Japan Sport Stackers

Top Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Yuhki Lin 10.362
2 Sota Takamori 10.454 0.092
3 Sota Takamori 10.577 0.215
4 Keishin Mori 10.947 0.585
5 Sara Wavde 11.936 1.574
6 Miku Chiba 12.301 1.939
7 Mitaka Iwasa 12.314 1.952
8 Kai Best 12.566 2.204
9 Keisuke Sasaki 12.800 2.438
10 Tsuyoshi Seo 13.158 2.796
11 Yujin Lin 13.165 2.803
12 Atsushi Tokoro 14.004 3.642
13 Yui Nishioka 14.040 3.678
14 Ray Honeyman 14.142 3.780
15 Akari Seo 14.316 3.954
16 Daisuke Miura 15.204 4.842
17 Ryo Kurochi 15.405 5.043
18 Tohko Hamada 15.417 5.055
19 Takahiro Nishiyama 15.574 5.212
20 Yutaka Yamazaki 15.640 5.278
21 Junya Shoda 16.140 5.778
22 Kenji Hayasaka 16.511 6.149
23 Hikaru Saito 16.709 6.347
24 Ray Haneyman 16.741 6.379
25 Rina Nakano 16.770 6.408
26 Kaisei Suzuki 16.885 6.523
27 Takashi Maeda 16.950 6.588
28 Momona Shinobu 17.005 6.643
29 Yu Sakai 17.060 6.698
30 Hinata Takazawa 17.684 7.322
31 Moka Nishiura 17.903 7.541
32 Mari Iimuro 17.925 7.563
33 Kiyoshi Ogushi 17.941 7.579
34 Seiichi Tatsuya 17.986 7.624
35 Takumi Yamaguchi 17.998 7.636
36 Misa Baba 18.051 7.689
37 Shii Sugahara 19.210 8.848
38 Ayaka Wakabayashi 19.350 8.988
39 Taichiro Hamada 19.396 9.034
40 Mina Seo 19.425 9.063
41 Kotaro Honda 19.447 9.085
42 Hisashi Tokoro 19.527 9.165
43 Shoko Arai 19.678 9.316
44 Takaaki Takebayashi 19.754 9.392
45 Daichi Yamaguchi 19.867 9.505
46 Yusuke Iizuka 19.987 9.625
47 Kai Okura 20.127 9.765
48 katsuya Ikumi 20.183 9.821
49 Shuhei Koizumi 20.409 10.047
50 Nahoro Wakamura 20.535 10.173
51 Kazumi Maeda 20.640 10.278
52 Saki Shimokawa 20.913 10.551
53 Mikuru Nagahashi 21.094 10.732
54 Yuusuke Ogawa 21.159 10.797
55 Haruka Ogawa 21.354 10.992
56 Tatsuya Sone 21.534 11.172
57 Honoka Baba 21.674 11.312
58 Koharu Honda 21.785 11.423
59 Ayumi Takanezawa 21.791 11.429
60 Naoko Takanezawa 22.447 12.085
61 Kazuki Sumi 22.561 12.199
62 Satomi Sawada 22.949 12.587
63 Koutaro Takada 23.015 12.653
64 Satoshi Nakamura 23.132 12.770
65 Hiromu Wakamura 23.202 12.840
66 Toko Hamada 23.342 12.980
67 Asuka Kobayashi 23.703 13.341
68 Kanaha Yamamoto 23.882 13.520
69 Mitsuo Furukawa 24.010 13.648
70 Mitsuaki Oishi 24.112 13.750
71 Shoshi Kondo 24.290 13.928
72 Rui Moriya 24.318 13.956
73 Haruka Takei 24.569 14.207
74 Akemi Sasaki 24.571 14.209
75 Midori Saito 24.627 14.265
76 Megumi Miyamoto 24.774 14.412
77 Suzumi Kurumada 24.919 14.557
78 Naomi Katsunuma 25.099 14.737
79 Taiga Abe 25.106 14.744
80 Senzaburo Kunimatsu 25.177 14.815
81 Yumiko Okita 25.487 15.125
82 Norihiro Iwasa 25.495 15.133
83 Takuto Tominaga 25.503 15.141
84 Tadao Nirei 25.545 15.183
85 Kaila Gohda 25.882 15.520
86 Kotaro Takada 26.046 15.684
87 Akari Nishida 26.072 15.710
88 Tamiko Sato 26.080 15.718
89 Hiroki Nakayama 26.111 15.749
90 Kouki Seki 26.259 15.897
91 Kazane Shimizu 26.499 16.137
92 Rihito Sawada 26.515 16.153
93 Toshikazu Miyamoto 26.751 16.389
94 Kazuma Sumi 27.067 16.705
95 Kaisei Sunaga 27.296 16.934
96 Naoko Honda 27.371 17.009
97 Yuuto Nakamura 27.430 17.068
98 Fumina Sakuma 27.537 17.175
99 Yusuke Ogawa 28.104 17.742
100 Yusei Takagii 28.371 18.009
load more

Search

Filters

Menu

© 2017 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy