PrelimsKarur open tournament

Individuals

4U M

3-3-3 Time Gap
1 P SVANIK S/O Appa 6.875
2 J. SRINIVASHAN S/O Appa 7.122 0.247
3 C K GIRISHRAJ R KIRUPANANDA RATHINAM 7.136 0.261
4 V PRAJITH S/O Appa 8.120 1.245
5 aryan thakkar 8.661 1.786
6 r.p. iniyan S/O Appa 8.997 2.122
7 v. mithran S/O Appa 9.498 2.623
8 M NITHILAN S/O Appa 10.054 3.179
9 R S PUVAN PRANAV S SUDHAKAR 10.152 3.277
10 s.r. paridhi nilavan S/O Appa 10.450 3.575
11 adhvik shravan 10.523 3.648
12 L DEEPAK B LOGANATHAN 10.575 3.700
13 m. tharun kiruthik S/O Appa 10.739 3.864
14 R LOGITHAKSHA S/O Appa 11.437 4.562
15 V SRI AKIL S/O Appa 11.644 4.769
16 S R MANU TEJA S RAM PRAKASH 11.821 4.946
17 G SANJITH G GOBI PRASANTH 12.411 5.536
18 P RITHICK R PRABHU 12.435 5.560
19 AARAV S/O Appa 12.443 5.568
20 A SANJIV B ANANDH 12.716 5.841
21 K AGATHIYAN R KAMALAVEL 13.768 6.893
22 K KAPILAN R KANNAN 14.015 7.140
23 S M SAKTHIVEL S/O Appa 14.737 7.862
24 S VIHINTH SAKTHEESH 15.446 8.571
25 D SANDSEEP MENON S/O Appa 17.852 10.977
26 S ROOPAN S/O Appa 19.057 12.182
27 N SIVA SAI BALAN S/O Appa scratch --
28 V S OHMNAATH S/O Appa scratch --
3-6-3 Time Gap
1 P SVANIK S/O Appa 10.923
2 V PRAJITH S/O Appa 11.491 0.568
3 J. SRINIVASHAN S/O Appa 12.056 1.133
4 M NITHILAN S/O Appa 14.076 3.153
5 R LOGITHAKSHA S/O Appa 14.712 3.789
6 r.p. iniyan S/O Appa 17.803 6.880
7 m. tharun kiruthik S/O Appa 18.188 7.265
8 s.r. paridhi nilavan S/O Appa 19.259 8.336
9 S M SAKTHIVEL S/O Appa scratch --
10 V SRI AKIL S/O Appa scratch --
11 S ROOPAN S/O Appa scratch --
12 N SIVA SAI BALAN S/O Appa scratch --
13 D SANDSEEP MENON S/O Appa scratch --
14 V S OHMNAATH S/O Appa scratch --
15 K KAPILAN R KANNAN scratch --
16 R S PUVAN PRANAV S SUDHAKAR scratch --
17 S R MANU TEJA S RAM PRAKASH scratch --
18 A SANJIV B ANANDH scratch --
19 K AGATHIYAN R KAMALAVEL scratch --
20 C K GIRISHRAJ R KIRUPANANDA RATHINAM scratch --
21 L DEEPAK B LOGANATHAN scratch --
22 G SANJITH G GOBI PRASANTH scratch --
23 P RITHICK R PRABHU scratch --
24 S VIHINTH SAKTHEESH scratch --
25 AARAV S/O Appa scratch --
26 v. mithran S/O Appa scratch --
27 aryan thakkar scratch --
28 adhvik shravan scratch --
cycle Time Gap
1 J. SRINIVASHAN S/O Appa scratch --
2 P SVANIK S/O Appa scratch --
3 S M SAKTHIVEL S/O Appa scratch --
4 V SRI AKIL S/O Appa scratch --
5 S ROOPAN S/O Appa scratch --
6 N SIVA SAI BALAN S/O Appa scratch --
7 D SANDSEEP MENON S/O Appa scratch --
8 V S OHMNAATH S/O Appa scratch --
9 K KAPILAN R KANNAN scratch --
10 R S PUVAN PRANAV S SUDHAKAR scratch --
11 S R MANU TEJA S RAM PRAKASH scratch --
12 A SANJIV B ANANDH scratch --
13 K AGATHIYAN R KAMALAVEL scratch --
14 C K GIRISHRAJ R KIRUPANANDA RATHINAM scratch --
15 L DEEPAK B LOGANATHAN scratch --
16 G SANJITH G GOBI PRASANTH scratch --
17 P RITHICK R PRABHU scratch --
18 S VIHINTH SAKTHEESH scratch --
19 R LOGITHAKSHA S/O Appa scratch --
20 V PRAJITH S/O Appa scratch --
21 M NITHILAN S/O Appa scratch --
22 AARAV S/O Appa scratch --
23 v. mithran S/O Appa scratch --
24 aryan thakkar scratch --
25 adhvik shravan scratch --
26 r.p. iniyan S/O Appa scratch --
27 s.r. paridhi nilavan S/O Appa scratch --
28 m. tharun kiruthik S/O Appa scratch --
All-Around Time Gap

4U F

3-3-3 Time Gap
1 g. kamali D/O Appa 6.965
2 p. akshatha ruby D/O Appa 8.371 1.406
3 U J KRUTHVIKA P JAYAPARTHIBAN 8.638 1.673
4 g. sowmiyshree D/O Appa 8.759 1.794
5 AADHYA KARTHIK R KARTHIK 9.366 2.401
6 K LAKSHANA S KARVENDHAN 9.567 2.602
7 S SAISHREE M STALIN 11.365 4.400
8 B J SAINDHAVI SRI D/O Appa 12.239 5.274
9 K ARATHANA R KUMAR 12.285 5.320
10 P T LAKSHITHA D/O Appa 12.460 5.495
11 V S RITHIKA D/O Appa 14.192 7.227
12 S P JANIKAA D/O Appa 14.567 7.602
13 M SANGAMITHRA S MANIVASAKAN 17.854 10.889
14 M LIBHIKSHA D/O Appa 20.946 13.981
15 V MAHANIYA D/O Appa 22.237 15.272
16 K VISHAKA T KARTHIKEYAN scratch --
3-6-3 Time Gap
1 g. kamali D/O Appa 10.614
2 p. akshatha ruby D/O Appa 11.841 1.227
3 g. sowmiyshree D/O Appa 12.019 1.405
4 P T LAKSHITHA D/O Appa scratch --
5 V MAHANIYA D/O Appa scratch --
6 S P JANIKAA D/O Appa scratch --
7 V S RITHIKA D/O Appa scratch --
8 U J KRUTHVIKA P JAYAPARTHIBAN scratch --
9 AADHYA KARTHIK R KARTHIK scratch --
10 K ARATHANA R KUMAR scratch --
11 K VISHAKA T KARTHIKEYAN scratch --
12 K LAKSHANA S KARVENDHAN scratch --
13 M SANGAMITHRA S MANIVASAKAN scratch --
14 S SAISHREE M STALIN scratch --
15 B J SAINDHAVI SRI D/O Appa scratch --
16 M LIBHIKSHA D/O Appa scratch --
cycle Time Gap
1 P T LAKSHITHA D/O Appa scratch --
2 V MAHANIYA D/O Appa scratch --
3 S P JANIKAA D/O Appa scratch --
4 V S RITHIKA D/O Appa scratch --
5 U J KRUTHVIKA P JAYAPARTHIBAN scratch --
6 AADHYA KARTHIK R KARTHIK scratch --
7 K ARATHANA R KUMAR scratch --
8 K VISHAKA T KARTHIKEYAN scratch --
9 K LAKSHANA S KARVENDHAN scratch --
10 M SANGAMITHRA S MANIVASAKAN scratch --
11 S SAISHREE M STALIN scratch --
12 B J SAINDHAVI SRI D/O Appa scratch --
13 M LIBHIKSHA D/O Appa scratch --
14 g. kamali D/O Appa scratch --
15 p. akshatha ruby D/O Appa scratch --
16 g. sowmiyshree D/O Appa scratch --
All-Around Time Gap

5-6 F

3-3-3 Time Gap
1 T KRISHIGAA D/O Appa 5.010
2 L JAYMANSI D/O Appa 5.163 0.153
3 M MITHULA D/O Appa 5.178 0.168
4 t. thamizhini D/O Appa 5.325 0.315
5 C VIYASHINI D/O Appa 5.411 0.401
6 R LAKSNA SRI D/O Appa 5.494 0.484
7 A SAMYUKDAA D/O Appa 5.800 0.790
8 T BAVANIKA D/O Appa 6.000 0.990
9 V M AVANTHIKA SHRI D/O Appa 6.141 1.131
10 M P BHAVADHARANY D/O Appa 6.337 1.327
11 KUJIN RUJA D/O Appa 6.360 1.350
12 P MEENAKSHI D/O Appa 6.533 1.523
13 a.v. nethra D/O Appa 6.587 1.577
14 R S VISVAJA D/O Appa 6.795 1.785
15 A VARSHINI D/O Appa 6.797 1.787
16 s.n. sujan S/O Appa 6.820 1.810
17 k.g. deepshikaa D/O Appa 6.836 1.826
18 B TARUNIKA D/O Appa 6.938 1.928
19 S V DHIYA SHRI D/O Appa 7.237 2.227
20 A B RITHANYA D/O Appa 7.607 2.597
21 V PAVUKTHA D/O Appa 7.978 2.968
22 R SANCHANA SRI D/O Appa 7.986 2.976
23 A V SATHYA SHREE D/O Appa 8.295 3.285
24 K ADITHI D/O Appa 8.556 3.546
25 S N KAVISHNAA D/O Appa 8.632 3.622
26 S PRANAVI D/O Appa 8.679 3.669
27 R NAVIRA D/O Appa 8.754 3.744
28 R S SIDDHIKKSHAA D/O Appa 8.788 3.778
29 G SUBHAVANA D/O Appa 8.995 3.985
30 V SHIVANI D/O Appa 9.480 4.470
31 NEHA RAJESH D/O Appa 10.092 5.082
32 S KAVENA D/O Appa 10.989 5.979
33 L R MADHU HASHINI D/O Appa scratch --
34 k.b rithanya D/O Appa scratch --
3-6-3 Time Gap
1 L JAYMANSI D/O Appa 7.361
2 C VIYASHINI D/O Appa 7.873 0.512
3 T BAVANIKA D/O Appa 7.933 0.572
4 t. thamizhini D/O Appa 7.986 0.625
5 A SAMYUKDAA D/O Appa 8.095 0.734
6 M MITHULA D/O Appa 8.401 1.040
7 A VARSHINI D/O Appa 8.421 1.060
8 M P BHAVADHARANY D/O Appa 8.750 1.389
9 P MEENAKSHI D/O Appa 8.999 1.638
10 a.v. nethra D/O Appa 9.152 1.791
11 S V DHIYA SHRI D/O Appa 9.579 2.218
12 V M AVANTHIKA SHRI D/O Appa 9.900 2.539
13 R LAKSNA SRI D/O Appa 10.042 2.681
14 S N KAVISHNAA D/O Appa 10.515 3.154
15 R NAVIRA D/O Appa 10.813 3.452
16 R S VISVAJA D/O Appa 11.051 3.690
17 V PAVUKTHA D/O Appa 11.066 3.705
18 K ADITHI D/O Appa 11.262 3.901
19 A V SATHYA SHREE D/O Appa 11.539 4.178
20 R SANCHANA SRI D/O Appa 11.775 4.414
21 S PRANAVI D/O Appa 11.779 4.418
22 T KRISHIGAA D/O Appa 11.821 4.460
23 B TARUNIKA D/O Appa 11.895 4.534
24 A B RITHANYA D/O Appa 12.037 4.676
25 KUJIN RUJA D/O Appa 12.144 4.783
26 V SHIVANI D/O Appa 12.350 4.989
27 s.n. sujan S/O Appa 12.966 5.605
28 G SUBHAVANA D/O Appa 13.576 6.215
29 R S SIDDHIKKSHAA D/O Appa 13.649 6.288
30 NEHA RAJESH D/O Appa 16.861 9.500
31 S KAVENA D/O Appa 20.337 12.976
32 L R MADHU HASHINI D/O Appa scratch --
33 k.b rithanya D/O Appa scratch --
34 k.g. deepshikaa D/O Appa scratch --
cycle Time Gap
1 L JAYMANSI D/O Appa 20.834
2 T BAVANIKA D/O Appa 25.150 4.316
3 M P BHAVADHARANY D/O Appa 29.272 8.438
4 A SAMYUKDAA D/O Appa 30.488 9.654
5 P MEENAKSHI D/O Appa 30.834 10.000
6 V M AVANTHIKA SHRI D/O Appa 32.729 11.895
7 M MITHULA D/O Appa 38.457 17.623
8 A V SATHYA SHREE D/O Appa 41.212 20.378
9 R S VISVAJA D/O Appa 48.429 27.595
10 T KRISHIGAA D/O Appa scratch --
11 R LAKSNA SRI D/O Appa scratch --
12 K ADITHI D/O Appa scratch --
13 R SANCHANA SRI D/O Appa scratch --
14 S PRANAVI D/O Appa scratch --
15 V PAVUKTHA D/O Appa scratch --
16 L R MADHU HASHINI D/O Appa scratch --
17 C VIYASHINI D/O Appa scratch --
18 V SHIVANI D/O Appa scratch --
19 S V DHIYA SHRI D/O Appa scratch --
20 G SUBHAVANA D/O Appa scratch --
21 A B RITHANYA D/O Appa scratch --
22 A VARSHINI D/O Appa scratch --
23 R S SIDDHIKKSHAA D/O Appa scratch --
24 R NAVIRA D/O Appa scratch --
25 NEHA RAJESH D/O Appa scratch --
26 KUJIN RUJA D/O Appa scratch --
27 S KAVENA D/O Appa scratch --
28 S N KAVISHNAA D/O Appa scratch --
29 B TARUNIKA D/O Appa scratch --
30 k.b rithanya D/O Appa scratch --
31 a.v. nethra D/O Appa scratch --
32 k.g. deepshikaa D/O Appa scratch --
33 s.n. sujan S/O Appa scratch --
34 t. thamizhini D/O Appa scratch --
All-Around Time Gap
1 L JAYMANSI D/O Appa 33.358
2 T BAVANIKA D/O Appa 39.083 5.725
3 M P BHAVADHARANY D/O Appa 44.359 11.001
4 A SAMYUKDAA D/O Appa 44.383 11.025
5 P MEENAKSHI D/O Appa 46.366 13.008
6 V M AVANTHIKA SHRI D/O Appa 48.770 15.412
7 M MITHULA D/O Appa 52.036 18.678
8 A V SATHYA SHREE D/O Appa 61.046 27.688
9 R S VISVAJA D/O Appa 66.275 32.917

5-6 M

3-3-3 Time Gap
1 j. mario allwin S/O Appa 4.464
2 A JOVIN S/O Appa 4.807 0.343
3 R RAGAV KIRITHIK S/O Appa 5.663 1.199
4 S HRITHIK RAGHAV S/O Appa 5.695 1.231
5 r. merwin S/O Appa 5.765 1.301
6 s. shakthi dhawin S/O Appa 5.910 1.446
7 K VIJAYA RAJAN S/O Appa 5.931 1.467
8 m.n. obutrish S/O Appa 5.963 1.499
9 K C NISHANTH S/O Appa 6.277 1.813
10 t.s.s. tanay S/O Appa 6.284 1.820
11 S D ROHITH S/O Appa 6.288 1.824
12 R V VARUN MUGHIL S/O Appa 6.708 2.244
13 S ROSHAN S/O Appa 6.840 2.376
14 S S KEERTHIVASAN S/O Appa 7.061 2.597
15 V D ESHAND S/O Appa 7.265 2.801
16 t.adhav S/O Appa 7.567 3.103
17 B RESHWANTH S/O Appa 7.700 3.236
18 r. balaji S/O Appa 7.733 3.269
19 b. joshua S/O Appa 7.836 3.372
20 kevin immanuel S/O Appa 7.859 3.395
21 M K AVYUKT S/O Appa 8.639 4.175
22 s. praneesh S/O Appa 8.640 4.176
23 V VIKRAM DHEERA NATHAN S/O Appa 8.913 4.449
24 s.n. varun S/O Appa 8.941 4.477
25 m. rohan S/O Appa 8.943 4.479
26 mohammed uwais S/O Appa 9.591 5.127
27 S G AAKASH S/O Appa 10.099 5.635
28 P S AKSHAY S/O Appa 10.510 6.046
29 C THARAGESHWAR S/O Appa 11.285 6.821
30 S N GUHAN S/O Appa scratch --
31 s.sanjith S/O Appa scratch --
3-6-3 Time Gap
1 j. mario allwin S/O Appa 6.369
2 A JOVIN S/O Appa 7.319 0.950
3 B RESHWANTH S/O Appa 8.237 1.868
4 K C NISHANTH S/O Appa 8.329 1.960
5 M K AVYUKT S/O Appa 8.712 2.343
6 S D ROHITH S/O Appa 8.820 2.451
7 R RAGAV KIRITHIK S/O Appa 8.831 2.462
8 m.n. obutrish S/O Appa 8.958 2.589
9 r. merwin S/O Appa 9.023 2.654
10 R V VARUN MUGHIL S/O Appa 9.196 2.827
11 V D ESHAND S/O Appa 10.269 3.900
12 K VIJAYA RAJAN S/O Appa 10.686 4.317
13 V VIKRAM DHEERA NATHAN S/O Appa 11.367 4.998
14 S S KEERTHIVASAN S/O Appa 11.586 5.217
15 s. praneesh S/O Appa 12.546 6.177
16 S ROSHAN S/O Appa 12.988 6.619
17 S G AAKASH S/O Appa 13.421 7.052
18 P S AKSHAY S/O Appa 14.512 8.143
19 C THARAGESHWAR S/O Appa 14.533 8.164
20 r. balaji S/O Appa 15.199 8.830
21 t.adhav S/O Appa 21.181 14.812
22 S HRITHIK RAGHAV S/O Appa scratch --
23 S N GUHAN S/O Appa scratch --
24 m. rohan S/O Appa scratch --
25 kevin immanuel S/O Appa scratch --
26 s.n. varun S/O Appa scratch --
27 s.sanjith S/O Appa scratch --
28 mohammed uwais S/O Appa scratch --
29 t.s.s. tanay S/O Appa scratch --
30 b. joshua S/O Appa scratch --
31 s. shakthi dhawin S/O Appa scratch --
cycle Time Gap
1 j. mario allwin S/O Appa 20.724
2 K VIJAYA RAJAN S/O Appa 25.678 4.954
3 R V VARUN MUGHIL S/O Appa 28.672 7.948
4 s. praneesh S/O Appa 48.336 27.612
5 V VIKRAM DHEERA NATHAN S/O Appa scratch --
6 B RESHWANTH S/O Appa scratch --
7 M K AVYUKT S/O Appa scratch --
8 S ROSHAN S/O Appa scratch --
9 S S KEERTHIVASAN S/O Appa scratch --
10 K C NISHANTH S/O Appa scratch --
11 S G AAKASH S/O Appa scratch --
12 R RAGAV KIRITHIK S/O Appa scratch --
13 S HRITHIK RAGHAV S/O Appa scratch --
14 S D ROHITH S/O Appa scratch --
15 A JOVIN S/O Appa scratch --
16 S N GUHAN S/O Appa scratch --
17 C THARAGESHWAR S/O Appa scratch --
18 V D ESHAND S/O Appa scratch --
19 P S AKSHAY S/O Appa scratch --
20 r. balaji S/O Appa scratch --
21 m. rohan S/O Appa scratch --
22 kevin immanuel S/O Appa scratch --
23 s.n. varun S/O Appa scratch --
24 s.sanjith S/O Appa scratch --
25 mohammed uwais S/O Appa scratch --
26 t.s.s. tanay S/O Appa scratch --
27 b. joshua S/O Appa scratch --
28 t.adhav S/O Appa scratch --
29 m.n. obutrish S/O Appa scratch --
30 s. shakthi dhawin S/O Appa scratch --
31 r. merwin S/O Appa scratch --
All-Around Time Gap
1 j. mario allwin S/O Appa 31.557
2 K VIJAYA RAJAN S/O Appa 42.295 10.738
3 R V VARUN MUGHIL S/O Appa 44.576 13.019
4 s. praneesh S/O Appa 69.522 37.965

7-8 C

3-3-3 Time Gap
1 sai krishna S/o kalpana 2.491
2 R TANISHA SHREE D/O Appa 4.146 1.655
3 s. pratishtha D/O Appa 4.742 2.251
4 d.p dhananya D/O Appa 5.080 2.589
5 K C THAARANESHVAR S/O Appa 5.444 2.953
6 naveen sri h.m S/O Appa 5.538 3.047
7 s.vishwanth S/O Appa 5.796 3.305
8 p.pranav S/O Appa 6.035 3.544
9 s.v raghav s/o sengamalam 6.681 4.190
10 p. rithvik S/O Appa 9.237 6.746
11 A. varshini D/O Appa 12.659 10.168
3-6-3 Time Gap
1 sai krishna S/o kalpana 3.216
2 s.v raghav s/o sengamalam 3.528 0.312
3 s.vishwanth S/O Appa 6.132 2.916
4 R TANISHA SHREE D/O Appa 6.499 3.283
5 s. pratishtha D/O Appa 6.839 3.623
6 d.p dhananya D/O Appa 7.283 4.067
7 K C THAARANESHVAR S/O Appa 7.336 4.120
8 naveen sri h.m S/O Appa 9.042 5.826
9 p.pranav S/O Appa 9.540 6.324
10 p. rithvik S/O Appa scratch --
11 A. varshini D/O Appa scratch --
cycle Time Gap
1 sai krishna S/o kalpana 9.455
2 s.v raghav s/o sengamalam 15.293 5.838
3 d.p dhananya D/O Appa 18.423 8.968
4 R TANISHA SHREE D/O Appa 20.313 10.858
5 K C THAARANESHVAR S/O Appa 20.804 11.349
6 s. pratishtha D/O Appa 20.979 11.524
7 s.vishwanth S/O Appa 25.947 16.492
8 p.pranav S/O Appa 30.515 21.060
9 p. rithvik S/O Appa scratch --
10 A. varshini D/O Appa scratch --
11 naveen sri h.m S/O Appa scratch --
All-Around Time Gap
1 sai krishna S/o kalpana 15.162
2 s.v raghav s/o sengamalam 25.502 10.340
3 d.p dhananya D/O Appa 30.786 15.624
4 R TANISHA SHREE D/O Appa 30.958 15.796
5 s. pratishtha D/O Appa 32.560 17.398
6 K C THAARANESHVAR S/O Appa 33.584 18.422
7 s.vishwanth S/O Appa 37.875 22.713
8 p.pranav S/O Appa 46.090 30.928

9-12 C

3-3-3 Time Gap
1 john mathew s/o paul david 2.971
2 d.yatheshwar S/O Appa 3.209 0.238
3 t.s. kavin raj S/O Appa 3.490 0.519
4 s.r. poorna chanthana D/O Appa 3.673 0.702
5 shamruthi D/O Appa 4.318 1.347
6 s.manudeep S/O Appa 4.540 1.569
7 p.amruthaa D/O Appa 5.911 2.940
8 s.sanjay S/O Appa 12.796 9.825
3-6-3 Time Gap
1 john mathew s/o paul david 3.717
2 t.s. kavin raj S/O Appa 4.275 0.558
3 s.r. poorna chanthana D/O Appa 5.833 2.116
4 d.yatheshwar S/O Appa 6.241 2.524
5 s.manudeep S/O Appa 6.421 2.704
6 p.amruthaa D/O Appa 6.547 2.830
7 shamruthi D/O Appa 6.898 3.181
8 s.sanjay S/O Appa scratch --
cycle Time Gap
1 john mathew s/o paul david 9.323
2 t.s. kavin raj S/O Appa 12.787 3.464
3 p.amruthaa D/O Appa 20.354 11.031
4 s.r. poorna chanthana D/O Appa 21.485 12.162
5 shamruthi D/O Appa 22.289 12.966
6 s.manudeep S/O Appa 23.693 14.370
7 s.sanjay S/O Appa scratch --
8 d.yatheshwar S/O Appa scratch --
All-Around Time Gap
1 john mathew s/o paul david 16.011
2 t.s. kavin raj S/O Appa 20.552 4.541
3 s.r. poorna chanthana D/O Appa 30.991 14.980
4 p.amruthaa D/O Appa 32.812 16.801
5 shamruthi D/O Appa 33.505 17.494
6 s.manudeep S/O Appa 34.654 18.643

13+ C

Doubles

10U

Team Time Gap
1 sai krishna S/o kalpana & s.v raghav s/o sengamalam 15.987

18U

Team Time Gap
1 Herlin Christopher S/O Paul David & john mathew s/o paul david 15.098

19+

Team Time Gap
1 Aaron Sundararaj S/O Joseph Asirvatham & Dhanveer Ahmed S/O Alimullah 18.349

Child/Parent

Team Time Gap
1 sai krishna S/o kalpana 25.968
2 Herlin Christopher S/O Paul David 31.948 5.980

Timed 3-6-3 Relay

no results.

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy