Team China Sport Stackers

All Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Zijie Xu 9.306
2 Haobo Ma 11.225 1.919
3 Yuhan Ran 11.295 1.989
4 Lin Chen 11.337 2.031
5 Xiaoqi Wu 11.572 2.266
6 Xiumo Jin 11.619 2.313
7 Xinyi Jiang 11.901 2.595
8 Fan Yang 12.455 3.149
9 Nan Deng 12.520 3.214
10 Yike Zhou 12.859 3.553
11 Wanchun Huang 13.680 4.374
12 Hao Yuan 13.720 4.414
13 Chaoping Zheng 13.766 4.46
14 Jiaxue Yang 15.403 6.097
15 Liuhong Yu 15.862 6.556
16 Zhihui Huang 16.580 7.274
17 Ziqing Liang 16.593 7.287
18 Muxi Yu 18.178 8.872
19 Zetao Huang 18.670 9.364
20 Zhengyi Zhang 20.370 11.064
21 Yiman Gong 24.069 14.763
22 Rui Yuan 25.375 16.069

Filters

© 2019 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy