PrelimsDaejeon City Sport Stacking Championships

Individuals

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi 1.770
2 경현 황 1.965 0.195
3 유진 신 2.077 0.307
4 2.729 0.959
5 규은 이 2.741 0.971
6 Seo Young Park 2.984 1.214
7 승주 노 3.754 1.984
8 수아 조 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 2.187
2 Ye Eun Choi 2.318 0.131
3 유진 신 2.501 0.314
4 규은 이 2.632 0.445
5 승주 노 2.678 0.491
6 Seo Young Park 3.353 1.166
7 경현 황 5.571 3.384
8 수아 조 scratch --
cycle Time Gap
1 경현 황 6.785
2 Ye Eun Choi 6.907 0.122
3 승주 노 8.271 1.486
4 규은 이 8.375 1.590
5 유진 신 8.886 2.101
6 9.065 2.280
7 Seo Young Park 14.152 7.367
8 수아 조 scratch --
All-Around Time Gap
1 Ye Eun Choi 10.995
2 유진 신 13.464 2.469
3 규은 이 13.748 2.753
4 13.981 2.986
5 경현 황 14.321 3.326
6 승주 노 14.703 3.708
7 Seo Young Park 20.489 9.494

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 1.576
2 Taek Hoon Jung 1.683 0.107
3 진홍 박 1.708 0.132
4 Seong Gwang Park 1.717 0.141
5 Woo Seok Chang 1.743 0.167
6 Sung Hyun Moon 1.792 0.216
7 경준 탁 1.805 0.229
8 찬구 박 1.842 0.266
9 Kyu Pyo Jo 1.848 0.272
10 재승 정 1.853 0.277
11 동준 임 1.876 0.300
12 찬민 정 1.911 0.335
13 성호 이 1.917 0.341
14 동현 이 1.961 0.385
15 노아 박 2.034 0.458
16 대양 원 2.073 0.497
17 윤혁 남 2.080 0.504
18 재희 김 2.104 0.528
19 휘성 유 2.107 0.531
20 찬우 서 2.217 0.641
21 Jae Young Jo 2.254 0.678
22 정민 송 2.364 0.788
23 태홍 민 2.505 0.929
24 현석 김 2.703 1.127
25 경태 박 2.732 1.156
26 용원 김 3.164 1.588
27 진호 정 3.448 1.872
28 Dong Hwan Seol 3.630 2.054
29 호찬 이 3.722 2.146
30 진서 최 3.841 2.265
31 지헌 문 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 2.084
2 현석 김 2.139 0.055
3 Woo Seok Chang 2.152 0.068
4 진홍 박 2.254 0.170
5 Seong Gwang Park 2.285 0.201
6 Sung Hyun Moon 2.290 0.206
7 Taek Hoon Jung 2.324 0.240
8 경태 박 2.383 0.299
9 용원 김 2.401 0.317
10 성호 이 2.436 0.352
11 Kyu Pyo Jo 2.439 0.355
12 재승 정 2.456 0.372
13 Jae Young Jo 2.546 0.462
14 동현 이 2.546 0.462
15 태홍 민 2.568 0.484
16 휘성 유 2.605 0.521
17 윤혁 남 2.696 0.612
18 재희 김 2.780 0.696
19 대양 원 2.920 0.836
20 Dong Hwan Seol 2.950 0.866
21 찬우 서 3.105 1.021
22 진서 최 3.124 1.040
23 진호 정 3.147 1.063
24 정민 송 3.449 1.365
25 동준 임 3.466 1.382
26 경준 탁 3.517 1.433
27 호찬 이 4.313 2.229
28 찬민 정 4.466 2.382
29 노아 박 5.095 3.011
30 찬구 박 5.737 3.653
31 지헌 문 scratch --
cycle Time Gap
1 Seong Gwang Park 5.972
2 Hyeon Jong Choi 6.077 0.105
3 진홍 박 6.293 0.321
4 Woo Seok Chang 6.317 0.345
5 동준 임 6.322 0.350
6 용원 김 6.350 0.378
7 Sung Hyun Moon 6.540 0.568
8 Dong Hwan Seol 6.559 0.587
9 Taek Hoon Jung 6.664 0.692
10 재승 정 7.050 1.078
11 휘성 유 7.239 1.267
12 동현 이 7.286 1.314
13 노아 박 7.316 1.344
14 경태 박 7.363 1.391
15 찬구 박 7.423 1.451
16 재희 김 7.468 1.496
17 Jae Young Jo 7.478 1.506
18 윤혁 남 8.021 2.049
19 경준 탁 8.025 2.053
20 진호 정 8.445 2.473
21 호찬 이 8.451 2.479
22 성호 이 8.751 2.779
23 태홍 민 8.756 2.784
24 대양 원 9.017 3.045
25 Kyu Pyo Jo 9.057 3.085
26 진서 최 9.261 3.289
27 정민 송 9.549 3.577
28 찬우 서 9.565 3.593
29 찬민 정 12.686 6.714
30 현석 김 20.157 14.185
31 지헌 문 scratch --
All-Around Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 9.737
2 Seong Gwang Park 9.974 0.237
3 Woo Seok Chang 10.212 0.475
4 진홍 박 10.255 0.518
5 Sung Hyun Moon 10.622 0.885
6 Taek Hoon Jung 10.671 0.934
7 재승 정 11.359 1.622
8 동준 임 11.664 1.927
9 동현 이 11.793 2.056
10 용원 김 11.915 2.178
11 휘성 유 11.951 2.214
12 Jae Young Jo 12.278 2.541
13 재희 김 12.352 2.615
14 경태 박 12.478 2.741
15 윤혁 남 12.797 3.060
16 성호 이 13.104 3.367
17 Dong Hwan Seol 13.139 3.402
18 Kyu Pyo Jo 13.344 3.607
19 경준 탁 13.347 3.610
20 태홍 민 13.829 4.092
21 대양 원 14.010 4.273
22 노아 박 14.445 4.708
23 찬우 서 14.887 5.150
24 찬구 박 15.002 5.265
25 진호 정 15.040 5.303
26 정민 송 15.362 5.625
27 진서 최 16.226 6.489
28 호찬 이 16.486 6.749
29 찬민 정 19.063 9.326
30 현석 김 24.999 15.262

6U F

3-3-3 Time Gap
1 주아 윤 4.104
2 윤아 최 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 주아 윤 5.717
2 윤아 최 scratch --
cycle Time Gap
1 주아 윤 19.516
2 윤아 최 scratch --
All-Around Time Gap
1 주아 윤 29.337

6U M

3-3-3 Time Gap
1 민재 김 3.902
2 산희 김 scratch --
3 두경 설 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 민재 김 6.181
2 산희 김 scratch --
3 두경 설 scratch --
cycle Time Gap
1 민재 김 15.315
2 산희 김 scratch --
3 두경 설 scratch --
All-Around Time Gap
1 민재 김 25.398

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 1.728
2 Hee Joon Kang 1.781 0.053
3 호 고 1.781 0.053
4 Hui Jun Lee 1.797 0.069
5 Se Hyeun Song 1.826 0.098
6 Dae Yeop Yoo 1.847 0.119
7 Woo Jin Sin 1.870 0.142
8 도경 함 1.878 0.150
9 주성 강 1.928 0.200
10 시우 김 2.024 0.296
11 몽균 정 2.770 1.042
12 호이 김 3.462 1.734
13 Ji Won Kim 4.563 2.835
14 Si Hyeon Byeon scratch --
15 정만 이 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 주성 강 2.174
2 Hui Jun Lee 2.245 0.071
3 호 고 2.254 0.080
4 Hee Joon Kang 2.321 0.147
5 시우 김 2.448 0.274
6 Jae Ho Jung 2.576 0.402
7 호이 김 4.275 2.101
8 몽균 정 4.412 2.238
9 도경 함 4.596 2.422
10 Se Hyeun Song 4.931 2.757
11 Dae Yeop Yoo 5.690 3.516
12 Woo Jin Sin 8.530 6.356
13 Ji Won Kim 8.675 6.501
14 Si Hyeon Byeon scratch --
15 정만 이 scratch --
cycle Time Gap
1 Jae Ho Jung 5.893
2 호 고 6.009 0.116
3 Dae Yeop Yoo 6.797 0.904
4 Se Hyeun Song 7.447 1.554
5 주성 강 7.498 1.605
6 시우 김 7.787 1.894
7 Ji Won Kim 7.916 2.023
8 Hui Jun Lee 8.887 2.994
9 Woo Jin Sin 9.665 3.772
10 Hee Joon Kang 11.588 5.695
11 호이 김 13.039 7.146
12 몽균 정 18.289 12.396
13 도경 함 21.691 15.798
14 Si Hyeon Byeon scratch --
15 정만 이 scratch --
All-Around Time Gap
1 호 고 10.044
2 Jae Ho Jung 10.197 0.153
3 주성 강 11.600 1.556
4 시우 김 12.259 2.215
5 Hui Jun Lee 12.929 2.885
6 Se Hyeun Song 14.204 4.160
7 Dae Yeop Yoo 14.334 4.290
8 Hee Joon Kang 15.690 5.646
9 Woo Jin Sin 20.065 10.021
10 호이 김 20.776 10.732
11 Ji Won Kim 21.154 11.110
12 몽균 정 25.471 15.427
13 도경 함 28.165 18.121

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu 2.004
2 Ji Ho Song 2.247 0.243
3 승범 서 2.390 0.386
4 선우 임 2.835 0.831
5 유현 임 3.152 1.148
6 지웅 문 4.391 2.387
7 승한 심 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu 2.992
2 Ji Ho Song 3.364 0.372
3 승범 서 3.575 0.583
4 지웅 문 3.637 0.645
5 유현 임 3.810 0.818
6 선우 임 3.922 0.930
7 승한 심 scratch --
cycle Time Gap
1 Seung Ji Ryu 8.262
2 유현 임 9.065 0.803
3 선우 임 10.524 2.262
4 지웅 문 11.083 2.821
5 승범 서 12.549 4.287
6 Ji Ho Song 12.775 4.513
7 승한 심 scratch --
All-Around Time Gap
1 Seung Ji Ryu 13.258
2 유현 임 16.027 2.769
3 선우 임 17.281 4.023
4 Ji Ho Song 18.386 5.128
5 승범 서 18.514 5.256
6 지웅 문 19.111 5.853

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 진주 최 2.540
2 수빈 유 2.971 0.431
3 유진 최 3.395 0.855
3-6-3 Time Gap
1 유진 최
2 진주 최 3.520 3.520
3 수빈 유 3.725 3.725
cycle Time Gap
1 진주 최 9.245
2 수빈 유 10.153 0.908
3 유진 최 12.542 3.297
All-Around Time Gap
1 진주 최 15.305
2 수빈 유 16.849 1.544

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 도현 박 1.892
2 규승 최 2.039 0.147
3 의진 이 2.167 0.275
4 강민 김 2.181 0.289
5 주형 손 2.303 0.411
6 지성 변 2.334 0.442
7 호준 임 2.371 0.479
8 태의 김 2.421 0.529
9 Do Yun Kim 2.431 0.539
10 호태 신 2.514 0.622
11 재혁 조 2.910 1.018
12 민식 원 2.992 1.100
3-6-3 Time Gap
1 규승 최 2.267
2 재혁 조 2.356 0.089
3 강민 김 2.680 0.413
4 지성 변 2.806 0.539
5 의진 이 2.866 0.599
6 Do Yun Kim 2.883 0.616
7 호준 임 2.935 0.668
8 호태 신 2.957 0.690
9 도현 박 3.051 0.784
10 태의 김 3.119 0.852
11 주형 손 3.157 0.890
12 민식 원 7.354 5.087
cycle Time Gap
1 도현 박 6.658
2 강민 김 7.566 0.908
3 Do Yun Kim 7.638 0.980
4 재혁 조 7.794 1.136
5 의진 이 7.938 1.280
6 지성 변 8.199 1.541
7 호태 신 8.353 1.695
8 태의 김 9.110 2.452
9 주형 손 9.370 2.712
10 규승 최 10.464 3.806
11 민식 원 11.440 4.782
12 호준 임 13.644 6.986
All-Around Time Gap
1 도현 박 11.601
2 강민 김 12.427 0.826
3 Do Yun Kim 12.952 1.351
4 의진 이 12.971 1.370
5 재혁 조 13.060 1.459
6 지성 변 13.339 1.738
7 호태 신 13.824 2.223
8 태의 김 14.650 3.049
9 규승 최 14.770 3.169
10 주형 손 14.830 3.229
11 호준 임 18.950 7.349
12 민식 원 21.786 10.185

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 지현 문 1.805
2 차미 김 2.457 0.652
3 채은 홍 2.636 0.831
4 서영 육 3.762 1.957
5 정은 서 4.245 2.440
3-6-3 Time Gap
1 차미 김 3.055
2 지현 문 3.425 0.370
3 정은 서 4.448 1.393
4 채은 홍 5.047 1.992
5 서영 육 5.048 1.993
cycle Time Gap
1 지현 문 8.881
2 차미 김 8.952 0.071
3 정은 서 11.265 2.384
4 채은 홍 11.308 2.427
5 서영 육 13.341 4.460
All-Around Time Gap
1 지현 문 14.111
2 차미 김 14.464 0.353
3 채은 홍 18.991 4.880
4 정은 서 19.958 5.847
5 서영 육 22.151 8.040

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Gu Lim Kim 1.716
2 Si Eun Kim 1.762 0.046
3 Seo Eun Yoo 1.774 0.058
4 Ye Lyn Yoo 1.857 0.141
5 You Bin Park 1.875 0.159
6 혜진 손 2.025 0.309
7 예지 정 2.113 0.397
8 은서 손 2.218 0.502
9 보아 김 2.708 0.992
10 영재 오 3.079 1.363
11 소희 천 3.434 1.718
12 이랑 문 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Seo Eun Yoo 2.253
2 Gu Lim Kim 2.269 0.016
3 Ye Lyn Yoo 2.450 0.197
4 You Bin Park 2.472 0.219
5 Si Eun Kim 2.497 0.244
6 혜진 손 2.547 0.294
7 예지 정 2.865 0.612
8 은서 손 3.130 0.877
9 소희 천 3.345 1.092
10 보아 김 3.467 1.214
11 영재 오 3.705 1.452
12 이랑 문 scratch --
cycle Time Gap
1 Si Eun Kim 6.302
2 Gu Lim Kim 6.489 0.187
3 You Bin Park 6.815 0.513
4 Ye Lyn Yoo 7.100 0.798
5 Seo Eun Yoo 7.663 1.361
6 예지 정 8.087 1.785
7 혜진 손 8.398 2.096
8 은서 손 9.210 2.908
9 영재 오 9.230 2.928
10 보아 김 10.874 4.572
11 소희 천 16.592 10.290
12 이랑 문 scratch --
All-Around Time Gap
1 Gu Lim Kim 10.474
2 Si Eun Kim 10.561 0.087
3 You Bin Park 11.162 0.688
4 Ye Lyn Yoo 11.407 0.933
5 Seo Eun Yoo 11.690 1.216
6 혜진 손 12.970 2.496
7 예지 정 13.065 2.591
8 은서 손 14.558 4.084
9 영재 오 16.014 5.540
10 보아 김 17.049 6.575
11 소희 천 23.371 12.897

25-34 C

3-3-3 Time Gap
1 유진 최
2 Sang Ho Park 2.495 2.495
3 은영 진 2.757 2.757
4 준영 윤 2.857 2.857
5 Eon Hee Jin 3.608 3.608
3-6-3 Time Gap
1 Sang Ho Park 3.053
2 은영 진 3.499 0.446
3 준영 윤 4.046 0.993
4 유진 최 4.206 1.153
5 Eon Hee Jin 6.572 3.519
cycle Time Gap
1 유진 최
2 은영 진 11.087 11.087
3 준영 윤 13.374 13.374
4 Sang Ho Park 15.716 15.716
5 Eon Hee Jin 20.536 20.536
All-Around Time Gap
1 은영 진 17.343
2 준영 윤 20.277 2.934
3 Sang Ho Park 21.264 3.921
4 Eon Hee Jin 30.716 13.373

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 Hyeon Ha Kim 1.782
2 Ji Won Song 1.920 0.138
3 Seo Yeon Jo 2.277 0.495
4 Min Kim 3.151 1.369
3-6-3 Time Gap
1 Min Kim 2.411
2 Ji Won Song 2.519 0.108
3 Seo Yeon Jo 2.770 0.359
4 Hyeon Ha Kim 3.317 0.906
cycle Time Gap
1 Min Kim 6.592
2 Ji Won Song 7.014 0.422
3 Hyeon Ha Kim 7.019 0.427
4 Seo Yeon Jo 7.920 1.328
All-Around Time Gap
1 Ji Won Song 11.453
2 Hyeon Ha Kim 12.118 0.665
3 Min Kim 12.154 0.701
4 Seo Yeon Jo 12.967 1.514

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 지혁 유 2.359
2 진 소 3.076 0.717
3-6-3 Time Gap
1 지혁 유 2.899
2 진 소 4.870 1.971
cycle Time Gap
1 지혁 유 7.395
2 진 소 11.753 4.358
All-Around Time Gap
1 지혁 유 12.653
2 진 소 19.699 7.046

17-18 F

3-3-3 Time Gap
1 나라 신 3.123
3-6-3 Time Gap
1 나라 신 4.405
cycle Time Gap
1 나라 신 12.350
All-Around Time Gap
1 나라 신 19.878

19-24 C

3-3-3 Time Gap
1 현주 유 2.099
3-6-3 Time Gap
1 현주 유 2.882
cycle Time Gap
1 현주 유 9.383
All-Around Time Gap
1 현주 유 14.364

35-44 C

3-3-3 Time Gap
1 석원 최 2.719
2 Seok Tae Kim 2.764 0.045
3 은숙 문 3.023 0.304
4 태일 이 scratch --
5 정미 김 scratch --
6 아영 조 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Seok Tae Kim 2.953
2 석원 최 3.098 0.145
3 은숙 문 3.891 0.938
4 태일 이 scratch --
5 정미 김 scratch --
6 아영 조 scratch --
cycle Time Gap
1 석원 최 8.485
2 Seok Tae Kim 9.601 1.116
3 은숙 문 12.558 4.073
4 태일 이 scratch --
5 정미 김 scratch --
6 아영 조 scratch --
All-Around Time Gap
1 석원 최 14.302
2 Seok Tae Kim 15.318 1.016
3 은숙 문 19.472 5.170

45-59 C

3-3-3 Time Gap
1 Tae Young Kim 3.264
2 문옥 김 3.549 0.285
3 정미 이 scratch --
4 정례 강 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Tae Young Kim 5.172
2 문옥 김 5.659 0.487
3 정미 이 scratch --
4 정례 강 scratch --
cycle Time Gap
1 Tae Young Kim 15.425
2 문옥 김 18.440 3.015
3 정미 이 scratch --
4 정례 강 scratch --
All-Around Time Gap
1 Tae Young Kim 23.861
2 문옥 김 27.648 3.787

60+ C

3-3-3 Time Gap
1 Bok Soon Park 3.378
2 Se Hwan Lee 3.416 0.038
3 대수 육 4.433 1.055
4 경화 최 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Bok Soon Park 4.164
2 Se Hwan Lee 4.981 0.817
3 대수 육 5.664 1.500
4 경화 최 scratch --
cycle Time Gap
1 Bok Soon Park 11.806
2 대수 육 18.166 6.360
3 Se Hwan Lee 19.017 7.211
4 경화 최 scratch --
All-Around Time Gap
1 Bok Soon Park 19.348
2 Se Hwan Lee 27.414 8.066
3 대수 육 28.263 8.915

Doubles

10U

Team Time Gap
1 도현 박 & 재혁 조 9.669

12U

Team Time Gap
1 Hyeon Jong Choi & Seong Gwang Park 8.084
2 진홍 박 & Gu Lim Kim 8.994 0.910
3 태홍 민 & 윤혁 남 10.212 2.128
4 규승 최 & 찬구 박 10.912 2.828
5 지성 변 & 정민 송 12.208 4.124
6 재희 김 & 진서 최 16.411 8.327

14U

Team Time Gap
1 Dae Yeop Yoo & Hui Jun Lee 8.328
2 호 고 & Jae Ho Jung 8.490 0.162
3 You Bin Park & Ye Eun Choi 8.710 0.382
4 경현 황 & 승주 노 8.782 0.454
5 Woo Seok Chang & 주성 강 8.809 0.481
6 Sung Hyun Moon & 도경 함 9.262 0.934
7 Woo Jin Sin & Hee Joon Kang 9.355 1.027
8 노아 박 & 호이 김 16.234 7.906

16U

Team Time Gap
1 Min Kim & Hyeon Ha Kim 8.063

Timed 3-6-3 Relay

10U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 3
호준 임, Do Yun Kim, 의진 이, 도현 박
19.429

12U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 11
Kyu Pyo Jo, Woo Seok Chang, 찬민 정, 재승 정
15.833
2 Sport Stacking 2
재혁 조, Jae Young Jo, 성호 이, 동현 이
18.307 2.474
3 Sport Stacking 5
경태 박, 찬우 서, 혜진 손, 경준 탁, 은서 손
19.099 3.266
4 Sport Stacking 7
태의 김, 지성 변, 진호 정, 정민 송
19.140 3.307
5 Sport Stacking 10
규승 최, 태홍 민, 찬구 박, 윤혁 남
19.745 3.912
6 Sport Stacking 9
지웅 문, Ji Ho Song, 승범 서, 지헌 문
29.387 13.554

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 12
Seo Eun Yoo, 진홍 박, Gu Lim Kim, , 호 고
15.192
2 Sport Stacking 1
주성 강, Jae Ho Jung, Woo Jin Sin, Hee Joon Kang, 시우 김
15.314 0.122
3 Sport Stacking 6
Hyeon Jong Choi, Taek Hoon Jung, Seong Gwang Park, Ji Won Kim
16.411 1.219
4 Sport Stacking 8
Sung Hyun Moon, 현석 김, 노아 박, 도경 함
19.631 4.439
5 Sport Stacking 4
Dong Hwan Seol, Dae Yeop Yoo, Hui Jun Lee, 경현 황, Se Hyeun Song
21.035 5.843

© 2021 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy