PrelimsAsian Open Sport Stacking Championships

Individuals

6U M

3-3-3 Time Gap
1 Chan Keng Ian
2 Guan-Dong Huang 1.914 1.914
3 YUNG-TENG LIN 2.353 2.353
4 Ching-Chih Chang 2.677 2.677
5 HUAN-CHI SU 2.901 2.901
6 YU-CHUN HUANG 3.627 3.627
7 CHENG-YUAN XU 4.608 4.608
8 CHIH-HSUAN TSAI 5.592 5.592
3-6-3 Time Gap
1 Chan Keng Ian
2 Guan-Dong Huang 2.517 2.517
3 YUNG-TENG LIN 2.615 2.615
4 Ching-Chih Chang 3.154 3.154
5 HUAN-CHI SU 4.116 4.116
6 YU-CHUN HUANG 4.569 4.569
7 CHIH-HSUAN TSAI 6.079 6.079
8 CHENG-YUAN XU 6.472 6.472
cycle Time Gap
1 Chan Keng Ian
2 YUNG-TENG LIN 7.603 7.603
3 Guan-Dong Huang 9.593 9.593
4 Ching-Chih Chang 9.984 9.984
5 HUAN-CHI SU 13.866 13.866
6 YU-CHUN HUANG 15.048 15.048
7 CHENG-YUAN XU 21.092 21.092
8 CHIH-HSUAN TSAI 21.870 21.870
All-Around Time Gap
1 YUNG-TENG LIN 12.571
2 Guan-Dong Huang 14.024 1.453
3 Ching-Chih Chang 15.815 3.244
4 HUAN-CHI SU 20.883 8.312
5 YU-CHUN HUANG 23.244 10.673
6 CHENG-YUAN XU 32.172 19.601
7 CHIH-HSUAN TSAI 33.541 20.970

6U F

3-3-3 Time Gap
1 YU-CHEN CHENG 3.394
2 王 謹涵 3.752 0.358
3 林 作璇 5.931 2.537
3-6-3 Time Gap
1 YU-CHEN CHENG 4.719
2 王 謹涵 5.158 0.439
3 林 作璇 8.213 3.494
cycle Time Gap
1 王 謹涵 14.931
2 YU-CHEN CHENG 15.792 0.861
3 林 作璇 25.508 10.577
All-Around Time Gap
1 王 謹涵 23.841
2 YU-CHEN CHENG 23.905 0.064
3 林 作璇 39.652 15.811

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 HONG-YU TU 2.024
2 JIA-KAI LIU 2.063 0.039
3 RUI-HU HUANG 2.164 0.140
4 Shih-Che Lin 2.165 0.141
5 Juatin Pua Jun Rin 2.361 0.337
6 HUANG JING-CHENG 2.605 0.581
7 CHIA-JEN HO 2.638 0.614
8 HSUAN-YU KO 2.691 0.667
9 WEI-HENG HUANG 2.834 0.810
10 HENG-CHIH LIOU 2.879 0.855
11 Yu-Hsu Wang 2.937 0.913
12 TSUN-TSE CHOU 2.944 0.920
13 YI-EN TSAI 3.012 0.988
14 OU YANG-HONG 3.158 1.134
15 JIE-KAI JHANG 3.262 1.238
16 YU-YUN LAI 3.351 1.327
17 YI-KAI ZHANG 3.356 1.332
18 LI-CHENG HUANG 3.483 1.459
19 HONG-YUAN JHIH 3.540 1.516
20 JIA-JUN MA 3.546 1.522
21 YOU-CHENG LIN 3.557 1.533
22 ZIH-SIN SONG 3.580 1.556
23 WEI-CING WANG 3.676 1.652
24 BO-YU PU 3.982 1.958
25 FONG-YOU LIOU 4.074 2.050
26 YI-LIN SU 4.207 2.183
27 CI-SING LIOU 4.230 2.206
3-6-3 Time Gap
1 YI-KAI ZHANG 2.642
2 HONG-YU TU 2.787 0.145
3 Juatin Pua Jun Rin 2.857 0.215
4 Yu-Hsu Wang 2.859 0.217
5 JIA-JUN MA 3.151 0.509
6 YI-EN TSAI 3.333 0.691
7 WEI-HENG HUANG 3.413 0.771
8 HUANG JING-CHENG 3.447 0.805
9 CHIA-JEN HO 3.526 0.884
10 Shih-Che Lin 3.621 0.979
11 HENG-CHIH LIOU 3.626 0.984
12 JIE-KAI JHANG 3.800 1.158
13 TSUN-TSE CHOU 4.030 1.388
14 HSUAN-YU KO 4.136 1.494
15 YU-YUN LAI 4.168 1.526
16 CI-SING LIOU 4.460 1.818
17 RUI-HU HUANG 4.524 1.882
18 LI-CHENG HUANG 4.575 1.933
19 YOU-CHENG LIN 4.581 1.939
20 WEI-CING WANG 4.591 1.949
21 ZIH-SIN SONG 4.655 2.013
22 HONG-YUAN JHIH 4.688 2.046
23 JIA-KAI LIU 4.766 2.124
24 YI-LIN SU 5.260 2.618
25 BO-YU PU 5.283 2.641
26 OU YANG-HONG 10.141 7.499
27 FONG-YOU LIOU scratch --
cycle Time Gap
1 YI-KAI ZHANG 7.280
2 RUI-HU HUANG 7.953 0.673
3 Juatin Pua Jun Rin 8.113 0.833
4 Yu-Hsu Wang 8.529 1.249
5 HONG-YU TU 8.865 1.585
6 YI-EN TSAI 9.055 1.775
7 CHIA-JEN HO 9.262 1.982
8 HENG-CHIH LIOU 9.305 2.025
9 JIA-KAI LIU 9.675 2.395
10 HUANG JING-CHENG 10.067 2.787
11 HSUAN-YU KO 10.102 2.822
12 WEI-HENG HUANG 11.113 3.833
13 HONG-YUAN JHIH 12.113 4.833
14 JIE-KAI JHANG 12.315 5.035
15 Shih-Che Lin 12.598 5.318
16 CI-SING LIOU 12.849 5.569
17 LI-CHENG HUANG 13.104 5.824
18 YU-YUN LAI 13.267 5.987
19 OU YANG-HONG 13.377 6.097
20 ZIH-SIN SONG 13.885 6.605
21 YI-LIN SU 14.763 7.483
22 YOU-CHENG LIN 14.870 7.590
23 JIA-JUN MA 15.044 7.764
24 TSUN-TSE CHOU 15.981 8.701
25 BO-YU PU 16.794 9.514
26 WEI-CING WANG 17.990 10.710
27 FONG-YOU LIOU scratch --
All-Around Time Gap
1 YI-KAI ZHANG 13.278
2 Juatin Pua Jun Rin 13.331 0.053
3 HONG-YU TU 13.676 0.398
4 Yu-Hsu Wang 14.325 1.047
5 RUI-HU HUANG 14.641 1.363
6 YI-EN TSAI 15.400 2.122
7 CHIA-JEN HO 15.426 2.148
8 HENG-CHIH LIOU 15.810 2.532
9 HUANG JING-CHENG 16.119 2.841
10 JIA-KAI LIU 16.504 3.226
11 HSUAN-YU KO 16.929 3.651
12 WEI-HENG HUANG 17.360 4.082
13 Shih-Che Lin 18.384 5.106
14 JIE-KAI JHANG 19.377 6.099
15 HONG-YUAN JHIH 20.341 7.063
16 YU-YUN LAI 20.786 7.508
17 LI-CHENG HUANG 21.162 7.884
18 CI-SING LIOU 21.539 8.261
19 JIA-JUN MA 21.741 8.463
20 ZIH-SIN SONG 22.120 8.842
21 TSUN-TSE CHOU 22.955 9.677
22 YOU-CHENG LIN 23.008 9.730
23 YI-LIN SU 24.230 10.952
24 BO-YU PU 26.059 12.781
25 WEI-CING WANG 26.257 12.979
26 OU YANG-HONG 26.676 13.398

11 M

3-3-3 Time Gap
1 Jin Hong Park 1.731
2 Ju Seong Kang 1.767 0.036
3 CHIA-YING CHANG 2.062 0.331
4 Tien-Jung Yang 2.087 0.356
5 YI-AN YAN 2.095 0.364
6 TING-CHIEH CHEN 2.255 0.524
7 YU-CHI CHEN 2.373 0.642
8 CHENG-SYUAN SYU 2.424 0.693
9 CHUN-LIANG CHEN 2.450 0.719
10 CHIEH-LUN HSU 2.484 0.753
11 Indigo Stephens 2.516 0.785
12 GENG-LUN JHANG 2.666 0.935
13 WEI-CI SYU 2.666 0.935
14 HONG-CI SU 2.677 0.946
15 HUNG-YU CHIANG 2.969 1.238
16 GUAN-HONG CHEN 3.092 1.361
17 CHIA-HUNG HSIEH 3.631 1.900
18 LI-RONG CHEN scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Jin Hong Park 2.246
2 Tien-Jung Yang 2.595 0.349
3 TING-CHIEH CHEN 2.791 0.545
4 CHIA-YING CHANG 2.807 0.561
5 WEI-CI SYU 2.973 0.727
6 Indigo Stephens 3.001 0.755
7 CHIEH-LUN HSU 3.048 0.802
8 GUAN-HONG CHEN 3.068 0.822
9 YU-CHI CHEN 3.141 0.895
10 YI-AN YAN 3.184 0.938
11 CHIA-HUNG HSIEH 3.405 1.159
12 LI-RONG CHEN 3.544 1.298
13 CHUN-LIANG CHEN 3.879 1.633
14 CHENG-SYUAN SYU 4.143 1.897
15 HONG-CI SU 4.291 2.045
16 HUNG-YU CHIANG 4.291 2.045
17 GENG-LUN JHANG 6.233 3.987
18 Ju Seong Kang 6.520 4.274
cycle Time Gap
1 Ju Seong Kang 6.580
2 Tien-Jung Yang 7.605 1.025
3 CHIA-YING CHANG 8.077 1.497
4 YI-AN YAN 8.101 1.521
5 GUAN-HONG CHEN 8.626 2.046
6 Jin Hong Park 8.921 2.341
7 CHIA-HUNG HSIEH 9.235 2.655
8 TING-CHIEH CHEN 9.542 2.962
9 WEI-CI SYU 9.567 2.987
10 Indigo Stephens 9.829 3.249
11 CHENG-SYUAN SYU 10.571 3.991
12 GENG-LUN JHANG 11.296 4.716
13 CHUN-LIANG CHEN 11.341 4.761
14 YU-CHI CHEN 11.988 5.408
15 HONG-CI SU 12.275 5.695
16 CHIEH-LUN HSU 12.580 6.000
17 HUNG-YU CHIANG 14.152 7.572
18 LI-RONG CHEN 15.330 8.750
All-Around Time Gap
1 Tien-Jung Yang 12.287
2 Jin Hong Park 12.898 0.611
3 CHIA-YING CHANG 12.946 0.659
4 YI-AN YAN 13.380 1.093
5 TING-CHIEH CHEN 14.588 2.301
6 GUAN-HONG CHEN 14.786 2.499
7 Ju Seong Kang 14.867 2.580
8 WEI-CI SYU 15.206 2.919
9 Indigo Stephens 15.346 3.059
10 CHIA-HUNG HSIEH 16.271 3.984
11 CHENG-SYUAN SYU 17.138 4.851
12 YU-CHI CHEN 17.502 5.215
13 CHUN-LIANG CHEN 17.670 5.383
14 CHIEH-LUN HSU 18.112 5.825
15 HONG-CI SU 19.243 6.956
16 GENG-LUN JHANG 20.195 7.908
17 HUNG-YU CHIANG 21.412 9.125

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 Qian-Jing Chen 2.133
2 Hsin-Yu Yang 2.368 0.235
3 Cha Mi Kim 2.401 0.268
4 MIN-TZU WU 2.423 0.290
5 YI-ZHEN CHEN 2.429 0.296
6 YU-HSIN CHEN 2.597 0.464
7 Jin Ju Choi 2.648 0.515
8 Yuan-Chi Chou 2.707 0.574
9 YU-HUA CHENG 2.945 0.812
10 PEI-YUAN WANG 2.948 0.815
11 ZIH-YU WU 3.187 1.054
12 RUO-SYUAN HUANG 3.637 1.504
13 CHIEN-CHI LIN 3.954 1.821
3-6-3 Time Gap
1 YU-HSIN CHEN 2.790
2 Qian-Jing Chen 2.814 0.024
3 Hsin-Yu Yang 3.052 0.262
4 MIN-TZU WU 3.358 0.568
5 Yuan-Chi Chou 3.421 0.631
6 PEI-YUAN WANG 3.550 0.760
7 RUO-SYUAN HUANG 3.691 0.901
8 Cha Mi Kim 3.708 0.918
9 Jin Ju Choi 3.852 1.062
10 YU-HUA CHENG 4.049 1.259
11 YI-ZHEN CHEN 4.833 2.043
12 CHIEN-CHI LIN 5.223 2.433
13 ZIH-YU WU 5.612 2.822
cycle Time Gap
1 Hsin-Yu Yang 8.876
2 Yuan-Chi Chou 9.681 0.805
3 Qian-Jing Chen 9.979 1.103
4 YI-ZHEN CHEN 10.079 1.203
5 Cha Mi Kim 10.346 1.470
6 MIN-TZU WU 10.429 1.553
7 RUO-SYUAN HUANG 10.776 1.900
8 Jin Ju Choi 10.998 2.122
9 PEI-YUAN WANG 11.093 2.217
10 YU-HSIN CHEN 11.639 2.763
11 YU-HUA CHENG 12.651 3.775
12 CHIEN-CHI LIN 16.052 7.176
13 ZIH-YU WU 16.063 7.187
All-Around Time Gap
1 Hsin-Yu Yang 14.296
2 Qian-Jing Chen 14.926 0.630
3 Yuan-Chi Chou 15.809 1.513
4 MIN-TZU WU 16.210 1.914
5 Cha Mi Kim 16.455 2.159
6 YU-HSIN CHEN 17.026 2.730
7 YI-ZHEN CHEN 17.341 3.045
8 Jin Ju Choi 17.498 3.202
9 PEI-YUAN WANG 17.591 3.295
10 RUO-SYUAN HUANG 18.104 3.808
11 YU-HUA CHENG 19.645 5.349
12 ZIH-YU WU 24.862 10.566
13 CHIEN-CHI LIN 25.229 10.933

9 M

3-3-3 Time Gap
1 Chan Keng Ian 1.834
2 HAO-EN XU 1.924 0.090
3 Liang-Wei Huang 1.970 0.136
4 BO-YU LIN 1.993 0.159
5 Tan Yen Sheen 2.042 0.208
6 Meng-Ju Tsai 2.085 0.251
7 SHAO-YOU FU 2.151 0.317
8 Justin Yong Xiang Yu 2.194 0.360
9 TAN-EN GUO 2.200 0.366
10 YI-CHEN YE 2.234 0.400
11 RUEI-JHANG WONG 2.289 0.455
12 CHENG-SYUAN LIN 2.364 0.530
13 KAI-CHEN HSIAO 2.500 0.666
14 PO-CHUN WANG 2.544 0.710
15 HO-LING CHANG 3.067 1.233
16 PIN-YU CAI 3.070 1.236
17 JYUN-YU CHEN 3.098 1.264
18 HONG-EN WEI 3.128 1.294
19 SHIH-RONG HUANG 3.589 1.755
20 LI-EN XU 4.161 2.327
21 SHENG-WEI CHEN 4.531 2.697
22 BO-HAO HUANG 4.815 2.981
23 SHENG-KAI CHEN 5.534 3.700
24 PIN-RONG PENG 7.221 5.387
3-6-3 Time Gap
1 Chan Keng Ian 2.190
2 Tan Yen Sheen 2.457 0.267
3 HAO-EN XU 2.519 0.329
4 Liang-Wei Huang 2.585 0.395
5 Justin Yong Xiang Yu 2.660 0.470
6 SHAO-YOU FU 2.719 0.529
7 TAN-EN GUO 2.835 0.645
8 LI-EN XU 2.854 0.664
9 YI-CHEN YE 2.875 0.685
10 Meng-Ju Tsai 2.893 0.703
11 BO-YU LIN 3.012 0.822
12 CHENG-SYUAN LIN 3.041 0.851
13 RUEI-JHANG WONG 3.156 0.966
14 KAI-CHEN HSIAO 3.192 1.002
15 PIN-YU CAI 3.197 1.007
16 JYUN-YU CHEN 3.320 1.130
17 PO-CHUN WANG 3.472 1.282
18 HONG-EN WEI 3.511 1.321
19 BO-HAO HUANG 3.900 1.710
20 HO-LING CHANG 3.986 1.796
21 SHENG-WEI CHEN 4.120 1.930
22 SHENG-KAI CHEN 4.143 1.953
23 PIN-RONG PENG 4.463 2.273
24 SHIH-RONG HUANG 4.724 2.534
cycle Time Gap
1 Chan Keng Ian 5.875
2 HAO-EN XU 7.101 1.226
3 Liang-Wei Huang 7.228 1.353
4 Meng-Ju Tsai 7.298 1.423
5 BO-YU LIN 7.755 1.880
6 Tan Yen Sheen 7.926 2.051
7 SHAO-YOU FU 7.955 2.080
8 TAN-EN GUO 8.274 2.399
9 LI-EN XU 8.410 2.535
10 YI-CHEN YE 8.808 2.933
11 PIN-RONG PENG 9.102 3.227
12 Justin Yong Xiang Yu 9.438 3.563
13 HONG-EN WEI 9.458 3.583
14 PIN-YU CAI 9.646 3.771
15 KAI-CHEN HSIAO 9.659 3.784
16 BO-HAO HUANG 10.061 4.186
17 CHENG-SYUAN LIN 10.525 4.650
18 JYUN-YU CHEN 10.612 4.737
19 SHIH-RONG HUANG 10.644 4.769
20 HO-LING CHANG 11.809 5.934
21 SHENG-WEI CHEN 12.341 6.466
22 PO-CHUN WANG 13.373 7.498
23 RUEI-JHANG WONG 13.813 7.938
24 SHENG-KAI CHEN 13.873 7.998
All-Around Time Gap
1 Chan Keng Ian 9.899
2 HAO-EN XU 11.544 1.645
3 Liang-Wei Huang 11.783 1.884
4 Meng-Ju Tsai 12.276 2.377
5 Tan Yen Sheen 12.425 2.526
6 BO-YU LIN 12.760 2.861
7 SHAO-YOU FU 12.825 2.926
8 TAN-EN GUO 13.309 3.410
9 YI-CHEN YE 13.917 4.018
10 Justin Yong Xiang Yu 14.292 4.393
11 KAI-CHEN HSIAO 15.351 5.452
12 LI-EN XU 15.425 5.526
13 PIN-YU CAI 15.913 6.014
14 CHENG-SYUAN LIN 15.930 6.031
15 HONG-EN WEI 16.097 6.198
16 JYUN-YU CHEN 17.030 7.131
17 BO-HAO HUANG 18.776 8.877
18 HO-LING CHANG 18.862 8.963
19 SHIH-RONG HUANG 18.957 9.058
20 RUEI-JHANG WONG 19.258 9.359
21 PO-CHUN WANG 19.389 9.490
22 PIN-RONG PENG 20.786 10.887
23 SHENG-WEI CHEN 20.992 11.093
24 SHENG-KAI CHEN 23.550 13.651

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 JING-FANG HUANG 2.015
2 Caitlin Wang 2.094 0.079
3 LIANG-YI CHUNG 2.136 0.121
4 JIA-LING YE 2.139 0.124
5 Fu-Hua Chuang 2.238 0.223
6 Hui-Xuan Luo 2.375 0.360
7 YU-TING CHEN 2.403 0.388
8 Chieh-Yu Wu 2.467 0.452
9 PEI-CHUN CHEN 2.553 0.538
10 Kuan-Pei Lu 2.588 0.573
11 YOU-SIN CAI 2.815 0.800
12 YA-JHU FAN 2.839 0.824
13 CHIEN-YI HUANG 3.114 1.099
14 PIN-HAN LIN 3.123 1.108
15 YU-JHIH ZENG 3.403 1.388
16 YU-CHIA LIN 3.522 1.507
17 TING-FANG WANG 3.551 1.536
18 SIN-YU LIN 4.426 2.411
3-6-3 Time Gap
1 Caitlin Wang 2.455
2 CHIEN-YI HUANG 2.644 0.189
3 Hui-Xuan Luo 2.752 0.297
4 Fu-Hua Chuang 2.821 0.366
5 JIA-LING YE 2.892 0.437
6 Kuan-Pei Lu 3.091 0.636
7 Chieh-Yu Wu 3.156 0.701
8 PEI-CHUN CHEN 3.314 0.859
9 YU-TING CHEN 3.577 1.122
10 YOU-SIN CAI 3.678 1.223
11 YA-JHU FAN 3.684 1.229
12 PIN-HAN LIN 3.799 1.344
13 JING-FANG HUANG 4.146 1.691
14 LIANG-YI CHUNG 4.466 2.011
15 YU-JHIH ZENG 4.747 2.292
16 YU-CHIA LIN 4.873 2.418
17 SIN-YU LIN 5.081 2.626
18 TING-FANG WANG 5.486 3.031
cycle Time Gap
1 LIANG-YI CHUNG 7.607
2 JING-FANG HUANG 7.613 0.006
3 Fu-Hua Chuang 7.617 0.010
4 Kuan-Pei Lu 8.182 0.575
5 CHIEN-YI HUANG 8.502 0.895
6 Hui-Xuan Luo 8.699 1.092
7 Caitlin Wang 9.298 1.691
8 YU-JHIH ZENG 9.698 2.091
9 PIN-HAN LIN 10.170 2.563
10 Chieh-Yu Wu 10.217 2.610
11 JIA-LING YE 10.276 2.669
12 YOU-SIN CAI 11.170 3.563
13 YA-JHU FAN 11.566 3.959
14 PEI-CHUN CHEN 12.699 5.092
15 YU-CHIA LIN 12.983 5.376
16 TING-FANG WANG 13.686 6.079
17 YU-TING CHEN 13.746 6.139
18 SIN-YU LIN 14.978 7.371
All-Around Time Gap
1 Fu-Hua Chuang 12.676
2 JING-FANG HUANG 13.774 1.098
3 Hui-Xuan Luo 13.826 1.150
4 Caitlin Wang 13.847 1.171
5 Kuan-Pei Lu 13.861 1.185
6 LIANG-YI CHUNG 14.209 1.533
7 CHIEN-YI HUANG 14.260 1.584
8 JIA-LING YE 15.307 2.631
9 Chieh-Yu Wu 15.840 3.164
10 PIN-HAN LIN 17.092 4.416
11 YOU-SIN CAI 17.663 4.987
12 YU-JHIH ZENG 17.848 5.172
13 YA-JHU FAN 18.089 5.413
14 PEI-CHUN CHEN 18.566 5.890
15 YU-TING CHEN 19.726 7.050
16 YU-CHIA LIN 21.378 8.702
17 TING-FANG WANG 22.723 10.047
18 SIN-YU LIN 24.485 11.809

10 M

3-3-3 Time Gap
1 Ivan Liew Yi Onn 1.737
2 PO-MIN WANG 1.994 0.257
3 DA-QING HUANG 2.035 0.298
4 YU-XUAN WU 2.080 0.343
5 Yunhao Lou 2.094 0.357
6 Yujin Lin 2.129 0.392
7 YUAN-CHENG QIU 2.189 0.452
8 SIN-JHIH LAI 2.198 0.461
9 CHIH-HSIANG YU 2.245 0.508
10 MING-YING LI 2.264 0.527
11 YU-AN CHEN 2.271 0.534
12 Won Seok Jang 2.280 0.543
13 HONG-YUAN JHANG 2.308 0.571
14 YEN-PIN FANG 2.311 0.574
15 KAI-YU LIN 2.328 0.591
16 FAN-KAI CHANG 2.347 0.610
17 CHENG-YU HO 2.359 0.622
18 JIA-LONG ZOU 2.404 0.667
19 CHING-HSIANG WANG 2.490 0.753
20 PO-HAN LU 2.508 0.771
21 KANG-LUN FENG 2.524 0.787
22 TA-JUI LIU 2.721 0.984
23 LI-YU YUAN 2.792 1.055
24 PO-YU YANG 2.793 1.056
25 Lim Jiun Yan 2.948 1.211
26 SHENG-FENG LI 3.053 1.316
27 SHENG-YANG CHU 3.061 1.324
28 CHENG-AN HO 3.370 1.633
29 JIA-WEI LIU 3.379 1.642
30 CHENG-YOU JHANG 3.507 1.770
31 PING-CHENG LI 3.635 1.898
32 HUI-YI CHAO 3.959 2.222
3-6-3 Time Gap
1 PO-MIN WANG 2.441
2 YU-XUAN WU 2.583 0.142
3 Yujin Lin 2.613 0.172
4 Yunhao Lou 2.621 0.180
5 LI-YU YUAN 2.642 0.201
6 CHIH-HSIANG YU 2.647 0.206
7 FAN-KAI CHANG 2.810 0.369
8 YU-AN CHEN 2.864 0.423
9 PO-HAN LU 2.864 0.423
10 HONG-YUAN JHANG 2.979 0.538
11 YEN-PIN FANG 2.990 0.549
12 DA-QING HUANG 2.990 0.549
13 KAI-YU LIN 3.005 0.564
14 MING-YING LI 3.045 0.604
15 SHENG-YANG CHU 3.100 0.659
16 SIN-JHIH LAI 3.138 0.697
17 CHING-HSIANG WANG 3.246 0.805
18 CHENG-YOU JHANG 3.342 0.901
19 PO-YU YANG 3.352 0.911
20 CHENG-YU HO 3.361 0.920
21 Won Seok Jang 3.380 0.939
22 JIA-LONG ZOU 3.383 0.942
23 Ivan Liew Yi Onn 3.449 1.008
24 Lim Jiun Yan 3.481 1.040
25 YUAN-CHENG QIU 3.685 1.244
26 JIA-WEI LIU 3.790 1.349
27 KANG-LUN FENG 3.892 1.451
28 TA-JUI LIU 3.895 1.454
29 HUI-YI CHAO 3.923 1.482
30 SHENG-FENG LI 4.000 1.559
31 CHENG-AN HO 4.146 1.705
32 PING-CHENG LI 4.278 1.837
cycle Time Gap
1 MING-YING LI 7.334
2 JIA-WEI LIU 7.798 0.464
3 Yunhao Lou 7.948 0.614
4 YUAN-CHENG QIU 7.958 0.624
5 Won Seok Jang 8.270 0.936
6 LI-YU YUAN 8.399 1.065
7 CHIH-HSIANG YU 8.441 1.107
8 CHENG-YU HO 8.467 1.133
9 FAN-KAI CHANG 8.484 1.150
10 YEN-PIN FANG 8.515 1.181
11 PO-MIN WANG 8.859 1.525
12 PO-HAN LU 8.882 1.548
13 DA-QING HUANG 9.468 2.134
14 HONG-YUAN JHANG 9.541 2.207
15 CHENG-AN HO 9.599 2.265
16 SIN-JHIH LAI 9.829 2.495
17 SHENG-YANG CHU 10.276 2.942
18 Yujin Lin 10.305 2.971
19 PO-YU YANG 10.442 3.108
20 YU-AN CHEN 10.524 3.190
21 Ivan Liew Yi Onn 10.527 3.193
22 CHENG-YOU JHANG 10.564 3.230
23 Lim Jiun Yan 11.048 3.714
24 HUI-YI CHAO 11.057 3.723
25 JIA-LONG ZOU 11.059 3.725
26 KANG-LUN FENG 11.518 4.184
27 SHENG-FENG LI 12.488 5.154
28 YU-XUAN WU 12.563 5.229
29 CHING-HSIANG WANG 12.627 5.293
30 PING-CHENG LI 13.233 5.899
31 TA-JUI LIU 13.766 6.432
32 KAI-YU LIN 15.629 8.295
All-Around Time Gap
1 MING-YING LI 12.643
2 Yunhao Lou 12.663 0.020
3 PO-MIN WANG 13.294 0.651
4 CHIH-HSIANG YU 13.333 0.690
5 FAN-KAI CHANG 13.641 0.998
6 YEN-PIN FANG 13.816 1.173
7 YUAN-CHENG QIU 13.832 1.189
8 LI-YU YUAN 13.833 1.190
9 Won Seok Jang 13.930 1.287
10 CHENG-YU HO 14.187 1.544
11 PO-HAN LU 14.254 1.611
12 DA-QING HUANG 14.493 1.850
13 HONG-YUAN JHANG 14.828 2.185
14 JIA-WEI LIU 14.967 2.324
15 Yujin Lin 15.047 2.404
16 SIN-JHIH LAI 15.165 2.522
17 YU-AN CHEN 15.659 3.016
18 Ivan Liew Yi Onn 15.713 3.070
19 SHENG-YANG CHU 16.437 3.794
20 PO-YU YANG 16.587 3.944
21 JIA-LONG ZOU 16.846 4.203
22 CHENG-AN HO 17.115 4.472
23 YU-XUAN WU 17.226 4.583
24 CHENG-YOU JHANG 17.413 4.770
25 Lim Jiun Yan 17.477 4.834
26 KANG-LUN FENG 17.934 5.291
27 CHING-HSIANG WANG 18.363 5.720
28 HUI-YI CHAO 18.939 6.296
29 SHENG-FENG LI 19.541 6.898
30 TA-JUI LIU 20.382 7.739
31 KAI-YU LIN 20.962 8.319
32 PING-CHENG LI 21.146 8.503

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Go Eun Paek 1.743
2 Rin Chae 1.811 0.068
3 Rachel Foo Kai Teng 1.819 0.076
4 Wu Yi Hsuan 1.856 0.113
5 Gu Lim Kim 1.858 0.115
6 Seo Eun Yoo 1.893 0.150
7 Karen Joan Solomon 2.082 0.339
8 許 郁翎 2.122 0.379
9 Yun-Wen Chen 2.183 0.440
10 朱 家瑩 2.223 0.480
11 SIH-JIA HUANG 2.253 0.510
12 Pei-Shiuan Tsai 2.312 0.569
13 CHIH-TUNG LIN 2.343 0.600
14 CHIA-TUNG HSU 2.409 0.666
15 HUI-KO CHEN 2.426 0.683
16 Chien-Yu Wang 2.427 0.684
17 楊 子渝 2.495 0.752
18 CIAN CHEN 2.762 1.019
19 FANG-YU JHANG 2.923 1.180
20 SHAO-TUNG TU 3.673 1.930
3-6-3 Time Gap
1 Rin Chae 2.393
2 Go Eun Paek 2.434 0.041
3 Yun-Wen Chen 2.476 0.083
4 Gu Lim Kim 2.556 0.163
5 Wu Yi Hsuan 2.615 0.222
6 Rachel Foo Kai Teng 2.644 0.251
7 朱 家瑩 2.687 0.294
8 Seo Eun Yoo 2.693 0.300
9 CHIH-TUNG LIN 2.884 0.491
10 CHIA-TUNG HSU 2.924 0.531
11 Karen Joan Solomon 2.957 0.564
12 Chien-Yu Wang 3.040 0.647
13 楊 子渝 3.077 0.684
14 Pei-Shiuan Tsai 3.095 0.702
15 SHAO-TUNG TU 3.208 0.815
16 許 郁翎 3.504 1.111
17 CIAN CHEN 3.543 1.150
18 HUI-KO CHEN 3.558 1.165
19 FANG-YU JHANG 3.563 1.170
20 SIH-JIA HUANG 4.324 1.931
cycle Time Gap
1 Gu Lim Kim 6.749
2 Rin Chae 6.889 0.140
3 Wu Yi Hsuan 7.359 0.610
4 朱 家瑩 7.493 0.744
5 Seo Eun Yoo 7.600 0.851
6 Yun-Wen Chen 7.981 1.232
7 Pei-Shiuan Tsai 8.139 1.390
8 Rachel Foo Kai Teng 8.583 1.834
9 Chien-Yu Wang 8.735 1.986
10 Go Eun Paek 8.805 2.056
11 Karen Joan Solomon 8.831 2.082
12 SHAO-TUNG TU 9.120 2.371
13 FANG-YU JHANG 9.247 2.498
14 楊 子渝 9.650 2.901
15 HUI-KO CHEN 9.785 3.036
16 CIAN CHEN 9.824 3.075
17 SIH-JIA HUANG 10.471 3.722
18 CHIH-TUNG LIN 10.525 3.776
19 許 郁翎 11.714 4.965
20 CHIA-TUNG HSU 12.215 5.466
All-Around Time Gap
1 Rin Chae 11.093
2 Gu Lim Kim 11.163 0.070
3 Wu Yi Hsuan 11.830 0.737
4 Seo Eun Yoo 12.186 1.093
5 朱 家瑩 12.403 1.310
6 Yun-Wen Chen 12.640 1.547
7 Go Eun Paek 12.982 1.889
8 Rachel Foo Kai Teng 13.046 1.953
9 Pei-Shiuan Tsai 13.546 2.453
10 Karen Joan Solomon 13.870 2.777
11 Chien-Yu Wang 14.202 3.109
12 楊 子渝 15.222 4.129
13 FANG-YU JHANG 15.733 4.640
14 CHIH-TUNG LIN 15.752 4.659
15 HUI-KO CHEN 15.769 4.676
16 SHAO-TUNG TU 16.001 4.908
17 CIAN CHEN 16.129 5.036
18 SIH-JIA HUANG 17.048 5.955
19 許 郁翎 17.340 6.247
20 CHIA-TUNG HSU 17.548 6.455

12 M

3-3-3 Time Gap
1 Ho Go 1.988
2 HAO-LUN CHIU 2.011 0.023
3 CHUN-HAO YU 2.064 0.076
4 Tan Kai Hong 2.121 0.133
5 ZI-HAO WANG 2.138 0.150
6 HUI-JUN PAN 2.172 0.184
7 WEI-TING CHEN 2.191 0.203
8 Juan Manuel Ramos 2.283 0.295
9 JIA-WEI LYU 2.465 0.477
10 YU-MING JHANG 2.582 0.594
11 YU-YANG WANG 2.621 0.633
12 BO-WEI SU 2.721 0.733
13 WEI-CHENG CHEN 2.728 0.740
14 KAI-LUN ZHANG 2.866 0.878
15 HAO-DE LIN 3.078 1.090
16 YI-WEI CHEN 3.664 1.676
17 YU-SHENG CHEN 4.388 2.400
18 YAN-SI CHEN scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Ho Go 2.455
2 Tan Kai Hong 2.577 0.122
3 Juan Manuel Ramos 2.705 0.250
4 ZI-HAO WANG 2.721 0.266
5 HAO-LUN CHIU 2.818 0.363
6 HUI-JUN PAN 2.977 0.522
7 YAN-SI CHEN 3.077 0.622
8 YU-MING JHANG 3.099 0.644
9 YI-WEI CHEN 3.215 0.760
10 WEI-TING CHEN 3.279 0.824
11 BO-WEI SU 3.680 1.225
12 YU-YANG WANG 3.849 1.394
13 WEI-CHENG CHEN 4.035 1.580
14 JIA-WEI LYU 4.088 1.633
15 HAO-DE LIN 4.452 1.997
16 CHUN-HAO YU 4.532 2.077
17 KAI-LUN ZHANG 4.812 2.357
18 YU-SHENG CHEN 7.440 4.985
cycle Time Gap
1 Ho Go 6.694
2 HAO-LUN CHIU 7.149 0.455
3 ZI-HAO WANG 7.334 0.640
4 Tan Kai Hong 7.715 1.021
5 HUI-JUN PAN 7.940 1.246
6 WEI-TING CHEN 8.458 1.764
7 KAI-LUN ZHANG 8.787 2.093
8 JIA-WEI LYU 8.884 2.190
9 YU-YANG WANG 9.030 2.336
10 YU-MING JHANG 9.325 2.631
11 HAO-DE LIN 9.672 2.978
12 BO-WEI SU 9.744 3.050
13 YAN-SI CHEN 9.876 3.182
14 Juan Manuel Ramos 9.901 3.207
15 YI-WEI CHEN 9.901 3.207
16 WEI-CHENG CHEN 10.541 3.847
17 YU-SHENG CHEN 11.635 4.941
18 CHUN-HAO YU 11.772 5.078
All-Around Time Gap
1 Ho Go 11.137
2 HAO-LUN CHIU 11.978 0.841
3 ZI-HAO WANG 12.193 1.056
4 Tan Kai Hong 12.413 1.276
5 HUI-JUN PAN 13.089 1.952
6 WEI-TING CHEN 13.928 2.791
7 Juan Manuel Ramos 14.889 3.752
8 YU-MING JHANG 15.006 3.869
9 JIA-WEI LYU 15.437 4.300
10 YU-YANG WANG 15.500 4.363
11 BO-WEI SU 16.145 5.008
12 KAI-LUN ZHANG 16.465 5.328
13 YI-WEI CHEN 16.780 5.643
14 HAO-DE LIN 17.202 6.065
15 WEI-CHENG CHEN 17.304 6.167
16 CHUN-HAO YU 18.368 7.231
17 YU-SHENG CHEN 23.463 12.326

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Chu-Chun Yang 1.803
2 Hyun Ha Kim 1.915 0.112
3 Min Kim 1.933 0.130
4 Molly Hallam 1.976 0.173
5 Lim Xuan 2.016 0.213
6 Ye Rin Jung 2.035 0.232
7 Lim Xin Ee 2.090 0.287
8 TUNG-CHIEH WU 2.331 0.528
9 Hsing-Chu Yen 2.935 1.132
10 高 愉婷 3.031 1.228
11 TING-ZHEN LI 3.041 1.238
12 YI-JU YEH 3.423 1.620
13 Makena Lu 3.731 1.928
14 HUI-YUN LIN 4.612 2.809
15 SIH-YUAN HUANG scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Chu-Chun Yang 2.152
2 Hyun Ha Kim 2.563 0.411
3 Molly Hallam 2.723 0.571
4 Makena Lu 2.736 0.584
5 高 愉婷 2.791 0.639
6 Lim Xin Ee 2.829 0.677
7 Ye Rin Jung 3.289 1.137
8 Hsing-Chu Yen 3.346 1.194
9 TING-ZHEN LI 3.638 1.486
10 HUI-YUN LIN 3.772 1.620
11 TUNG-CHIEH WU 4.152 2.000
12 YI-JU YEH 4.172 2.020
13 SIH-YUAN HUANG 4.325 2.173
14 Min Kim 4.364 2.212
15 Lim Xuan 4.682 2.530
cycle Time Gap
1 Chu-Chun Yang 5.930
2 Molly Hallam 7.220 1.290
3 Hyun Ha Kim 7.884 1.954
4 Makena Lu 8.022 2.092
5 Min Kim 8.176 2.246
6 Ye Rin Jung 8.252 2.322
7 Lim Xin Ee 8.373 2.443
8 TUNG-CHIEH WU 8.393 2.463
9 Hsing-Chu Yen 8.876 2.946
10 TING-ZHEN LI 9.254 3.324
11 SIH-YUAN HUANG 9.359 3.429
12 Lim Xuan 9.795 3.865
13 HUI-YUN LIN 10.601 4.671
14 高 愉婷 12.899 6.969
15 YI-JU YEH 13.221 7.291
All-Around Time Gap
1 Chu-Chun Yang 9.885
2 Molly Hallam 11.919 2.034
3 Hyun Ha Kim 12.362 2.477
4 Lim Xin Ee 13.292 3.407
5 Ye Rin Jung 13.576 3.691
6 Min Kim 14.473 4.588
7 Makena Lu 14.489 4.604
8 TUNG-CHIEH WU 14.876 4.991
9 Hsing-Chu Yen 15.157 5.272
10 TING-ZHEN LI 15.933 6.048
11 Lim Xuan 16.493 6.608
12 高 愉婷 18.721 8.836
13 HUI-YUN LIN 18.985 9.100
14 YI-JU YEH 20.816 10.931

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Hee Joon Kang 1.749
2 Jae Ho Jung 1.804 0.055
3 Alonzo Miguel Ramos 1.852 0.103
4 Si Woo Kim 1.855 0.106
5 Hsueh-Yi Lin 1.927 0.178
6 Caleb Chan Shen Yiaw 1.929 0.180
7 CHENG-WEI HO 1.931 0.182
8 Wong Kuang Zheng 1.964 0.215
9 Yuhki Lin 1.981 0.232
10 Chih-Wei Sung 2.000 0.251
11 YUE-YOU PAN 2.008 0.259
12 PU XU 2.071 0.322
13 RUI-YU CAI 2.085 0.336
14 Luan-Yi Tsou 2.087 0.338
15 Ching-Hsuan Yen 2.299 0.550
16 YU-BO CHEN 2.498 0.749
17 Wong Kit Wai 2.545 0.796
18 YU-CHENG HSUEH 2.585 0.836
19 CHENG-YOU CHENG 2.592 0.843
20 CHUN-YU CHEN 2.681 0.932
21 SHOU-HSIUNG HSU 3.052 1.303
22 SHENG-HUNG CHU 3.061 1.312
23 KAI-CHENG HSU 3.341 1.592
24 Kow Win Ter 3.478 1.729
25 TSUNG-YANG LI 3.664 1.915
26 YI-FAN CHEN 3.795 2.046
27 YI-CHUAN TSENG 3.933 2.184
28 BO-REN CHEN 4.073 2.324
29 CHIN-TE OU 4.368 2.619
30 TSUNG-JU TSAI 7.746 5.997
3-6-3 Time Gap
1 Alonzo Miguel Ramos 2.109
2 Hee Joon Kang 2.249 0.140
3 Jae Ho Jung 2.357 0.248
4 SHENG-HUNG CHU 2.358 0.249
5 Wong Kit Wai 2.363 0.254
6 Kow Win Ter 2.371 0.262
7 Yuhki Lin 2.384 0.275
8 Caleb Chan Shen Yiaw 2.405 0.296
9 Wong Kuang Zheng 2.407 0.298
10 Hsueh-Yi Lin 2.425 0.316
11 Chih-Wei Sung 2.465 0.356
12 CHENG-WEI HO 2.523 0.414
13 Si Woo Kim 2.532 0.423
14 PU XU 2.593 0.484
15 YUE-YOU PAN 2.635 0.526
16 RUI-YU CAI 2.639 0.530
17 SHOU-HSIUNG HSU 2.668 0.559
18 Luan-Yi Tsou 2.686 0.577
19 Ching-Hsuan Yen 2.720 0.611
20 KAI-CHENG HSU 2.806 0.697
21 BO-REN CHEN 2.898 0.789
22 CHUN-YU CHEN 2.928 0.819
23 TSUNG-JU TSAI 2.975 0.866
24 CHENG-YOU CHENG 3.113 1.004
25 YI-FAN CHEN 3.486 1.377
26 CHIN-TE OU 3.568 1.459
27 YU-BO CHEN 3.577 1.468
28 YU-CHENG HSUEH 3.732 1.623
29 YI-CHUAN TSENG 3.768 1.659
30 TSUNG-YANG LI 5.001 2.892
cycle Time Gap
1 Alonzo Miguel Ramos 6.317
2 Si Woo Kim 6.424 0.107
3 SHENG-HUNG CHU 6.512 0.195
4 Yuhki Lin 6.519 0.202
5 Wong Kit Wai 6.770 0.453
6 Wong Kuang Zheng 6.856 0.539
7 Luan-Yi Tsou 7.035 0.718
8 Hee Joon Kang 7.065 0.748
9 Jae Ho Jung 7.077 0.760
10 Hsueh-Yi Lin 7.136 0.819
11 Kow Win Ter 7.188 0.871
12 RUI-YU CAI 7.204 0.887
13 Chih-Wei Sung 7.319 1.002
14 PU XU 7.394 1.077
15 Caleb Chan Shen Yiaw 7.451 1.134
16 CHENG-WEI HO 7.548 1.231
17 Ching-Hsuan Yen 7.555 1.238
18 TSUNG-JU TSAI 7.971 1.654
19 BO-REN CHEN 8.058 1.741
20 SHOU-HSIUNG HSU 8.431 2.114
21 CHUN-YU CHEN 8.832 2.515
22 YUE-YOU PAN 8.871 2.554
23 YI-FAN CHEN 9.716 3.399
24 YU-BO CHEN 9.759 3.442
25 YU-CHENG HSUEH 9.817 3.500
26 CHIN-TE OU 10.140 3.823
27 YI-CHUAN TSENG 10.989 4.672
28 KAI-CHENG HSU 11.956 5.639
29 CHENG-YOU CHENG 12.082 5.765
30 TSUNG-YANG LI 15.372 9.055
All-Around Time Gap
1 Alonzo Miguel Ramos 10.278
2 Si Woo Kim 10.811 0.533
3 Yuhki Lin 10.884 0.606
4 Hee Joon Kang 11.063 0.785
5 Wong Kuang Zheng 11.227 0.949
6 Jae Ho Jung 11.238 0.960
7 Hsueh-Yi Lin 11.488 1.210
8 Wong Kit Wai 11.678 1.400
9 Chih-Wei Sung 11.784 1.506
10 Caleb Chan Shen Yiaw 11.785 1.507
11 Luan-Yi Tsou 11.808 1.530
12 RUI-YU CAI 11.928 1.650
13 SHENG-HUNG CHU 11.931 1.653
14 CHENG-WEI HO 12.002 1.724
15 PU XU 12.058 1.780
16 Ching-Hsuan Yen 12.574 2.296
17 Kow Win Ter 13.037 2.759
18 YUE-YOU PAN 13.514 3.236
19 SHOU-HSIUNG HSU 14.151 3.873
20 CHUN-YU CHEN 14.441 4.163
21 BO-REN CHEN 15.029 4.751
22 YU-BO CHEN 15.834 5.556
23 YU-CHENG HSUEH 16.134 5.856
24 YI-FAN CHEN 16.997 6.719
25 CHENG-YOU CHENG 17.787 7.509
26 CHIN-TE OU 18.076 7.798
27 KAI-CHENG HSU 18.103 7.825
28 YI-CHUAN TSENG 18.690 8.412
29 TSUNG-JU TSAI 18.692 8.414
30 TSUNG-YANG LI 24.037 13.759

15-18 M

3-3-3 Time Gap
1 Yi-Lung Wu 1.901
2 Che-Chen Liu 1.944 0.043
3 Kenneth Cadacio 2.052 0.151
4 Alvin Foo Shee Khai 2.116 0.215
5 Jericho Nieves 2.136 0.235
6 HSIANG-HAO KUNG 2.142 0.241
7 YEN-CHOU LIN 2.371 0.470
8 Chen-Wei Chang 2.445 0.544
3-6-3 Time Gap
1 Jericho Nieves 2.265
2 Kenneth Cadacio 2.441 0.176
3 Alvin Foo Shee Khai 2.776 0.511
4 Chen-Wei Chang 2.864 0.599
5 HSIANG-HAO KUNG 3.070 0.805
6 Yi-Lung Wu 3.171 0.906
7 YEN-CHOU LIN 3.223 0.958
8 Che-Chen Liu 3.811 1.546
cycle Time Gap
1 Jericho Nieves 6.827
2 Yi-Lung Wu 7.848 1.021
3 Kenneth Cadacio 8.126 1.299
4 Alvin Foo Shee Khai 8.357 1.530
5 Che-Chen Liu 8.429 1.602
6 YEN-CHOU LIN 8.537 1.710
7 HSIANG-HAO KUNG 8.653 1.826
8 Chen-Wei Chang 10.237 3.410
All-Around Time Gap
1 Jericho Nieves 11.228
2 Kenneth Cadacio 12.619 1.391
3 Yi-Lung Wu 12.920 1.692
4 Alvin Foo Shee Khai 13.249 2.021
5 HSIANG-HAO KUNG 13.865 2.637
6 YEN-CHOU LIN 14.131 2.903
7 Che-Chen Liu 14.184 2.956
8 Chen-Wei Chang 15.546 4.318

15-18 F

3-3-3 Time Gap
1 Kiarra Luarca 1.837
2 MengHsin Lin 2.118 0.281
3 Rachel Chow 2.207 0.370
4 Hui-Ting Pan 2.300 0.463
5 Yu Ching Lam 2.512 0.675
6 Yu-Shuang Hsieh 2.764 0.927
7 Lin Feng Shu 3.161 1.324
3-6-3 Time Gap
1 MengHsin Lin 2.462
2 Kiarra Luarca 2.520 0.058
3 Rachel Chow 2.613 0.151
4 Hui-Ting Pan 2.690 0.228
5 Yu Ching Lam 3.013 0.551
6 Lin Feng Shu 3.456 0.994
7 Yu-Shuang Hsieh 4.432 1.970
cycle Time Gap
1 Kiarra Luarca 7.289
2 Hui-Ting Pan 7.421 0.132
3 Rachel Chow 8.167 0.878
4 Lin Feng Shu 8.320 1.031
5 Yu Ching Lam 9.044 1.755
6 MengHsin Lin 9.911 2.622
7 Yu-Shuang Hsieh 13.184 5.895
All-Around Time Gap
1 Kiarra Luarca 11.646
2 Hui-Ting Pan 12.411 0.765
3 Rachel Chow 12.987 1.341
4 MengHsin Lin 14.491 2.845
5 Yu Ching Lam 14.569 2.923
6 Lin Feng Shu 14.937 3.291
7 Yu-Shuang Hsieh 20.380 8.734

19-24 C

3-3-3 Time Gap
1 Tracy Wong 2.280
2 Pi-Fen Hung 2.291 0.011
3 Pei-Chieh Tsai 2.497 0.217
4 Sik Pan Shee 2.565 0.285
5 Fan Yang 2.604 0.324
6 Yi-Lin Zhang 2.744 0.464
7 Chen Miao 2.863 0.583
8 HSIAO-TING CHIU 2.908 0.628
9 WAN-TING HSIEH 3.149 0.869
10 YU-HSUAN CHEN 3.154 0.874
11 CHENG-HAN LI 4.879 2.599
3-6-3 Time Gap
1 Tracy Wong 2.640
2 Sik Pan Shee 3.111 0.471
3 Fan Yang 3.141 0.501
4 Pi-Fen Hung 3.163 0.523
5 CHENG-HAN LI 3.293 0.653
6 Chen Miao 3.347 0.707
7 Yi-Lin Zhang 3.508 0.868
8 YU-HSUAN CHEN 3.682 1.042
9 HSIAO-TING CHIU 3.750 1.110
10 Pei-Chieh Tsai 3.909 1.269
11 WAN-TING HSIEH 5.505 2.865
cycle Time Gap
1 Tracy Wong 7.625
2 Pi-Fen Hung 8.366 0.741
3 Fan Yang 8.714 1.089
4 YU-HSUAN CHEN 9.108 1.483
5 CHENG-HAN LI 9.332 1.707
6 Yi-Lin Zhang 9.694 2.069
7 Chen Miao 10.264 2.639
8 Pei-Chieh Tsai 10.471 2.846
9 Sik Pan Shee 10.632 3.007
10 WAN-TING HSIEH 11.302 3.677
11 HSIAO-TING CHIU 11.696 4.071
All-Around Time Gap
1 Tracy Wong 12.545
2 Pi-Fen Hung 13.820 1.275
3 Fan Yang 14.459 1.914
4 YU-HSUAN CHEN 15.944 3.399
5 Yi-Lin Zhang 15.946 3.401
6 Sik Pan Shee 16.308 3.763
7 Chen Miao 16.474 3.929
8 Pei-Chieh Tsai 16.877 4.332
9 CHENG-HAN LI 17.504 4.959
10 HSIAO-TING CHIU 18.354 5.809
11 WAN-TING HSIEH 19.956 7.411

25+ C

3-3-3 Time Gap
1 Alan Lim Joon Tatt 2.287
2 Tsuyoshi Seo 2.348 0.061
3 Seok Won Choi 2.378 0.091
4 Mina Seo 2.653 0.366
5 SHIH-TING SU 2.744 0.457
6 Yize Li 2.773 0.486
7 Tyrone Hallam 2.854 0.567
8 PING-YUAN YAO 3.237 0.950
9 WAN-TING LIN 3.250 0.963
10 Phil Yeon Lee 3.432 1.145
11 CHUNG-CHE HUANG 3.602 1.315
12 Eun Young Jin 3.646 1.359
13 PEI-YUN HSIEH 3.932 1.645
14 HAN-WEI LIU 4.170 1.883
15 CHIA-JU LIN 4.289 2.002
16 Seok Tae Kim 4.573 2.286
3-6-3 Time Gap
1 Tsuyoshi Seo 3.018
2 Alan Lim Joon Tatt 3.115 0.097
3 Seok Won Choi 3.447 0.429
4 Eun Young Jin 3.558 0.540
5 SHIH-TING SU 3.683 0.665
6 Yize Li 3.768 0.750
7 Tyrone Hallam 4.026 1.008
8 PING-YUAN YAO 4.394 1.376
9 HAN-WEI LIU 4.681 1.663
10 WAN-TING LIN 4.823 1.805
11 Mina Seo 4.971 1.953
12 CHIA-JU LIN 4.982 1.964
13 Seok Tae Kim 5.024 2.006
14 CHUNG-CHE HUANG 5.174 2.156
15 PEI-YUN HSIEH 5.215 2.197
16 Phil Yeon Lee 5.738 2.720
cycle Time Gap
1 Tsuyoshi Seo 7.795
2 Seok Won Choi 9.290 1.495
3 SHIH-TING SU 9.534 1.739
4 Alan Lim Joon Tatt 9.666 1.871
5 Yize Li 10.049 2.254
6 Eun Young Jin 10.515 2.720
7 Mina Seo 11.639 3.844
8 Tyrone Hallam 11.734 3.939
9 Seok Tae Kim 11.872 4.077
10 HAN-WEI LIU 12.605 4.810
11 WAN-TING LIN 13.880 6.085
12 PING-YUAN YAO 14.195 6.400
13 Phil Yeon Lee 15.728 7.933
14 PEI-YUN HSIEH 17.168 9.373
15 CHUNG-CHE HUANG 19.805 12.010
16 CHIA-JU LIN 23.189 15.394
All-Around Time Gap
1 Tsuyoshi Seo 13.161
2 Alan Lim Joon Tatt 15.068 1.907
3 Seok Won Choi 15.115 1.954
4 SHIH-TING SU 15.961 2.800
5 Yize Li 16.590 3.429
6 Eun Young Jin 17.719 4.558
7 Tyrone Hallam 18.614 5.453
8 Mina Seo 19.263 6.102
9 HAN-WEI LIU 21.456 8.295
10 Seok Tae Kim 21.469 8.308
11 PING-YUAN YAO 21.826 8.665
12 WAN-TING LIN 21.953 8.792
13 Phil Yeon Lee 24.898 11.737
14 PEI-YUN HSIEH 26.315 13.154
15 CHUNG-CHE HUANG 28.581 15.420
16 CHIA-JU LIN 32.460 19.299

Doubles

6U

Team Time Gap
1 Guan-Dong Huang & Ching-Chih Chang 9.904
2 YU-CHUN HUANG & CHENG-YUAN XU 19.506 9.602
3 YU-CHEN CHENG & HUAN-CHI SU 27.428 17.524

8U

Team Time Gap
1 Shih-Che Lin & RUI-HU HUANG 9.699
2 YU-HSIN CHEN & Qian-Jing Chen 11.091 1.392
3 JIA-KAI LIU & YI-KAI ZHANG 11.227 1.528
4 Yuan-Chi Chou & YI-ZHEN CHEN 11.681 1.982
5 Yu-Hsu Wang & Hsin-Yu Yang 12.809 3.110
6 HONG-YUAN JHIH & HENG-CHIH LIOU 13.911 4.212
7 MIN-TZU WU & PEI-YUAN WANG 13.926 4.227
8 Cha Mi Kim & Jin Ju Choi 14.338 4.639
9 HSUAN-YU KO & WEI-CING WANG 14.949 5.250
10 YI-LIN SU & CHIEN-CHI LIN 15.224 5.525
11 RUO-SYUAN HUANG & ZIH-YU WU 15.459 5.760
12 TSUN-TSE CHOU & YI-EN TSAI 15.551 5.852
13 YOU-CHENG LIN & OU YANG-HONG 15.695 5.996
14 YU-YUN LAI & LI-CHENG HUANG 16.132 6.433
15 Chan Keng Ian & HUANG JING-CHENG 16.642 6.943
16 BO-YU PU & CI-SING LIOU 16.695 6.996
17 JIE-KAI JHANG & ZIH-SIN SONG 18.776 9.077
18 YU-HUA CHENG & 林 作璇 20.155 10.456

10U

Team Time Gap
1 CHENG-YU HO & CHENG-AN HO 8.640
2 Chieh-Yu Wu & CHIEN-YI HUANG 8.724 0.084
3 BO-YU LIN & HAO-EN XU 8.775 0.135
4 Tan Yen Sheen & Ivan Liew Yi Onn 8.911 0.271
5 Liang-Wei Huang & MING-YING LI 8.994 0.354
6 JIA-WEI LIU & YU-XUAN WU 9.071 0.431
7 LIANG-YI CHUNG & Fu-Hua Chuang 9.424 0.784
8 SIN-JHIH LAI & FAN-KAI CHANG 9.753 1.113
9 JIA-JUN MA & LI-EN XU 9.872 1.232
10 PIN-RONG PENG & JIA-LING YE 10.060 1.420
11 SHENG-YANG CHU & SHAO-YOU FU 10.239 1.599
12 JIA-LONG ZOU & TAN-EN GUO 10.736 2.096
13 Juatin Pua Jun Rin & Caitlin Wang 10.862 2.222
14 HONG-YUAN JHANG & CHENG-YOU JHANG 11.271 2.631
15 CHIH-HSIANG YU & CHING-HSIANG WANG 11.644 3.004
16 Meng-Ju Tsai & HONG-YU TU 11.670 3.030
17 KAI-YU LIN & PO-YU YANG 11.953 3.313
18 YOU-SIN CAI & PIN-HAN LIN 12.144 3.504
19 RUEI-JHANG WONG & YU-AN CHEN 12.593 3.953
20 SIN-YU LIN & HONG-EN WEI 12.789 4.149
21 HUI-YI CHAO & Kuan-Pei Lu 12.949 4.309
22 PIN-YU CAI & BO-HAO HUANG 12.979 4.339
23 CHENG-SYUAN LIN & KAI-CHEN HSIAO 13.212 4.572
24 PO-CHUN WANG & HO-LING CHANG 14.177 5.537
25 FONG-YOU LIOU & JYUN-YU CHEN 14.411 5.771
26 YU-JHIH ZENG & YU-TING CHEN 14.433 5.793
27 Justin Yong Xiang Yu & Lim Jiun Yan 14.578 5.938
28 SHIH-RONG HUANG & YA-JHU FAN 15.744 7.104
29 YI-CHEN YE & DA-QING HUANG 16.667 8.027
30 SHENG-WEI CHEN & SHENG-KAI CHEN 17.819 9.179
31 TING-FANG WANG & YU-CHIA LIN 18.121 9.481
32 PING-CHENG LI & CHIA-JEN HO 21.286 12.646

12U

Team Time Gap
1 Ho Go & Rin Chae 7.619
2 許 郁翎 & ZI-HAO WANG 8.644 1.025
3 YI-AN YAN & Pei-Shiuan Tsai 8.822 1.203
4 JING-FANG HUANG & KAI-LUN ZHANG 8.921 1.302
5 SIH-JIA HUANG & CHIH-TUNG LIN 9.677 2.058
6 CHIEH-LUN HSU & CHIA-TUNG HSU 9.948 2.329
7 CHUN-LIANG CHEN & CHIA-YING CHANG 10.233 2.614
8 YU-CHI CHEN & YUAN-CHENG QIU 10.387 2.768
9 Go Eun Paek & Seo Eun Yoo 10.563 2.944
10 PO-MIN WANG & WEI-CHENG CHEN 10.796 3.177
11 CHUN-HAO YU & Tien-Jung Yang 10.849 3.230
12 WEI-TING CHEN & PEI-CHUN CHEN 10.977 3.358
13 HUI-JUN PAN & BO-WEI SU 11.497 3.878
14 GUAN-HONG CHEN & CHENG-SYUAN SYU 11.749 4.130
15 TA-JUI LIU & CHIA-HUNG HSIEH 11.773 4.154
16 YEN-PIN FANG & TING-CHIEH CHEN 11.845 4.226
17 CIAN CHEN & FANG-YU JHANG 12.028 4.409
18 Gu Lim Kim & Won Seok Jang 12.414 4.795
19 LI-RONG CHEN & WEI-CI SYU 12.486 4.867
20 楊 子渝 & Hui-Xuan Luo 12.980 5.361
21 HAO-DE LIN & YU-MING JHANG 13.000 5.381
22 GENG-LUN JHANG & HONG-CI SU 13.259 5.640
23 YI-WEI CHEN & SHAO-TUNG TU 13.340 5.721
24 HUI-KO CHEN & HUNG-YU CHIANG 13.671 6.052
25 JIA-WEI LYU & PO-HAN LU 13.705 6.086
26 YAN-SI CHEN & YU-SHENG CHEN 15.466 7.847

14U

Team Time Gap
1 Si Woo Kim & Jae Ho Jung 7.039
2 Chan Keng Ian & Wong Kit Wai 7.539 0.500
3 Luan-Yi Tsou & Wu Yi Hsuan 7.563 0.524
4 Chu-Chun Yang & RUI-YU CAI 7.839 0.800
5 Hyun Ha Kim & Min Kim 8.000 0.961
6 Kow Win Ter & Caleb Chan Shen Yiaw 8.434 1.395
7 Ching-Hsuan Yen & PU XU 8.438 1.399
8 Rachel Foo Kai Teng & Lim Xuan 8.826 1.787
9 Yuhki Lin & Yujin Lin 8.989 1.950
10 朱 家瑩 & TUNG-CHIEH WU 9.018 1.979
11 SHOU-HSIUNG HSU & TSUNG-JU TSAI 9.024 1.985
12 Tan Kai Hong & Wong Kuang Zheng 9.148 2.109
13 Hsing-Chu Yen & LI-YU YUAN 9.223 2.184
14 Yun-Wen Chen & SHENG-HUNG CHU 9.351 2.312
15 YU-BO CHEN & 高 愉婷 10.431 3.392
16 Chien-Yu Wang & Makena Lu 11.603 4.564
17 YI-CHUAN TSENG & YU-YANG WANG 11.853 4.814
18 Indigo Stephens & KAI-CHENG HSU 12.425 5.386
19 YUE-YOU PAN & BO-REN CHEN 12.746 5.707
20 YI-JU YEH & Juan Manuel Ramos 13.732 6.693
21 TSUNG-YANG LI & CHIN-TE OU 15.104 8.065
22 WEI-HENG HUANG & YU-CHENG HSUEH 15.290 8.251
23 HAO-LUN CHIU & CHUN-YU CHEN 15.753 8.714
24 KANG-LUN FENG & YI-FAN CHEN 16.217 9.178
25 Jin Hong Park & Hee Joon Kang 17.227 10.188
26 Ye Rin Jung & Ju Seong Kang 17.715 10.676
27 Karen Joan Solomon & Lim Xin Ee 999.000 991.961

18U

Team Time Gap
1 Yi-Lung Wu & Chih-Wei Sung 8.385
2 Kenneth Cadacio & Alonzo Miguel Ramos 8.404 0.019
3 Kiarra Luarca & Jericho Nieves 8.572 0.187
4 CHENG-WEI HO & Hui-Ting Pan 8.642 0.257
5 TING-ZHEN LI & Yu-Shuang Hsieh 9.764 1.379
6 Yunhao Lou & Yu Ching Lam 10.838 2.453
7 Che-Chen Liu & Chen-Wei Chang 10.891 2.506
8 HSIANG-HAO KUNG & YEN-CHOU LIN 10.903 2.518

19+

Team Time Gap
1 Pi-Fen Hung & MengHsin Lin 9.088
2 Mina Seo & Tsuyoshi Seo 10.225 1.137
3 Fan Yang & Chen Miao 10.816 1.728
4 Molly Hallam & Tyrone Hallam 11.045 1.957
5 Eun Young Jin & Seok Won Choi 11.153 2.065
6 WAN-TING HSIEH & Yi-Lin Zhang 11.278 2.190
7 YU-HSUAN CHEN & Pei-Chieh Tsai 11.603 2.515
8 Alvin Foo Shee Khai & Sik Pan Shee 11.690 2.602
9 Yize Li & Lin Feng Shu 12.093 3.005
10 HSIAO-TING CHIU & CHENG-HAN LI 12.407 3.319
11 Rachel Chow & Tracy Wong 12.855 3.767
12 Seok Tae Kim & Phil Yeon Lee 14.830 5.742
13 PING-YUAN YAO & WAN-TING LIN 15.957 6.869
14 HAN-WEI LIU & CHUNG-CHE HUANG 18.068 8.980

Child/Parent 10U

Team Time Gap
1 YI-CHEN YE 9.646
2 JING-FANG HUANG 10.902 1.256
3 Guan-Dong Huang 11.208 1.562
4 Jin Ju Choi 11.423 1.777
5 Fu-Hua Chuang 12.074 2.428
6 Cha Mi Kim 12.074 2.428
7 BO-YU LIN 12.562 2.916
8 SHENG-YANG CHU 12.678 3.032
9 Qian-Jing Chen 12.691 3.045
10 LIANG-YI CHUNG 13.105 3.459
11 HONG-YU TU 13.110 3.464
12 HAO-EN XU 13.195 3.549
13 Hsin-Yu Yang 13.769 4.123
14 Shih-Che Lin 14.488 4.842
15 Tan Yen Sheen 14.543 4.897
16 CHENG-YU HO 14.621 4.975
17 PO-YU YANG 14.691 5.045
18 CHIEN-YI HUANG 14.907 5.261
19 Liang-Wei Huang 14.969 5.323
20 YU-HSIN CHEN 15.028 5.382
21 Yuan-Chi Chou 15.046 5.400
22 HUAN-CHI SU 15.096 5.450
23 PIN-HAN LIN 15.253 5.607
24 YI-ZHEN CHEN 15.653 6.007
25 Lim Jiun Yan 15.701 6.055
26 CHIH-HSIANG YU 16.171 6.525
27 MIN-TZU WU 16.347 6.701
28 YU-HUA CHENG 16.673 7.027
29 Yu-Hsu Wang 17.043 7.397
30 LI-EN XU 17.057 7.411
31 JIA-JUN MA 17.095 7.449
32 Ching-Chih Chang 17.136 7.490
33 LI-CHENG HUANG 17.184 7.538
34 TAN-EN GUO 17.265 7.619
35 SIN-JHIH LAI 17.604 7.958
36 CHENG-YOU JHANG 17.719 8.073
37 YU-CHEN CHENG 17.868 8.222
38 YU-YUN LAI 17.947 8.301
39 PIN-RONG PENG 18.131 8.485
40 FAN-KAI CHANG 18.281 8.635
41 SIN-YU LIN 18.302 8.656
42 CHENG-AN HO 18.467 8.821
43 YI-KAI ZHANG 18.994 9.348
44 HONG-EN WEI 19.452 9.806
45 Meng-Ju Tsai 21.947 12.301
46 RUEI-JHANG WONG 22.222 12.576
47 PEI-CHUN CHEN 22.430 12.784
48 YU-CHUN HUANG 24.395 14.749
49 JIA-WEI LIU 33.726 24.080
50 JIA-KAI LIU 39.372 29.726
51 YU-XUAN WU 999.000 989.354

Child/Parent 11+

Team Time Gap
1 Wu Yi Hsuan 10.457
2 Pei-Shiuan Tsai 10.644 0.187
3 Chu-Chun Yang 10.659 0.202
4 Molly Hallam 10.713 0.256
5 Yi-Lung Wu 12.126 1.669
6 Wong Kit Wai 12.249 1.792
7 YAN-SI CHEN 12.574 2.117
8 Chih-Wei Sung 12.748 2.291
9 Rachel Foo Kai Teng 12.757 2.300
10 CHENG-WEI HO 13.084 2.627
11 Yun-Wen Chen 13.251 2.794
12 YU-CHI CHEN 13.355 2.898
13 CHIA-TUNG HSU 13.410 2.953
14 HAO-LUN CHIU 13.589 3.132
15 Luan-Yi Tsou 13.623 3.166
16 Lim Xin Ee 13.768 3.311
17 CHIEH-LUN HSU 13.775 3.318
18 TUNG-CHIEH WU 13.982 3.525
19 SHENG-HUNG CHU 14.203 3.746
20 ZI-HAO WANG 14.499 4.042
21 WEI-CHENG CHEN 14.641 4.184
22 WEI-TING CHEN 15.069 4.612
23 Hsing-Chu Yen 15.137 4.680
24 Alonzo Miguel Ramos 15.203 4.746
25 PU XU 15.644 5.187
26 Hsueh-Yi Lin 15.924 5.467
27 TSUNG-JU TSAI 16.566 6.109
28 YI-CHUAN TSENG 16.715 6.258
29 Tien-Jung Yang 16.720 6.263
30 許 郁翎 17.174 6.717
31 Juan Manuel Ramos 18.526 8.069
32 TING-ZHEN LI 19.801 9.344
33 Karen Joan Solomon 20.237 9.780
34 YI-AN YAN 20.769 10.312
35 YU-BO CHEN 24.698 14.241
36 BO-WEI SU 24.918 14.461
37 KAI-LUN ZHANG 27.468 17.011

Timed 3-6-3 Relay

8U

Team Time Gap
1 Banqiao
YU-HSIN CHEN, Yu-Hsu Wang, Shih-Che Lin, RUI-HU HUANG, Qian-Jing Chen
18.076
2 Tamsui
Yuan-Chi Chou, YI-ZHEN CHEN, Hsin-Yu Yang, HONG-YU TU
21.221 3.145
3 3&3 sun-2
TSUN-TSE CHOU, YI-EN TSAI, HONG-YUAN JHIH, HENG-CHIH LIOU
21.802 3.726
4 Sanxia
Guan-Dong Huang, JIA-KAI LIU, YI-KAI ZHANG, JIA-JUN MA, Ching-Chih Chang
23.123 5.047
5 central 8-A
MIN-TZU WU, PEI-YUAN WANG, YU-YUN LAI, YU-HUA CHENG, LI-CHENG HUANG
23.387 5.311
6 AABJ
JIE-KAI JHANG, BO-YU PU, ZIH-SIN SONG, CI-SING LIOU
27.241 9.165
7 crab
HSUAN-YU KO, WEI-CING WANG, YI-LIN SU, CHIEN-CHI LIN
27.948 9.872
8 Gua Jie | ID:5
RUO-SYUAN HUANG, YOU-CHENG LIN, YOU-TING LIN, ZIH-YU WU, OU YANG-HONG
28.592 10.516
9 central 6-A
YU-CHUN HUANG, YU-CHEN CHENG, HUAN-CHI SU, 林 作璇, CHENG-YUAN XU
36.787 18.711

10U

Team Time Gap
1 MALAYSIA STACK ATTACK
Chan Keng Ian, Juatin Pua Jun Rin, Tan Yen Sheen, Chan Keng Ian, Ivan Liew Yi Onn
15.670
2 Taishan
BO-YU LIN, LI-EN XU, HAO-EN XU, JIA-WEI LIU, YU-XUAN WU
17.150 1.480
3 Shulin
Chieh-Yu Wu, CHIEN-YI HUANG, SHENG-YANG CHU, Liang-Wei Huang, MING-YING LI
17.636 1.966
4 Yingge
LIANG-YI CHUNG, Fu-Hua Chuang, Meng-Ju Tsai, SHAO-YOU FU, DA-QING HUANG
17.782 2.112
5 Hero
RUEI-JHANG WONG, YU-AN CHEN, HONG-YUAN JHANG, CHENG-YOU JHANG
19.206 3.536
6 TOP Eagle
PIN-RONG PENG, JIA-LONG ZOU, TAN-EN GUO, CHENG-SYUAN LIN, JIA-LING YE
19.962 4.292
7 Guang Ming Wa Tsai | ID:7
YU-JHIH ZENG, YU-TING CHEN, JYUN-YU CHEN, BO-HAO HUANG, HUANG JING-CHENG
22.244 6.574
8 Guang Ming Happy
SHIH-RONG HUANG, PIN-YU CAI, YA-JHU FAN, FONG-YOU LIOU
22.806 7.136
9 Wen Hua 4
KAI-YU LIN, HUI-YI CHAO, PO-YU YANG, Kuan-Pei Lu
23.047 7.377
10 4EVER
PING-CHENG LI, TING-FANG WANG, CHIA-JEN HO, YU-CHIA LIN
23.923 8.253
11 Wugu
CHENG-YU HO, CHENG-AN HO, FAN-KAI CHANG, JING-FANG HUANG
23.961 8.291
12 Taiwan champion
YOU-SIN CAI, PIN-HAN LIN, SIN-YU LIN, HONG-EN WEI
24.113 8.443
13 TOP4
PO-CHUN WANG, SHENG-WEI CHEN, SHENG-KAI CHEN, HO-LING CHANG
27.174 11.504

12U

Team Time Gap
1 Xizhi
YI-AN YAN, Pei-Shiuan Tsai, 許 郁翎, ZI-HAO WANG, KAI-LUN ZHANG
16.707
2 Linkou
Yun-Wen Chen, CHUN-HAO YU, HAO-LUN CHIU, Tien-Jung Yang, HUI-JUN PAN
16.796 0.089
3 MALAYSIA PRO STACKER
Justin Yong Xiang Yu, Tan Kai Hong, Caitlin Wang, Rachel Foo Kai Teng, Karen Joan Solomon
17.276 0.569
4 Wen Hua 1
JIA-WEI LYU, HAO-DE LIN, YU-MING JHANG, GUAN-HONG CHEN, YAN-SI CHEN
18.605 1.898
5 Cheetah
WEI-TING CHEN, CHIEH-LUN HSU, KAI-CHEN HSIAO, CHIA-TUNG HSU, PEI-CHUN CHEN
19.442 2.735
6 red horse team
YEN-PIN FANG, TING-CHIEH CHEN, TA-JUI LIU, CHIA-HUNG HSIEH
19.988 3.281
7 Wen Sheing C
CHUN-LIANG CHEN, CHIA-YING CHANG, HUI-KO CHEN, HUNG-YU CHIANG
20.224 3.517
8 Luzhou
YU-CHI CHEN, 楊 子渝, Hui-Xuan Luo, BO-WEI SU
22.915 6.208
9 BAEKYEON
CIAN CHEN, FANG-YU JHANG, GENG-LUN JHANG, HONG-CI SU
27.855 11.148
10 Wen Hua 2
LI-RONG CHEN, WEI-CI SYU, CHENG-SYUAN SYU, PO-HAN LU
30.405 13.698

14U

Team Time Gap
1 Team Soul Korea White
Jae Ho Jung, Seo Eun Yoo, Gu Lim Kim, Hee Joon Kang, Cha Mi Kim
14.895
2 MALAYSIA ALLSTARS
Lim Jiun Yan, Kow Win Ter, Wong Kuang Zheng, Caleb Chan Shen Yiaw, Wong Kit Wai
15.893 0.998
3 Team Soul Korea Red
Ho Go, Go Eun Paek, Min Kim, Ju Seong Kang
15.976 1.081
4 Team Soul Korea Blue
Si Woo Kim, Jin Hong Park, Rin Chae, Ye Rin Jung, Hyun Ha Kim
16.070 1.175
5 Xinzhuang
Ching-Hsuan Yen, Hsueh-Yi Lin, Chu-Chun Yang, SHENG-HUNG CHU, RUI-YU CAI
16.614 1.719
6 Zhonghe
SHOU-HSIUNG HSU, CHUN-YU CHEN, TSUNG-JU TSAI, BO-REN CHEN
17.868 2.973
7 ender shark
PO-MIN WANG, KANG-LUN FENG, WEI-CHENG CHEN, YI-FAN CHEN
19.258 4.363
8 Dong qu A
Hsing-Chu Yen, Indigo Stephens, KAI-CHENG HSU, LI-YU YUAN
21.061 6.166
9 central 16-A
YI-CHUAN TSENG, YU-YANG WANG, CHIH-HSIANG YU, CHING-HSIANG WANG
22.108 7.213
10 Ugly duckling
SIH-JIA HUANG, SIH-YUAN HUANG, CHIH-TUNG LIN, CHEN-YI CHANG, HUI-YUN LIN
22.924 8.029
11 champions
YI-WEI CHEN, SHAO-TUNG TU, WEI-HENG HUANG, YI-JU YEH, YU-CHENG HSUEH
24.524 9.629

18U

Team Time Gap
1 Team Philippines
Kiarra Luarca, Kenneth Cadacio, Jericho Nieves, Alonzo Miguel Ramos, Juan Manuel Ramos
15.795
2 HsinChu Star
Yi-Lung Wu, Chih-Wei Sung, Luan-Yi Tsou, Wu Yi Hsuan
15.840 0.045
3 Sanchong
Che-Chen Liu, Chen-Wei Chang, CHENG-WEI HO, Hui-Ting Pan, TING-ZHEN LI
16.326 0.531
4 Yonghe
CHENG-YOU CHENG, SIN-JHIH LAI, YI-CHEN YE, Makena Lu, MengHsin Lin
16.713 0.918
5 AUSTRALAYSIA ALLSTARS
Molly Hallam, Lim Xin Ee, Lim Xuan, Alvin Foo Shee Khai
18.641 2.846
6 Tucheng
TUNG-CHIEH WU, YUAN-CHENG QIU, Chien-Yu Wang, 高 愉婷, Yu-Shuang Hsieh
19.516 3.721

19+

Team Time Gap
1 Xindian
朱 家瑩, YUE-YOU PAN, YU-BO CHEN, PU XU, Pi-Fen Hung
19.750
2 Korean Family
Jin Ju Choi, Eun Young Jin, Seok Won Choi, Won Seok Jang
20.562 0.812
3 International 1
Alan Lim Joon Tatt, Sik Pan Shee, Jackie Huang, Rachel Chow, Tracy Wong
21.964 2.214
4 International 2
Tyrone Hallam, Lin Feng Shu, Seok Tae Kim, Phil Yeon Lee
22.071 2.321
5 Team Japan
Yuhki Lin, Yujin Lin, Mina Seo, Tsuyoshi Seo
23.276 3.526
6 Kung Pao Chicken
Yunhao Lou, Fan Yang, Yize Li, Chen Miao, Yu Ching Lam
23.561 3.811
7 cup cannon | ID:22
YEN-CHOU LIN, HAN-WEI LIU, HSIAO-TING CHIU, CHUNG-CHE HUANG, CHENG-HAN LI
23.625 3.875
8 Taiwan Coach
YU-HSUAN CHEN, WAN-TING HSIEH, Pei-Chieh Tsai, Yi-Lin Zhang, SHIH-TING SU
27.134 7.384
9 Good luck
PING-YUAN YAO, WAN-TING LIN, PEI-YUN HSIEH, CHIA-JU LIN
27.505 7.755

Records

Event Gender Time Athlete
3-3-3M1.608Jae Ho Jung
3-3-3F1.631Chu-Chun Yang
3-3-3F1.706Go Eun Paek
3-3-3M1.711Caleb Chan Shen Yiaw
3-3-3M1.724Chan Keng Ian
3-3-3F1.751Hyun Ha Kim
3-3-3M1.826Yi-Lung Wu
3-3-3M1.832HAO-EN XU
3-3-3M1.839YUNG-TENG LIN
3-3-3F1.854Caitlin Wang
3-3-3F1.929Rachel Foo Kai Teng
3-3-3F1.973Chieh-Yu Wu
3-3-3F2.002Molly Hallam
3-3-3M2.045RUI-HU HUANG
3-3-3M2.110Yunhao Lou
3-3-3F2.122Tracy Wong
3-3-3F2.130Kiarra Luarca
3-3-3F2.168MengHsin Lin
3-3-3M2.360Tsuyoshi Seo
3-3-3M2.388Sik Pan Shee
3-3-3F2.398Cha Mi Kim
3-3-3M2.425Alan Lim Joon Tatt
3-3-3F2.431SHIH-TING SU
3-3-3M2.506Fan Yang
3-3-3M2.985Tyrone Hallam
3-3-3M3.402Yize Li
3-6-3M1.916Chan Keng Ian
3-6-3F2.109Chu-Chun Yang
3-6-3F2.151Go Eun Paek
3-6-3M2.221Alonzo Miguel Ramos
3-6-3M2.313Liang-Wei Huang
3-6-3M2.345Wong Kit Wai
3-6-3M2.372Wong Kuang Zheng
3-6-3M2.413YUNG-TENG LIN
3-6-3F2.425Kiarra Luarca
3-6-3M2.431Wong Kuang Zheng
3-6-3M2.442ZI-HAO WANG
3-6-3F2.450Caitlin Wang
3-6-3M2.609YI-KAI ZHANG
3-6-3F2.681Molly Hallam
3-6-3F2.703Tracy Wong
3-6-3M2.747Yunhao Lou
3-6-3F2.796Qian-Jing Chen
3-6-3M2.851Chen-Wei Chang
3-6-3F3.317Cha Mi Kim
3-6-3M3.325Yize Li
3-6-3F3.548SHIH-TING SU
3-6-3M3.975Tyrone Hallam
3-6-3F6.788Fu-Hua Chuang
cycleF5.714Chu-Chun Yang
cycleM6.469SHENG-HUNG CHU
cycleM6.513Liang-Wei Huang
cycleM6.518Yi-Lung Wu
cycleM6.788Che-Chen Liu
cycleF6.937Caitlin Wang
cycleF7.096Chieh-Yu Wu
cycleF7.141Kiarra Luarca
cycleM7.287Wong Kuang Zheng
cycleM7.524Yunhao Lou
cycleM7.763Alvin Foo Shee Khai
cycleF7.805Hui-Ting Pan
cycleM7.808RUI-HU HUANG
cycleF7.913Tracy Wong
cycleF8.236Qian-Jing Chen
cycleM8.838Sik Pan Shee
cycleM8.842Fan Yang
cycleM9.613Seok Won Choi
cycleF9.747Molly Hallam
cycleF9.805Cha Mi Kim
cycleM10.970Tyrone Hallam
cycleM11.334HAN-WEI LIU
cycleM11.911Yize Li

© 2018 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy