.503 2.805
6 Fan Yang 12.601 2.903
7 Haobo Ma 13.110 3.412
8 Ying Lu 13.176 3.478
9 Guannan Li 13.344 3.646
10 Yize Li 13.625 3.927
11 Yang Fan 14.010 4.312
12 Zhengshuang Zhao 14.170 4.472
13 Jia Zhen He 14.506 4.808
14 Yiheng Ying 14.553 4.855
15 Chen Miao 14.737 5.039
16 Xinyi Jiang 15.029 5.331
17 Hongyi Ma 15.250 5.552
18 Jiarui Liu 15.375 5.677
19 Jiaxue Yang 15.403 5.705
20 Tong Wu 15.521 5.823
21 Xiaodi Song 15.712 6.014
22 Yibo Wang 15.873 6.175
23 Liu Linhao 15.990 6.292
24 Yiting Gong 15.993 6.295
25 Wang Yi Chuan 16.187 6.489
26 Wenqi Zhao 16.372 6.674
27 Liuhong Yu 16.892 7.194
28 Yihui Wu 17.769 8.071
29 Mu Bin 18.130 8.432
30 Ran Yu Han 18.375 8.677
31 Song Yi Qi 18.443 8.745
32 Wang Yu Xuan 19.140 9.442
33 Yuqiao Feng 19.444 9.746
34 Zitong Zhai 19.866 10.168
35 Bo Hu 20.065 10.367
36 Zihui Xu 20.368 10.670
37 Bowen Xiao 21.665 11.967
38 Si Tuo Du 22.670 12.972
39 Muxi Yu 23.304 13.606
40 Hongyi Wu 23.373 13.675
41 Xiaoming Ma 23.412 13.714
42 Jitian Lou 23.620 13.922
43 Yuanxiong Zhou 24.026 14.328
44 Yi Fan Luo 24.257 14.559
45 Yuntian Hou 30.244 20.546
46 Yuqian Liu 2,000.058 1,990.360

Search

Filters

Menu

© 2017 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy