Prelims1st Incheon Namgu Sport Stacking Tournament

Individuals

6U F

3-3-3 Time Gap
1 가윤 이 4.609
3-6-3 Time Gap
1 가윤 이 6.749
cycle Time Gap
1 가윤 이 19.305
All-Around Time Gap
1 가윤 이 30.663

6U M

3-3-3 Time Gap
1 준혁 이 2.940
3-6-3 Time Gap
1 준혁 이 4.826
cycle Time Gap
1 준혁 이 12.952
All-Around Time Gap
1 준혁 이 20.718

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 Suk June Park 2.194
2 유찬 최 2.558 0.364
3 Hyo Won Choi 2.585 0.391
4 Seo Yun Son 3.311 1.117
5 Mo Gun Kim 3.721 1.527
6 Ho Won Shin 3.876 1.682
7 Min Jae Gwon 4.616 2.422
8 Byeong Hun Moon 4.758 2.564
9 찬영 황 5.048 2.854
3-6-3 Time Gap
1 Hyo Won Choi 3.751
2 Suk June Park 4.310 0.559
3 Ho Won Shin 4.543 0.792
4 Seo Yun Son 4.628 0.877
5 찬영 황 5.401 1.650
6 Byeong Hun Moon 5.586 1.835
7 Min Jae Gwon 5.621 1.870
8 유찬 최 5.969 2.218
9 Mo Gun Kim 6.057 2.306
cycle Time Gap
1 유찬 최 8.497
2 Suk June Park 10.482 1.985
3 Seo Yun Son 12.193 3.696
4 Hyo Won Choi 12.809 4.312
5 Ho Won Shin 13.516 5.019
6 찬영 황 13.847 5.350
7 Byeong Hun Moon 16.807 8.310
8 Mo Gun Kim 19.474 10.977
9 Min Jae Gwon 21.539 13.042
All-Around Time Gap
1 Suk June Park 16.986
2 유찬 최 17.024 0.038
3 Hyo Won Choi 19.145 2.159
4 Seo Yun Son 20.132 3.146
5 Ho Won Shin 21.935 4.949
6 찬영 황 24.296 7.310
7 Byeong Hun Moon 27.151 10.165
8 Mo Gun Kim 29.252 12.266
9 Min Jae Gwon 31.776 14.790

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 Do Eun Lee 2.573
2 윤아 김 4.605 2.032
3 주희 이 4.761 2.188
3-6-3 Time Gap
1 Do Eun Lee 3.258
2 주희 이 6.515 3.257
3 윤아 김 6.584 3.326
cycle Time Gap
1 Do Eun Lee 8.896
2 주희 이 19.529 10.633
3 윤아 김 20.498 11.602
All-Around Time Gap
1 Do Eun Lee 14.727
2 주희 이 30.805 16.078
3 윤아 김 31.687 16.960

9 M

3-3-3 Time Gap
1 우엽 서 2.322
2 Byuong Un Moon 2.435 0.113
3 다원 유 2.650 0.328
4 Ji woo Kim 2.662 0.340
5 도원 신 2.828 0.506
6 동하 양 3.133 0.811
7 승한 신 3.593 1.271
8 Hyuk Jin Kim 4.422 2.100
9 Cun Min An 4.838 2.516
10 규민 이 4.919 2.597
11 재윤 최 6.940 4.618
3-6-3 Time Gap
1 Ji woo Kim 3.030
2 도원 신 3.327 0.297
3 Byuong Un Moon 3.599 0.569
4 재윤 최 3.912 0.882
5 승한 신 3.983 0.953
6 동하 양 4.169 1.139
7 다원 유 4.382 1.352
8 Cun Min An 5.048 2.018
9 우엽 서 5.561 2.531
10 Hyuk Jin Kim 6.431 3.401
11 규민 이 8.946 5.916
cycle Time Gap
1 우엽 서 8.569
2 Ji woo Kim 9.318 0.749
3 재윤 최 10.607 2.038
4 도원 신 10.737 2.168
5 다원 유 11.102 2.533
6 승한 신 11.780 3.211
7 Byuong Un Moon 12.010 3.441
8 동하 양 12.404 3.835
9 Cun Min An 17.904 9.335
10 Hyuk Jin Kim 21.005 12.436
11 규민 이 24.699 16.130
All-Around Time Gap
1 Ji woo Kim 15.010
2 우엽 서 16.452 1.442
3 도원 신 16.892 1.882
4 Byuong Un Moon 18.044 3.034
5 다원 유 18.134 3.124
6 승한 신 19.356 4.346
7 동하 양 19.706 4.696
8 재윤 최 21.459 6.449
9 Cun Min An 27.790 12.780
10 Hyuk Jin Kim 31.858 16.848
11 규민 이 38.564 23.554

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Su Hjeong Han 2.363
2 선영 이 2.687 0.324
3 슬 이 3.439 1.076
4 예린 노 3.625 1.262
5 하람 김 3.652 1.289
6 명길 오 4.105 1.742
7 은별 김 4.250 1.887
8 채은 이 5.148 2.785
9 Han Ul O 5.823 3.460
3-6-3 Time Gap
1 선영 이 3.052
2 Han Ul O 4.336 1.284
3 명길 오 4.705 1.653
4 Su Hjeong Han 4.758 1.706
5 예린 노 4.944 1.892
6 슬 이 4.958 1.906
7 은별 김 5.792 2.740
8 하람 김 6.141 3.089
9 채은 이 6.705 3.653
cycle Time Gap
1 Su Hjeong Han 10.725
2 선영 이 13.036 2.311
3 명길 오 15.135 4.410
4 Han Ul O 16.179 5.454
5 슬 이 16.623 5.898
6 예린 노 17.860 7.135
7 하람 김 18.527 7.802
8 은별 김 19.396 8.671
9 채은 이 21.563 10.838
All-Around Time Gap
1 Su Hjeong Han 17.846
2 선영 이 18.775 0.929
3 명길 오 23.945 6.099
4 슬 이 25.020 7.174
5 Han Ul O 26.338 8.492
6 예린 노 26.429 8.583
7 하람 김 28.320 10.474
8 은별 김 29.438 11.592
9 채은 이 33.416 15.570

10 M

3-3-3 Time Gap
1 Ji Ho Song 1.842
2 Jin Wan Lee 2.154 0.312
3 도현 강 2.173 0.331
4 홍민 윤 2.330 0.488
5 재윤 한 2.336 0.494
6 Jun Hyeok Park 2.388 0.546
7 Eun Woo Youn 2.447 0.605
8 윤성 최 2.479 0.637
9 Jun Woo Kang 2.536 0.694
10 민준 박 2.593 0.751
11 상우 용 2.593 0.751
12 Min Ung Son 2.820 0.978
13 Jun Hyeong Lee 2.860 1.018
14 준호 김 2.898 1.056
15 휘승 조 3.224 1.382
16 상준 박 3.432 1.590
17 성운 김 3.740 1.898
18 태희 이 3.788 1.946
19 고관 동 4.591 2.749
20 재윤 임 7.026 5.184
21 Si Heon Choi 13.983 12.141
3-6-3 Time Gap
1 Ji Ho Song 2.444
2 홍민 윤 2.675 0.231
3 Jin Wan Lee 2.723 0.279
4 도현 강 2.768 0.324
5 Jun Hyeok Park 3.009 0.565
6 윤성 최 3.046 0.602
7 Jun Woo Kang 3.110 0.666
8 상우 용 3.111 0.667
9 Si Heon Choi 3.132 0.688
10 Min Ung Son 3.371 0.927
11 준호 김 3.371 0.927
12 Jun Hyeong Lee 3.617 1.173
13 민준 박 3.863 1.419
14 휘승 조 4.183 1.739
15 Eun Woo Youn 4.289 1.845
16 재윤 임 4.634 2.190
17 태희 이 5.014 2.570
18 성운 김 5.253 2.809
19 재윤 한 5.400 2.956
20 고관 동 5.430 2.986
21 상준 박 7.306 4.862
cycle Time Gap
1 Ji Ho Song 6.722
2 Jin Wan Lee 7.239 0.517
3 홍민 윤 7.874 1.152
4 윤성 최 7.909 1.187
5 Jun Hyeok Park 8.210 1.488
6 Si Heon Choi 8.315 1.593
7 도현 강 8.321 1.599
8 Jun Hyeong Lee 9.116 2.394
9 Min Ung Son 9.501 2.779
10 민준 박 9.771 3.049
11 Jun Woo Kang 10.698 3.976
12 재윤 한 10.883 4.161
13 상우 용 12.411 5.689
14 재윤 임 12.814 6.092
15 휘승 조 13.347 6.625
16 성운 김 14.924 8.202
17 준호 김 15.134 8.412
18 태희 이 15.201 8.479
19 고관 동 15.207 8.485
20 상준 박 22.228 15.506
21 Eun Woo Youn scratch --
All-Around Time Gap
1 Ji Ho Song 11.008
2 Jin Wan Lee 12.116 1.108
3 홍민 윤 12.879 1.871
4 도현 강 13.262 2.254
5 윤성 최 13.434 2.426
6 Jun Hyeok Park 13.607 2.599
7 Jun Hyeong Lee 15.593 4.585
8 Min Ung Son 15.692 4.684
9 민준 박 16.227 5.219
10 Jun Woo Kang 16.344 5.336
11 상우 용 18.115 7.107
12 재윤 한 18.619 7.611
13 휘승 조 20.754 9.746
14 준호 김 21.403 10.395
15 성운 김 23.917 12.909
16 태희 이 24.003 12.995
17 재윤 임 24.474 13.466
18 고관 동 25.228 14.220
19 Si Heon Choi 25.430 14.422
20 상준 박 32.966 21.958

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Sung Jin Park 1.581
2 Yun Sang Jo 1.739 0.158
3 Nae Gyu Yoon 1.788 0.207
4 Seung Won Lee 1.895 0.314
5 Woo Jin Jung 2.039 0.458
6 오남 권 2.089 0.508
7 주원 이 2.562 0.981
8 은결 노 3.090 1.509
9 희건 윤 3.097 1.516
10 기만 김 3.224 1.643
11 Seong Hun Jeon 3.608 2.027
12 동현 윤 3.630 2.049
13 Jay Lee 5.521 3.940
3-6-3 Time Gap
1 Yun Sang Jo 2.190
2 Sung Jin Park 2.341 0.151
3 Woo Jin Jung 2.382 0.192
4 Nae Gyu Yoon 2.475 0.285
5 Seung Won Lee 2.486 0.296
6 오남 권 2.784 0.594
7 은결 노 3.592 1.402
8 주원 이 3.659 1.469
9 희건 윤 3.743 1.553
10 동현 윤 4.449 2.259
11 기만 김 5.314 3.124
12 Seong Hun Jeon 5.686 3.496
13 Jay Lee 6.966 4.776
cycle Time Gap
1 Sung Jin Park 6.380
2 Woo Jin Jung 6.450 0.070
3 Yun Sang Jo 6.465 0.085
4 Seung Won Lee 7.508 1.128
5 주원 이 9.455 3.075
6 오남 권 9.697 3.317
7 희건 윤 10.349 3.969
8 Seong Hun Jeon 11.756 5.376
9 Jay Lee 12.268 5.888
10 은결 노 12.430 6.050
11 Nae Gyu Yoon 15.049 8.669
12 동현 윤 15.087 8.707
13 기만 김 17.317 10.937
All-Around Time Gap
1 Sung Jin Park 10.302
2 Yun Sang Jo 10.394 0.092
3 Woo Jin Jung 10.871 0.569
4 Seung Won Lee 11.889 1.587
5 오남 권 14.570 4.268
6 주원 이 15.676 5.374
7 희건 윤 17.189 6.887
8 은결 노 19.112 8.810
9 Nae Gyu Yoon 19.312 9.010
10 Seong Hun Jeon 21.050 10.748
11 동현 윤 23.166 12.864
12 Jay Lee 24.755 14.453
13 기만 김 25.855 15.553

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Song Yeon Joo 1.808
2 Ye Jin Choi 2.022 0.214
3 Soo Ah Jung 2.029 0.221
4 Eun Seo Kim 2.252 0.444
5 규희 양 2.458 0.650
6 Ji Won Park 2.885 1.077
7 담이 김 3.718 1.910
3-6-3 Time Gap
1 Ye Jin Choi 2.437
2 규희 양 2.955 0.518
3 Song Yeon Joo 3.545 1.108
4 담이 김 4.061 1.624
5 Ji Won Park 4.510 2.073
6 Soo Ah Jung 4.569 2.132
7 Eun Seo Kim 4.897 2.460
cycle Time Gap
1 Song Yeon Joo 6.798
2 Soo Ah Jung 6.892 0.094
3 Eun Seo Kim 7.299 0.501
4 Ye Jin Choi 7.706 0.908
5 Ji Won Park 8.749 1.951
6 규희 양 9.764 2.966
7 담이 김 11.422 4.624
All-Around Time Gap
1 Song Yeon Joo 12.151
2 Ye Jin Choi 12.165 0.014
3 Soo Ah Jung 13.490 1.339
4 Eun Seo Kim 14.448 2.297
5 규희 양 15.177 3.026
6 Ji Won Park 16.144 3.993
7 담이 김 19.201 7.050

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Jae Hyeok Park 1.697
2 준혁 김 2.159 0.462
3 시현 문 3.907 2.210
4 호연 백 4.947 3.250
3-6-3 Time Gap
1 Jae Hyeok Park 2.208
2 호연 백 4.592 2.384
3 시현 문 4.772 2.564
4 준혁 김 10.599 8.391
cycle Time Gap
1 Jae Hyeok Park 6.763
2 준혁 김 8.095 1.332
3 시현 문 14.426 7.663
4 호연 백 14.950 8.187
All-Around Time Gap
1 Jae Hyeok Park 10.668
2 준혁 김 20.853 10.185
3 시현 문 23.105 12.437
4 호연 백 24.489 13.821

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Seo Hyun lee 1.650
2 혜진 손 1.699 0.049
3 Soo Young Kim 1.815 0.165
4 Lee Na Jeon 1.917 0.267
5 예지 최 2.010 0.360
6 Bom Lee 2.064 0.414
7 예지 정 2.190 0.540
8 언진 주 3.543 1.893
3-6-3 Time Gap
1 Seo Hyun lee 2.107
2 예지 최 2.634 0.527
3 Soo Young Kim 2.636 0.529
4 Bom Lee 2.698 0.591
5 혜진 손 2.817 0.710
6 예지 정 3.424 1.317
7 언진 주 4.280 2.173
8 Lee Na Jeon 5.436 3.329
cycle Time Gap
1 Seo Hyun lee 6.523
2 혜진 손 6.557 0.034
3 Bom Lee 7.679 1.156
4 예지 최 8.014 1.491
5 예지 정 8.198 1.675
6 Lee Na Jeon 8.639 2.116
7 Soo Young Kim 9.972 3.449
8 언진 주 13.133 6.610
All-Around Time Gap
1 Seo Hyun lee 10.280
2 혜진 손 11.073 0.793
3 Bom Lee 12.441 2.161
4 예지 최 12.658 2.378
5 예지 정 13.812 3.532
6 Soo Young Kim 14.423 4.143
7 Lee Na Jeon 15.992 5.712
8 언진 주 20.956 10.676

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Si Hyeon Byeon 2.143
3-6-3 Time Gap
1 Si Hyeon Byeon 2.237
cycle Time Gap
1 Si Hyeon Byeon 8.771
All-Around Time Gap
1 Si Hyeon Byeon 13.151

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 Seon Ju Yu 1.892
3-6-3 Time Gap
1 Seon Ju Yu 2.301
cycle Time Gap
1 Seon Ju Yu 6.691
All-Around Time Gap
1 Seon Ju Yu 10.884

35-44 F

3-3-3 Time Gap
1 Kyuoung Hee Kim 3.184
2 Eon Hee Jin 3.278 0.094
3 서윤 장 3.774 0.590
4 아영 조 4.077 0.893
5 Hae Guem Mun 4.487 1.303
6 Jin Kyeong Kim 4.643 1.459
3-6-3 Time Gap
1 Eon Hee Jin 4.076
2 Jin Kyeong Kim 4.822 0.746
3 Kyuoung Hee Kim 4.859 0.783
4 서윤 장 5.913 1.837
5 아영 조 6.144 2.068
6 Hae Guem Mun 6.159 2.083
cycle Time Gap
1 Jin Kyeong Kim 14.500
2 Kyuoung Hee Kim 14.509 0.009
3 Eon Hee Jin 14.773 0.273
4 서윤 장 16.514 2.014
5 아영 조 19.347 4.847
6 Hae Guem Mun 22.953 8.453
All-Around Time Gap
1 Eon Hee Jin 22.127
2 Kyuoung Hee Kim 22.552 0.425
3 Jin Kyeong Kim 23.965 1.838
4 서윤 장 26.201 4.074
5 아영 조 29.568 7.441
6 Hae Guem Mun 33.599 11.472

35-44 M

3-3-3 Time Gap
1 Hae Sik Song 2.701
2 Jeong Hwan Lee 2.777 0.076
3 Jung Won Lee 2.979 0.278
4 찬규 강 4.169 1.468
3-6-3 Time Gap
1 Hae Sik Song 3.415
2 Jung Won Lee 3.747 0.332
3 Jeong Hwan Lee 4.482 1.067
4 찬규 강 4.987 1.572
cycle Time Gap
1 Jeong Hwan Lee 11.973
2 Jung Won Lee 12.794 0.821
3 Hae Sik Song 13.354 1.381
4 찬규 강 13.692 1.719
All-Around Time Gap
1 Jeong Hwan Lee 19.232
2 Hae Sik Song 19.470 0.238
3 Jung Won Lee 19.520 0.288
4 찬규 강 22.848 3.616

45-59 F

3-3-3 Time Gap
1 Myung Ju Kim 2.937
2 수정 고 3.960 1.023
3-6-3 Time Gap
1 Myung Ju Kim 4.594
2 수정 고 5.500 0.906
cycle Time Gap
1 Myung Ju Kim 13.759
2 수정 고 18.593 4.834
All-Around Time Gap
1 Myung Ju Kim 21.290
2 수정 고 28.053 6.763

45-59 M

3-3-3 Time Gap
1 Yi Sik Jung 2.823
3-6-3 Time Gap
1 Yi Sik Jung 5.707
cycle Time Gap
1 Yi Sik Jung 15.162
All-Around Time Gap
1 Yi Sik Jung 23.692

Doubles

8U

Team Time Gap
1 유찬 최 & Hyo Won Choi 12.523

10U

Team Time Gap
1 상우 용 & 홍민 윤 10.392
2 다원 유 & 재윤 한 11.705 1.313
3 Ji woo Kim & 우엽 서 11.713 1.321
4 Suk June Park & Jun Hyeok Park 13.131 2.739
5 Jun Hyeong Lee & Eun Woo Youn 13.456 3.064
6 동하 양 & Min Ung Son 14.445 4.053
7 Do Eun Lee & 재윤 최 14.660 4.268
8 승한 신 & 휘승 조 14.779 4.387
9 Si Heon Choi & 윤성 최 15.511 5.119
10 민준 박 & 준호 김 16.391 5.999
11 Ho Won Shin & 도원 신 16.485 6.093
12 준혁 이 & Cun Min An 16.850 6.458
13 Seo Yun Son & 성운 김 17.853 7.461
14 예린 노 & 하람 김 17.951 7.559
15 고관 동 & 상준 박 18.285 7.893
16 슬 이 & 은별 김 21.443 11.051
17 Hyuk Jin Kim & Su Hjeong Han 22.000 11.608

12U

Team Time Gap
1 Ji Ho Song & Yun Sang Jo 8.977
2 도현 강 & 주원 이 10.013 1.036
3 선영 이 & 규희 양 10.994 2.017
4 Jun Woo Kang & Jay Lee 12.791 3.814
5 Ye Jin Choi & Eun Seo Kim 14.038 5.061
6 재윤 임 & 기만 김 18.116 9.139
7 Han Ul O & Seong Hun Jeon 22.901 13.924

14U

Team Time Gap
1 Sung Jin Park & Jae Hyeok Park 9.513
2 Soo Ah Jung & 예지 최 11.155 1.642
3 Lee Na Jeon & Bom Lee 12.461 2.948
4 예지 정 & 준혁 김 13.148 3.635
5 담이 김 & 언진 주 15.954 6.441
6 호연 백 & 시현 문 16.449 6.936
7 Song Yeon Joo & 혜진 손 16.779 7.266

16U

Team Time Gap
1 Woo Jin Jung & Si Hyeon Byeon 9.213
2 Seo Hyun lee & Seon Ju Yu 15.556 6.343

19+

Team Time Gap
1 Jin Wan Lee & Jung Won Lee 12.163
2 Hae Sik Song & Myung Ju Kim 15.500 3.337
3 찬영 황 & Jeong Hwan Lee 18.386 6.223
4 Eon Hee Jin & Kyuoung Hee Kim 19.014 6.851
5 아영 조 & 수정 고 19.570 7.407
6 Jin Kyeong Kim & 서윤 장 20.185 8.022
7 명길 오 & Hae Guem Mun 26.628 14.465

Timed 3-6-3 Relay

8U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 4
준혁 이, 유찬 최, Ho Won Shin, Hyo Won Choi
24.766

10U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 14
Suk June Park, Do Eun Lee, 재윤 최, Jun Hyeok Park
21.312
2 Sport Stacking 5
도원 신, 동하 양, Cun Min An, Min Ung Son
25.580 4.268
3 Sport Stacking 6
찬영 황, 승한 신, 우엽 서, 휘승 조
25.881 4.569
4 Sport Stacking 9
슬 이, 은별 김, 예린 노, 하람 김
32.971 11.659
5 Sport Stacking 10
다원 유, 상우 용, 홍민 윤, 재윤 임
41.092 19.780
6 Sport Stacking 12
Byeong Hun Moon, Byuong Un Moon, Su Hjeong Han, 윤성 최
Scratch --

12U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 15
Ji woo Kim, 재윤 한, 선영 이, 규희 양
21.375
2 Sport Stacking 3
Ji Ho Song, Seung Won Lee, 은결 노, Sung Jin Park
21.613 0.238
3 Kai Team
Jun Woo Kang, 동현 윤, Seong Hun Jeon, Jay Lee
27.839 6.464
4 Sport Stacking 8
Seo Yun Son, Hyuk Jin Kim, 성운 김, 기만 김
31.962 10.587

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 13
Ye Jin Choi, Eun Seo Kim, Lee Na Jeon, Bom Lee
19.208
2 Sport Stacking 1
Soo Ah Jung, Song Yeon Joo, 예지 최, Soo Young Kim
20.871 1.663
3 Speed Stacks6
담이 김, 언진 주, 호연 백, 시현 문
26.874 7.666
4 Sport Stacking 11
Yun Sang Jo, 혜진 손, Jae Hyeok Park, 예지 정
Scratch --

16U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 2
Woo Jin Jung, Seo Hyun lee, Si Hyeon Byeon, Seon Ju Yu
16.678

19+

Team Time Gap
1 Speed Stacks 7
Jeong Hwan Lee, Eon Hee Jin, Hae Sik Song, Kyuoung Hee Kim, Myung Ju Kim
27.045
2 Sport Stacking 7
Jin Kyeong Kim, 서윤 장, 아영 조, 수정 고
27.589 0.544

© 2021 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy