Liuhong Yu ID: 33270

详情

  • 中国
  • 性别:
  • 队伍: Team China
  • 一致性: 90.33%
    • 3-3-3: 84.40%
    • 3-6-3: 93.70%
    • Cycle: 92.87%

我是 Liuhong Yu 并希望激活我的帐户.

排行

纪录

当前纪录

coming soon...

往期纪录

项目 时间 日期
cycle 10.641 August 2017
cycle 10.096 December 2018
cycle 9.850 July 2019
3-6-3 4.300 August 2017
3-6-3 3.486 November 2017
3-6-3 3.353 July 2019
3-3-3 4.108 August 2017
3-3-3 2.765 November 2017
3-3-3 2.746 December 2018
3-3-3 2.659 July 2019

统计

项目 时间 排名
3-3-3 2.659 DNR 1633rd
3-6-3 3.353 DNR 1544th
cycle 9.850 DNR 1520th
all-around 15.862 1348th

图例: OWR DWR ONR DNR

进展

赛事 (5)

2018-2019 时间 排名
Xiamen Open 15.862 10th
Asian Open Sport Stacking Championships 16.432 33rd
2017-2018 时间 排名
China Invitational 28.148 32nd
Asian Open Sport Stacking Championships 18.376 60th
2016-2017 时间 排名
BEIJING SPORT STACKING OPEN CHAMPIONSHIP 19.049 7th

© 2019 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy