Japan Sport Stackers

Top Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Yuhki Lin 10.362
2 Sota Takamori 10.398 0.036
3 Keishin Mori 10.947 0.585
4 Sara Wavde 11.936 1.574
5 Miku Chiba 12.301 1.939
6 Kai Best 12.566 2.204
7 Keisuke Sasaki 12.800 2.438
8 Tsuyoshi Seo 13.158 2.796
9 Yujin Lin 13.165 2.803
10 Atsushi Tokoro 14.004 3.642
11 Yui Nishioka 14.040 3.678
12 Ray Honeyman 14.142 3.780
13 Akari Seo 14.316 3.954
14 Daisuke Miura 15.204 4.842
15 Ryo Kurochi 15.405 5.043
16 Tohko Hamada 15.417 5.055
17 Takahiro Nishiyama 15.574 5.212
18 Yutaka Yamazaki 15.640 5.278
19 Junya Shoda 16.140 5.778
20 Kenji Hayasaka 16.511 6.149
21 Hikaru Saito 16.709 6.347
22 Ray Haneyman 16.741 6.379
23 Rina Nakano 16.770 6.408
24 Kaisei Suzuki 16.885 6.523
25 Takashi Maeda 16.950 6.588
26 Momona Shinobu 17.005 6.643
27 Yu Sakai 17.060 6.698
28 Hinata Takazawa 17.684 7.322
29 Moka Nishiura 17.903 7.541
30 Mari Iimuro 17.925 7.563
31 Kiyoshi Ogushi 17.941 7.579
32 Seiichi Tatsuya 17.986 7.624
33 Takumi Yamaguchi 17.998 7.636
34 Misa Baba 18.051 7.689
35 Shii Sugahara 19.210 8.848
36 Ayaka Wakabayashi 19.350 8.988
37 Taichiro Hamada 19.396 9.034
38 Mina Seo 19.425 9.063
39 Kotaro Honda 19.447 9.085
40 Hisashi Tokoro 19.527 9.165
41 Shoko Arai 19.678 9.316
42 Takaaki Takebayashi 19.754 9.392
43 Daichi Yamaguchi 19.867 9.505
44 Yusuke Iizuka 19.987 9.625
45 Kai Okura 20.127 9.765
46 katsuya Ikumi 20.183 9.821
47 Shuhei Koizumi 20.409 10.047
48 Nahoro Wakamura 20.535 10.173
49 Kazumi Maeda 20.640 10.278
50 Saki Shimokawa 20.913 10.551
51 Mikuru Nagahashi 21.094 10.732
52 Yuusuke Ogawa 21.159 10.797
53 Haruka Ogawa 21.354 10.992
54 Tatsuya Sone 21.534 11.172
55 Honoka Baba 21.674 11.312
56 Koharu Honda 21.785 11.423
57 Ayumi Takanezawa 21.791 11.429
58 Naoko Takanezawa 22.447 12.085
59 Kazuki Sumi 22.561 12.199
60 Satomi Sawada 22.949 12.587
61 Koutaro Takada 23.015 12.653
62 Satoshi Nakamura 23.132 12.770
63 Hiromu Wakamura 23.202 12.840
64 Toko Hamada 23.342 12.980
65 Asuka Kobayashi 23.703 13.341
66 Kanaha Yamamoto 23.882 13.520
67 Mitsuo Furukawa 24.010 13.648
68 Mitsuaki Oishi 24.112 13.750
69 Shoshi Kondo 24.290 13.928
70 Rui Moriya 24.318 13.956
71 Haruka Takei 24.569 14.207
72 Akemi Sasaki 24.571 14.209
73 Midori Saito 24.627 14.265
74 Megumi Miyamoto 24.774 14.412
75 Suzumi Kurumada 24.919 14.557
76 Naomi Katsunuma 25.099 14.737
77 Taiga Abe 25.106 14.744
78 Senzaburo Kunimatsu 25.177 14.815
79 Yumiko Okita 25.487 15.125
80 Norihiro Iwasa 25.495 15.133
81 Takuto Tominaga 25.503 15.141
82 Tadao Nirei 25.545 15.183
83 Kaila Gohda 25.882 15.520
84 Kotaro Takada 26.046 15.684
85 Akari Nishida 26.072 15.710
86 Tamiko Sato 26.080 15.718
87 Hiroki Nakayama 26.111 15.749
88 Kouki Seki 26.259 15.897
89 Kazane Shimizu 26.499 16.137
90 Rihito Sawada 26.515 16.153
91 Toshikazu Miyamoto 26.751 16.389
92 Kazuma Sumi 27.067 16.705
93 Kaisei Sunaga 27.296 16.934
94 Naoko Honda 27.371 17.009
95 Yuuto Nakamura 27.430 17.068
96 Fumina Sakuma 27.537 17.175
97 Yusuke Ogawa 28.104 17.742
98 Yusei Takagii 28.371 18.009
99 Aoto Ogawa 28.622 18.260
100 Yuriko Nakamura 29.204 18.842
load more

Search

Filters

Menu

© 2017 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy