PrelimsSPEED STACKS Asian Championship Challenge 2nd

Individuals

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 Do Eun Lee 3.144
2 정하 김 3.283 0.139
3 유하 손 4.212 1.068
4 민주 김 4.494 1.350
5 은서 박 6.016 2.872
3-6-3 Time Gap
1 Do Eun Lee 3.612
2 정하 김 4.401 0.789
3 유하 손 4.930 1.318
4 민주 김 5.505 1.893
5 은서 박 7.813 4.201
cycle Time Gap
1 Do Eun Lee 8.986
2 정하 김 11.806 2.820
3 민주 김 14.855 5.869
4 유하 손 14.869 5.883
5 은서 박 22.801 13.815
All-Around Time Gap
1 Do Eun Lee 15.742
2 정하 김 19.490 3.748
3 유하 손 24.011 8.269
4 민주 김 24.854 9.112
5 은서 박 36.630 20.888

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 호 주 3.407
2 Zi O Seok 3.515 0.108
3 Suk June Park 3.686 0.279
4 수민 유 4.280 0.873
5 지강 석 4.585 1.178
6 서진 문 4.857 1.450
3-6-3 Time Gap
1 Suk June Park 2.679
2 Zi O Seok 4.370 1.691
3 호 주 5.067 2.388
4 지강 석 5.802 3.123
5 서진 문 7.449 4.770
6 수민 유 8.389 5.710
cycle Time Gap
1 Suk June Park 7.475
2 호 주 14.250 6.775
3 Zi O Seok 15.094 7.619
4 수민 유 20.494 13.019
5 지강 석 20.877 13.402
6 서진 문 21.966 14.491
All-Around Time Gap
1 Suk June Park 13.840
2 호 주 22.724 8.884
3 Zi O Seok 22.979 9.139
4 지강 석 31.264 17.424
5 수민 유 33.163 19.323
6 서진 문 34.272 20.432

9 M

3-3-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu 1.524
2 상현 남 1.898 0.374
3 민수 강 2.372 0.848
4 시연 김 2.730 1.206
5 준보 이 2.972 1.448
6 Su Chan Jo 3.163 1.639
3-6-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu 2.266
2 상현 남 2.417 0.151
3 민수 강 3.157 0.891
4 시연 김 3.609 1.343
5 준보 이 3.709 1.443
6 Su Chan Jo 4.907 2.641
cycle Time Gap
1 Seung Ji Ryu 6.437
2 상현 남 7.540 1.103
3 민수 강 10.206 3.769
4 Su Chan Jo 14.252 7.815
5 준보 이 15.825 9.388
6 시연 김 scratch --
All-Around Time Gap
1 Seung Ji Ryu 10.227
2 상현 남 11.855 1.628
3 민수 강 15.735 5.508
4 Su Chan Jo 22.322 12.095
5 준보 이 22.506 12.279

10 M

3-3-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 1.589
2 지호 송 1.806 0.217
3 민준 김 1.962 0.373
4 한율 김 2.032 0.443
5 Dong Kyu Kim 2.038 0.449
6 Jin Wan Lee 2.107 0.518
7 건우 권 2.116 0.527
8 도윤 김 2.135 0.546
9 Si Heon Choi 2.234 0.645
10 Jun Woo Kang 2.299 0.710
11 재윤 최 2.483 0.894
12 세현 안 2.559 0.970
13 승민 김 2.566 0.977
14 현준 김 2.676 1.087
15 민석 강 2.819 1.230
16 현빈 정 2.855 1.266
17 서준 이 2.898 1.309
18 영록 노 3.037 1.448
19 Yoon Woo Jang 3.135 1.546
20 윤서 남 3.491 1.902
21 희창 원 3.807 2.218
22 진석 최 3.815 2.226
23 예준 이 3.832 2.243
24 윤성 최 3.981 2.392
25 선유준 김 4.383 2.794
26 남훈 권 4.491 2.902
3-6-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 2.157
2 지호 송 2.393 0.236
3 민준 김 2.509 0.352
4 윤성 최 2.659 0.502
5 한율 김 2.678 0.521
6 Jun Woo Kang 2.793 0.636
7 도윤 김 2.859 0.702
8 Si Heon Choi 2.865 0.708
9 건우 권 2.875 0.718
10 Dong Kyu Kim 2.916 0.759
11 Jin Wan Lee 3.065 0.908
12 세현 안 3.261 1.104
13 승민 김 3.327 1.170
14 현빈 정 3.421 1.264
15 재윤 최 3.691 1.534
16 Yoon Woo Jang 3.934 1.777
17 서준 이 3.951 1.794
18 선유준 김 4.685 2.528
19 영록 노 4.809 2.652
20 희창 원 4.904 2.747
21 예준 이 4.958 2.801
22 진석 최 5.015 2.858
23 현준 김 5.050 2.893
24 윤서 남 5.604 3.447
25 남훈 권 5.874 3.717
26 민석 강 7.423 5.266
cycle Time Gap
1 Jeong Rok Oh 6.012
2 지호 송 6.658 0.646
3 Jin Wan Lee 7.060 1.048
4 민준 김 7.170 1.158
5 Dong Kyu Kim 7.697 1.685
6 한율 김 7.721 1.709
7 Si Heon Choi 7.860 1.848
8 윤성 최 8.289 2.277
9 도윤 김 8.872 2.860
10 현빈 정 9.406 3.394
11 Jun Woo Kang 9.725 3.713
12 승민 김 9.934 3.922
13 재윤 최 10.779 4.767
14 건우 권 11.798 5.786
15 서준 이 12.301 6.289
16 현준 김 12.308 6.296
17 세현 안 12.369 6.357
18 영록 노 12.858 6.846
19 Yoon Woo Jang 13.005 6.993
20 윤서 남 13.193 7.181
21 진석 최 16.270 10.258
22 선유준 김 16.686 10.674
23 예준 이 16.760 10.748
24 희창 원 18.256 12.244
25 민석 강 21.464 15.452
26 남훈 권 22.938 16.926
All-Around Time Gap
1 Jeong Rok Oh 9.758
2 지호 송 10.857 1.099
3 민준 김 11.641 1.883
4 Jin Wan Lee 12.232 2.474
5 한율 김 12.431 2.673
6 Dong Kyu Kim 12.651 2.893
7 Si Heon Choi 12.959 3.201
8 도윤 김 13.866 4.108
9 Jun Woo Kang 14.817 5.059
10 윤성 최 14.929 5.171
11 현빈 정 15.682 5.924
12 승민 김 15.827 6.069
13 건우 권 16.789 7.031
14 재윤 최 16.953 7.195
15 세현 안 18.189 8.431
16 서준 이 19.150 9.392
17 현준 김 20.034 10.276
18 Yoon Woo Jang 20.074 10.316
19 영록 노 20.704 10.946
20 윤서 남 22.288 12.530
21 진석 최 25.100 15.342
22 예준 이 25.550 15.792
23 선유준 김 25.754 15.996
24 희창 원 26.967 17.209
25 민석 강 31.706 21.948
26 남훈 권 33.303 23.545

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Da Young Kim 1.682
2 Sae Ryung Park 1.793 0.111
3 예진 최 1.833 0.151
4 Song Yeon Joo 1.910 0.228
5 Soo Ah Jung 1.980 0.298
6 은서 김 2.172 0.490
7 승민 배 2.241 0.559
8 So Jung Park 2.324 0.642
9 예빈 성 2.854 1.172
10 이현 김 3.056 1.374
11 민진 곽 3.065 1.383
12 희수 이 3.113 1.431
13 우현 이 3.554 1.872
14 다민 최 7.352 5.670
3-6-3 Time Gap
1 Da Young Kim 2.136
2 Sae Ryung Park 2.168 0.032
3 예진 최 2.371 0.235
4 Song Yeon Joo 2.402 0.266
5 Soo Ah Jung 2.433 0.297
6 승민 배 2.769 0.633
7 So Jung Park 2.777 0.641
8 민진 곽 3.979 1.843
9 다민 최 4.078 1.942
10 예빈 성 4.600 2.464
11 이현 김 4.900 2.764
12 희수 이 4.986 2.850
13 은서 김 5.734 3.598
14 우현 이 7.710 5.574
cycle Time Gap
1 Da Young Kim 6.383
2 Sae Ryung Park 6.861 0.478
3 Song Yeon Joo 6.932 0.549
4 승민 배 7.247 0.864
5 은서 김 7.418 1.035
6 예진 최 7.466 1.083
7 So Jung Park 8.131 1.748
8 Soo Ah Jung 9.031 2.648
9 희수 이 11.655 5.272
10 예빈 성 11.722 5.339
11 다민 최 13.238 6.855
12 우현 이 14.060 7.677
13 이현 김 15.255 8.872
14 민진 곽 15.299 8.916
All-Around Time Gap
1 Da Young Kim 10.201
2 Sae Ryung Park 10.822 0.621
3 Song Yeon Joo 11.244 1.043
4 예진 최 11.670 1.469
5 승민 배 12.257 2.056
6 So Jung Park 13.232 3.031
7 Soo Ah Jung 13.444 3.243
8 은서 김 15.324 5.123
9 예빈 성 19.176 8.975
10 희수 이 19.754 9.553
11 민진 곽 22.343 12.142
12 이현 김 23.211 13.010
13 다민 최 24.668 14.467
14 우현 이 25.324 15.123

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Yun Sang Jo 1.626
2 상혁 홍 1.721 0.095
3 Sung Jin Park 1.739 0.113
4 강민 김 1.818 0.192
5 윤찬 최 1.945 0.319
6 Dong Hyun Kang 1.966 0.340
7 세훈 김 2.072 0.446
8 한서 조 2.094 0.468
9 재동 김 2.202 0.576
10 민성 김 2.267 0.641
11 지훈 김 2.273 0.647
12 인수 최 2.469 0.843
13 민혁 김 2.608 0.982
14 Jay Lee 2.633 1.007
15 지우 김 2.757 1.131
16 영재 박 2.772 1.146
17 덕연 김 3.102 1.476
18 수재 이 3.246 1.620
19 준호 오 3.540 1.914
20 승원 이 3.556 1.930
21 우찬 전 3.584 1.958
22 창빈 이 4.126 2.500
23 태성 임 5.742 4.116
3-6-3 Time Gap
1 Yun Sang Jo 2.230
2 상혁 홍 2.260 0.030
3 Sung Jin Park 2.270 0.040
4 강민 김 2.315 0.085
5 윤찬 최 2.357 0.127
6 승원 이 2.441 0.211
7 우찬 전 2.461 0.231
8 세훈 김 2.603 0.373
9 재동 김 2.823 0.593
10 민성 김 2.824 0.594
11 덕연 김 2.988 0.758
12 인수 최 3.003 0.773
13 Jay Lee 3.370 1.140
14 지우 김 3.558 1.328
15 민혁 김 3.945 1.715
16 Dong Hyun Kang 4.056 1.826
17 한서 조 4.134 1.904
18 태성 임 4.318 2.088
19 준호 오 4.374 2.144
20 창빈 이 5.094 2.864
21 지훈 김 5.370 3.140
22 영재 박 5.738 3.508
23 수재 이 9.794 7.564
cycle Time Gap
1 Yun Sang Jo 5.942
2 윤찬 최 6.510 0.568
3 상혁 홍 6.548 0.606
4 Sung Jin Park 6.647 0.705
5 덕연 김 6.960 1.018
6 인수 최 7.186 1.244
7 세훈 김 7.613 1.671
8 재동 김 7.702 1.760
9 우찬 전 7.888 1.946
10 민성 김 8.710 2.768
11 강민 김 8.734 2.792
12 한서 조 8.822 2.880
13 Jay Lee 10.725 4.783
14 민혁 김 11.155 5.213
15 영재 박 11.221 5.279
16 지훈 김 12.637 6.695
17 Dong Hyun Kang 13.121 7.179
18 태성 임 13.279 7.337
19 승원 이 13.881 7.939
20 수재 이 15.520 9.578
21 창빈 이 15.581 9.639
22 준호 오 16.250 10.308
23 지우 김 scratch --
All-Around Time Gap
1 Yun Sang Jo 9.798
2 상혁 홍 10.529 0.731
3 Sung Jin Park 10.656 0.858
4 윤찬 최 10.812 1.014
5 세훈 김 12.288 2.490
6 인수 최 12.658 2.860
7 재동 김 12.727 2.929
8 강민 김 12.867 3.069
9 덕연 김 13.050 3.252
10 민성 김 13.801 4.003
11 우찬 전 13.933 4.135
12 한서 조 15.050 5.252
13 Jay Lee 16.728 6.930
14 민혁 김 17.708 7.910
15 Dong Hyun Kang 19.143 9.345
16 영재 박 19.731 9.933
17 승원 이 19.878 10.080
18 지훈 김 20.280 10.482
19 태성 임 23.339 13.541
20 준호 오 24.164 14.366
21 창빈 이 24.801 15.003
22 수재 이 28.560 18.762

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 1.330
2 Sung Hyun Moon 1.633 0.303
3 Do Sung Oh 1.686 0.356
4 동환 설 1.727 0.397
5 Taek Hoon Jung 1.780 0.450
6 내규 윤 1.847 0.517
7 지환 맹 1.862 0.532
8 지문 정 1.887 0.557
9 Min Jae Jeong 1.892 0.562
10 재영 조 1.968 0.638
11 태성 강 2.092 0.762
12 건민 박 2.139 0.809
13 인태 최 2.365 1.035
3-6-3 Time Gap
1 Taek Hoon Jung 2.034
2 Hyeon Jong Choi 2.059 0.025
3 Do Sung Oh 2.099 0.065
4 Sung Hyun Moon 2.202 0.168
5 지환 맹 2.226 0.192
6 동환 설 2.243 0.209
7 태성 강 2.384 0.350
8 건민 박 2.443 0.409
9 내규 윤 2.451 0.417
10 Min Jae Jeong 2.476 0.442
11 재영 조 3.847 1.813
12 인태 최 5.635 3.601
13 지문 정 8.266 6.232
cycle Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 6.223
2 Taek Hoon Jung 6.483 0.260
3 지환 맹 6.574 0.351
4 태성 강 6.677 0.454
5 동환 설 6.755 0.532
6 내규 윤 7.044 0.821
7 Min Jae Jeong 7.262 1.039
8 건민 박 7.650 1.427
9 Sung Hyun Moon 7.987 1.764
10 재영 조 9.111 2.888
11 Do Sung Oh 9.267 3.044
12 인태 최 9.449 3.226
13 지문 정 11.168 4.945
All-Around Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 9.612
2 Taek Hoon Jung 10.297 0.685
3 지환 맹 10.662 1.050
4 동환 설 10.725 1.113
5 태성 강 11.153 1.541
6 내규 윤 11.342 1.730
7 Min Jae Jeong 11.630 2.018
8 Sung Hyun Moon 11.822 2.210
9 건민 박 12.232 2.620
10 Do Sung Oh 13.052 3.440
11 재영 조 14.926 5.314
12 인태 최 17.449 7.837
13 지문 정 21.321 11.709

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 소현 박 5.168
3-6-3 Time Gap
1 소현 박 5.367
cycle Time Gap
1 소현 박 18.174
All-Around Time Gap
1 소현 박 28.709

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Si Eun Kim 1.589
2 Seo Hyun Lee 1.733 0.144
3 Eun Ji Lee 1.814 0.225
4 현정 심 1.877 0.288
5 지유 박 1.885 0.296
6 Min Hee Kim 1.893 0.304
7 하늘 김 1.931 0.342
8 예지 최 4.073 2.484
3-6-3 Time Gap
1 Seo Hyun Lee 2.014
2 Si Eun Kim 2.164 0.150
3 지유 박 2.443 0.429
4 Eun Ji Lee 2.454 0.440
5 현정 심 2.550 0.536
6 Min Hee Kim 2.567 0.553
7 하늘 김 2.596 0.582
8 예지 최 3.532 1.518
cycle Time Gap
1 Seo Hyun Lee 6.394
2 Eun Ji Lee 6.570 0.176
3 지유 박 6.619 0.225
4 Si Eun Kim 6.632 0.238
5 예지 최 7.741 1.347
6 현정 심 8.441 2.047
7 Min Hee Kim 8.786 2.392
8 하늘 김 9.103 2.709
All-Around Time Gap
1 Seo Hyun Lee 10.141
2 Si Eun Kim 10.385 0.244
3 Eun Ji Lee 10.838 0.697
4 지유 박 10.947 0.806
5 현정 심 12.868 2.727
6 Min Hee Kim 13.246 3.105
7 하늘 김 13.630 3.489
8 예지 최 15.346 5.205

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi 1.660
2 Young Seo Kim 1.794 0.134
3 서연 조 1.903 0.243
4 성미 손 2.177 0.517
5 You Jin Do 2.579 0.919
3-6-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi 2.131
2 You Jin Do 2.165 0.034
3 Young Seo Kim 2.206 0.075
4 서연 조 2.442 0.311
5 성미 손 2.870 0.739
cycle Time Gap
1 You Jin Do 6.154
2 Young Seo Kim 6.299 0.145
3 서연 조 7.314 1.160
4 Ye Eun Choi 7.396 1.242
5 성미 손 9.396 3.242
All-Around Time Gap
1 Young Seo Kim 10.299
2 You Jin Do 10.898 0.599
3 Ye Eun Choi 11.187 0.888
4 서연 조 11.659 1.360
5 성미 손 14.443 4.144

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 1.667
2 시현 변 1.904 0.237
3-6-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 2.100
2 시현 변 2.217 0.117
cycle Time Gap
1 Jae Ho Jung 5.889
2 시현 변 6.740 0.851
All-Around Time Gap
1 Jae Ho Jung 9.656
2 시현 변 10.861 1.205

17-18 F

3-3-3 Time Gap
1 지원 송 2.371
3-6-3 Time Gap
1 지원 송 2.630
cycle Time Gap
1 지원 송 7.008
All-Around Time Gap
1 지원 송 12.009

35-44 M

3-3-3 Time Gap
1 정환 이 2.708
2 Jung Won Lee 2.731 0.023
3-6-3 Time Gap
1 Jung Won Lee 3.766
2 정환 이 3.891 0.125
cycle Time Gap
1 정환 이 10.370
2 Jung Won Lee 12.527 2.157
All-Around Time Gap
1 정환 이 16.969
2 Jung Won Lee 19.024 2.055

35-44 F

3-3-3 Time Gap
1 경아 윤 3.385
3-6-3 Time Gap
1 경아 윤 6.280
cycle Time Gap
1 경아 윤 17.536
All-Around Time Gap
1 경아 윤 27.201

45-59 F

3-3-3 Time Gap
1 미영 김 3.582
3-6-3 Time Gap
1 미영 김 5.330
cycle Time Gap
1 미영 김 16.290
All-Around Time Gap
1 미영 김 25.202

45-59 M

3-3-3 Time Gap
1 태영 김 2.970
3-6-3 Time Gap
1 태영 김 4.047
cycle Time Gap
1 태영 김 12.654
All-Around Time Gap
1 태영 김 19.671

Doubles

8U

Team Time Gap
1 호 주 & 민주 김 18.772
2 은서 박 & 유하 손 21.197 2.425
3 지강 석 & Zi O Seok 23.098 4.326
4 서진 문 & 수민 유 23.694 4.922

10U

Team Time Gap
1 지호 송 & Jeong Rok Oh 8.923
2 Dong Kyu Kim & 한율 김 11.637 2.714
3 상현 남 & 시연 김 12.236 3.313
4 현준 김 & 현빈 정 12.555 3.632
5 Suk June Park & 도윤 김 13.391 4.468
6 재윤 최 & Do Eun Lee 14.082 5.159
7 건우 권 & 승민 김 14.867 5.944
8 선유준 김 & 소현 박 15.105 6.182
9 Su Chan Jo & 남훈 권 18.494 9.571

12U

Team Time Gap
1 Sae Ryung Park & Da Young Kim 7.809
2 Si Heon Choi & 민성 김 10.424 2.615
3 윤성 최 & 지훈 김 10.681 2.872
4 우찬 전 & 상혁 홍 10.965 3.156
5 Jun Woo Kang & Jay Lee 12.041 4.232
6 윤찬 최 & 한서 조 12.437 4.628
7 예진 최 & 은서 김 13.104 5.295
8 영재 박 & 창빈 이 13.773 5.964
9 희수 이 & 예빈 성 13.898 6.089
10 준호 오 & 민진 곽 13.997 6.188
11 예준 이 & 지훈 김 15.270 7.461
12 진석 최 & 우현 이 15.773 7.964
13 영록 노 & 태성 임 16.636 8.827
14 이현 김 & 다민 최 18.458 10.649
15 윤서 남 & 민혁 김 18.534 10.725
16 민석 강 & 수재 이 23.591 15.782

14U

Team Time Gap
1 Sung Jin Park & 동환 설 7.614
2 Song Yeon Joo & 하늘 김 8.771 1.157
3 민준 김 & 내규 윤 9.354 1.740
4 Soo Ah Jung & 예지 최 9.653 2.039
5 Dong Hyun Kang & 건민 박 9.919 2.305
6 지문 정 & Do Sung Oh 10.185 2.571
7 Min Jae Jeong & 태성 강 11.883 4.269
8 Sung Hyun Moon & 지환 맹 12.127 4.513
9 Seung Ji Ryu & Taek Hoon Jung 12.239 4.625
10 인태 최 & 지유 박 14.509 6.895

16U

Team Time Gap
1 Hyeon Jong Choi & Jae Ho Jung 7.883
2 Eun Ji Lee & You Jin Do 8.221 0.338
3 재영 조 & 서연 조 9.189 1.306
4 Yun Sang Jo & 시현 변 9.436 1.553
5 Si Eun Kim & Ye Eun Choi 10.675 2.792
6 Seo Hyun Lee & Young Seo Kim 12.920 5.037

19+

Team Time Gap
1 Jin Wan Lee & Jung Won Lee 11.745
2 정환 이 & 경아 윤 17.829 6.084

Timed 3-6-3 Relay

8U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 14
지강 석, Zi O Seok, 은서 박, 유하 손
34.006
2 Sport Stacking 13
호 주, 서진 문, 수민 유, 민주 김
34.353 0.347

10U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 17
건우 권, Dong Kyu Kim, 한율 김, 승민 김
24.710
2 Sport Stacking 12
Su Chan Jo, 선유준 김, 진석 최, 예준 이, 남훈 권
32.884 8.174

12U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 9
지호 송, Jeong Rok Oh, Yun Sang Jo, 재동 김
19.778
2 Sport Stacking 8
지훈 김, 영재 박, 창빈 이, 준호 오
22.330 2.552
3 Sport Stacking 18
Si Heon Choi, 윤성 최, 민성 김, 지훈 김
24.738 4.960
4 Sport Stacking 11
태성 임, 희수 이, 예빈 성, 민진 곽
30.779 11.001
5 Sport Stacking 20
영록 노, 소현 박, 이현 김, 다민 최, 우현 이
Scratch --

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 2
재영 조, 지문 정, Do Sung Oh, 현정 심
16.451
2 Sport Stacking 5
강민 김, Soo Ah Jung, Song Yeon Joo, 예지 최
18.595 2.144
3 Sport Stacking 16
Dong Hyun Kang, 인태 최, 예진 최, 은서 김
19.517 3.066
4 Sport Stacking 19
도윤 김, Yoon Woo Jang, 한서 조, 건민 박, Eun Ji Lee
25.174 8.723

16U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 1
Seung Ji Ryu, Hyeon Jong Choi, Taek Hoon Jung, Jae Ho Jung
13.701
2 Sport Stacking 3
Sung Jin Park, 동환 설, Si Eun Kim, Ye Eun Choi
16.396 2.695
3 Sport Stacking 4
상혁 홍, Min Jae Jeong, 태성 강, 서연 조
17.134 3.433
4 Sport Stacking 6
Sae Ryung Park, Da Young Kim, Seo Hyun Lee, You Jin Do, Young Seo Kim
18.217 4.516
5 Sport Stacking 10
Suk June Park, 재윤 최, Do Eun Lee, 성미 손
26.898 13.197

18U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 15
우찬 전, Sung Hyun Moon, 지환 맹, 시현 변, 지원 송
16.964

19+

Team Time Gap
1 Sport Stacking 7
Jin Wan Lee, 민준 김, 내규 윤, Jung Won Lee
19.577

Records

Event Gender Time Athlete
3-3-3M1.366Hyeon Jong Choi
3-6-3M3.225태영 김
cycleM5.635Seung Ji Ryu

© 2018 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy