Team China Sport Stackers

All Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Zijie Xu 9.306
2 Haobo Ma 11.225 1.919
3 Yuhan Ran 11.295 1.989
4 Xiumo Jin 11.297 1.991
5 Lin Chen 11.327 2.021
6 Xiaoqi Wu 11.557 2.251
7 Xinyi Jiang 11.901 2.595
8 Wanchun Huang 12.132 2.826
9 Nan Deng 12.268 2.962
10 Fan Yang 12.393 3.087
11 Yike Zhou 12.859 3.553
12 Hao Yuan 13.720 4.414
13 Chaoping Zheng 13.766 4.46
14 Jiaxue Yang 15.403 6.097
15 Liuhong Yu 15.862 6.556
16 Zhihui Huang 16.580 7.274
17 Ziqing Liang 16.593 7.287
18 Zetao Huang 17.082 7.776
19 Muxi Yu 18.178 8.872
20 Zhengyi Zhang 20.370 11.064
21 Yiman Gong 24.069 14.763
22 Rui Yuan 25.096 15.79

Filters

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy