Chinese Taipei Records

To set a record, a Stacker must participate in a WSSA Sanctioned Tournament. All records are designated by the stacker's highest level of achievement.

Chinese Taipei Overall Records

All Divisions
Event Gender Time Athlete
Individuals
3-3-3 M Male 1.520 謝合 He Hsieh
F Female 1.527 Chu-Chun Yang
3-6-3 M Male 2.010 Ho Hsieh
F Female 1.982 Chu-Chun Yang
Cycle M Male 5.800 RUI-HU HUANG
F Female 5.397 Chu-Chun Yang
Doubles Time Athletes
Cycle CCombined 6.072 周芫琦 Yuan-Chi Chou & 謝合 He Hsieh
Relay Time Team Name / Athletes
Timed 3-6-3 CCombined 13.650 Chinese Taipei Blue Rapunzel:
Austin Chen
蕭亦珊 Yi-Shan Xiao
SHENG-HUNG CHU
Chu-Chun Yang
陳昀彣 Yun-Wen Chen

Individuals

Record's Legend: OWR DWR ONR DNR

Chinese Taipei Divisional Records

6U
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 1.839 YUNG-TENG LIN 2014
F Female 2.323 Chia-Tzu Yeh 2017
3-6-3 M Male 2.345 Guan-Dong Huang 2015
F Female 3.020 Yu-Ting Chang 2015
cycle M Male 7.836 Yung-Teng Lin 2014
F Female 8.373 Yu-Ting Chang 2015
7-8
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 1.551 廖修禕 Hsiu-I Liao  2018
F Female 1.741 Yu-Ting Chang 2017
3-6-3 M Male 2.136 Guan-Dong Huang 2017
F Female 2.315 Yu-Ting Chang 2017
cycle M Male 6.296 You-He Lin 2017
F Female 6.154 Yu-Ting Chang 2017
9-10
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 1.671 Tzu-Yu Lee 2017
F Female 1.648 Chia-Ying Lin 2017
3-6-3 M Male 2.070 Tzu-Yu Lee 2018
F Female 2.171 張瑜庭 Yu-Ting Chang 2018
cycle M Male 6.084 Jui-Hu Huang 2017
F Female 6.141 I-Chiao Chueh 2018
11-12
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 1.520 謝合 He Hsieh 2018
F Female 1.577 Qian-Jing Chen 2018
3-6-3 M Male 2.010 Ho Hsieh 2017
F Female 2.050 陳芊靜 Qian-Jing Chen 2018
cycle M Male 5.800 RUI-HU HUANG 2017
F Female 6.071 盧倩于 LU,CHIEN-YU 2018
13-14
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 1.593 Yu-Hsuan Wu 2017
F Female 1.622 Ko-En Chen 2018
3-6-3 M Male 2.019 I-Huan Hsu 2017
F Female 2.054 Chu-Chun Yang 2014
cycle M Male 5.895 I-Huan Hsu 2017
F Female 5.564 Chu-Chun Yang 2014
15-16
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 1.718 Bin-Yu Hong 2017
F Female 1.527 Chu-Chun Yang 2016
3-6-3 M Male 2.194 Bin-Yu Hong 2017
F Female 1.982 Chu-Chun Yang 2017
cycle M Male 6.505 Bin-Yu Hong 2017
F Female 5.397 Chu-Chun Yang 2016
17-18
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 1.851 陳柏仁 Austin Chen 2018
F Female 1.532 楊筑鈞 Chu-Chun Yang 2018
3-6-3 M Male 2.376 SHENG-HUNG CHU 2018
F Female 2.007 楊筑鈞 Chu-Chun Yang 2018
cycle M Male 6.788 Che-Chen Liu 2014
F Female 5.828 楊筑鈞 Chu-Chun Yang 2018
Collegiate
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 2.404 Chen Wei 2015
F Female 2.010 Hui-Ting Pan 2017
3-6-3 M Male 2.813 Chen Wei 2015
F Female 2.485 Meng-Hsin Lin 2016
cycle M Male 7.699 Chen Wei 2015
F Female 6.744 Hui-Ting Pan 2017
Masters 1
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 2.410 Han Wu 2012
F Female 2.115 Pi-Fen Hung 2017
3-6-3 M Male 2.930 Han Wu 2012
F Female 2.710 Pi-Fen Hung 2017
cycle M Male 8.930 Han Wu 2011
F Female 7.590 Pi-Fen Hung 2017
Masters 2
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 2.917 Feng-Wen Wu 2013
F Female 2.490 Hung Pi 2017
3-6-3 M Male 3.875 Chien-Min Hsieh 2017
F Female 3.377 Hung Pi 2017
cycle M Male 11.334 HAN-WEI LIU 2014
F Female 10.269 Ya-Fang Chu 2016
Masters 3
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 2.310 Lee Wang 2017
F Female 2.555 I-Ling Chen 2017
3-6-3 M Male 3.213 李旺浩 LEE WANGHAO 2018
F Female 3.173 Yi-Ling Chen 2018
cycle M Male 9.959 李旺浩 LEE WANGHAO 2018
F Female 10.784 Hung Pi 2018
Seniors
Event Gender Time Athlete
3-3-3 M Male 2.961 Hsing Cheng 2017
F Female 3.162 Bi-Shia Li 2017
3-6-3 M Male 4.148 Hsing Cheng 2018
F Female 4.380 Bi-Shia Li 2018
cycle M Male 12.684 Hsing Cheng 2018
F Female 13.769 Xue-Zhen Guo 2016

Special Stackers Male & Female Combined

SS 6U L1
Event Time Athlete
3-3-3 5.762 Chieh-Tsen Li 2013
3-6-3 6.150 Yen-Ting Chen 2012
Cycle 22.400 Yen-Ting Chen 2012
SS 6U L2
Event Time Athlete
SS 7-10 L1
Event Time Athlete
3-3-3 3.255 Han Li 2016
3-6-3 4.312 Han Li 2016
Cycle 12.989 Han Li 2016
SS 7-10 L2
Event Time Athlete
SS 11-14 L1
Event Time Athlete
3-3-3 7.180 Tung Chih-Pei 2012
3-6-3 2.960 Yan-Syu Chen 2016
Cycle 9.993 Yan-Syu Chen 2016
SS 11-14 L2
Event Time Athlete
SS 15-18 L1
Event Time Athlete
SS 15-18 L2
Event Time Athlete
SS 19+ L1
Event Time Athlete
3-3-3 9.330 Kuo Ching-Ching 2012
3-6-3 15.280 Kuo Ching-Ching 2012
SS 19+ L2
Event Time Athlete

Doubles

Division Event Time Athletes Year
6U Cycle 8.320 You-He Lin & You-Luo Wang 2016
8U Cycle 6.890 You-Luo Wang & You-He Lin 2017
10U Cycle 6.494 Yu-Ting Chang & Tzu-Yu Lee 2018
12U Cycle 6.072 周芫琦 Yuan-Chi Chou & 謝合 He Hsieh 2018
14U Cycle 6.825 Shao-Yu Fu & Wen-Hsin Li 2018
16U Cycle 6.534 Chu-Chun Yang & Yun-Wen Chen 2016
18U Cycle 6.744 SHENG-HUNG CHU & Yun-Wen Chen 2018
Open Cycle 8.265 Pi-Fen Hung & Jui-Yu Tsai 2017
19+ Cycle 9.840 Han Wu & Pi-Fen Hung 2012
25+ Cycle 10.113 SHIH-TING SU & Wan-Ting Hsieh 2016
35+ Cycle 13.255 Chu Ya Fang & Han Wan Chen 2013
45+ Cycle 12.142 Lin Pan & Yi-Ling Chen 2018
60+ Cycle
C/P 10U Cycle 8.898 Yuan-Chi Chou 2018
C/P 11+ Cycle 8.629 Chu-Chun Yang 2016
Special Stackers
SS 6U 3-6-3
SS 10U 3-6-3
SS 14U 3-6-3
SS 18U 3-6-3
SS OPEN 3-6-3
SS 19+ 3-6-3
SS C/P 3-6-3

Timed Relay

Division Event Time Team Name / Athletes Year
6U 3-6-3 20.539 Taiwan White:
You-Luo Wang, You-He Lin, Yu-Ting Chang, Dai-Chen Li
2015
8U 3-6-3 17.201 Elsa:
Yi-Ming Huang, Yu-Ting Chang, Sheng-Fu Xie, Jhih-Syuan Fang
2017
10U 3-6-3 15.166 Taiwan Lion:
Tzu-Yu Lee, Yi-Ming Huang, Yu-Ting Chang, Siou-Yi Liao, Guan-An Liao
2018
12U 3-6-3 13.998 Eagle:
YI-CHEN YE, SHAO-YOU FU, Shih-Che Lin, RUI-HU HUANG, Qian-Jing Chen
2017
14U 3-6-3 14.402 New Taipei 14 Dragon:
Po-Yu Chen, Shang-Chen Huang, SHENG-YANG CHUANG, Qian-Jing Chen, Wen-Hsin Li
2018
16U 3-6-3 13.650 Chinese Taipei Blue Rapunzel:
Austin Chen, 蕭亦珊 Yi-Shan Xiao, SHENG-HUNG CHU, Chu-Chun Yang, 陳昀彣 Yun-Wen Chen
2017
18U 3-6-3 14.812 New Taipei 18 Ox:
Chu-Chun Yang, SHENG-HUNG CHU, Bin-Yu Hong, Yi-Hsin Li, Shao-Hsuan Chien
2018
Open 3-6-3 16.301 Taiwan Tiger:
WAN-TING HSIEH, Hsing-Chu Yeh, Yu-Hung Liao, Yen-Hsun Huang, Chia-Tzu Yeh
2018
19+ 3-6-3 18.441 Taiwan Coach:
Pei-Jie Cai, Yi-Lin Zhang, Wan-Ting Xie, Shih-Ting Su, Xuan-Ying Li
2015
25+ 3-6-3 25.420 Flowers:
HAN-YUN LI, MIN-HUI WANG, BI-YI HONG, Wan-Chen Han, CONG-YUAN FAN
2014
35+ 3-6-3 22.086 Smile:
Pei-Chun Hsu, Ying-Hui Wu, Shu-Hui Tsai, Chaoyuan Yang, Hung Pi
2017
45+ 3-6-3 20.432 Happy:
Lin Pan, Yi-Ling Chen, Hung Pi, Lee Wanghao
2018
60+ 3-6-3
SS 6U 3-6-3
SS 10U 3-6-3
SS 14U 3-6-3
SS 18U 3-6-3
SS OPEN 3-6-3
SS 19+ 3-6-3

© 2018 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy