PrelimsDPulze Asian Qualifier Sport Stacking Championships

Individuals

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Ben Louis Rühl
2 Chong Syuen 2.203 2.203
3 Go Pui Mun 2.686 2.686
4 Charmaine Chee 2.725 2.725
5 Kylie Lim 2.745 2.745
6 Chong Yi Xuen 2.920 2.920
7 Tion Jia Xuan 2.947 2.947
8 Chong Kai Ling 2.985 2.985
9 Ng Siew LIng 3.035 3.035
10 Lee Vin Ying 3.038 3.038
11 Chermayne Teo Pey Zoe 3.068 3.068
12 Ti Jia Qi 3.210 3.210
13 Loo Su Teng 3.272 3.272
14 Wong Yen Yi 3.462 3.462
15 Tan Kay Shuen 3.485 3.485
16 Ethannie Thou 3.528 3.528
17 Loo Su Xian 3.578 3.578
18 Chan Xiao Thong 3.618 3.618
19 Ti Jia Ying 3.623 3.623
20 Rachel Loh 3.712 3.712
21 Allys Qayra 3.728 3.728
22 Liew Shue Yi 3.823 3.823
23 4.025 4.025
24 Chin Hui Qi 4.135 4.135
25 Ti Jia Min 4.355 4.355
26 Hyeon Seo Choe scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Ben Louis Rühl
2 Chong Syuen 3.292 3.292
3 Ng Siew LIng 3.369 3.369
4 Go Pui Mun 3.411 3.411
5 Charmaine Chee 3.532 3.532
6 Kylie Lim 3.604 3.604
7 3.633 3.633
8 Tion Jia Xuan 3.697 3.697
9 Liew Shue Yi 3.798 3.798
10 Chan Xiao Thong 3.840 3.840
11 Chong Kai Ling 3.940 3.940
12 Lee Vin Ying 3.952 3.952
13 Allys Qayra 4.082 4.082
14 Ti Jia Ying 4.219 4.219
15 Tan Kay Shuen 4.345 4.345
16 Ti Jia Min 4.359 4.359
17 Loo Su Teng 4.359 4.359
18 Ethannie Thou 4.710 4.710
19 Wong Yen Yi 4.786 4.786
20 Ti Jia Qi 4.862 4.862
21 Loo Su Xian 4.962 4.962
22 Hyeon Seo Choe 5.028 5.028
23 Chin Hui Qi 5.143 5.143
24 Chong Yi Xuen 5.279 5.279
25 Chermayne Teo Pey Zoe 5.286 5.286
26 Rachel Loh 6.181 6.181
cycle Time Gap
1 Ben Louis Rühl
2 Chong Syuen 8.383 8.383
3 Ng Siew LIng 8.785 8.785
4 Tion Jia Xuan 10.497 10.497
5 10.499 10.499
6 Kylie Lim 11.538 11.538
7 Charmaine Chee 11.604 11.604
8 Go Pui Mun 11.663 11.663
9 Chan Xiao Thong 11.855 11.855
10 Wong Yen Yi 12.201 12.201
11 Allys Qayra 12.272 12.272
12 Tan Kay Shuen 12.582 12.582
13 Chermayne Teo Pey Zoe 12.650 12.650
14 Lee Vin Ying 13.159 13.159
15 Hyeon Seo Choe 13.668 13.668
16 Chong Kai Ling 13.899 13.899
17 Ethannie Thou 14.278 14.278
18 Ti Jia Ying 14.477 14.477
19 Ti Jia Min 14.577 14.577
20 Loo Su Teng 14.738 14.738
21 Chin Hui Qi 14.799 14.799
22 Loo Su Xian 16.314 16.314
23 Chong Yi Xuen 16.382 16.382
24 Rachel Loh 16.446 16.446
25 Liew Shue Yi 18.805 18.805
26 Ti Jia Qi 21.412 21.412
All-Around Time Gap
1 Chong Syuen 13.878
2 Ng Siew LIng 15.189 1.311
3 Tion Jia Xuan 17.141 3.263
4 Go Pui Mun 17.760 3.882
5 Charmaine Chee 17.861 3.983
6 Kylie Lim 17.887 4.009
7 18.157 4.279
8 Chan Xiao Thong 19.313 5.435
9 Allys Qayra 20.082 6.204
10 Lee Vin Ying 20.149 6.271
11 Tan Kay Shuen 20.412 6.534
12 Wong Yen Yi 20.449 6.571
13 Chong Kai Ling 20.824 6.946
14 Chermayne Teo Pey Zoe 21.004 7.126
15 Ti Jia Ying 22.319 8.441
16 Loo Su Teng 22.369 8.491
17 Ethannie Thou 22.516 8.638
18 Ti Jia Min 23.291 9.413
19 Chin Hui Qi 24.077 10.199
20 Chong Yi Xuen 24.581 10.703
21 Loo Su Xian 24.854 10.976
22 Rachel Loh 26.339 12.461
23 Liew Shue Yi 26.426 12.548
24 Ti Jia Qi 29.484 15.606

6U M

3-3-3 Time Gap
1 Leong Shen Jie 3.284
2 Tan Kay Byn 3.389 0.105
3 Brayan Hee Kenjay 4.144 0.860
4 Ong Wei Zhe 5.083 1.799
3-6-3 Time Gap
1 Leong Shen Jie 3.339
2 Tan Kay Byn 4.339 1.000
3 Ong Wei Zhe 4.570 1.231
4 Brayan Hee Kenjay 6.778 3.439
cycle Time Gap
1 Ong Wei Zhe 14.312
2 Leong Shen Jie 15.340 1.028
3 Tan Kay Byn 17.689 3.377
4 Brayan Hee Kenjay 20.881 6.569
All-Around Time Gap
1 Leong Shen Jie 21.963
2 Ong Wei Zhe 23.965 2.002
3 Tan Kay Byn 25.417 3.454
4 Brayan Hee Kenjay 31.803 9.840

6U F

3-3-3 Time Gap
1 Ng Siew Hui 2.519
2 Soong Yu Rou 3.373 0.854
3 Lee Zi Xuan 4.020 1.501
4 Tan Xiu Qin 4.159 1.640
5 Lim Xim Yi 5.687 3.168
3-6-3 Time Gap
1 Ng Siew Hui 3.140
2 Soong Yu Rou 4.614 1.474
3 Lee Zi Xuan 5.249 2.109
4 Tan Xiu Qin 5.270 2.130
5 Lim Xim Yi 7.341 4.201
cycle Time Gap
1 Ng Siew Hui 9.651
2 Soong Yu Rou 14.317 4.666
3 Lee Zi Xuan 17.080 7.429
4 Tan Xiu Qin 23.564 13.913
5 Lim Xim Yi 27.414 17.763
All-Around Time Gap
1 Ng Siew Hui 15.310
2 Soong Yu Rou 22.304 6.994
3 Lee Zi Xuan 26.349 11.039
4 Tan Xiu Qin 32.993 17.683
5 Lim Xim Yi 40.442 25.132

7 M

3-3-3 Time Gap
1 Leong Yu Xuan 2.724
2 Brayden Hee Kenjun 2.728 0.004
3 Edric Lee Zhi Qi 2.901 0.177
4 Chin Kang Yu 3.050 0.326
5 Low Lih Ming 3.174 0.450
6 Khoo Xuan Wen 3.182 0.458
7 Too Hou Win 3.333 0.609
8 Alex Wall scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Khoo Xuan Wen 3.619
2 Brayden Hee Kenjun 3.657 0.038
3 Leong Yu Xuan 3.837 0.218
4 Chin Kang Yu 4.024 0.405
5 Too Hou Win 4.258 0.639
6 Edric Lee Zhi Qi 4.326 0.707
7 Low Lih Ming 4.457 0.838
8 Alex Wall 4.855 1.236
cycle Time Gap
1 Brayden Hee Kenjun 9.822
2 Low Lih Ming 12.147 2.325
3 Edric Lee Zhi Qi 12.922 3.100
4 Alex Wall 13.473 3.651
5 Leong Yu Xuan 14.074 4.252
6 Too Hou Win 14.622 4.800
7 Khoo Xuan Wen 15.245 5.423
8 Chin Kang Yu 19.054 9.232
All-Around Time Gap
1 Brayden Hee Kenjun 16.207
2 Low Lih Ming 19.778 3.571
3 Edric Lee Zhi Qi 20.149 3.942
4 Leong Yu Xuan 20.635 4.428
5 Khoo Xuan Wen 22.046 5.839
6 Too Hou Win 22.213 6.006
7 Chin Kang Yu 26.128 9.921

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 Wan Jing Ru 2.620
2 Wan Shu Qin 2.897 0.277
3 Chiam Yuan Xi 3.061 0.441
4 Go Pui Xin 3.064 0.444
5 Yunie Goh 3.142 0.522
6 Tan Kai Ying 3.160 0.540
7 Ting Yee Jie 3.182 0.562
8 Phan E-Ning 3.531 0.911
9 Ng Hui Wen 3.536 0.916
10 Voon Hui Xin 3.599 0.979
11 See Kai Shin 3.654 1.034
12 Zhennata Foo 3.665 1.045
13 Tiew Xuan Yen 4.022 1.402
14 Liew Xin Yan 4.053 1.433
15 Leong You Kee 4.062 1.442
16 Teo Qian Hui 4.075 1.455
17 Wong Kai Qi 4.397 1.777
18 Liew Sze Han 6.298 3.678
3-6-3 Time Gap
1 Wan Jing Ru 3.754
2 Wan Shu Qin 4.005 0.251
3 Tan Kai Ying 4.014 0.260
4 Go Pui Xin 4.081 0.327
5 Liew Sze Han 4.147 0.393
6 Ng Hui Wen 4.469 0.715
7 Yunie Goh 4.498 0.744
8 See Kai Shin 4.559 0.805
9 Chiam Yuan Xi 4.623 0.869
10 Voon Hui Xin 4.702 0.948
11 Teo Qian Hui 4.771 1.017
12 Wong Kai Qi 4.952 1.198
13 Liew Xin Yan 4.958 1.204
14 Tiew Xuan Yen 5.005 1.251
15 Zhennata Foo 5.069 1.315
16 Ting Yee Jie 5.338 1.584
17 Phan E-Ning 5.442 1.688
18 Leong You Kee 6.863 3.109
cycle Time Gap
1 Wan Jing Ru 11.408
2 Tan Kai Ying 11.545 0.137
3 Wan Shu Qin 11.716 0.308
4 See Kai Shin 12.928 1.520
5 Zhennata Foo 13.202 1.794
6 Tiew Xuan Yen 13.240 1.832
7 Chiam Yuan Xi 13.651 2.243
8 Go Pui Xin 13.668 2.260
9 Liew Sze Han 13.704 2.296
10 Teo Qian Hui 13.856 2.448
11 Ng Hui Wen 14.286 2.878
12 Phan E-Ning 14.522 3.114
13 Voon Hui Xin 14.791 3.383
14 Ting Yee Jie 15.829 4.421
15 Liew Xin Yan 16.279 4.871
16 Leong You Kee 20.075 8.667
17 Yunie Goh 20.256 8.848
18 Wong Kai Qi 21.369 9.961
All-Around Time Gap
1 Wan Jing Ru 17.782
2 Wan Shu Qin 18.618 0.836
3 Tan Kai Ying 18.719 0.937
4 Go Pui Xin 20.813 3.031
5 See Kai Shin 21.141 3.359
6 Chiam Yuan Xi 21.335 3.553
7 Zhennata Foo 21.936 4.154
8 Tiew Xuan Yen 22.267 4.485
9 Ng Hui Wen 22.291 4.509
10 Teo Qian Hui 22.702 4.920
11 Voon Hui Xin 23.092 5.310
12 Phan E-Ning 23.495 5.713
13 Liew Sze Han 24.149 6.367
14 Ting Yee Jie 24.349 6.567
15 Liew Xin Yan 25.290 7.508
16 Yunie Goh 27.896 10.114
17 Wong Kai Qi 30.718 12.936
18 Leong You Kee 31.000 13.218

8 M

3-3-3 Time Gap
1 Dexter Chow 1.915
2 Keon Chong Ming Xiang 2.260 0.345
3 Tai Li Yang 2.501 0.586
4 Ong Yun Kang 2.529 0.614
5 Tan Yu Denn 2.635 0.720
6 Lim Shang Yong 2.690 0.775
7 Lee Juin Ian 2.866 0.951
8 Tai Kai Jie 2.876 0.961
9 Wong Kai Yee 2.954 1.039
10 Tuong Zhan Kang 2.989 1.074
11 Chong Kuok Leong 3.285 1.370
12 Chun Meng Hao 3.333 1.418
13 Ng Yi Bo 3.426 1.511
14 Lee Chi Hao 3.482 1.567
15 Owen Chong Shiong 3.490 1.575
16 Lim Li Zhe 3.654 1.739
17 Foo Yong Hon 3.745 1.830
18 Deshawn Ping Ze Han 3.942 2.027
19 Kok Jian Le 3.953 2.038
20 Chen Yong Bon 4.064 2.149
21 Deon Lao 4.463 2.548
22 Lucas Lim Kai Ray 5.491 3.576
3-6-3 Time Gap
1 Dexter Chow 2.435
2 Keon Chong Ming Xiang 2.875 0.440
3 Lucas Lim Kai Ray 3.033 0.598
4 Tan Yu Denn 3.336 0.901
5 Ong Yun Kang 3.524 1.089
6 Wong Kai Yee 3.615 1.180
7 Lim Shang Yong 3.703 1.268
8 Chun Meng Hao 3.836 1.401
9 Tai Li Yang 3.882 1.447
10 Tuong Zhan Kang 3.886 1.451
11 Chong Kuok Leong 4.286 1.851
12 Lee Juin Ian 4.421 1.986
13 Ng Yi Bo 4.519 2.084
14 Deon Lao 4.630 2.195
15 Lee Chi Hao 4.708 2.273
16 Kok Jian Le 4.730 2.295
17 Deshawn Ping Ze Han 4.953 2.518
18 Owen Chong Shiong 5.029 2.594
19 Foo Yong Hon 5.069 2.634
20 Tai Kai Jie 5.236 2.801
21 Lim Li Zhe 5.377 2.942
22 Chen Yong Bon 5.467 3.032
cycle Time Gap
1 Dexter Chow 8.384
2 Lim Shang Yong 10.721 2.337
3 Chun Meng Hao 10.998 2.614
4 Keon Chong Ming Xiang 11.196 2.812
5 Wong Kai Yee 11.314 2.930
6 Lee Juin Ian 11.427 3.043
7 Lucas Lim Kai Ray 11.787 3.403
8 Tuong Zhan Kang 12.030 3.646
9 Ong Yun Kang 12.628 4.244
10 Ng Yi Bo 13.113 4.729
11 Tai Kai Jie 13.681 5.297
12 Deon Lao 14.395 6.011
13 Lim Li Zhe 15.163 6.779
14 Foo Yong Hon 15.194 6.810
15 Owen Chong Shiong 15.370 6.986
16 Tan Yu Denn 15.510 7.126
17 Deshawn Ping Ze Han 16.639 8.255
18 Chen Yong Bon 17.275 8.891
19 Tai Li Yang 17.740 9.356
20 Lee Chi Hao 18.620 10.236
21 Kok Jian Le 21.821 13.437
22 Chong Kuok Leong 26.984 18.600
All-Around Time Gap
1 Dexter Chow 12.734
2 Keon Chong Ming Xiang 16.331 3.597
3 Lim Shang Yong 17.114 4.380
4 Wong Kai Yee 17.883 5.149
5 Chun Meng Hao 18.167 5.433
6 Ong Yun Kang 18.681 5.947
7 Lee Juin Ian 18.714 5.980
8 Tuong Zhan Kang 18.905 6.171
9 Lucas Lim Kai Ray 20.311 7.577
10 Ng Yi Bo 21.058 8.324
11 Tan Yu Denn 21.481 8.747
12 Tai Kai Jie 21.793 9.059
13 Deon Lao 23.488 10.754
14 Owen Chong Shiong 23.889 11.155
15 Foo Yong Hon 24.008 11.274
16 Tai Li Yang 24.123 11.389
17 Lim Li Zhe 24.194 11.460
18 Deshawn Ping Ze Han 25.534 12.800
19 Chen Yong Bon 26.806 14.072
20 Lee Chi Hao 26.810 14.076
21 Kok Jian Le 30.504 17.770
22 Chong Kuok Leong 34.555 21.821

9 M

3-3-3 Time Gap
1 Yong Jun Jie 2.032
2 Ivan Yap Jian Yang 2.092 0.060
3 Justin Lee Jia Ze 2.236 0.204
4 Sebastion Wong 2.391 0.359
5 Ong Jun Jie 2.431 0.399
6 Aaron Foo Xiang Jun 2.457 0.425
7 Nicholas Lim 2.709 0.677
8 Lee Shi Jie 2.769 0.737
9 Kwong Wei Hong 2.888 0.856
10 Yong Rui Jie 2.928 0.896
11 Chen Zi Hong 3.007 0.975
12 Yap Jovin 3.010 0.978
13 JUSTIN PUA JUN RIN 3.041 1.009
14 Lim Zong Li 3.053 1.021
15 Low Mun Fung 3.125 1.093
16 Lim Qi Fung 3.164 1.132
17 Lee Zhi Yen 3.169 1.137
18 Koh Jian Qiao 3.211 1.179
19 Irving Hee 3.242 1.210
20 Law Jia Yu 3.272 1.240
21 Low Jun Seng 3.332 1.300
22 Tai Le Shean 3.379 1.347
23 Choy Chen You 3.438 1.406
24 Kok Yan Nan 3.505 1.473
25 Yap Hin Ee 3.575 1.543
26 Cheng Dat Min 3.683 1.651
27 Ho Yu Xiang 3.787 1.755
28 Khoo Kai Jun 3.787 1.755
29 Nicholas See 3.939 1.907
30 Yee Ji Jien 4.267 2.235
31 Lee Wei Hao 6.433 4.401
3-6-3 Time Gap
1 Ivan Yap Jian Yang 2.687
2 Yong Jun Jie 2.787 0.100
3 Kwong Wei Hong 2.949 0.262
4 Aaron Foo Xiang Jun 3.080 0.393
5 Lee Shi Jie 3.123 0.436
6 Ong Jun Jie 3.253 0.566
7 JUSTIN PUA JUN RIN 3.285 0.598
8 Nicholas See 3.326 0.639
9 Ho Yu Xiang 3.352 0.665
10 Nicholas Lim 3.533 0.846
11 Yong Rui Jie 3.736 1.049
12 Kok Yan Nan 3.788 1.101
13 Lim Zong Li 3.803 1.116
14 Law Jia Yu 3.814 1.127
15 Chen Zi Hong 3.839 1.152
16 Low Mun Fung 3.846 1.159
17 Yap Jovin 3.857 1.170
18 Lee Zhi Yen 3.920 1.233
19 Sebastion Wong 3.961 1.274
20 Lim Qi Fung 3.971 1.284
21 Yee Ji Jien 4.145 1.458
22 Lee Wei Hao 4.153 1.466
23 Irving Hee 4.172 1.485
24 Tai Le Shean 4.368 1.681
25 Low Jun Seng 4.470 1.783
26 Khoo Kai Jun 4.535 1.848
27 Koh Jian Qiao 4.536 1.849
28 Choy Chen You 4.726 2.039
29 Cheng Dat Min 5.313 2.626
30 Yap Hin Ee 5.326 2.639
31 Justin Lee Jia Ze scratch --
cycle Time Gap
1 Ivan Yap Jian Yang 7.848
2 JUSTIN PUA JUN RIN 7.901 0.053
3 Kwong Wei Hong 8.468 0.620
4 Aaron Foo Xiang Jun 8.610 0.762
5 Lee Shi Jie 8.818 0.970
6 Ho Yu Xiang 8.832 0.984
7 Ong Jun Jie 9.288 1.440
8 Sebastion Wong 9.445 1.597
9 Low Mun Fung 10.341 2.493
10 Kok Yan Nan 10.637 2.789
11 Irving Hee 11.373 3.525
12 Yap Jovin 11.420 3.572
13 Law Jia Yu 11.555 3.707
14 Yong Rui Jie 11.643 3.795
15 Lim Qi Fung 11.799 3.951
16 Yee Ji Jien 11.849 4.001
17 Yong Jun Jie 12.280 4.432
18 Khoo Kai Jun 12.714 4.866
19 Yap Hin Ee 12.789 4.941
20 Tai Le Shean 12.874 5.026
21 Lee Zhi Yen 12.905 5.057
22 Justin Lee Jia Ze 12.985 5.137
23 Lim Zong Li 13.024 5.176
24 Low Jun Seng 13.530 5.682
25 Choy Chen You 14.277 6.429
26 Chen Zi Hong 14.603 6.755
27 Nicholas See 16.278 8.430
28 Nicholas Lim 16.862 9.014
29 Lee Wei Hao 18.512 10.664
30 Cheng Dat Min 21.615 13.767
31 Koh Jian Qiao 24.996 17.148
All-Around Time Gap
1 Ivan Yap Jian Yang 12.627
2 Aaron Foo Xiang Jun 14.147 1.520
3 JUSTIN PUA JUN RIN 14.227 1.600
4 Kwong Wei Hong 14.305 1.678
5 Lee Shi Jie 14.710 2.083
6 Ong Jun Jie 14.972 2.345
7 Sebastion Wong 15.797 3.170
8 Ho Yu Xiang 15.971 3.344
9 Yong Jun Jie 17.099 4.472
10 Low Mun Fung 17.312 4.685
11 Kok Yan Nan 17.930 5.303
12 Yap Jovin 18.287 5.660
13 Yong Rui Jie 18.307 5.680
14 Law Jia Yu 18.641 6.014
15 Irving Hee 18.787 6.160
16 Lim Qi Fung 18.934 6.307
17 Lim Zong Li 19.880 7.253
18 Lee Zhi Yen 19.994 7.367
19 Yee Ji Jien 20.261 7.634
20 Tai Le Shean 20.621 7.994
21 Khoo Kai Jun 21.036 8.409
22 Low Jun Seng 21.332 8.705
23 Chen Zi Hong 21.449 8.822
24 Yap Hin Ee 21.690 9.063
25 Choy Chen You 22.441 9.814
26 Nicholas Lim 23.104 10.477
27 Nicholas See 23.543 10.916
28 Lee Wei Hao 29.098 16.471
29 Cheng Dat Min 30.611 17.984
30 Koh Jian Qiao 32.743 20.116

10 M

3-3-3 Time Gap
1 Chan Keng Ian 1.535
2 Eldrick Yoong Jun Hao 1.744 0.209
3 Tan Yen Sheen 1.835 0.300
4 Lee Yi Qin 2.064 0.529
5 Tai Yong Shen 2.146 0.611
6 Jared Yap Xuan 2.376 0.841
7 Lim Wei Yu 2.388 0.853
8 Chin Jin Jet 2.520 0.985
9 Ho Jia Jing 2.526 0.991
10 Tong Yee Hong 2.548 1.013
11 Kong Kwok Wai 2.666 1.131
12 Ryan Fong Shou Hong 2.674 1.139
13 Tai Li Xuan 2.736 1.201
14 Lee Wai Hins 2.783 1.248
15 Tion Qi Tai 2.808 1.273
16 Tan Park Lum 2.833 1.298
17 Wong Ji Yeong 2.837 1.302
18 Wong Hao Xuan 2.882 1.347
19 Liew Jian Xin 3.059 1.524
20 Tan Ler Xuan 3.063 1.528
21 Tishan Tishan 3.074 1.539
22 Low Li Heng 3.111 1.576
23 Khoo Hin Lee 3.111 1.576
24 Tan Chong Lin 3.122 1.587
25 James Chu Chee Yang 3.211 1.676
26 Voon Bhau Sing 3.338 1.803
27 Bryan Seow Zheng Wei 3.517 1.982
28 Lee Zi Yong 3.556 2.021
29 Justine Yong 4.043 2.508
30 Lai Mun Hoi 4.094 2.559
31 Parvin . 4.221 2.686
32 Lex Azaria Khan 4.973 3.438
33 Yee Cai Yi 6.006 4.471
3-6-3 Time Gap
1 Chan Keng Ian 2.190
2 Eldrick Yoong Jun Hao 2.329 0.139
3 Tan Yen Sheen 2.369 0.179
4 Justine Yong 2.494 0.304
5 Lee Yi Qin 2.515 0.325
6 Tai Yong Shen 2.698 0.508
7 Jared Yap Xuan 2.915 0.725
8 Voon Bhau Sing 2.926 0.736
9 Chin Jin Jet 3.040 0.850
10 Tan Chong Lin 3.087 0.897
11 Yee Cai Yi 3.255 1.065
12 Tan Park Lum 3.290 1.100
13 Tong Yee Hong 3.292 1.102
14 Kong Kwok Wai 3.496 1.306
15 Lim Wei Yu 3.532 1.342
16 Tion Qi Tai 3.581 1.391
17 Ryan Fong Shou Hong 3.697 1.507
18 Lex Azaria Khan 3.701 1.511
19 Wong Ji Yeong 3.709 1.519
20 Tishan Tishan 3.832 1.642
21 Lee Wai Hins 3.899 1.709
22 Wong Hao Xuan 3.921 1.731
23 Parvin . 4.013 1.823
24 Lai Mun Hoi 4.064 1.874
25 Khoo Hin Lee 4.149 1.959
26 Liew Jian Xin 4.226 2.036
27 Bryan Seow Zheng Wei 4.256 2.066
28 James Chu Chee Yang 4.388 2.198
29 Low Li Heng 4.513 2.323
30 Tai Li Xuan 4.806 2.616
31 Tan Ler Xuan 4.878 2.688
32 Lee Zi Yong 5.031 2.841
33 Ho Jia Jing 6.421 4.231
cycle Time Gap
1 Tan Yen Sheen 5.946
2 Eldrick Yoong Jun Hao 6.511 0.565
3 Chan Keng Ian 6.983 1.037
4 Justine Yong 7.268 1.322
5 Voon Bhau Sing 8.206 2.260
6 Jared Yap Xuan 8.284 2.338
7 Low Li Heng 8.675 2.729
8 Tan Chong Lin 9.193 3.247
9 Ho Jia Jing 9.662 3.716
10 Tong Yee Hong 10.457 4.511
11 James Chu Chee Yang 10.594 4.648
12 Wong Ji Yeong 10.710 4.764
13 Yee Cai Yi 10.908 4.962
14 Parvin . 10.913 4.967
15 Tion Qi Tai 10.917 4.971
16 Wong Hao Xuan 10.956 5.010
17 Tai Li Xuan 10.984 5.038
18 Kong Kwok Wai 11.052 5.106
19 Tishan Tishan 11.089 5.143
20 Lex Azaria Khan 11.099 5.153
21 Chin Jin Jet 11.373 5.427
22 Ryan Fong Shou Hong 11.387 5.441
23 Lee Wai Hins 11.405 5.459
24 Khoo Hin Lee 11.930 5.984
25 Liew Jian Xin 11.976 6.030
26 Lim Wei Yu 12.211 6.265
27 Tan Park Lum 12.323 6.377
28 Lai Mun Hoi 12.512 6.566
29 Lee Zi Yong 13.619 7.673
30 Bryan Seow Zheng Wei 13.816 7.870
31 Tan Ler Xuan 14.399 8.453
32 Tai Yong Shen 17.647 11.701
33 Lee Yi Qin scratch --
All-Around Time Gap
1 Tan Yen Sheen 10.150
2 Eldrick Yoong Jun Hao 10.584 0.434
3 Chan Keng Ian 10.708 0.558
4 Jared Yap Xuan 13.575 3.425
5 Justine Yong 13.805 3.655
6 Voon Bhau Sing 14.470 4.320
7 Tan Chong Lin 15.402 5.252
8 Tong Yee Hong 16.297 6.147
9 Low Li Heng 16.299 6.149
10 Chin Jin Jet 16.933 6.783
11 Kong Kwok Wai 17.214 7.064
12 Wong Ji Yeong 17.256 7.106
13 Tion Qi Tai 17.306 7.156
14 Ryan Fong Shou Hong 17.758 7.608
15 Wong Hao Xuan 17.759 7.609
16 Tishan Tishan 17.995 7.845
17 Lee Wai Hins 18.087 7.937
18 Lim Wei Yu 18.131 7.981
19 James Chu Chee Yang 18.193 8.043
20 Tan Park Lum 18.446 8.296
21 Tai Li Xuan 18.526 8.376
22 Ho Jia Jing 18.609 8.459
23 Parvin . 19.147 8.997
24 Khoo Hin Lee 19.190 9.040
25 Liew Jian Xin 19.261 9.111
26 Lex Azaria Khan 19.773 9.623
27 Yee Cai Yi 20.169 10.019
28 Lai Mun Hoi 20.670 10.520
29 Bryan Seow Zheng Wei 21.589 11.439
30 Lee Zi Yong 22.206 12.056
31 Tan Ler Xuan 22.340 12.190
32 Tai Yong Shen 22.491 12.341

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Caitlin Wong 1.850
2 Cerelia Yoong Yue 1.927 0.077
3 Abby Cheng Yi Xuan 1.948 0.098
4 Chan Pui Mun 1.972 0.122
5 Ng Siew Lee 2.218 0.368
6 Ashley Lim 2.331 0.481
7 Lim Kah Hee 2.348 0.498
8 Kuik Shu Fong 2.436 0.586
9 Avriel Lim Ryu Jin 2.485 0.635
10 Chong Jin Lin 2.531 0.681
11 Wan Shu Han 2.543 0.693
12 Lee Shien Hui 2.590 0.740
13 Eng Pei Ying 2.629 0.779
14 Tion Jia Le 2.630 0.780
15 Yap Huan Yi 2.648 0.798
16 Chew Zi Lim 2.716 0.866
17 Yee Kai Jin 2.807 0.957
18 Malva Adhwa Putri 2.895 1.045
19 Liew Mei Yee 3.428 1.578
20 Camille Soo 5.822 3.972
3-6-3 Time Gap
1 Caitlin Wong 2.304
2 Cerelia Yoong Yue 2.446 0.142
3 Ng Siew Lee 2.773 0.469
4 Chan Pui Mun 2.831 0.527
5 Kuik Shu Fong 2.905 0.601
6 Avriel Lim Ryu Jin 2.981 0.677
7 Chong Jin Lin 2.996 0.692
8 Lee Shien Hui 3.244 0.940
9 Chew Zi Lim 3.273 0.969
10 Wan Shu Han 3.274 0.970
11 Tion Jia Le 3.307 1.003
12 Ashley Lim 3.357 1.053
13 Abby Cheng Yi Xuan 3.385 1.081
14 Yee Kai Jin 3.462 1.158
15 Eng Pei Ying 3.880 1.576
16 Camille Soo 4.020 1.716
17 Liew Mei Yee 4.115 1.811
18 Malva Adhwa Putri 4.151 1.847
19 Lim Kah Hee 4.225 1.921
20 Yap Huan Yi 6.210 3.906
cycle Time Gap
1 Cerelia Yoong Yue 6.618
2 Caitlin Wong 6.753 0.135
3 Abby Cheng Yi Xuan 7.415 0.797
4 Ng Siew Lee 8.432 1.814
5 Chan Pui Mun 8.675 2.057
6 Chong Jin Lin 8.919 2.301
7 Lee Shien Hui 9.643 3.025
8 Ashley Lim 9.876 3.258
9 Chew Zi Lim 10.093 3.475
10 Kuik Shu Fong 10.220 3.602
11 Eng Pei Ying 10.275 3.657
12 Liew Mei Yee 11.728 5.110
13 Malva Adhwa Putri 11.932 5.314
14 Yee Kai Jin 12.555 5.937
15 Tion Jia Le 13.123 6.505
16 Avriel Lim Ryu Jin 13.749 7.131
17 Camille Soo 14.092 7.474
18 Yap Huan Yi 14.094 7.476
19 Lim Kah Hee 18.416 11.798
20 Wan Shu Han 23.543 16.925
All-Around Time Gap
1 Caitlin Wong 10.907
2 Cerelia Yoong Yue 10.991 0.084
3 Abby Cheng Yi Xuan 12.748 1.841
4 Ng Siew Lee 13.423 2.516
5 Chan Pui Mun 13.478 2.571
6 Chong Jin Lin 14.446 3.539
7 Lee Shien Hui 15.477 4.570
8 Kuik Shu Fong 15.561 4.654
9 Ashley Lim 15.564 4.657
10 Chew Zi Lim 16.082 5.175
11 Eng Pei Ying 16.784 5.877
12 Yee Kai Jin 18.824 7.917
13 Malva Adhwa Putri 18.978 8.071
14 Tion Jia Le 19.060 8.153
15 Avriel Lim Ryu Jin 19.215 8.308
16 Liew Mei Yee 19.271 8.364
17 Yap Huan Yi 22.952 12.045
18 Camille Soo 23.934 13.027
19 Lim Kah Hee 24.989 14.082
20 Wan Shu Han 29.360 18.453

11 M

3-3-3 Time Gap
1 Thian Jian Ming 1.577
2 Ivan Leaw Yi Onn 1.805 0.228
3 Tai Jun An 2.183 0.606
4 Lim Jiun Yan 2.245 0.668
5 Tan Jing Wei 2.253 0.676
6 Ho Haw Hang 2.331 0.754
7 Ivan Chong 2.399 0.822
8 Gan Siow Keat 2.425 0.848
9 Daniel Yip 2.566 0.989
10 Ben Louis Rühl 2.601 1.024
11 Dylon Teo Khai Shiang 2.623 1.046
12 Johan Sia 2.678 1.101
13 Choong Qi Ian 2.895 1.318
14 Lim Shen Yi 2.914 1.337
15 Amos Chiu 2.987 1.410
16 Giam Chung Wei 3.097 1.520
17 Ng Guan Yi 3.227 1.650
18 Goh Jun Ming 3.267 1.690
3-6-3 Time Gap
1 Thian Jian Ming 2.103
2 Ivan Leaw Yi Onn 2.180 0.077
3 Tai Jun An 2.461 0.358
4 Choong Qi Ian 2.495 0.392
5 Daniel Yip 2.501 0.398
6 Tan Jing Wei 2.975 0.872
7 Ho Haw Hang 2.976 0.873
8 Gan Siow Keat 3.038 0.935
9 Ben Louis Rühl 3.171 1.068
10 Ivan Chong 3.194 1.091
11 Dylon Teo Khai Shiang 3.736 1.633
12 Amos Chiu 3.930 1.827
13 Lim Shen Yi 4.075 1.972
14 Johan Sia 4.136 2.033
15 Giam Chung Wei 4.270 2.167
16 Lim Jiun Yan 4.509 2.406
17 Ng Guan Yi 4.660 2.557
18 Goh Jun Ming 5.165 3.062
cycle Time Gap
1 Tai Jun An 6.829
2 Thian Jian Ming 6.907 0.078
3 Ivan Leaw Yi Onn 7.378 0.549
4 Choong Qi Ian 8.527 1.698
5 Ho Haw Hang 9.439 2.610
6 Daniel Yip 9.449 2.620
7 Gan Siow Keat 9.910 3.081
8 Johan Sia 10.503 3.674
9 Tan Jing Wei 11.043 4.214
10 Dylon Teo Khai Shiang 11.301 4.472
11 Ben Louis Rühl 11.864 5.035
12 Ng Guan Yi 12.114 5.285
13 Amos Chiu 13.084 6.255
14 Lim Jiun Yan 13.108 6.279
15 Ivan Chong 13.963 7.134
16 Goh Jun Ming 14.440 7.611
17 Giam Chung Wei 15.255 8.426
18 Lim Shen Yi 16.548 9.719
All-Around Time Gap
1 Thian Jian Ming 10.587
2 Ivan Leaw Yi Onn 11.363 0.776
3 Tai Jun An 11.473 0.886
4 Choong Qi Ian 13.917 3.330
5 Daniel Yip 14.516 3.929
6 Ho Haw Hang 14.746 4.159
7 Gan Siow Keat 15.373 4.786
8 Tan Jing Wei 16.271 5.684
9 Johan Sia 17.317 6.730
10 Ben Louis Rühl 17.636 7.049
11 Dylon Teo Khai Shiang 17.660 7.073
12 Ivan Chong 19.556 8.969
13 Lim Jiun Yan 19.862 9.275
14 Amos Chiu 20.001 9.414
15 Ng Guan Yi 20.001 9.414
16 Giam Chung Wei 22.622 12.035
17 Goh Jun Ming 22.872 12.285
18 Lim Shen Yi 23.537 12.950

12 M

3-3-3 Time Gap
1 Brandon Low Ka Ming 1.840
2 Russell Chan 1.852 0.012
3 SAMSON ONG KANG XIN 2.009 0.169
4 Ryan Wong 2.164 0.324
5 Ho Min Xuan 2.169 0.329
6 Koay Ming Qi 2.208 0.368
7 Wan Shu Jun 2.250 0.410
8 Jonathan Liu Shuang Xi 2.271 0.431
9 Tay Kai Zhe 2.326 0.486
10 Yee Cai Qing 2.367 0.527
11 Lee Kou Hoong 2.372 0.532
12 Low LI Hooi 2.683 0.843
13 Eugene Lee Jia Xin 3.072 1.232
14 Desmond Tan 3.343 1.503
15 Tan Yuan Yang 3.377 1.537
16 Louis Ong Boon Xuan 3.647 1.807
17 Almer Zaky Havidz 4.075 2.235
18 Goh Yuan Bin 4.321 2.481
19 Yap Chern 5.211 3.371
3-6-3 Time Gap
1 Brandon Low Ka Ming 2.204
2 Russell Chan 2.425 0.221
3 SAMSON ONG KANG XIN 2.479 0.275
4 Ho Min Xuan 2.691 0.487
5 Jonathan Liu Shuang Xi 2.695 0.491
6 Koay Ming Qi 2.745 0.541
7 Wan Shu Jun 2.839 0.635
8 Ryan Wong 2.872 0.668
9 Louis Ong Boon Xuan 2.907 0.703
10 Yee Cai Qing 2.953 0.749
11 Tay Kai Zhe 2.965 0.761
12 Goh Yuan Bin 3.040 0.836
13 Tan Yuan Yang 3.067 0.863
14 Low LI Hooi 3.111 0.907
15 Yap Chern 3.523 1.319
16 Lee Kou Hoong 3.933 1.729
17 Eugene Lee Jia Xin 3.974 1.770
18 Desmond Tan 4.513 2.309
19 Almer Zaky Havidz 6.121 3.917
cycle Time Gap
1 Brandon Low Ka Ming 6.950
2 Russell Chan 7.082 0.132
3 Ryan Wong 7.677 0.727
4 Wan Shu Jun 7.979 1.029
5 Louis Ong Boon Xuan 7.988 1.038
6 SAMSON ONG KANG XIN 8.036 1.086
7 Koay Ming Qi 8.051 1.101
8 Ho Min Xuan 8.335 1.385
9 Yee Cai Qing 8.499 1.549
10 Goh Yuan Bin 8.784 1.834
11 Jonathan Liu Shuang Xi 8.854 1.904
12 Lee Kou Hoong 9.055 2.105
13 Low LI Hooi 9.096 2.146
14 Tay Kai Zhe 9.629 2.679
15 Yap Chern 9.922 2.972
16 Eugene Lee Jia Xin 10.739 3.789
17 Desmond Tan 13.005 6.055
18 Tan Yuan Yang 16.823 9.873
19 Almer Zaky Havidz 19.610 12.660
All-Around Time Gap
1 Brandon Low Ka Ming 10.994
2 Russell Chan 11.359 0.365
3 SAMSON ONG KANG XIN 12.524 1.530
4 Ryan Wong 12.713 1.719
5 Koay Ming Qi 13.004 2.010
6 Wan Shu Jun 13.068 2.074
7 Ho Min Xuan 13.195 2.201
8 Yee Cai Qing 13.819 2.825
9 Jonathan Liu Shuang Xi 13.820 2.826
10 Louis Ong Boon Xuan 14.542 3.548
11 Low LI Hooi 14.890 3.896
12 Tay Kai Zhe 14.920 3.926
13 Lee Kou Hoong 15.360 4.366
14 Goh Yuan Bin 16.145 5.151
15 Eugene Lee Jia Xin 17.785 6.791
16 Yap Chern 18.656 7.662
17 Desmond Tan 20.861 9.867
18 Tan Yuan Yang 23.267 12.273
19 Almer Zaky Havidz 29.806 18.812

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Ezzral Aiman 1.768
2 Jeft Teo 1.874 0.106
3 Caleb Chan Shen Yiaw 1.900 0.132
4 Lo Wei Chuan 1.948 0.180
5 Wong Kit Wai 1.953 0.185
6 Tan Kai Hong 1.968 0.200
7 Danial Hakimi Bin Idris 2.451 0.683
8 Derek Ong Boon Hong 2.463 0.695
9 Ng Zhen Lu 3.152 1.384
10 Yong Chun Wai 7.059 5.291
3-6-3 Time Gap
1 Ezzral Aiman 2.229
2 Wong Kit Wai 2.291 0.062
3 Caleb Chan Shen Yiaw 2.335 0.106
4 Derek Ong Boon Hong 2.346 0.117
5 Tan Kai Hong 2.363 0.134
6 Lo Wei Chuan 2.524 0.295
7 Jeft Teo 2.599 0.370
8 Ng Zhen Lu 4.315 2.086
9 Danial Hakimi Bin Idris 4.613 2.384
10 Yong Chun Wai 8.153 5.924
cycle Time Gap
1 Lo Wei Chuan 4.841
2 Derek Ong Boon Hong 7.122 2.281
3 Wong Kit Wai 7.832 2.991
4 Caleb Chan Shen Yiaw 7.846 3.005
5 Ezzral Aiman 8.174 3.333
6 Jeft Teo 8.485 3.644
7 Danial Hakimi Bin Idris 9.003 4.162
8 Ng Zhen Lu 11.582 6.741
9 Tan Kai Hong 13.432 8.591
10 Yong Chun Wai 14.895 10.054
All-Around Time Gap
1 Lo Wei Chuan 9.313
2 Derek Ong Boon Hong 11.931 2.618
3 Wong Kit Wai 12.076 2.763
4 Caleb Chan Shen Yiaw 12.081 2.768
5 Ezzral Aiman 12.171 2.858
6 Jeft Teo 12.958 3.645
7 Danial Hakimi Bin Idris 16.067 6.754
8 Tan Kai Hong 17.763 8.450
9 Ng Zhen Lu 19.049 9.736
10 Yong Chun Wai 30.107 20.794

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Dafina Zahra Keisha 1.924
2 Lim Xin Ee 1.963 0.039
3 Marsa Putri Andari 2.239 0.315
4 Karen Joan Solomon 3.343 1.419
5 Maisarah Ardini Mohd Rakiff 4.057 2.133
3-6-3 Time Gap
1 Dafina Zahra Keisha 2.479
2 Lim Xin Ee 2.525 0.046
3 Maisarah Ardini Mohd Rakiff 2.873 0.394
4 Marsa Putri Andari 2.992 0.513
5 Karen Joan Solomon 3.170 0.691
cycle Time Gap
1 Lim Xin Ee 7.564
2 Karen Joan Solomon 7.778 0.214
3 Marsa Putri Andari 8.077 0.513
4 Maisarah Ardini Mohd Rakiff 8.898 1.334
5 Dafina Zahra Keisha 10.107 2.543
All-Around Time Gap
1 Lim Xin Ee 12.052
2 Marsa Putri Andari 13.308 1.256
3 Karen Joan Solomon 14.291 2.239
4 Dafina Zahra Keisha 14.510 2.458
5 Maisarah Ardini Mohd Rakiff 15.828 3.776

15-18 F

3-3-3 Time Gap
1 PRICILLIA YOONG ZHE 1.801
2 Janice Fong Xiao Ning 1.963 0.162
3 Yu Rui Kang 2.874 1.073
4 Chang Chun Ming 3.040 1.239
5 Chong Woon Yee 3.547 1.746
6 Madeline Ong Jing Wen 3.575 1.774
7 Lim Xuan 3.812 2.011
3-6-3 Time Gap
1 Madeline Ong Jing Wen 2.313
2 PRICILLIA YOONG ZHE 2.385 0.072
3 Lim Xuan 2.446 0.133
4 Janice Fong Xiao Ning 2.704 0.391
5 Yu Rui Kang 3.979 1.666
6 Chong Woon Yee 4.482 2.169
7 Chang Chun Ming 4.739 2.426
cycle Time Gap
1 Lim Xuan 7.493
2 PRICILLIA YOONG ZHE 8.316 0.823
3 Madeline Ong Jing Wen 8.656 1.163
4 Yu Rui Kang 10.749 3.256
5 Janice Fong Xiao Ning 11.956 4.463
6 Chang Chun Ming 12.889 5.396
7 Chong Woon Yee 16.441 8.948
All-Around Time Gap
1 PRICILLIA YOONG ZHE 12.502
2 Lim Xuan 13.751 1.249
3 Madeline Ong Jing Wen 14.544 2.042
4 Janice Fong Xiao Ning 16.623 4.121
5 Yu Rui Kang 17.602 5.100
6 Chang Chun Ming 20.668 8.166
7 Chong Woon Yee 24.470 11.968

15-18 M

3-3-3 Time Gap
1 Wong Kuang Zheng 2.007
2 Jason Liew Chun Sum 2.523 0.516
3 Yee Roc Tan 2.594 0.587
4 Shuo Zhe Kang 3.005 0.998
5 Chang Hao Bing 3.078 1.071
6 Chew Chun Fui 3.280 1.273
7 Kwan Syn Yen 4.171 2.164
3-6-3 Time Gap
1 Wong Kuang Zheng 2.209
2 Jason Liew Chun Sum 3.019 0.810
3 Yee Roc Tan 3.378 1.169
4 Chang Hao Bing 4.067 1.858
5 Shuo Zhe Kang 4.908 2.699
6 Chew Chun Fui 5.634 3.425
7 Kwan Syn Yen 7.975 5.766
cycle Time Gap
1 Wong Kuang Zheng 6.325
2 Chang Hao Bing 10.046 3.721
3 Jason Liew Chun Sum 10.773 4.448
4 Yee Roc Tan 12.212 5.887
5 Chew Chun Fui 12.754 6.429
6 Shuo Zhe Kang 13.200 6.875
7 Kwan Syn Yen 21.142 14.817
All-Around Time Gap
1 Wong Kuang Zheng 10.541
2 Jason Liew Chun Sum 16.315 5.774
3 Chang Hao Bing 17.191 6.650
4 Yee Roc Tan 18.184 7.643
5 Shuo Zhe Kang 21.113 10.572
6 Chew Chun Fui 21.668 11.127
7 Kwan Syn Yen 33.288 22.747

19-24 C

3-3-3 Time Gap
1 Alvin Foo 2.231
2 Chun Yu Benjamin Yap 3.070 0.839
3-6-3 Time Gap
1 Alvin Foo 3.184
2 Chun Yu Benjamin Yap 3.845 0.661
cycle Time Gap
1 Alvin Foo 8.233
2 Chun Yu Benjamin Yap 11.806 3.573
All-Around Time Gap
1 Alvin Foo 13.648
2 Chun Yu Benjamin Yap 18.721 5.073

25-34 C

3-3-3 Time Gap
1 Tan Tiong Tai 2.863
2 Daniel Go 4.067 1.204
3-6-3 Time Gap
1 Tan Tiong Tai 4.423
2 Daniel Go 5.192 0.769
cycle Time Gap
1 Tan Tiong Tai 12.699
2 Daniel Go 19.837 7.138
All-Around Time Gap
1 Tan Tiong Tai 19.985
2 Daniel Go 29.096 9.111

35-44 C

3-3-3 Time Gap
1 Alan Lim Joon Tatt 2.207
2 Jacky Chin 2.692 0.485
3 Lai Lian Goh 3.428 1.221
4 Tan Poh Aun 4.195 1.988
3-6-3 Time Gap
1 Alan Lim Joon Tatt 2.784
2 Lai Lian Goh 3.811 1.027
3 Jacky Chin 4.978 2.194
4 Tan Poh Aun 8.081 5.297
cycle Time Gap
1 Alan Lim Joon Tatt 9.686
2 Jacky Chin 9.859 0.173
3 Lai Lian Goh 12.227 2.541
4 Tan Poh Aun 28.140 18.454
All-Around Time Gap
1 Alan Lim Joon Tatt 14.677
2 Jacky Chin 17.529 2.852
3 Lai Lian Goh 19.466 4.789
4 Tan Poh Aun 40.416 25.739

45-59 C

3-3-3 Time Gap
1 Heng Bee Lee 3.158
2 Piong Wei Yeu 6.626 3.468
3-6-3 Time Gap
1 Heng Bee Lee 4.391
2 Piong Wei Yeu 4.819 0.428
cycle Time Gap
1 Heng Bee Lee 16.010
2 Piong Wei Yeu 17.227 1.217
All-Around Time Gap
1 Heng Bee Lee 23.559
2 Piong Wei Yeu 28.672 5.113

Doubles

8U

Team Time Gap
1 Tuong Zhan Kang & Ong Wei Zhe 15.968
2 Wong Kai Yee & Wong Kai Qi 16.050 0.082
3 Tan Yu Denn & Chiam Yuan Xi 16.103 0.135
4 Ng Yi Bo & Too Hou Win 17.146 1.178
5 Alex Wall & Lim Li Zhe 17.840 1.872
6 Leong Yu Xuan & Low Lih Ming 18.028 2.060
7 Lee Zi Xuan & Leong You Kee 19.062 3.094
8 Voon Hui Xin & Chen Yong Bon 19.081 3.113
9 Soong Yu Rou & Ting Yee Jie 19.255 3.287
10 Leong Shen Jie & Deon Lao 19.489 3.521
11 Lee Chi Hao & Phan E-Ning 19.670 3.702
12 Foo Yong Hon & Kok Jian Le 19.955 3.987
13 Tan Xiu Qin & Liew Xin Yan 21.304 5.336
14 Chin Kang Yu & Wan Jing Ru 22.042 6.074

10U

Team Time Gap
1 Ong Jun Jie & Dexter Chow 11.204
2 Yong Jun Jie & Tai Yong Shen 11.383 0.179
3 Lee Vin Ying & Lee Zhi Yen 11.629 0.425
4 Ivan Yap Jian Yang & Tan Yen Sheen 11.754 0.550
5 Ho Yu Xiang & Kong Kwok Wai 11.891 0.687
6 Tion Qi Tai & Tion Jia Xuan 12.494 1.290
7 Irving Hee & Ng Siew LIng 13.109 1.905
8 Wong Jen Wei & Yee Ji Jien 13.197 1.993
9 Kwong Wei Hong & Christopher Chan 13.305 2.101
10 Ti Jia Min & Kylie Lim 13.314 2.110
11 Tai Le Shean & Low Mun Fung 13.432 2.228
12 Tan Chong Lin & Lim Wei Yu 13.918 2.714
13 See Kai Shin & Khoo Kai Jun 13.942 2.738
14 Brayden Hee Kenjun & Yong Rui Jie 14.558 3.354
15 Lee Wai Hins & Keon Chong Ming Xiang 14.642 3.438
16 Go Pui Xin & Go Pui Mun 14.691 3.487
17 Lim Jing Wei & Tan Kay Shuen 14.946 3.742
18 Tai Li Yang & Tai Li Xuan 15.009 3.805
19 Ng Hui Wen & Chan Xiao Thong 15.025 3.821
20 Tan Kai Ying & Chong Kai Ling 15.197 3.993
21 Chong Syuen & Chong Yi Xuen 15.359 4.155
22 Wong Yen Yi & Chin Hui Qi 15.618 4.414
23 Ong Yun Kang & Kok Yan Nan 16.195 4.991
24 Khoo Hin Lee & Khoo Xuan Wen 16.210 5.006
25 Lee Zi Yong & Lee Wei Hao 16.465 5.261
26 Ching Wei Kang & Lim Zong Li 16.673 5.469
27 Liew Jian Xin & Bryan Seow Zheng Wei 17.259 6.055
28 Ti Jia Qi & Ti Jia Ying 17.713 6.509
29 Zhennata Foo & Rachel Loh 17.970 6.766
30 Loo Su Teng & Loo Su Xian 18.002 6.798
31 Liew Sze Han & Hyeon Seo Choe 19.913 8.709
32 Ethannie Thou & Tiew Xuan Yen 20.449 9.245
33 Wong Ji Yeong & Nicholas See 21.563 10.359
34 Edric Lee Zhi Qi & Nicholas Lim 21.769 10.565
35 Tan Ler Xuan & Koh Jian Qiao 24.489 13.285
36 Chong Kuok Leong & Low Jun Seng 27.382 16.178

12U

Team Time Gap
1 Abby Cheng Yi Xuan & Cerelia Yoong Yue 8.761
2 Eldrick Yoong Jun Hao & Ivan Leaw Yi Onn 9.063 0.302
3 Koay Ming Qi & Ryan Wong 9.436 0.675
4 Russell Chan & Daniel Yip 9.915 1.154
5 Gan Siow Keat & Ivan Chong 10.464 1.703
6 Lee Yi Qin & Tan Jing Wei 10.597 1.836
7 SAMSON ONG KANG XIN & Jonathan Liu Shuang Xi 10.640 1.879
8 Wan Shu Jun & Wan Shu Han 10.976 2.215
9 Lee Kou Hoong & Choong Qi Ian 10.994 2.233
10 Camille Soo & Chong Jin Lin 11.167 2.406
11 Chew Zi Lim & Lee Shien Hui 11.278 2.517
12 Louis Ong Boon Xuan & Tion Jia Le 11.766 3.005
13 Yee Kai Jin & Kuik Shu Fong 12.108 3.347
14 Ng Siew Lee & Ng Siew Hui 12.200 3.439
15 Low LI Hooi & Yap Huan Yi 12.746 3.985
16 Avriel Lim Ryu Jin & Charmaine Chee 12.871 4.110
17 Chin Jin Jet & Yong Chew Meng 13.026 4.265
18 Ho Haw Hang & Amos Chiu 13.851 5.090
19 Chermayne Teo Pey Zoe & Dylon Teo Khai Shiang 15.008 6.247
20 Lim Kah Hee & Liew Shue Yi 15.327 6.566
21 Ashley Lim & Tong Yee Hong 15.642 6.881
22 Lim Shen Yi & Voon Bhau Sing 16.059 7.298
23 Ng Guan Yi & James Chu Chee Yang 16.597 7.836
24 Goh Jun Ming & Tishan Tishan 17.031 8.270
25 Yap Chern & Goh Yuan Bin 18.849 10.088
26 Giam Chung Wei & Loo Yi Hern 22.399 13.638

18U

Team Time Gap
1 Brandon Low Ka Ming & Derek Ong Boon Hong 7.643
2 Chan Keng Ian & Wong Kit Wai 8.147 0.504
3 Wong Kuang Zheng & Tan Kai Hong 8.277 0.634
4 PRICILLIA YOONG ZHE & Madeline Ong Jing Wen 8.805 1.162
5 Dafina Zahra Keisha & Marsa Putri Andari 8.894 1.251
6 Thian Jian Ming & Caleb Chan Shen Yiaw 9.068 1.425
7 Jeft Teo & Ezzral Aiman 9.816 2.173
8 Lim Xin Ee & Kwan Syn Yen 11.831 4.188
9 Chang Hao Bing & Chang Chun Ming 17.294 9.651

19+

Team Time Gap
1 Jason Liew Chun Sum & Alvin Foo 12.716

35+

Team Time Gap
1 Jacky Chin & Alan Lim Joon Tatt 10.845

Child/Parent

Team Time Gap
1 Lim Xin Ee 10.025
2 Brayden Hee Kenjun 12.961 2.936
3 Tan Kai Hong 13.424 3.399
4 Jacky Chin 14.929 4.904
5 Go Pui Mun 16.476 6.451
6 Go Pui Xin 17.961 7.936
7 Tan Xiu Qin 21.385 11.360
8 Hyeon Seo Choe 25.323 15.298

Timed 3-6-3 Relay

8U

Team Time Gap
1 Tun Tan Cheng Lock 1 | ID:33
Chin Kang Yu, Tuong Zhan Kang, Wan Jing Ru, Liew Sze Han, Ong Wei Zhe
26.010
2 The Hacker
Go Pui Xin, Ng Yi Bo, Teo Qian Hui, Too Hou Win
27.797 1.787
3 Tun Tan Cheng Lock 3
Lee Chi Hao, Phan E-Ning, Soong Yu Rou, Tan Xiu Qin, Liew Xin Yan
28.934 2.924
4 Super Junior
Leong Yu Xuan, Low Lih Ming, Leong Shen Jie, Deon Lao
31.273 5.263
5 Junior 4
Wong Kai Yee, Wong Kai Qi, Foo Yong Hon
35.679 9.669

10U

Team Time Gap
1 Lucky Star
Choy Chen You, Ong Yun Kang, Kok Yan Nan, Sebastion Wong
21.478
2 The Best Of Confucian
JUSTIN PUA JUN RIN, Ong Jun Jie, Ivan Yap Jian Yang, Dexter Chow
21.658 0.180
3 Fantastic Four
Khoo Hin Lee, Tan Chong Lin, Lim Wei Yu, Hyman Chong Yew Lok
22.126 0.648
4 Pro Team
Kwong Wei Hong, Lee Shi Jie, Chun Meng Hao, Christopher Chan
22.172 0.694
5 Star Light Time
Ti Jia Qi, Ti Jia Min, Ti Jia Ying, Kylie Lim
23.135 1.657
6 International Stacker
Chermayne Teo Pey Zoe, Lee Vin Ying, Lee Zhi Yen, Kenneth Chan
23.490 2.012
7 Lai Meng The Best | ID:12
See Kai Shin, Brayden Hee Kenjun, Khoo Kai Jun, Yong Rui Jie
24.362 2.884
8 Super Stacker
Tai Le Shean, Low Mun Fung, Chong Kuok Leong, Low Jun Seng
24.525 3.047
9 Chen Moh 1
Lim Jing Wei, Tan Kay Shuen, Wong Yen Yi, Chin Hui Qi
25.078 3.600
10 Speed Leader
Alex Wall, Ho Yu Xiang, Kong Kwok Wai, Lee Wei Hao
25.138 3.660
11 Power Rangers
Wendy Chong, Tan Xin Yuan, Wong Ji Yeong, Nicholas See
25.759 4.281
12 Tun Tan Cheng Lock 2
Loo Su Teng, Loo Su Xian, Hyeon Seo Choe, Ting Yee Jie
26.039 4.561
13 Champions Team
Lim Qi Fung, Liew Jian Xin, Bryan Seow Zheng Wei, Kok Jian Le
26.120 4.642
14 Dragon 4
Yap Hin Ee, Law Jia Yu, Koh Jian Qiao, Lim Zong Li
28.093 6.615
15 Davidson 1
Ethannie Thou, Tiew Xuan Yen, Voon Hui Xin, Chen Yong Bon
29.498 8.020
16 Super SB1
Lee Zi Xuan, Lee Zi Yong, Lim Li Zhe, Leong You Kee
33.239 11.761

12U

Team Time Gap
1 The Twelves
Rachel Foo Kai Teng, Brandon Low Ka Ming, Abby Cheng Yi Xuan, Russell Chan
16.538
2 2T2C
Louis Ong Boon Xuan, Tion Qi Tai, Tion Jia Xuan, Chong Kai Ling
18.762 2.224
3 Lets Stack It
Koay Ming Qi, Ryan Wong, Lee Kou Hoong, Chew Zi Lim
19.593 3.055
4 Cili Power
Tion Jia Le, Choong Qi Ian, Daniel Yip, Lee Shien Hui
19.783 3.245
5 The Best
Lim Kah Hee, Yong Jun Jie, Tai Yong Shen, Liew Shue Yi
20.160 3.622
6 Powerful Stacker
Chin Jin Jet, Low LI Hooi, Low Li Heng, Yap Huan Yi, Yong Chew Meng
20.242 3.704
7 Chen Moh
Wan Shu Jun, Wan Shu Han, Ho Haw Hang, Amos Chiu
20.312 3.774
8 Ghost Rider
Chong Syuen, Lim Shen Yi, Chong Yi Xuen, Voon Bhau Sing
21.542 5.004
9 The Blazers
Avriel Lim Ryu Jin, Dylon Teo Khai Shiang, , Charmaine Chee
23.083 6.545
10 ACTC Stack
Camille Soo, Ashley Lim, Tong Yee Hong, Chong Jin Lin
23.217 6.679
11 William Ng
Irving Hee, Caleb Yap Jian Hao, Ng Siew Lee, Ng Siew LIng, Lim Ming Xuan
23.431 6.893
12 Lightning Flash
Lee Yi Qin, Tan Jing Wei, Tishan Tishan, Parvin .
23.934 7.396
13 Fast Power
Lee Wai Hins, Keon Chong Ming Xiang, Ho Jia Jing, Desmond Tan
23.964 7.426
14 Team Tsun Jin
Tay Kai Zhe, Tan Yuan Yang, Liew Mei Yee, Ben Louis Rühl
24.508 7.970
15 Pro Boys
Johan Sia, Lee Hoong Han, Giam Chung Wei, Loo Yi Hern
25.546 9.008

18U

Team Time Gap
1 Tall And Not Tall
Thian Jian Ming, Caleb Chan Shen Yiaw, Chan Keng Ian, Wong Kit Wai
14.206
2 Yoongs And Not Yoongs
PRICILLIA YOONG ZHE, Cerelia Yoong Yue, Eldrick Yoong Jun Hao, Madeline Ong Jing Wen
14.503 0.297
3 Sambal Power
Lim Xuan, Wong Kuang Zheng, Derek Ong Boon Hong, Ezzral Aiman
16.961 2.755
4 Fastest Stackers
SAMSON ONG KANG XIN, Jeft Teo, Tan Yen Sheen, Ivan Leaw Yi Onn
17.323 3.117
5 Alpha United
Danial Hakimi Bin Idris, Yap Chern, Goh Yuan Bin, Yong Chun Wai
19.302 5.096
6 Pencilveinnia
Lim Jiun Yan, Lim Xin Ee, Janice Fong Xiao Ning, Chan Pui Mun
20.514 6.308
7 Chung Hua High School Seremban A
Kwan Syn Yen, Chang Hao Bing, Chang Chun Ming, Chong Woon Yee
26.904 12.698

19+

Team Time Gap
1 Hot and Not Hot
Yee Roc Tan, Chun Yu Benjamin Yap, Min Jui Kang, Yu Rui Kang
25.966

© 2021 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy