China Sport Stackers

Top Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Yunhao Lou 9.698
2 Yichuan Wang 11.731 2.033
3 Fan Yang 12.805 3.107
4 Guannan Li 13.344 3.646
5 Yize Li 13.681 3.983
6 Yang Fan 14.010 4.312
7 Zhengshuang Zhao 14.170 4.472
8 Jia Zhen He 14.506 4.808
9 Yiheng Ying 14.553 4.855
10 Chen Miao 14.737 5.039
11 Hongyi Ma 15.250 5.552
12 Tong Wu 15.521 5.823
13 Liu Linhao 15.990 6.292
14 Haobo Ma 16.123 6.425
15 Wang Yi Chuan 16.187 6.489
16 Jiarui Liu 16.287 6.589
17 Yihui Wu 17.769 8.071
18 Mu Bin 18.130 8.432
19 Ran Yu Han 18.375 8.677
20 Song Yi Qi 18.443 8.745
21 Wang Yu Xuan 19.140 9.442
22 Yuqiao Feng 19.444 9.746
23 Zitong Zhai 19.866 10.168
24 Yibo Wang 20.039 10.341
25 Bo Hu 20.065 10.367
26 Bowen Xiao 21.665 11.967
27 Si Tuo Du 22.670 12.972
28 Wenqi Zhao 22.971 13.273
29 Muxi Yu 23.304 13.606
30 Hongyi Wu 23.373 13.675
31 Xiaoming Ma 23.412 13.714
32 Jitian Lou 23.620 13.922
33 Yuanxiong Zhou 24.026 14.328
34 Yuntian Hou 30.244 20.546

Search

Filters

Menu

© 2017 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy