Rankings: Malaysia

Filters

* Rankings do not include tournaments that are in the video review process.

Search

Top 50 Stackers

Rank Stacker All Around Gap
1 Chan Keng Ian (Team Malaysia) 7.749
2 Chin Kang Yu 8.462 0.713
3 Thian Jian Ming (Team Malaysia) 8.808 1.059
4 Ivan Leaw Yi Onn 8.936 1.187
5 Brandon Low Ka Ming (Team Malaysia) 8.961 1.212
6 Woo Xin Yi 8.980 1.231
7 Liew Zi Hin (Team Malaysia) 9.021 1.272
8 Wong Jun Xian 9.162 1.413
9 Collin Bong Kang Lin 9.301 1.552
10 Yong Xiang Jun (Team Malaysia) 9.318 1.569
11 Kevin Tan Yong Yi 9.452 1.703
12 Russell Low Jun Sheng 9.513 1.764
13 Russell Jun Sheng Low 9.587 1.838
14 Jian Ming Thian 9.614 1.865
15 Geoffrey Wong Wei Qun 9.631 1.882
16 Abby Cheng Yi Xuan (Team Malaysia) 9.657 1.908
17 Chooi Chee Siong 9.699 1.950
18 Poh Mao Wynn 9.751 2.002
19 Randall Low Jun Hui 9.797 2.048
20 Brandon Low 9.824 2.075
21 Caleb Chan Shen Yiaw (Team Malaysia) 9.842 2.093
22 Nicole Yaw Zu Ning (Team Malaysia) 9.850 2.101
23 Tan Chee Lok (Team Malaysia) 9.852 2.103
24 Rex Kong Zeon Ting 9.862 2.113
25 Matthew Juna Maggie 9.868 2.119
26 Matthew Juna Moggie 9.915 2.166
27 Wong Kai Yee 9.920 2.171
28 Chan Kin Chung 9.945 2.196
29 Lim Xin Ee (Team Malaysia) 9.972 2.223
30 Zi Hin Liew 9.996 2.247
31 Chow Jien Juen (Team Malaysia) 10.024 2.275
32 Tee De Chern 10.031 2.282
33 Yek Jun Yi 10.054 2.305
34 Voon Bhau Sing 10.063 2.314
35 Lim Xuan (Team Malaysia) 10.090 2.341
36 Caitlin Wang (Team Malaysia) 10.104 2.355
37 Avriel Lim Ryu Jin 10.116 2.367
38 Hil Nabil Nufil Bin Hasan Nawawi 10.116 2.367
39 Chin Kang Yu 10.138 2.389
40 Randall Jun Hui Low 10.138 2.389
41 Chin Yu Kang 10.139 2.390
42 Luw Tze Hin 10.171 2.422
43 PRICILLIA YOONG ZHE 10.190 2.441
44 Lim Xin Ee 10.201 2.452
45 Ong Derek 10.205 2.456
46 Derek Ong Boon Hong (Team Malaysia) 10.219 2.470
47 Ding Sher Min 10.221 2.472
48 Ryan Wong Zhen Nam 10.234 2.485
49 Tai Yong Shen (Team Malaysia) 10.252 2.503
50 Lee Jia Jun (Team Malaysia) 10.260 2.511

© 2021 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy