China Sport Stackers

Top Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Yunhao Lou 9.698
2 Yun Hao Lou 10.965 1.267
3 Yichuan Wang 11.731 2.033
4 Yecheng Liang 12.503 2.805
5 Fan Yang 12.601 2.903
6 Haobo Ma 13.110 3.412
7 Guannan Li 13.344 3.646
8 Yize Li 13.625 3.927
9 Zhengshuang Zhao 14.170 4.472
10 Jia Zhen He 14.506 4.808
11 Yiheng Ying 14.553 4.855
12 Chen Miao 14.737 5.039
13 Hongyi Ma 15.250 5.552
14 Jiarui Liu 15.375 5.677
15 Tong Wu 15.521 5.823
16 Yibo Wang 15.873 6.175
17 Liu Linhao 15.990 6.292
18 Wang Yi Chuan 16.187 6.489
19 Wenqi Zhao 16.372 6.674
20 Yihui Wu 17.769 8.071
21 Mu Bin 18.130 8.432
22 Ran Yu Han 18.375 8.677
23 Song Yi Qi 18.443 8.745
24 Wang Yu Xuan 19.140 9.442
25 Yuqiao Feng 19.444 9.746
26 Zitong Zhai 19.866 10.168
27 Bo Hu 20.065 10.367
28 Bowen Xiao 21.665 11.967
29 Si Tuo Du 22.670 12.972
30 Muxi Yu 23.304 13.606
31 Hongyi Wu 23.373 13.675
32 Xiaoming Ma 23.412 13.714
33 Jitian Lou 23.620 13.922
34 Yuanxiong Zhou 24.026 14.328
35 Yuntian Hou 30.244 20.546

Search

Filters

Menu

© 2018 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy