ResultsBEIJING SPORT STACKING OPEN CHAMPIONSHIP

All Around

All-Around Finals

All-Around - Male Time Gap
1 Yunhao Lou (娄云皓) 9.698
2 Yichuan Wang (王一川) 11.731 2.033
3 Guannan Li 13.344 3.646
4 Yize Li (李沂泽) 13.816 4.118
5 Zhengshuang Zhao 14.170 4.472
6 Yiheng Ying (应易衡) 14.553 4.855
7 Hongyi Ma 15.250 5.552
8 Tong Wu 15.521 5.823
9 Haobo Ma (马浩博) 16.123 6.425
10 Jiarui Liu 16.287 6.589
11 Fan Yang (杨帆) 17.577 7.879
12 Yihui Wu 17.769 8.071
13 Zijie Xu (徐子杰) 18.414 8.716
14 Yuqiao Feng 19.444 9.746
15 Zitong Zhai 19.866 10.168
16 Yibo Wang 20.039 10.341
17 Bo Hu 20.065 10.367
18 Bowen Xiao 21.665 11.967
19 Wenqi Zhao 22.971 13.273
20 Muxi Yu (于沐汐) 23.304 13.606
21 Hongyi Wu 23.373 13.675
22 Jitian Lou 23.620 13.922
23 Yuanxiong Zhou (周元雄) 24.026 14.328
24 Yuntian Hou (侯云天) 30.244 20.546
All-Around - Female Time Gap
1 Lin Chen (陈林) 11.788
2 Ying Lu (陆盈) 13.176 1.388
3 Wing Yiu Lui (呂穎瑤) 13.803 2.015
4 Xinyi Jiang (蒋欣怡) 15.029 3.241
5 Xiaodi Song 15.712 3.924
6 Yiting Gong (巩亦婷) 15.993 4.205
7 Liuhong Yu (于柳红) 19.049 7.261
8 Jiaxue Yang 20.852 9.064
9 Zihui Xu 24.841 13.053

Overall

Doubles Overall

Timed 3-6-3 Relay Overall

Stack Of Champions (SOC)

Individual SOC

3-3-3 Time
1 Yunhao Lou (娄云皓) 1.576
2 Yichuan Wang (王一川) 1.855
3 Guannan Li 1.915
3-6-3 Time
1 Yunhao Lou (娄云皓) 2.127
2 Fan Yang (杨帆) 3.292
3 Zijie Xu (徐子杰) 7.585
cycle Time
1 Yunhao Lou (娄云皓) 5.995
3-3-3 Time
1 Lin Chen (陈林) 2.033
3-6-3 Time
1 Lin Chen (陈林) 2.593
2 Ying Lu (陆盈) 3.140
3 Wing Yiu Lui (呂穎瑤) 4.495
cycle Time
1 Lin Chen (陈林) 7.173
2 Wing Yiu Lui (呂穎瑤) 7.560
3 Ying Lu (陆盈) 10.824

This competition did not have a Doubles SOC.

This competition did not have a Timed 3-6-3 Relay SOC.

Individuals

8U C

3-3-3 Time Gap
1 Yuqiao Feng 2.816
2 Jiarui Liu 2.944 0.128
3 Yuanxiong Zhou (周元雄) 3.017 0.201
4 Bowen Xiao 3.287 0.471
5 Yibo Wang 3.457 0.641
6 Muxi Yu (于沐汐) 3.781 0.965
7 Wenqi Zhao 4.030 1.214
8 Zihui Xu 5.039 2.223
9 Yuntian Hou (侯云天) 7.882 5.066
3-6-3 Time Gap
1 Jiarui Liu 3.258
2 Yibo Wang 4.089 0.831
3 Yuqiao Feng 4.219 0.961
4 Zihui Xu 4.388 1.130
5 Muxi Yu (于沐汐) 4.649 1.391
6 Bowen Xiao 4.701 1.443
7 Yuanxiong Zhou (周元雄) 5.101 1.843
8 Yuntian Hou (侯云天) 5.386 2.128
9 Wenqi Zhao 6.303 3.045
cycle Time Gap
1 Jiarui Liu 10.085
2 Yuqiao Feng 12.409 2.324
3 Yibo Wang 12.493 2.408
4 Wenqi Zhao 12.638 2.553
5 Bowen Xiao 13.677 3.592
6 Muxi Yu (于沐汐) 14.874 4.789
7 Zihui Xu 15.414 5.329
8 Yuanxiong Zhou (周元雄) 15.908 5.823
9 Yuntian Hou (侯云天) 16.976 6.891
all-around Time Gap
1 Jiarui Liu 16.287
2 Yuqiao Feng 19.444 3.157
3 Yibo Wang 20.039 3.752
4 Bowen Xiao 21.665 5.378
5 Wenqi Zhao 22.971 6.684
6 Muxi Yu (于沐汐) 23.304 7.017
7 Yuanxiong Zhou (周元雄) 24.026 7.739
8 Zihui Xu 24.841 8.554
9 Yuntian Hou (侯云天) 30.244 13.957

9-10 C

3-3-3 Time Gap
1 Yichuan Wang (王一川) 1.855
2 Guannan Li 1.915 0.060
3 Haobo Ma (马浩博) 2.412 0.557
4 Yiheng Ying (应易衡) 2.469 0.614
5 Hao Yuan (袁昊) 2.580 0.725
6 Zijie Xu (徐子杰) 2.592 0.737
7 Hongyi Ma 2.698 0.843
8 Zitong Zhai 2.984 1.129
9 Yihui Wu 3.228 1.373
10 Ruiming Yu 3.587 1.732
3-6-3 Time Gap
1 Zijie Xu (徐子杰) 2.413
2 Yichuan Wang (王一川) 2.824 0.411
3 Guannan Li 2.843 0.430
4 Wenbo Tang (唐文博) 2.926 0.513
5 Hao Yuan (袁昊) 3.236 0.823
6 Haobo Ma (马浩博) 3.278 0.865
7 Yiheng Ying (应易衡) 3.311 0.898
8 Hongyi Ma 3.319 0.906
9 Yihui Wu 3.661 1.248
10 Zitong Zhai 5.161 2.748
cycle Time Gap
1 Yichuan Wang (王一川) 7.052
2 Wenbo Tang (唐文博) 8.093 1.041
3 Guannan Li 8.586 1.534
4 Yiheng Ying (应易衡) 8.773 1.721
5 Hongyi Ma 9.233 2.181
6 Haobo Ma (马浩博) 10.433 3.381
7 Yihui Wu 10.880 3.828
8 Ruiming Yu 11.538 4.486
9 Zitong Zhai 11.721 4.669
10 Zijie Xu (徐子杰) 13.409 6.357
all-around Time Gap
1 Yichuan Wang (王一川) 11.731
2 Guannan Li 13.344 1.613
3 Yiheng Ying (应易衡) 14.553 2.822
4 Hongyi Ma 15.250 3.519
5 Haobo Ma (马浩博) 16.123 4.392
6 Yihui Wu 17.769 6.038
7 Zijie Xu (徐子杰) 18.414 6.683
8 Zitong Zhai 19.866 8.135

11-15 C

3-3-3 Time Gap
1 Yunhao Lou (娄云皓) 1.576
2 Yuqian Liu 2.058 0.482
3 Yiting Gong (巩亦婷) 2.242 0.666
4 Jinshan Li (李金珊) 2.332 0.756
5 Xiaodi Song 2.554 0.978
6 Xinyi Jiang (蒋欣怡) 2.582 1.006
7 Hanwen Wu 2.778 1.202
8 Tong Wu 3.504 1.928
9 Wing Yiu Lui (呂穎瑤) 3.805 2.229
10 Bo Hu 3.831 2.255
3-6-3 Time Gap
1 Yunhao Lou (娄云皓) 2.127
2 Wing Yiu Lui (呂穎瑤) 2.528 0.401
3 Yiting Gong (巩亦婷) 3.293 1.166
4 Xiaodi Song 3.389 1.262
5 Xinyi Jiang (蒋欣怡) 3.496 1.369
6 Tong Wu 3.631 1.504
7 Jinshan Li (李金珊) 3.669 1.542
8 Yiqi Ren 4.315 2.188
9 Bo Hu 6.121 3.994
10 Yuqian Liu scratch --
cycle Time Gap
1 Yunhao Lou (娄云皓) 5.995
2 Wing Yiu Lui (呂穎瑤) 7.470 1.475
3 Yuqian Liu 8.380 2.385
4 Tong Wu 8.386 2.391
5 Xinyi Jiang (蒋欣怡) 8.951 2.956
6 Xiaodi Song 9.769 3.774
7 Bo Hu 10.113 4.118
8 Yiting Gong (巩亦婷) 10.458 4.463
9 Hanwen Wu 11.453 5.458
10 Yiqi Ren 13.959 7.964
all-around Time Gap
1 Yunhao Lou (娄云皓) 9.698
2 Wing Yiu Lui (呂穎瑤) 13.803 4.105
3 Xinyi Jiang (蒋欣怡) 15.029 5.331
4 Tong Wu 15.521 5.823
5 Xiaodi Song 15.712 6.014
6 Yiting Gong (巩亦婷) 15.993 6.295
7 Bo Hu 20.065 10.367

16+ C

3-3-3 Time Gap
1 Lin Chen (陈林) 2.033
2 Ying Lu (陆盈) 2.304 0.271
3 Zhengshuang Zhao 2.413 0.380
4 Yize Li (李沂泽) 2.472 0.439
5 Jiaxue Yang 2.505 0.472
6 Jitian Lou 3.199 1.166
7 Fan Yang (杨帆) 3.391 1.358
8 Hongyi Wu 3.564 1.531
9 Liuhong Yu (于柳红) 4.108 2.075
3-6-3 Time Gap
1 Lin Chen (陈林) 2.582
2 Fan Yang (杨帆) 2.771 0.189
3 Ying Lu (陆盈) 2.834 0.252
4 Yize Li (李沂泽) 2.881 0.299
5 Zhengshuang Zhao 3.065 0.483
6 Liuhong Yu (于柳红) 4.300 1.718
7 Jitian Lou 4.437 1.855
8 Hongyi Wu 4.802 2.220
9 Jiaxue Yang 5.592 3.010
cycle Time Gap
1 Lin Chen (陈林) 7.173
2 Ying Lu (陆盈) 8.038 0.865
3 Yize Li (李沂泽) 8.463 1.290
4 Zhengshuang Zhao 8.692 1.519
5 Liuhong Yu (于柳红) 10.641 3.468
6 Fan Yang (杨帆) 11.415 4.242
7 Jiaxue Yang 12.755 5.582
8 Hongyi Wu 15.007 7.834
9 Jitian Lou 15.984 8.811
all-around Time Gap
1 Lin Chen (陈林) 11.788
2 Ying Lu (陆盈) 13.176 1.388
3 Yize Li (李沂泽) 13.816 2.028
4 Zhengshuang Zhao 14.170 2.382
5 Fan Yang (杨帆) 17.577 5.789
6 Liuhong Yu (于柳红) 19.049 7.261
7 Jiaxue Yang 20.852 9.064
8 Hongyi Wu 23.373 11.585
9 Jitian Lou 23.620 11.832

Reviewed Times

The following times were reviewed as potential records in the order we received the video. Depending on when we receive video from previous tournaments, a time below may have been reviewed but is no longer a potential record.

Division Event Time Athlete
6U M3-3-34.030Wenqi Zhao
6U M3-6-36.303Wenqi Zhao
6U Mcycle12.638Wenqi Zhao
7-8 Mcycle10.085Jiarui Liu
7-8 F3-6-34.388Zihui Xu
9-10 M3-3-31.855Yichuan Wang
9-10 M3-3-31.915Guannan Li
9-10 M3-3-32.592Zijie Xu
9-10 M3-6-32.413Zijie Xu
9-10 M3-6-33.141Zijie Xu
11-12 F3-3-32.058Yuqian Liu
11-12 F3-6-32.528Wing Yiu Lui
11-12 Fcycle7.470Wing Yiu Lui
11-12 Fcycle8.380Yuqian Liu
13-14 M3-3-31.576Yunhao Lou
13-14 M3-6-32.127Yunhao Lou
13-14 Mcycle5.995Yunhao Lou
13-14 F3-3-32.554Xiaodi Song
13-14 F3-6-33.389Xiaodi Song
13-14 Fcycle9.769Xiaodi Song
15-16 Mcycle8.386Tong Wu
15-16 F3-3-32.033Lin Chen
15-16 F3-6-32.582Lin Chen
15-16 Fcycle7.173Lin Chen
17-18 F3-3-32.304Ying Lu
17-18 F3-6-32.834Ying Lu
17-18 Fcycle8.038Ying Lu
Collegiate F3-3-32.505Jiaxue Yang
Collegiate F3-3-32.626Jiaxue Yang
Collegiate F3-6-35.592Jiaxue Yang
Collegiate F3-6-36.830Jiaxue Yang
Collegiate Fcycle12.755Jiaxue Yang
Masters 1 Mcycle8.463Yize Li
Masters 2 M3-3-33.199Jitian Lou
Masters 2 M3-6-34.437Jitian Lou
Masters 2 F3-3-34.108Liuhong Yu
Masters 2 F3-6-34.300Liuhong Yu
Masters 2 Fcycle10.641Liuhong Yu
10UDoubles10.803Yichuan Wang & Guannan Li
10U3-6-3 Relay20.319叠飞靓影
Zihui Xu, Yiheng Ying, Yichuan Wang, Haobo Ma, Guannan Li
12U3-6-3 Relay24.883东高地三小
Zitian Liang, Yiqi Ren, Hanwen Wu, Zitong Zhai, Ruiming Yu
16UDoubles8.807Yunhao Lou & Lin Chen
18UDoubles10.842Tong Wu & Ying Lu
OPENDoubles11.633Bo Hu & Jiaxue Yang
OPEN3-6-3 Relay20.215Kung Pao Chicken
Yunhao Lou, Yize Li, Fan Yang, Ying Lu
19+3-6-3 Relay25.239BEIJING OPEN 2
Liuhong Yu, Hongyi Wu, Zhengshuang Zhao, Jitian Lou
25+Doubles12.902Yize Li & Zhengshuang Zhao

© 2021 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy