China Sport Stackers

Top Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Yunhao Lou 9.698
2 Yun Hao Lou 10.965 1.267
3 Yichuan Wang 11.731 2.033
4 Lin Chen 11.788 2.090
5 Yecheng Liang 12.503 2.805
6 Fan Yang 12.601 2.903
7 Haobo Ma 13.110 3.412
8 Ying Lu 13.176 3.478
9 Guannan Li 13.344 3.646
10 Yize Li 13.625 3.927
11 Zhengshuang Zhao 14.170 4.472
12 Jia Zhen He 14.506 4.808
13 Yiheng Ying 14.553 4.855
14 Chen Miao 14.737 5.039
15 Xinyi Jiang 15.029 5.331
16 Hongyi Ma 15.250 5.552
17 Jiarui Liu 15.375 5.677
18 Jiaxue Yang 15.403 5.705
19 Tong Wu 15.521 5.823
20 Xiaodi Song 15.712 6.014
21 Yibo Wang 15.873 6.175
22 Liu Linhao 15.990 6.292
23 Yiting Gong 15.993 6.295
24 Wang Yi Chuan 16.187 6.489
25 Wenqi Zhao 16.372 6.674
26 Liuhong Yu 16.892 7.194
27 Yihui Wu 17.769 8.071
28 Mu Bin 18.130 8.432
29 Ran Yu Han 18.375 8.677
30 Song Yi Qi 18.443 8.745
31 Wang Yu Xuan 19.140 9.442
32 Yuqiao Feng 19.444 9.746
33 Zitong Zhai 19.866 10.168
34 Bo Hu 20.065 10.367
35 Zihui Xu 20.368 10.670
36 Bowen Xiao 21.665 11.967
37 Si Tuo Du 22.670 12.972
38 Muxi Yu 23.304 13.606
39 Hongyi Wu 23.373 13.675
40 Xiaoming Ma 23.412 13.714
41 Jitian Lou 23.620 13.922
42 Yuanxiong Zhou 24.026 14.328
43 Yi Fan Luo 24.257 14.559
44 Yuntian Hou 30.244 20.546
45 Yuqian Liu 2,000.058 1,990.360

Search

Filters

Menu

© 2018 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy