Chinese Taipei Sport Stackers

Top Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Chu-Chun Yang 8.906
2 陳芊靜 Qian-Jing Chen  10.037 1.131
3 黃冠東 Guan-Dong Huang 10.109 1.203
4 葉奕辰 Yi-Chen Ye 10.156 1.250
5 陳昀彣 Yun-Wen Chen  10.190 1.284
6 陳昀彣 Yun-Wen Chen 10.206 1.300
7 徐以奐 I-Huan Hsu 10.211 1.305
8 陳昀彣 Yun-Wen Chen  10.321 1.415
9 張嘉穎 Chia-Ying Chang 10.336 1.430
10 陳昀彣 Yun-Wen Chen 10.348 1.442
11 黃睿琥 Rui-Hu Huang 10.392 1.486
12 張嘉穎 Chia-Ying Chang 10.450 1.544
13 張嘉穎 Chia-Ying Chang 10.466 1.560
14 蕭亦珊 Yi-Shan Xiao 10.470 1.564
15 李子煜 Tzu-Yu Lee 10.595 1.689
16 葉奕辰 Yi-Chen Ye 10.646 1.740
17 LIANG-WEI HUANG 10.679 1.773
18 張瑜庭 Yu-Ting Chang 10.682 1.776
19 傅紹祐 Shao-You Fu 10.693 1.787
20 陳柏妤 Po-Yu Chen 10.708 1.802
21 陳昀彣 Yun-Wen Chen  10.723 1.817
22 傅紹祐 Shao-Yo Fu 10.726 1.820
23 傅紹祐 Shao-Yo Fu 10.727 1.821
24 陳芊靜 Qian-Jing Chen 10.797 1.891
25 傅紹祐 Shao-You Fu 10.801 1.895
26 李子煜 Tzu-Yu Lee 10.801 1.895
27 吳毓烜 Yu-Hsuan Wu 10.801 1.895
28 王芊又 Chien-Yu Wang 10.813 1.907
29 陳芊靜 Qian-Jing Chen 10.815 1.909
30 李子煜 Tzu-Yu Lee 10.838 1.932
31 Chih-Wei Sung 10.848 1.942
32 (Tommy) Yi-Fan Wu 10.888 1.982
33 Hsueh-Yi Lin 10.890 1.984
34 蔡睿育 Jui-Yu Tsai 10.893 1.987
35 朱盛鴻 Sheng-Hung Chu 10.894 1.988
36 HAO-EN XU 10.909 2.003
37 蔡秉翰 Ping-Han Tsai 10.912 2.006
38 YI-LUNG WU 10.930 2.024
39 洪斌育 Bin-Yu Hong 10.948 2.042
40 楊博丞 Bo-Cheng Yang 10.968 2.062
41 黃睿琥 Rui-Hu Huang 11.013 2.107
42 蔡睿宇 Rui-Yu Cai 11.030 2.124
43 林佳瑩 Chia-Ying Lin 11.034 2.128
44 丘灝倫 Hao-Lun Chiu 11.073 2.167
45 Luan-Yi Tsou 11.077 2.171
46 黃睿琥 Rui-Hu Huang 11.088 2.182
47 Yi-Fan Wu 11.093 2.187
48 陳芊靜 Qian-Jing Chen 11.154 2.248
49 傅紹祐 Shao-Yo Fu 11.166 2.260
50 傅紹祐 Shao-Yo Fu 11.167 2.261
51 王宥珝 Yu-Hsu Wang 11.187 2.281
52 李玟欣 Wen-Hsin Li 11.188 2.282
53 宋 致緯 11.206 2.300
54 蕭亦珊 Yi-Shan Xiao 11.222 2.316
55 溫翊筑 Yi-Chu Wem 11.230 2.324
56 王芊又 Chien-Yu Wang 11.250 2.344
57 陳柏仁 Austin Chen 11.268 2.362
58 Hui-Ting Pan 11.277 2.371
59 黃彥勳 Yan-Xun Huang 11.281 2.375
60 張瑜庭 Yu-Ting Chang 11.289 2.383
61 黃冠東 Guan-Dong Huang 11.305 2.399
62 黃思淇 Sih-Ci Huang 11.325 2.419
63 徐以奐 I-Huan Hsu 11.326 2.420
64 鄢丞佑 Cheng-Yu Yen 11.327 2.421
65 王宥珝 Yu-Hsu Wang 11.332 2.426
66 溫翊筑 Yi-Chu Wem 11.399 2.493
67 Che-Chen Liu 11.419 2.513
68 Wu Yi Hsuan 11.437 2.531
69 黃彥勳 Yan-Xun Huang 11.438 2.532
70 朱盛鴻 Sheng-Hung Chu 11.448 2.542
71 Luan-Yi Tsou 鄒鑾佾 11.449 2.543
72 陳芊靜 Qian-Jing Chen  11.467 2.561
73 陳柏仁 Bo-Ren Chen 11.486 2.580
74 SHAO-YOU FU 11.498 2.592
75 ZI-HAO WANG 11.566 2.660
76 Meng-Hsin Lin 11.590 2.684
77 陳芓安 Tzu-An Chen 11.602 2.696
78 洪斌育 Bin-Yu Hong 11.606 2.700
79 王芊又 Chien-Yu Wang 11.612 2.706
80 葉奕辰 Yi-Chen Ye 11.613 2.707
81 洪斌育 Bin-Yu Hong 11.613 2.707
82 葉奐均 Huan-Chun Yeh 11.627 2.721
83 傅紹祐 Shao-You Fu 11.657 2.751
84 莊馥華 Fu-Hua Chuang 11.723 2.817
85 蕭亦珊 Yi-Shan Xiao 11.725 2.819
86 呂琳萱 Makena Lu 11.726 2.820
87 Cheng-Wei Ho 何晟瑋 11.728 2.822
88 葉奕辰 Yi-Chen Yeh 11.729 2.823
89 吳郡之 Jyun-Chih Wu 11.735 2.829
90 周芫琦 Yuan-Chi Chou 11.747 2.841
91 張瑜庭 Yu-Ting Chang 11.748 2.842
92 黃奕銘 Yi-Ming Huang 11.773 2.867
93 黃彥勳 Yan-Xun Huang 11.782 2.876
94 鍾亮怡 Liang-Yi Chung 11.790 2.884
95 黃上宸 Shang-Chen Huang 11.812 2.906
96 黃霈玲 Pei-Ling Huang 11.814 2.908
97 張嘉穎 Chia-Ying Chang 11.820 2.914
98 Rui-Yu Cai 蔡睿宇 11.839 2.933
99 Tien-Jung Yang 11.861 2.955
100 廖圉鈜 Yu-Hung Liao 11.862 2.956
load more

Search

Filters

Menu

© 2017 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy