ResultsTaiwan National Sport Stacking Championships

All Around

All-Around Finals

All-Around - Male Time Gap
1 宋 致緯 11.206
2 嚴 翊安 12.683 1.477
3 黃 亮維 12.716 1.510
4 林 伯豫 12.834 1.628
5 楊 典融 12.954 1.748
6 SHENG-HUNG CHU (朱盛鴻) 13.184 1.978
7 林 伯軒 13.419 2.213
8 孔 祥豪 13.586 2.380
9 蔡 睿宇 13.778 2.572
10 張 宸瑋 13.964 2.758
11 黃 大慶 14.024 2.818
12 朱 盛陽 14.137 2.931
13 邱 垣誠 14.195 2.989
14 傅 紹祐 14.272 3.066
15 彭 品融 14.277 3.071
16 鄭 丞佑 14.364 3.158
17 JIA-HE LI (李佳禾 ) 14.613 3.407
18 凃 宏諭 14.789 3.583
19 李 茗穎 14.874 3.668
20 黃 睿琥 14.931 3.725
21 何 晟瑋 14.958 3.752
22 劉 哲禎 15.167 3.961
23 歐 晉龍 15.255 4.049
24 葉 奕辰 15.534 4.328
25 蔡 孟儒 15.566 4.360
26 王 俊傑 15.600 4.394
27 郭 坦恩 15.839 4.633
28 Jia-Yi Zeng (曾 家毅) 16.391 5.185
29 張 翌凱 17.977 6.771
30 黃 冠東 18.051 6.845
31 劉 家愷 18.784 7.578
32 林 永登 19.316 8.110
33 劉 漢威 19.686 8.480
34 黃 品昕 19.755 8.549
35 CONG-YUAN FAN (范琮淵) 19.880 8.674
36 SHUO-XIONG XU (許碩熊) 19.949 8.743
37 陳 冠宏 20.834 9.628
38 洪 語洛 24.507 13.301
39 吳 羨亮 29.060 17.854
40 彭 允謙 31.805 20.599
All-Around - Female Time Gap
1 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) 9.943
2 Yun-Wen Chen (陳昀彣) 12.534 2.591
3 Wu Yi Hsuan 12.922 2.979
4 MengHsin Lin 13.912 3.969
5 Hui-Ting Pan 14.149 4.206
6 Pi-Fen Hung (洪碧芬) 14.215 4.272
7 Makena Lu (呂琳萱) 14.555 4.612
8 Fu-Hua Chuang (莊馥華) 14.795 4.852
9 Chang Li Yun 15.114 5.171
10 SHIH-TING SU (蘇詩婷) 15.121 5.178
11 YU-HSIN CHEN 15.312 5.369
12 Chien-Yu Wang (王芊又) 15.471 5.528
13 Chien-Yi Huang 15.499 5.556
14 楊 子渝 15.578 5.635
15 Yu-Shuang Hsieh 15.659 5.716
16 Chieh-Yu Wu 16.025 6.082
17 許 郁翎 16.274 6.331
18 高 愉婷 16.336 6.393
19 邱 筱婷 16.866 6.923
20 Hsin-Yu Yang (楊芯瑀) 16.984 7.041
21 吳 彤潔 16.993 7.050
22 Qian-Jing Chen (陳芊靜) 17.112 7.169
23 Hui-Xuan Luo (羅慧暄) 17.218 7.275
24 YU-HSUAN CHEN 17.924 7.981
25 王 首涵 18.117 8.174
26 蔡 凱琪 18.300 8.357
27 Ting-Chen Li (李庭禎) 18.504 8.561
28 蘇 彥慈 18.519 8.576
29 Jing-Fang Huang 黃淨方 18.597 8.654
30 劉 書庭 18.942 8.999
31 朱 家瑩 19.900 9.957
32 胡 慧娟 20.114 10.171
33 Wan-Chen Han 20.926 10.983
34 Yi-Zhen Chen (陳怡甄) 21.319 11.376
35 SHU-HUI CAI (蔡淑惠) 22.203 12.260
36 Yuan-Chi Chou (周芫琦) 23.234 13.291
37 Yu-Qing Xu (徐郁晴) 23.438 13.495
38 MIN-HUI WANG (王敏惠) 24.609 14.666
39 林 庭萱 25.048 15.105
40 吳 美儀 25.256 15.313
41 林 宥昕 25.440 15.497
42 王 謹涵 25.719 15.776
43 SHU-PING BAI (白淑萍) 25.732 15.789
44 DAI-WEI ZHENG (張玳瑋) 27.559 17.616
45 HAN-YUN LI (李涵芸) 28.940 18.997
46 李 莘穜 29.433 19.490
47 黃 琪諺 33.385 23.442
48 林 作璇 34.945 25.002
49 李 倢岑 40.203 30.260

Overall

Doubles Overall

Team Time
1 SHENG-HUNG CHU (朱盛鴻) & SHUO-XIONG XU (許碩熊) 8.340
2 鄭 丞佑 & 顏 靖軒 8.694
3 Yun-Wen Chen (陳昀彣) & Wu Yi Hsuan 8.700
4 孔 祥豪 & 劉 哲禎 9.242
5 汪 子浩 & 許 哲維 9.342
6 Chien-Yi Huang & 黃 亮維 9.700
7 蔡 宗儒 & 歐 晉龍 9.724
8 Chieh-Yu Wu & 鍾 亮怡 9.791
9 宋 致緯 & 吳 宜隆 9.931
10 Hui-Ting Pan & 張 宸瑋 9.986
11 鄒 鑾佾 & 何 晟瑋 10.138
12 向 禹恆 & 嚴 翊安 10.183
13 林 浩德 & 張 育銘 10.437
14 林 中昱 & 莊 才宏 10.785
15 YU-HSIN CHEN & 林 詩哲 10.876
16 何 晟宇 & 何 晟安 10.939
17 Yu-Shuang Hsieh & 蔡 孟潔 11.209
18 Chang Li Yun & 李 欣瑾 11.449
19 張 翌凱 & 林 伯豫 11.597
20 SHIH-TING SU (蘇詩婷) & 林 文俊 11.624
21 葉 奕辰 & 王 仕樺 11.761
22 張 雅鈞 & 王 首涵 11.921
23 蔡 品昱 & Hui-Xuan Luo (羅慧暄) 11.948
24 吳 宜隆 12.139
25 Yun-Wen Chen (陳昀彣) 12.280
26 徐 皓恩 & 郭 煜 12.296
27 林 伯軒 & MengHsin Lin 12.323
28 劉 茜伸 & Chien-Yu Wang (王芊又) 12.470
29 邱 筱婷 & Jia-Yi Zeng (曾 家毅) 12.561
30 何 晟瑋 12.635
31 Fu-Hua Chuang (莊馥華) 12.735
32 Wu Yi Hsuan 13.260
33 韓 家弘 & JIA-HE LI (李佳禾 ) 13.594
34 蔡 慧玲 & 蔡 凱琪 13.622
35 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) 13.702
36 何 晟宇 13.812
37 黃 冠東 & 劉 家愷 13.835
38 蔡 佩潔 & YU-HSUAN CHEN 13.961
39 林 詩哲 14.098
40 鍾 亮怡 14.139
41 Ya-Fang Chu (朱雅芳) & 黃 怡蓁 14.175
42 凃 宏諭 14.233
43 趙 翊凱 & 馬 嘉駿 15.248
44 黃 柏瑞 & 陳 秉廉 15.372
45 SHU-PING BAI (白淑萍) & SHU-HUI CAI (蔡淑惠) 15.638
46 徐 紹殷 & 王 奕程 16.779
47 Shu-Rong Zheng (鄭淑蓉) & XIAO-LING CHEN (陳曉齡) 17.389
48 林 宥昕 & 鍾 鎧津 22.370
49 簡 婕米 & 謝 賀竹 27.232
50 李 穎臻 & 蔡 宇倫 scratch

Timed 3-6-3 Relay Overall

Team Time
1 TAIWAN SONIC
宋 致緯, 何 晟瑋, 吳 宜隆, 歐 晉龍
15.516
2 New Taipei City B
Chu-Chun Yang (楊筑鈞), 鄭 丞佑, 顏 靖軒, 林 學毅
16.046
3 Taiwan Eagle
SHENG-HUNG CHU (朱盛鴻), SHUO-XIONG XU (許碩熊), 陳 均侑, 蔡 宗儒
17.348
4 Taiwan Dragon
游 鈞皓, Yun-Wen Chen (陳昀彣), 楊 典融, 鄒 鑾佾, Wu Yi Hsuan
17.564
5 TAIWAN ROYAL
Hui-Ting Pan, 孔 祥豪, 劉 哲禎, 張 宸瑋
17.998
6 Central-10A
徐 皓恩, 劉 家維, 向 禹恆, 嚴 翊安
18.771
7 Wen Hua1
陳 冠宏, 林 浩德, 張 育銘, 呂 家維, 陳 冠宇
19.178
8 New Taipei City A
朱 盛陽, Fu-Hua Chuang (莊馥華), 鍾 亮怡, 賴 信智
19.431
9 Hsinchu Top
林 中昱, 吳 彤潔, Ting-Chen Li (李庭禎), 歐 晉德, 莊 才宏
19.556
10 Central-12A
汪 子浩, 張 凱綸, 黃 睦尊, 王 宇揚
19.649
11 Central-18A
許 郁翎, 吳 宣蓉, 袁 佳楷, 吳 若綺, 邱 沼翰
19.863
12 Central-8A
張 秝晨, 張 翌凱, 趙 翊凱, 馬 嘉駿, 林 伯豫
20.136
13 Yu Ciang A
劉 茜伸, 莊 英晧, Chien-Yu Wang (王芊又), 傅 正勳
20.826
14 Taiwan BEAR
許 哲維, 陳 崑杰, 林 伯軒, Yu-Shuang Hsieh, MengHsin Lin
21.096
15 Taoyuan
彭 品融, Chien-Yi Huang, 蔡 孟儒, 黃 亮維
21.201
16 Cup Cannons
劉 漢威, 洪 語洛, Pi-Fen Hung (洪碧芬), Chang Li Yun
21.209
17 A.I.P
王 伯鈞, 王 苡安, 陳 昱博, 陳 伯仁, 潘 岳佑
21.638
18 MILO
韓 家弘, JIA-HE LI (李佳禾 ), 王 敏妏, 李 宣瑩
21.791
19 Central-16A
徐 立恩, 郭 煜, 游 家碩, 王 敬翔, 陳 珈羚
21.801
20 NTUPES-A
張 雅鈞, 李 欣瑾, 張 家蜜, 王 首涵
22.244
21 Taiwan Child
YU-HSIN CHEN, 林 詩哲, 王 宥珝, Chieh-Yu Wu
22.395
22 YOYO
張 伊琳, 謝 宛庭, 蔡 佩潔, YU-HSUAN CHEN
23.248
23 Central-18B
徐 悅洲, 阮 裕誠, 莊 皓任, 李 霈為, 江 宛儒
23.529
24 Flowers
HAN-YUN LI (李涵芸), MIN-HUI WANG (王敏惠), BI-YI HONG (洪碧怡), Wan-Chen Han, CONG-YUAN FAN (范琮淵)
25.420
25 Central-16C
蔡 森宇, 楊 承哲, 江 信德, 孫 暄皓, 許 琬玟
25.768
26 Central-8C
張 晏慈, 張 祐欣, 吳 敏慈, 李 垣宏
26.080
27 Central-16B
陳 秉廉, 陳 裕棠, 吳 承叡, 戴 研城, 傅 歆閔
26.333
28 Taiwan Shopping
Shu-Rong Zheng (鄭淑蓉), SHU-PING BAI (白淑萍), XIAO-LING CHEN (陳曉齡), SHU-HUI CAI (蔡淑惠)
29.484
29 Central-6A
林 作璇, 黃 冠東, 劉 家愷, 鍾 鎧津, 徐 紹殷
35.320
30 Central-6B
張 景智, 李 品辰, 林 宥昕, 王 奕程
36.533
31 Wen Hua 4
黃 冠寧, Hsin-Yu Yang (楊芯瑀), 郭 睿濬, 蔡 宇翔, Qian-Jing Chen (陳芊靜)
scratch
32 Wen Hua2
盧 柏翰, 徐 晟軒, 褚 家豪, 徐 韋齊, 陳 力榕
scratch

Stack Of Champions (SOC)

Individual SOC

3-3-3 Time
1 林 伯軒 1.913
2 SHENG-HUNG CHU (朱盛鴻) 1.962
3 宋 致緯 1.964
3-6-3 Time
1 林 學毅 2.405
2 鄭 丞佑 2.413
3 宋 致緯 2.450
cycle Time
1 林 學毅 7.516
2 宋 致緯 8.573
3 嚴 翊安 10.778
3-3-3 Time
1 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) 1.790
2 Wu Yi Hsuan 1.816
3 Hui-Ting Pan 2.042
3-6-3 Time
1 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) 2.224
2 MengHsin Lin 2.571
3 Yun-Wen Chen (陳昀彣) 2.767
cycle Time
1 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) 5.929
2 Wu Yi Hsuan 9.467
3 Yun-Wen Chen (陳昀彣) 9.916

This competition did not have a Doubles SOC.

This competition did not have a Timed 3-6-3 Relay SOC.

Individuals

SS 11-14 L1

3-3-3 Time Gap
1 謝 紘齊 2.911
2 DAI-WEI ZHENG (張玳瑋) 3.966 1.055
3-6-3 Time Gap
1 謝 紘齊 5.216
2 DAI-WEI ZHENG (張玳瑋) 6.620 1.404
cycle Time Gap
1 DAI-WEI ZHENG (張玳瑋) 16.973
all-around Time Gap
1 DAI-WEI ZHENG (張玳瑋) 27.559

SS 6U L1

3-3-3 Time Gap
1 李 倢岑 6.378
3-6-3 Time Gap
1 李 倢岑 7.386
cycle Time Gap
1 李 倢岑 26.439
all-around Time Gap
1 李 倢岑 40.203

SS 7-10 L1

3-3-3 Time Gap
1 邱 彥儒 4.304
2 彭 允謙 5.557 1.253
3-6-3 Time Gap
1 邱 彥儒 5.512
2 彭 允謙 6.948 1.436
cycle Time Gap
1 彭 允謙 19.300
all-around Time Gap
1 彭 允謙 31.805

6U F

3-3-3 Time Gap
1 Yi-Zhen Chen (陳怡甄) 2.966
2 Yuan-Chi Chou (周芫琦) 3.265 0.299
3 林 庭萱 3.377 0.411
4 林 宥昕 3.728 0.762
5 王 謹涵 3.994 1.028
6 李 莘穜 4.748 1.782
7 林 作璇 4.984 2.018
8 黃 琪諺 5.623 2.657
9 謝 賀竹 5.660 2.694
10 簡 婕米 6.163 3.197
3-6-3 Time Gap
1 Yi-Zhen Chen (陳怡甄) 4.193
2 Yuan-Chi Chou (周芫琦) 4.723 0.530
3 王 謹涵 4.772 0.579
4 陳 湘鈞 4.910 0.717
5 林 庭萱 5.224 1.031
6 林 宥昕 5.709 1.516
7 李 莘穜 6.472 2.279
8 林 作璇 6.871 2.678
9 黃 琪諺 6.983 2.790
10 田 子凝 8.416 4.223
cycle Time Gap
1 Yi-Zhen Chen (陳怡甄) 14.160
2 陳 湘鈞 14.323 0.163
3 Yuan-Chi Chou (周芫琦) 15.246 1.086
4 林 宥昕 16.003 1.843
5 林 庭萱 16.447 2.287
6 王 謹涵 16.953 2.793
7 李 莘穜 18.213 4.053
8 黃 琪諺 20.779 6.619
9 林 作璇 23.090 8.930
10 田 子凝 33.263 19.103
all-around Time Gap
1 Yi-Zhen Chen (陳怡甄) 21.319
2 Yuan-Chi Chou (周芫琦) 23.234 1.915
3 林 庭萱 25.048 3.729
4 林 宥昕 25.440 4.121
5 王 謹涵 25.719 4.400
6 李 莘穜 29.433 8.114
7 黃 琪諺 33.385 12.066
8 林 作璇 34.945 13.626

6U M

3-3-3 Time Gap
1 林 永登 2.133
2 劉 家愷 2.732 0.599
3 黃 冠東 3.260 1.127
4 黃 品昕 3.407 1.274
5 蕭 浩丞 3.613 1.480
6 王 宥河 4.029 1.896
7 鍾 鎧津 4.175 2.042
8 吳 羨亮 4.659 2.526
9 吳 羨遠 4.881 2.748
10 楊 子安 --
3-6-3 Time Gap
1 林 永登 3.044
2 劉 家愷 3.769 0.725
3 黃 冠東 4.155 1.111
4 黃 品昕 4.474 1.430
5 吳 冠澄 4.899 1.855
6 林 玄瀚 4.920 1.876
7 王 宥洛 5.061 2.017
8 鍾 鎧津 5.103 2.059
9 吳 羨亮 5.157 2.113
10 楊 子安 --
cycle Time Gap
1 黃 冠東 10.636
2 黃 品昕 11.874 1.238
3 劉 家愷 12.283 1.647
4 吳 冠澄 13.796 3.160
5 王 宥洛 13.829 3.193
6 林 永登 14.139 3.503
7 張 景智 16.440 5.804
8 吳 羨遠 18.176 7.540
9 吳 羨亮 19.244 8.608
10 王 宥河 23.277 12.641
all-around Time Gap
1 黃 冠東 18.051
2 劉 家愷 18.784 0.733
3 林 永登 19.316 1.265
4 黃 品昕 19.755 1.704
5 吳 羨亮 29.060 11.009

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 Chien-Yi Huang 2.234
2 YU-HSIN CHEN 2.480 0.246
3 Chieh-Yu Wu 2.496 0.262
4 Hsin-Yu Yang (楊芯瑀) 2.704 0.470
5 黃 冠寧 2.711 0.477
6 Qian-Jing Chen (陳芊靜) 2.903 0.669
7 Hui-Xuan Luo (羅慧暄) 3.067 0.833
8 劉 書庭 3.152 0.918
9 吳 敏慈 3.413 1.179
10 洪 凱筠 --
3-6-3 Time Gap
1 Chien-Yi Huang 2.893
2 YU-HSIN CHEN 3.222 0.329
3 Hui-Xuan Luo (羅慧暄) 3.428 0.535
4 Chieh-Yu Wu 3.589 0.696
5 Hsin-Yu Yang (楊芯瑀) 3.629 0.736
6 劉 書庭 3.741 0.848
7 張 鶴馨 3.793 0.900
8 黃 冠寧 3.797 0.904
9 王 沛媛 4.001 1.108
10 Qian-Jing Chen (陳芊靜) 4.366 1.473
cycle Time Gap
1 YU-HSIN CHEN 9.610
2 Qian-Jing Chen (陳芊靜) 9.843 0.233
3 Chieh-Yu Wu 9.940 0.330
4 Chien-Yi Huang 10.372 0.762
5 Hsin-Yu Yang (楊芯瑀) 10.651 1.041
6 Hui-Xuan Luo (羅慧暄) 10.723 1.113
7 蔡 侑芯 11.977 2.367
8 劉 書庭 12.049 2.439
9 邱 苡甯 13.669 4.059
10 洪 凱筠 --
all-around Time Gap
1 YU-HSIN CHEN 15.312
2 Chien-Yi Huang 15.499 0.187
3 Chieh-Yu Wu 16.025 0.713
4 Hsin-Yu Yang (楊芯瑀) 16.984 1.672
5 Qian-Jing Chen (陳芊靜) 17.112 1.800
6 Hui-Xuan Luo (羅慧暄) 17.218 1.906
7 劉 書庭 18.942 3.630

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 林 伯豫 2.088
2 彭 品融 2.186 0.098
3 凃 宏諭 2.327 0.239
4 葉 奕辰 2.337 0.249
5 張 翌凱 2.408 0.320
6 林 尚毅 2.565 0.477
7 黃 睿琥 2.656 0.568
8 趙 翊凱 2.660 0.572
9 李 垣宏 3.098 1.010
10 鄒 佳能 11.235 9.147
3-6-3 Time Gap
1 林 詩哲 2.893
2 彭 品融 2.905 0.012
3 林 伯豫 2.933 0.040
4 凃 宏諭 3.194 0.301
5 林 尚毅 3.223 0.330
6 黃 睿琥 3.315 0.422
7 葉 奕辰 3.366 0.473
8 趙 翊凱 3.906 1.013
9 馬 嘉駿 4.267 1.374
10 張 翌凱 4.550 1.657
cycle Time Gap
1 林 伯豫 7.813
2 王 宥珝 8.804 0.991
3 黃 睿琥 8.960 1.147
4 彭 品融 9.186 1.373
5 凃 宏諭 9.268 1.455
6 葉 奕辰 9.831 2.018
7 馬 嘉駿 10.001 2.188
8 張 翌凱 11.019 3.206
9 葉 祐良 11.459 3.646
10 林 詩哲 14.522 6.709
all-around Time Gap
1 林 伯豫 12.834
2 彭 品融 14.277 1.443
3 凃 宏諭 14.789 1.955
4 黃 睿琥 14.931 2.097
5 葉 奕辰 15.534 2.700
6 張 翌凱 17.977 5.143

9 M

3-3-3 Time Gap
1 黃 亮維 2.083
2 蔡 孟儒 2.106 0.023
3 朱 盛陽 2.296 0.213
4 郭 坦恩 2.372 0.289
5 王 伯鈞 2.376 0.293
6 邱 垣誠 2.447 0.364
7 傅 紹祐 2.531 0.448
8 黃 柏豪 2.585 0.502
9 楊 博宇 2.597 0.514
10 王 敬翔 2.615 0.532
3-6-3 Time Gap
1 蔡 孟儒 2.776
2 黃 亮維 2.802 0.026
3 郭 煜 2.918 0.142
4 張 帆凱 2.933 0.157
5 朱 盛陽 2.941 0.165
6 徐 皓恩 3.120 0.344
7 邱 垣誠 3.141 0.365
8 郭 坦恩 3.154 0.378
9 傅 紹祐 3.291 0.515
10 王 伯鈞 3.534 0.758
cycle Time Gap
1 黃 亮維 7.831
2 傅 紹祐 8.450 0.619
3 邱 垣誠 8.607 0.776
4 張 帆凱 8.646 0.815
5 朱 盛陽 8.900 1.069
6 郭 坦恩 10.313 2.482
7 何 晟宇 10.624 2.793
8 蔡 孟儒 10.684 2.853
9 鄧 文瑋 10.745 2.914
10 徐 皓恩 13.193 5.362
all-around Time Gap
1 黃 亮維 12.716
2 朱 盛陽 14.137 1.421
3 邱 垣誠 14.195 1.479
4 傅 紹祐 14.272 1.556
5 蔡 孟儒 15.566 2.850
6 郭 坦恩 15.839 3.123

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 王 蕎 2.358
2 蘇 彥慈 2.632 0.274
3 Chien-Yu Wang (王芊又) 2.689 0.331
4 林 湘庭 2.795 0.437
5 Fu-Hua Chuang (莊馥華) 2.868 0.510
6 范 雅筑 2.936 0.578
7 Jing-Fang Huang 黃淨方 3.859 1.501
8 卓 庭瑜 4.492 2.134
9 葉 家菱 4.699 2.341
10 簡 維潁 5.688 3.330
3-6-3 Time Gap
1 Fu-Hua Chuang (莊馥華) 3.017
2 鍾 亮怡 3.026 0.009
3 葉 家菱 3.345 0.328
4 Jing-Fang Huang 黃淨方 3.394 0.377
5 蔡 佩璇 3.411 0.394
6 蘇 彥慈 3.431 0.414
7 簡 維潁 3.492 0.475
8 Chien-Yu Wang (王芊又) 3.682 0.665
9 范 雅筑 3.684 0.667
10 呂 琇槿 3.720 0.703
cycle Time Gap
1 Fu-Hua Chuang (莊馥華) 8.910
2 Chien-Yu Wang (王芊又) 9.100 0.190
3 蔡 佩璇 9.809 0.899
4 陳 品伈 10.122 1.212
5 王 蕎 10.827 1.917
6 Jing-Fang Huang 黃淨方 11.344 2.434
7 邵 祺恩 11.603 2.693
8 張 凱婷 11.643 2.733
9 鍾 亮怡 11.882 2.972
10 蘇 彥慈 12.456 3.546
all-around Time Gap
1 Fu-Hua Chuang (莊馥華) 14.795
2 Chien-Yu Wang (王芊又) 15.471 0.676
3 蘇 彥慈 18.519 3.724
4 Jing-Fang Huang 黃淨方 18.597 3.802

10 M

3-3-3 Time Gap
1 楊 典融 2.054
2 嚴 翊安 2.083 0.029
3 王 柏閔 2.266 0.212
4 游 智翔 2.321 0.267
5 袁 豊馭 2.392 0.338
6 黃 大慶 2.403 0.349
7 莊 皓程 2.480 0.426
8 劉 家維 2.503 0.449
9 李 茗穎 2.509 0.455
10 黃 烜毅 2.513 0.459
3-6-3 Time Gap
1 賴 信智 2.815
2 楊 典融 3.059 0.244
3 王 柏閔 3.060 0.245
4 黃 大慶 3.074 0.259
5 嚴 翊安 3.100 0.285
6 劉 家維 3.124 0.309
7 向 禹恆 3.207 0.392
8 李 茗穎 3.425 0.610
9 卓 楷桀 3.526 0.711
10 游 智翔 5.636 2.821
cycle Time Gap
1 嚴 翊安 7.500
2 楊 典融 7.841 0.341
3 袁 豊馭 8.150 0.650
4 黃 大慶 8.547 1.047
5 李 茗穎 8.940 1.440
6 林 楷諭 9.182 1.682
7 邱 仕杰 9.476 1.976
8 莊 皓程 9.928 2.428
9 陳 力榕 12.878 5.378
10 卓 楷桀 14.938 7.438
all-around Time Gap
1 嚴 翊安 12.683
2 楊 典融 12.954 0.271
3 黃 大慶 14.024 1.341
4 李 茗穎 14.874 2.191

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Wu Yi Hsuan 1.816
2 許 郁翎 2.088 0.272
3 Yun-Wen Chen (陳昀彣) 2.219 0.403
4 楊 子渝 2.394 0.578
5 張 舒涵 2.462 0.646
6 吳 若綺 2.620 0.804
7 楊 子怡 2.623 0.807
8 朱 家瑩 2.909 1.093
9 Makena Lu (呂琳萱) 3.105 1.289
10 林 芷彤 3.502 1.686
3-6-3 Time Gap
1 Yun-Wen Chen (陳昀彣) 2.722
2 劉 茜伸 3.033 0.311
3 林 芷彤 3.085 0.363
4 吳 宣蓉 3.105 0.383
5 Makena Lu (呂琳萱) 3.515 0.793
6 許 郁翎 3.542 0.820
7 張 舒涵 3.558 0.836
8 楊 子渝 3.733 1.011
9 Wu Yi Hsuan 3.835 1.113
10 朱 家瑩 4.649 1.927
cycle Time Gap
1 Wu Yi Hsuan 7.271
2 Yun-Wen Chen (陳昀彣) 7.593 0.322
3 Makena Lu (呂琳萱) 7.935 0.664
4 葉 幸竺 9.052 1.781
5 楊 子渝 9.451 2.180
6 吳 宣蓉 9.693 2.422
7 劉 茜伸 9.970 2.699
8 許 郁翎 10.644 3.373
9 黃 思珈 11.867 4.596
10 朱 家瑩 12.342 5.071
all-around Time Gap
1 Yun-Wen Chen (陳昀彣) 12.534
2 Wu Yi Hsuan 12.922 0.388
3 Makena Lu (呂琳萱) 14.555 2.021
4 楊 子渝 15.578 3.044
5 許 郁翎 16.274 3.740
6 朱 家瑩 19.900 7.366

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 SHENG-HUNG CHU (朱盛鴻) 1.962
2 鄒 鑾佾 2.126 0.164
3 張 凱綸 2.266 0.304
4 黃 睦尊 2.301 0.339
5 汪 子浩 2.302 0.340
6 丘 灝侖 2.528 0.566
7 游 鈞皓 2.851 0.889
8 袁 佳楷 3.197 1.235
9 陳 冠宏 3.210 1.248
10 SHUO-XIONG XU (許碩熊) 4.786 2.824
3-6-3 Time Gap
1 SHENG-HUNG CHU (朱盛鴻) 2.741
2 SHUO-XIONG XU (許碩熊) 2.780 0.039
3 汪 子浩 2.795 0.054
4 傅 正勳 2.865 0.124
5 袁 佳楷 2.905 0.164
6 陳 冠宇 3.106 0.365
7 陳 熠帆 3.151 0.410
8 張 育銘 3.231 0.490
9 陳 冠宏 3.395 0.654
10 潘 慧峻 9.665 6.924
cycle Time Gap
1 游 鈞皓 8.191
2 黃 睦尊 8.397 0.206
3 SHENG-HUNG CHU (朱盛鴻) 8.481 0.290
4 呂 家維 8.729 0.538
5 陳 冠宇 8.793 0.602
6 傅 正勳 10.250 2.059
7 張 育銘 10.900 2.709
8 陳 均侑 10.919 2.728
9 SHUO-XIONG XU (許碩熊) 12.383 4.192
10 陳 冠宏 14.229 6.038
all-around Time Gap
1 SHENG-HUNG CHU (朱盛鴻) 13.184
2 SHUO-XIONG XU (許碩熊) 19.949 6.765
3 陳 冠宏 20.834 7.650

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 宋 致緯 1.964
2 蔡 睿宇 1.987 0.023
3 何 晟瑋 2.056 0.092
4 許 凱政 2.226 0.262
5 莊 才宏 2.257 0.293
6 蔡 宗儒 2.677 0.713
7 鄭 丞佑 3.506 1.542
8 顏 靖軒 6.251 4.287
9 潘 岳佑 6.490 4.526
10 林 柏宇 --
3-6-3 Time Gap
1 林 學毅 2.405
2 鄭 丞佑 2.413 0.008
3 宋 致緯 2.450 0.045
4 許 溥 2.600 0.195
5 蔡 宗儒 2.610 0.205
6 何 晟瑋 2.686 0.281
7 林 中昱 2.776 0.371
8 蔡 睿宇 2.802 0.397
9 吳 宜隆 2.836 0.431
10 林 柏宇 --
cycle Time Gap
1 宋 致緯 6.792
2 林 學毅 6.863 0.071
3 顏 靖軒 7.919 1.127
4 鄭 丞佑 8.445 1.653
5 蔡 睿宇 8.989 2.197
6 吳 沂鴻 9.089 2.297
7 何 晟瑋 10.216 3.424
8 許 溥 10.218 3.426
9 林 中昱 10.777 3.985
10 林 柏宇 --
all-around Time Gap
1 宋 致緯 11.206
2 蔡 睿宇 13.778 2.572
3 鄭 丞佑 14.364 3.158
4 何 晟瑋 14.958 3.752

13-18 F

3-3-3 Time Gap
1 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) 1.790
2 Hui-Ting Pan 2.042 0.252
3 吳 彤潔 2.374 0.584
4 Ting-Chen Li (李庭禎) 2.491 0.701
5 MengHsin Lin 2.554 0.764
6 高 愉婷 2.557 0.767
7 Yu-Shuang Hsieh 2.579 0.789
8 Yu-Qing Xu (徐郁晴) 2.656 0.866
9 林 惠芸 3.261 1.471
10 陳 珈羚 3.490 1.700
3-6-3 Time Gap
1 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) 2.224
2 MengHsin Lin 2.571 0.347
3 吳 彤潔 2.903 0.679
4 黃 思媛 3.128 0.904
5 Yu-Qing Xu (徐郁晴) 3.350 1.126
6 高 愉婷 3.589 1.365
7 Yu-Shuang Hsieh 3.694 1.470
8 Hui-Ting Pan 3.791 1.567
9 Ting-Chen Li (李庭禎) 3.815 1.591
10 陳 麗如 6.617 4.393
cycle Time Gap
1 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) 5.929
2 Hui-Ting Pan 8.316 2.387
3 MengHsin Lin 8.787 2.858
4 Yu-Shuang Hsieh 9.386 3.457
5 高 愉婷 10.190 4.261
6 吳 彤潔 11.716 5.787
7 黃 思媛 11.869 5.940
8 Ting-Chen Li (李庭禎) 12.198 6.269
9 林 惠芸 12.221 6.292
10 Yu-Qing Xu (徐郁晴) 17.432 11.503
all-around Time Gap
1 Chu-Chun Yang (楊筑鈞) 9.943
2 MengHsin Lin 13.912 3.969
3 Hui-Ting Pan 14.149 4.206
4 Yu-Shuang Hsieh 15.659 5.716
5 高 愉婷 16.336 6.393
6 吳 彤潔 16.993 7.050
7 Ting-Chen Li (李庭禎) 18.504 8.561
8 Yu-Qing Xu (徐郁晴) 23.438 13.495

15-18 M

3-3-3 Time Gap
1 林 伯軒 1.913
2 歐 晉龍 2.146 0.233
3 孔 祥豪 2.150 0.237
4 張 宸瑋 2.367 0.454
5 劉 哲禎 3.319 1.406
3-6-3 Time Gap
1 劉 哲禎 2.516
2 孔 祥豪 2.756 0.240
3 林 伯軒 2.847 0.331
4 張 宸瑋 3.048 0.532
5 歐 晉龍 3.267 0.751
cycle Time Gap
1 張 宸瑋 8.549
2 林 伯軒 8.659 0.110
3 孔 祥豪 8.680 0.131
4 劉 哲禎 9.332 0.783
5 歐 晉龍 9.842 1.293
all-around Time Gap
1 林 伯軒 13.419
2 孔 祥豪 13.586 0.167
3 張 宸瑋 13.964 0.545
4 劉 哲禎 15.167 1.748
5 歐 晉龍 15.255 1.836

19-24 C

3-3-3 Time Gap
1 Pi-Fen Hung (洪碧芬) 2.444
2 王 首涵 2.464 0.020
3 Chang Li Yun 2.496 0.052
4 蔡 佩潔 2.547 0.103
5 Jia-Yi Zeng (曾 家毅) 2.613 0.169
6 JIA-HE LI (李佳禾 ) 2.621 0.177
7 邱 筱婷 2.640 0.196
8 YU-HSUAN CHEN 2.899 0.455
9 張 伊琳 3.188 0.744
10 謝 宛庭 3.858 1.414
3-6-3 Time Gap
1 Pi-Fen Hung (洪碧芬) 3.134
2 邱 筱婷 3.238 0.104
3 JIA-HE LI (李佳禾 ) 3.239 0.105
4 張 雅鈞 3.369 0.235
5 李 欣瑾 3.452 0.318
6 Chang Li Yun 3.511 0.377
7 韓 家弘 3.684 0.550
8 Jia-Yi Zeng (曾 家毅) 3.712 0.578
9 王 首涵 3.731 0.597
10 YU-HSUAN CHEN 5.249 2.115
cycle Time Gap
1 Pi-Fen Hung (洪碧芬) 8.637
2 JIA-HE LI (李佳禾 ) 8.753 0.116
3 Chang Li Yun 9.107 0.470
4 YU-HSUAN CHEN 9.776 1.139
5 Jia-Yi Zeng (曾 家毅) 10.066 1.429
6 蔡 佩潔 10.439 1.802
7 張 伊琳 10.908 2.271
8 邱 筱婷 10.988 2.351
9 李 宣瑩 11.125 2.488
10 王 首涵 11.922 3.285
all-around Time Gap
1 Pi-Fen Hung (洪碧芬) 14.215
2 JIA-HE LI (李佳禾 ) 14.613 0.398
3 Chang Li Yun 15.114 0.899
4 Jia-Yi Zeng (曾 家毅) 16.391 2.176
5 邱 筱婷 16.866 2.651
6 YU-HSUAN CHEN 17.924 3.709
7 王 首涵 18.117 3.902

25-34 C

3-3-3 Time Gap
1 SHIH-TING SU (蘇詩婷) 2.553
2 王 俊傑 2.613 0.060
3 蔡 凱琪 3.037 0.484
4 胡 慧娟 3.183 0.630
5 劉 漢威 3.209 0.656
6 洪 語洛 3.354 0.801
7 CONG-YUAN FAN (范琮淵) 3.455 0.902
8 林 文俊 --
3-6-3 Time Gap
1 王 俊傑 3.204
2 SHIH-TING SU (蘇詩婷) 3.664 0.460
3 蔡 凱琪 4.047 0.843
4 CONG-YUAN FAN (范琮淵) 4.223 1.019
5 劉 漢威 4.471 1.267
6 胡 慧娟 4.476 1.272
7 洪 語洛 5.875 2.671
8 林 文俊 --
cycle Time Gap
1 SHIH-TING SU (蘇詩婷) 8.904
2 王 俊傑 9.783 0.879
3 林 文俊 10.465 1.561
4 蔡 凱琪 11.216 2.312
5 劉 漢威 12.006 3.102
6 CONG-YUAN FAN (范琮淵) 12.202 3.298
7 胡 慧娟 12.455 3.551
8 洪 語洛 15.278 6.374
all-around Time Gap
1 SHIH-TING SU (蘇詩婷) 15.121
2 王 俊傑 15.600 0.479
3 蔡 凱琪 18.300 3.179
4 劉 漢威 19.686 4.565
5 CONG-YUAN FAN (范琮淵) 19.880 4.759
6 胡 慧娟 20.114 4.993
7 洪 語洛 24.507 9.386

35-59 C

3-3-3 Time Gap
1 Wan-Chen Han 2.882
2 MIN-HUI WANG (王敏惠) 3.226 0.344
3 SHU-HUI CAI (蔡淑惠) 3.565 0.683
4 SHU-PING BAI (白淑萍) 3.632 0.750
5 Shu-Rong Zheng (鄭淑蓉) 3.790 0.908
6 XIAO-LING CHEN (陳曉齡) 3.792 0.910
7 吳 美儀 4.060 1.178
8 許 玉茹 4.364 1.482
9 HAN-YUN LI (李涵芸) 4.696 1.814
10 Ya-Fang Chu (朱雅芳) --
3-6-3 Time Gap
1 SHU-HUI CAI (蔡淑惠) 4.489
2 Wan-Chen Han 4.522 0.033
3 BI-YI HONG (洪碧怡) 4.711 0.222
4 吳 美儀 4.997 0.508
5 曾 彗敏 5.435 0.946
6 MIN-HUI WANG (王敏惠) 5.552 1.063
7 XIAO-LING CHEN (陳曉齡) 5.675 1.186
8 SHU-PING BAI (白淑萍) 6.514 2.025
9 HAN-YUN LI (李涵芸) 6.621 2.132
10 Ya-Fang Chu (朱雅芳) --
cycle Time Gap
1 BI-YI HONG (洪碧怡) 13.498
2 Wan-Chen Han 13.522 0.024
3 SHU-HUI CAI (蔡淑惠) 14.149 0.651
4 SHU-PING BAI (白淑萍) 15.586 2.088
5 MIN-HUI WANG (王敏惠) 15.831 2.333
6 Shu-Rong Zheng (鄭淑蓉) 15.832 2.334
7 吳 美儀 16.199 2.701
8 HAN-YUN LI (李涵芸) 17.623 4.125
9 許 玉茹 19.144 5.646
10 Ya-Fang Chu (朱雅芳) --
all-around Time Gap
1 Wan-Chen Han 20.926
2 SHU-HUI CAI (蔡淑惠) 22.203 1.277
3 MIN-HUI WANG (王敏惠) 24.609 3.683
4 吳 美儀 25.256 4.330
5 SHU-PING BAI (白淑萍) 25.732 4.806
6 HAN-YUN LI (李涵芸) 28.940 8.014

Doubles

6U

Team Time Gap
1 黃 冠東 & 劉 家愷 13.835
2 徐 紹殷 & 王 奕程 16.779 2.944
3 林 宥昕 & 鍾 鎧津 22.370 8.535
4 簡 婕米 & 謝 賀竹 27.232 13.397
5 李 穎臻 & 蔡 宇倫 Scratch --

8U

Team Time Gap
1 YU-HSIN CHEN & 林 詩哲 10.876
2 張 翌凱 & 林 伯豫 11.597 0.721
3 蔡 品昱 & Hui-Xuan Luo 11.948 1.072
4 趙 翊凱 & 馬 嘉駿 15.248 4.372
5 黃 柏瑞 & 陳 秉廉 15.372 4.496

10U

Team Time Gap
1 Chien-Yi Huang & 黃 亮維 9.700
2 Chieh-Yu Wu & 鍾 亮怡 9.791 0.091
3 向 禹恆 & 嚴 翊安 10.183 0.483
4 何 晟宇 & 何 晟安 10.939 1.239
5 徐 皓恩 & 郭 煜 12.296 2.596

12U

Team Time Gap
1 SHENG-HUNG CHU & SHUO-XIONG XU 8.340
2 Yun-Wen Chen & Wu Yi Hsuan 8.700 0.360
3 林 浩德 & 張 育銘 10.437 2.097
4 葉 奕辰 & 王 仕樺 11.761 3.421
5 劉 茜伸 & Chien-Yu Wang 12.470 4.130

14U

Team Time Gap
1 鄭 丞佑 & 顏 靖軒 8.694
2 汪 子浩 & 許 哲維 9.342 0.648
3 宋 致緯 & 吳 宜隆 9.931 1.237
4 鄒 鑾佾 & 何 晟瑋 10.138 1.444
5 林 中昱 & 莊 才宏 10.785 2.091

18U

Team Time Gap
1 孔 祥豪 & 劉 哲禎 9.242
2 蔡 宗儒 & 歐 晉龍 9.724 0.482
3 Hui-Ting Pan & 張 宸瑋 9.986 0.744
4 Yu-Shuang Hsieh & 蔡 孟潔 11.209 1.967
5 林 伯軒 & MengHsin Lin 12.323 3.081

19+

Team Time Gap
1 Chang Li Yun & 李 欣瑾 11.449
2 張 雅鈞 & 王 首涵 11.921 0.472
3 邱 筱婷 & Jia-Yi Zeng 12.561 1.112
4 韓 家弘 & JIA-HE LI 13.594 2.145
5 蔡 佩潔 & YU-HSUAN CHEN 13.961 2.512

25+

Team Time Gap
1 SHIH-TING SU & 林 文俊 11.624
2 蔡 慧玲 & 蔡 凱琪 13.622 1.998
3 Ya-Fang Chu & 黃 怡蓁 14.175 2.551
4 SHU-PING BAI & SHU-HUI CAI 15.638 4.014
5 Shu-Rong Zheng & XIAO-LING CHEN 17.389 5.765

Child/Parent 10U

Team Time Gap
1 Fu-Hua Chuang 12.735
2 何 晟宇 13.812 1.077
3 林 詩哲 14.098 1.363
4 鍾 亮怡 14.139 1.404
5 凃 宏諭 14.233 1.498

Child/Parent 11+

Team Time Gap
1 吳 宜隆 12.139
2 Yun-Wen Chen 12.280 0.141
3 何 晟瑋 12.635 0.496
4 Wu Yi Hsuan 13.260 1.121
5 Chu-Chun Yang 13.702 1.563

Timed 3-6-3 Relay

6U

Team Time Gap
1 Central-6A
林 作璇, 黃 冠東, 劉 家愷, 鍾 鎧津, 徐 紹殷
35.320
2 Central-6B
張 景智, 李 品辰, 林 宥昕, 王 奕程
36.533 1.213

8U

Team Time Gap
1 Central-8A
張 秝晨, 張 翌凱, 趙 翊凱, 馬 嘉駿, 林 伯豫
20.136
2 Taiwan Child
YU-HSIN CHEN, 林 詩哲, 王 宥珝, Chieh-Yu Wu
22.395 2.259
3 Central-8C
張 晏慈, 張 祐欣, 吳 敏慈, 李 垣宏
26.080 5.944
4 Wen Hua 4
黃 冠寧, Hsin-Yu Yang, 郭 睿濬, 蔡 宇翔, Qian-Jing Chen
Scratch --

10U

Team Time Gap
1 Central-10A
徐 皓恩, 劉 家維, 向 禹恆, 嚴 翊安
18.771
2 New Taipei City A
朱 盛陽, Fu-Hua Chuang, 鍾 亮怡, 賴 信智
19.431 0.660
3 Taoyuan
彭 品融, Chien-Yi Huang, 蔡 孟儒, 黃 亮維
21.201 2.430
4 Wen Hua2
盧 柏翰, 徐 晟軒, 褚 家豪, 徐 韋齊, 陳 力榕
Scratch --

12U

Team Time Gap
1 Taiwan Dragon
游 鈞皓, Yun-Wen Chen, 楊 典融, 鄒 鑾佾, Wu Yi Hsuan
17.564
2 Wen Hua1
陳 冠宏, 林 浩德, 張 育銘, 呂 家維, 陳 冠宇
19.178 1.614
3 Central-12A
汪 子浩, 張 凱綸, 黃 睦尊, 王 宇揚
19.649 2.085
4 Yu Ciang A
劉 茜伸, 莊 英晧, Chien-Yu Wang, 傅 正勳
20.826 3.262

14U

Team Time Gap
1 New Taipei City B
Chu-Chun Yang, 鄭 丞佑, 顏 靖軒, 林 學毅
16.046
2 Taiwan Eagle
SHENG-HUNG CHU, SHUO-XIONG XU, 陳 均侑, 蔡 宗儒
17.348 1.302
3 Hsinchu Top
林 中昱, 吳 彤潔, Ting-Chen Li, 歐 晉德, 莊 才宏
19.556 3.510
4 A.I.P
王 伯鈞, 王 苡安, 陳 昱博, 陳 伯仁, 潘 岳佑
21.638 5.592

16U

Team Time Gap
1 TAIWAN SONIC
宋 致緯, 何 晟瑋, 吳 宜隆, 歐 晉龍
15.516
2 Central-16A
徐 立恩, 郭 煜, 游 家碩, 王 敬翔, 陳 珈羚
21.801 6.285
3 Central-16C
蔡 森宇, 楊 承哲, 江 信德, 孫 暄皓, 許 琬玟
25.768 10.252
4 Central-16B
陳 秉廉, 陳 裕棠, 吳 承叡, 戴 研城, 傅 歆閔
26.333 10.817

18U

Team Time Gap
1 TAIWAN ROYAL
Hui-Ting Pan, 孔 祥豪, 劉 哲禎, 張 宸瑋
17.998
2 Central-18A
許 郁翎, 吳 宣蓉, 袁 佳楷, 吳 若綺, 邱 沼翰
19.863 1.865
3 Taiwan BEAR
許 哲維, 陳 崑杰, 林 伯軒, Yu-Shuang Hsieh, MengHsin Lin
21.096 3.098
4 Central-18B
徐 悅洲, 阮 裕誠, 莊 皓任, 李 霈為, 江 宛儒
23.529 5.531

19+

Team Time Gap
1 Cup Cannons
劉 漢威, 洪 語洛, Pi-Fen Hung, Chang Li Yun
21.209
2 MILO
韓 家弘, JIA-HE LI, 王 敏妏, 李 宣瑩
21.791 0.582
3 NTUPES-A
張 雅鈞, 李 欣瑾, 張 家蜜, 王 首涵
22.244 1.035
4 YOYO
張 伊琳, 謝 宛庭, 蔡 佩潔, YU-HSUAN CHEN
23.248 2.039

25+

Team Time Gap
1 Flowers
HAN-YUN LI, MIN-HUI WANG, BI-YI HONG, Wan-Chen Han, CONG-YUAN FAN
25.420
2 Taiwan Shopping
Shu-Rong Zheng, SHU-PING BAI, XIAO-LING CHEN, SHU-HUI CAI
29.484 4.064

Records

Event Gender Time Athlete
3-3-3M1.962SHENG-HUNG CHU
3-3-3M1.962SHENG-HUNG CHU
3-3-3M2.054楊 典融
3-3-3M2.088林 伯豫
3-3-3M2.133林 永登
3-3-3F2.234Chien-Yi Huang
3-3-3F2.554MengHsin Lin
3-3-3M2.613Jia-Yi Zeng
3-3-3F2.966Yi-Zhen Chen
3-3-3F3.790Shu-Rong Zheng
3-6-3F2.224Chu-Chun Yang
3-6-3F2.571MengHsin Lin
3-6-3M2.893林 詩哲
3-6-3F2.893Chien-Yi Huang
3-6-3M3.044林 永登
3-6-3F4.193Yi-Zhen Chen
cycleM7.500嚴 翊安
cycleM8.549張 宸瑋
cycleM8.753JIA-HE LI
cycleF8.904SHIH-TING SU
cycleF14.160Yi-Zhen Chen
cycleF15.832Shu-Rong Zheng
cycleF16.973DAI-WEI ZHENG

© 2018 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy