China Sport Stackers

Top Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Lin Chen (陈林) 11.788
2 Ying Lu (陆盈) 13.176 1.388
3 Xinyi Jiang 15.029 3.241
4 Jiaxue Yang 15.403 3.615
5 Xiaodi Song 15.712 3.924
6 Yiting Gong 15.993 4.205
7 Liuhong Yu 16.892 5.104
8 Zihui Xu 20.368 8.580
9 Yi Fan Luo 24.257 12.469
10 Yuqian Liu 2,000.058 1,988.270

Search

Filters

Menu

© 2018 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy