China Sport Stackers

Top Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Yunhao Lou 9.698
2 Yun Hao Lou 10.965 1.267
3 Yichuan Wang 11.731 2.033
4 Yecheng Liang 12.503 2.805
5 Fan Yang 12.601 2.903
6 Haobo Ma 13.110 3.412
7 Guannan Li 13.344 3.646
8 Yize Li 13.625 3.927
9 Yang Fan 14.010 4.312
10 Zhengshuang Zhao 14.170 4.472
11 Jia Zhen He 14.506 4.808
12 Yiheng Ying 14.553 4.855
13 Chen Miao 14.737 5.039
14 Hongyi Ma 15.250 5.552
15 Jiarui Liu 15.375 5.677
16 Tong Wu 15.521 5.823
17 Yibo Wang 15.873 6.175
18 Liu Linhao 15.990 6.292
19 Wang Yi Chuan 16.187 6.489
20 Wenqi Zhao 16.372 6.674
21 Yihui Wu 17.769 8.071
22 Mu Bin 18.130 8.432
23 Ran Yu Han 18.375 8.677
24 Song Yi Qi 18.443 8.745
25 Wang Yu Xuan 19.140 9.442
26 Yuqiao Feng 19.444 9.746
27 Zitong Zhai 19.866 10.168
28 Bo Hu 20.065 10.367
29 Bowen Xiao 21.665 11.967
30 Si Tuo Du 22.670 12.972
31 Muxi Yu 23.304 13.606
32 Hongyi Wu 23.373 13.675
33 Xiaoming Ma 23.412 13.714
34 Jitian Lou 23.620 13.922
35 Yuanxiong Zhou 24.026 14.328
36 Yuntian Hou 30.244 20.546

Search

Filters

Menu

© 2017 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy