Team Japan Sport Stackers

All Stackers

Rank Stacker Time Gap
1 Sara Wavde 10.341
2 Kanaha Yamamoto 10.927 0.586
3 Ami Kashima 11.065 0.724
4 Ray Honeyman 11.156 0.815
5 Mitaka Iwasa 11.254 0.913
6 Tohya Yoshida 11.429 1.088
7 Rihito Sawada 11.481 1.14
8 Tsuyoshi Seo 12.686 2.345
9 Keisuke Sasaki 12.767 2.426
10 Sumire Miyazaki 13.488 3.147
11 Suzuna Nakamura 13.674 3.333
12 Ayato Toi 15.355 5.014
13 Katsuya Ikumi 16.372 6.031
14 Satomi Sawada 16.825 6.484
15 Mina Seo 17.592 7.251
16 Norihiro Iwasa 19.797 9.456
17 Tatsuya Sone 20.898 10.557
18 Mitsuo Furukawa 21.760 11.419
19 Sana Sawada 24.362 14.021

Filters

© 2021 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy