Prelims Korea 1st National Sport Stacking Championships

Individuals

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 You Jin Do 1.621
2 Ye Eun Choi 1.662 0.041
3 1.726 0.105
4 규은 이 1.834 0.213
5 Young Seo Kim 1.864 0.243
6 지선 이 2.454 0.833
7 Hyo Won Jang 2.767 1.146
8 Ji Won Choe 3.356 1.735
3-6-3 Time Gap
1 2.042
2 Ye Eun Choi 2.078 0.036
3 You Jin Do 2.189 0.147
4 Young Seo Kim 2.200 0.158
5 Ji Won Choe 2.402 0.360
6 규은 이 2.667 0.625
7 Hyo Won Jang 2.882 0.840
8 지선 이 3.001 0.959
cycle Time Gap
1 5.863
2 Young Seo Kim 6.894 1.031
3 Ye Eun Choi 7.041 1.178
4 Ji Won Choe 7.372 1.509
5 규은 이 7.548 1.685
6 You Jin Do 7.576 1.713
7 Hyo Won Jang 7.889 2.026
8 지선 이 14.179 8.316
All-Around Time Gap
1 9.631
2 Ye Eun Choi 10.781 1.150
3 Young Seo Kim 10.958 1.327
4 You Jin Do 11.386 1.755
5 규은 이 12.049 2.418
6 Ji Won Choe 13.130 3.499
7 Hyo Won Jang 13.538 3.907
8 지선 이 19.634 10.003

6U F

3-3-3 Time Gap
1 So I Kang 4.948
2 다연 강 5.263 0.315
3-6-3 Time Gap
1 So I Kang 6.112
2 다연 강 7.198 1.086
cycle Time Gap
1 So I Kang 26.076
2 다연 강 26.639 0.563
All-Around Time Gap
1 So I Kang 37.136
2 다연 강 39.100 1.964

6U M

3-3-3 Time Gap
1 민성 주 3.136
2 은우 조 4.690 1.554
3-6-3 Time Gap
1 민성 주 5.000
2 은우 조 5.501 0.501
cycle Time Gap
1 민성 주 14.059
2 은우 조 16.905 2.846
All-Around Time Gap
1 민성 주 22.195
2 은우 조 27.096 4.901

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 예진 윤 3.296
2 지현 이 3.915 0.619
3-6-3 Time Gap
1 지현 이 3.944
2 예진 윤 4.054 0.110
cycle Time Gap
1 예진 윤 12.119
2 지현 이 14.478 2.359
All-Around Time Gap
1 예진 윤 19.469
2 지현 이 22.337 2.868

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Seong Gwang Park 1.620
2 Dong Hwan Seol 1.762 0.142
3 Taek Hoon Jung 1.807 0.187
4 Do Sung Oh 1.823 0.203
5 성욱 박 1.934 0.314
6 예준 윤 2.071 0.451
7 규민 이 2.267 0.647
8 태민 김 2.439 0.819
9 봉환 이 2.554 0.934
10 관환 김 4.077 2.457
3-6-3 Time Gap
1 Dong Hwan Seol 2.048
2 Seong Gwang Park 2.096 0.048
3 Taek Hoon Jung 2.275 0.227
4 관환 김 2.396 0.348
5 성욱 박 2.494 0.446
6 태민 김 2.641 0.593
7 봉환 이 2.666 0.618
8 규민 이 2.736 0.688
9 예준 윤 2.878 0.830
10 Do Sung Oh 4.476 2.428
cycle Time Gap
1 Seong Gwang Park 5.763
2 Taek Hoon Jung 6.089 0.326
3 Dong Hwan Seol 6.116 0.353
4 규민 이 7.991 2.228
5 봉환 이 8.026 2.263
6 Do Sung Oh 8.149 2.386
7 성욱 박 8.591 2.828
8 태민 김 9.009 3.246
9 예준 윤 9.294 3.531
10 관환 김 13.005 7.242
All-Around Time Gap
1 Seong Gwang Park 9.479
2 Dong Hwan Seol 9.926 0.447
3 Taek Hoon Jung 10.171 0.692
4 규민 이 12.994 3.515
5 성욱 박 13.019 3.540
6 봉환 이 13.246 3.767
7 태민 김 14.089 4.610
8 예준 윤 14.243 4.764
9 Do Sung Oh 14.448 4.969
10 관환 김 19.478 9.999

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu 1.943
2 지웅 문 2.323 0.380
3 주현 김 3.116 1.173
4 성훈 김 3.130 1.187
5 이찬 전 3.179 1.236
6 재왕 김 3.252 1.309
7 지훈 정 3.811 1.868
3-6-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu 2.362
2 지훈 정 3.603 1.241
3 이찬 전 3.943 1.581
4 주현 김 3.974 1.612
5 성훈 김 5.338 2.976
6 지웅 문 6.157 3.795
7 재왕 김 7.176 4.814
cycle Time Gap
1 Seung Ji Ryu 6.915
2 성훈 김 9.689 2.774
3 지웅 문 9.945 3.030
4 지훈 정 10.128 3.213
5 이찬 전 14.267 7.352
6 재왕 김 17.665 10.750
7 주현 김 25.493 18.578
All-Around Time Gap
1 Seung Ji Ryu 11.220
2 지훈 정 17.542 6.322
3 성훈 김 18.157 6.937
4 지웅 문 18.425 7.205
5 이찬 전 21.389 10.169
6 재왕 김 28.093 16.873
7 주현 김 32.583 21.363

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 도현 박 1.746
2 Jeong Rok Oh 1.842 0.096
3 Ji Ho Song 1.900 0.154
4 형준 김 1.941 0.195
5 도영 박 1.976 0.230
6 Kyu Bin Kim 1.992 0.246
7 서진 이 2.011 0.265
8 주형 홍 2.102 0.356
9 성연 송 2.160 0.414
10 준영 손 2.553 0.807
11 지성 김 2.575 0.829
12 재헌 정 2.623 0.877
13 세준 허 2.706 0.960
14 Do Yun Kim 4.769 3.023
15 지완 안 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 2.261
2 Do Yun Kim 2.350 0.089
3 도현 박 2.431 0.170
4 도영 박 2.610 0.349
5 Ji Ho Song 2.617 0.356
6 주형 홍 2.663 0.402
7 형준 김 2.739 0.478
8 서진 이 2.826 0.565
9 지성 김 3.055 0.794
10 준영 손 3.103 0.842
11 재헌 정 3.297 1.036
12 세준 허 3.353 1.092
13 성연 송 3.609 1.348
14 Kyu Bin Kim 6.143 3.882
15 지완 안 6.143 3.882
cycle Time Gap
1 도현 박 7.063
2 형준 김 7.184 0.121
3 Ji Ho Song 7.189 0.126
4 도영 박 7.749 0.686
5 Do Yun Kim 7.921 0.858
6 서진 이 8.172 1.109
7 성연 송 8.362 1.299
8 Kyu Bin Kim 8.771 1.708
9 지성 김 9.013 1.950
10 주형 홍 9.398 2.335
11 세준 허 10.243 3.180
12 재헌 정 15.568 8.505
13 준영 손 17.466 10.403
14 Jeong Rok Oh 18.246 11.183
15 지완 안 18.246 11.183
All-Around Time Gap
1 도현 박 11.240
2 Ji Ho Song 11.706 0.466
3 형준 김 11.864 0.624
4 도영 박 12.335 1.095
5 서진 이 13.009 1.769
6 성연 송 14.131 2.891
7 주형 홍 14.163 2.923
8 지성 김 14.643 3.403
9 Do Yun Kim 15.040 3.800
10 세준 허 16.302 5.062
11 Kyu Bin Kim 16.906 5.666
12 재헌 정 21.488 10.248
13 Jeong Rok Oh 22.349 11.109
14 준영 손 23.122 11.882

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Sae Ryung Park 2.251
2 차미 김 2.273 0.022
3 정연 서 2.375 0.124
4 정은 서 2.606 0.355
5 규나 배 2.685 0.434
6 서연 김 2.718 0.467
7 So An Kang 2.790 0.539
8 한설 신 3.696 1.445
3-6-3 Time Gap
1 Sae Ryung Park 2.875
2 정연 서 3.111 0.236
3 차미 김 3.163 0.288
4 규나 배 3.385 0.510
5 서연 김 3.420 0.545
6 한설 신 3.566 0.691
7 정은 서 3.602 0.727
8 So An Kang 3.884 1.009
cycle Time Gap
1 Sae Ryung Park 7.369
2 한설 신 8.192 0.823
3 차미 김 8.689 1.320
4 정은 서 9.288 1.919
5 규나 배 9.484 2.115
6 정연 서 10.106 2.737
7 So An Kang 10.108 2.739
8 서연 김 12.444 5.075
All-Around Time Gap
1 Sae Ryung Park 12.495
2 차미 김 14.125 1.630
3 한설 신 15.454 2.959
4 정은 서 15.496 3.001
5 규나 배 15.554 3.059
6 정연 서 15.592 3.097
7 So An Kang 16.782 4.287
8 서연 김 18.582 6.087

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 1.567
2 용원 김 1.691 0.124
3 Do Hyun Oh 1.701 0.134
4 Min Jae Jeong 1.826 0.259
5 태우 한 1.847 0.280
6 Sung Jin Park 1.874 0.307
7 지헌 문 1.889 0.322
8 우현 진 1.891 0.324
9 Woo Jin Jung 1.908 0.341
10 민재 김 1.934 0.367
11 주헌 이 1.951 0.384
12 In Gi Min 1.968 0.401
13 지환 임 1.987 0.420
14 성규 손 2.007 0.440
15 형준 조 2.009 0.442
16 Min Jun Kim 2.028 0.461
17 Deok Yeon Kim 2.046 0.479
18 Dong Min Park 2.054 0.487
19 민재 강 2.071 0.504
20 부영 최 2.400 0.833
21 혜인 류 3.395 1.828
22 대성 윤 3.433 1.866
23 준영 이 3.623 2.056
24 민기 심 3.959 2.392
25 휘성 유 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 1.961
2 Do Hyun Oh 2.109 0.148
3 Min Jae Jeong 2.220 0.259
4 용원 김 2.306 0.345
5 우현 진 2.345 0.384
6 휘성 유 2.426 0.465
7 Deok Yeon Kim 2.456 0.495
8 Sung Jin Park 2.458 0.497
9 In Gi Min 2.472 0.511
10 태우 한 2.541 0.580
11 민기 심 2.551 0.590
12 성규 손 2.601 0.640
13 Dong Min Park 2.736 0.775
14 민재 김 2.789 0.828
15 Woo Jin Jung 2.810 0.849
16 Min Jun Kim 2.811 0.850
17 민재 강 2.848 0.887
18 주헌 이 2.876 0.915
19 형준 조 2.892 0.931
20 지환 임 2.973 1.012
21 지헌 문 2.986 1.025
22 준영 이 3.013 1.052
23 대성 윤 3.140 1.179
24 부영 최 3.149 1.188
25 혜인 류 4.453 2.492
cycle Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 5.697
2 용원 김 6.119 0.422
3 휘성 유 6.683 0.986
4 형준 조 6.843 1.146
5 우현 진 7.078 1.381
6 Min Jae Jeong 7.129 1.432
7 민기 심 7.165 1.468
8 Dong Min Park 7.211 1.514
9 Woo Jin Jung 7.327 1.630
10 Sung Jin Park 7.356 1.659
11 In Gi Min 7.627 1.930
12 Deok Yeon Kim 7.647 1.950
13 민재 김 7.670 1.973
14 성규 손 7.801 2.104
15 민재 강 7.915 2.218
16 지환 임 7.923 2.226
17 Min Jun Kim 7.939 2.242
18 태우 한 8.079 2.382
19 Do Hyun Oh 8.145 2.448
20 대성 윤 8.276 2.579
21 부영 최 8.438 2.741
22 지헌 문 8.812 3.115
23 주헌 이 8.902 3.205
24 준영 이 9.834 4.137
25 혜인 류 12.111 6.414
All-Around Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 9.225
2 용원 김 10.116 0.891
3 Min Jae Jeong 11.175 1.950
4 우현 진 11.314 2.089
5 Sung Jin Park 11.688 2.463
6 형준 조 11.744 2.519
7 Do Hyun Oh 11.955 2.730
8 Dong Min Park 12.001 2.776
9 Woo Jin Jung 12.045 2.820
10 In Gi Min 12.067 2.842
11 Deok Yeon Kim 12.149 2.924
12 민재 김 12.393 3.168
13 성규 손 12.409 3.184
14 태우 한 12.467 3.242
15 Min Jun Kim 12.778 3.553
16 민재 강 12.834 3.609
17 지환 임 12.883 3.658
18 민기 심 13.675 4.450
19 지헌 문 13.687 4.462
20 주헌 이 13.729 4.504
21 부영 최 13.987 4.762
22 대성 윤 14.849 5.624
23 준영 이 16.470 7.245
24 혜인 류 19.959 10.734

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Si Eun Kim 1.631
2 세하 김 1.894 0.263
3 혜진 손 1.897 0.266
4 도경 엄 1.930 0.299
5 화연 김 1.940 0.309
6 성영 김 2.039 0.408
7 모연 구 2.180 0.549
8 Seo Hyun lee 2.593 0.962
3-6-3 Time Gap
1 Si Eun Kim 2.022
2 혜진 손 2.332 0.310
3 화연 김 2.426 0.404
4 도경 엄 2.443 0.421
5 Seo Hyun lee 2.572 0.550
6 성영 김 2.648 0.626
7 모연 구 3.725 1.703
8 세하 김 4.450 2.428
cycle Time Gap
1 Si Eun Kim 6.384
2 도경 엄 7.016 0.632
3 세하 김 7.035 0.651
4 혜진 손 7.267 0.883
5 Seo Hyun lee 7.522 1.138
6 모연 구 9.719 3.335
7 성영 김 9.775 3.391
8 화연 김 13.400 7.016
All-Around Time Gap
1 Si Eun Kim 10.037
2 도경 엄 11.389 1.352
3 혜진 손 11.496 1.459
4 Seo Hyun lee 12.687 2.650
5 세하 김 13.379 3.342
6 성영 김 14.462 4.425
7 모연 구 15.624 5.587
8 화연 김 17.766 7.729

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Dae Yeop Yoo 1.850
2 Hui Jun Lee 1.876 0.026
3 Hee Joon Kang 1.914 0.064
3-6-3 Time Gap
1 Hee Joon Kang 2.277
2 Hui Jun Lee 2.292 0.015
3 Dae Yeop Yoo 2.366 0.089
cycle Time Gap
1 Hui Jun Lee 6.271
2 Hee Joon Kang 6.559 0.288
3 Dae Yeop Yoo 7.980 1.709
All-Around Time Gap
1 Hui Jun Lee 10.439
2 Hee Joon Kang 10.750 0.311
3 Dae Yeop Yoo 12.196 1.757

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 경현 황 1.870
2 Seo Yeon Jo 2.086 0.216
3 주희 김 2.554 0.684
4 소희 박 2.585 0.715
5 수진 정 2.880 1.010
6 자현 우 3.324 1.454
3-6-3 Time Gap
1 경현 황 2.327
2 Seo Yeon Jo 2.461 0.134
3 자현 우 3.062 0.735
4 소희 박 3.337 1.010
5 수진 정 3.458 1.131
6 주희 김 3.935 1.608
cycle Time Gap
1 경현 황 6.426
2 Seo Yeon Jo 7.527 1.101
3 자현 우 8.627 2.201
4 수진 정 10.164 3.738
5 주희 김 11.436 5.010
6 소희 박 12.354 5.928
All-Around Time Gap
1 경현 황 10.623
2 Seo Yeon Jo 12.074 1.451
3 자현 우 15.013 4.390
4 수진 정 16.502 5.879
5 주희 김 17.925 7.302
6 소희 박 18.276 7.653

17-18 F

3-3-3 Time Gap
1 지혜 박 2.299
2 효정 김 2.546 0.247
3-6-3 Time Gap
1 지혜 박 2.912
2 효정 김 3.296 0.384
cycle Time Gap
1 지혜 박 10.334
2 효정 김 10.836 0.502
All-Around Time Gap
1 지혜 박 15.545
2 효정 김 16.678 1.133

19-24 F

3-3-3 Time Gap
1 현주 유 2.066
2 Jae Yeon Chung 2.081 0.015
3 Eun Ji Jeon 2.472 0.406
3-6-3 Time Gap
1 Jae Yeon Chung 2.702
2 현주 유 2.981 0.279
3 Eun Ji Jeon 3.479 0.777
cycle Time Gap
1 현주 유 7.918
2 Jae Yeon Chung 8.398 0.480
3 Eun Ji Jeon 11.624 3.706
All-Around Time Gap
1 현주 유 12.965
2 Jae Yeon Chung 13.181 0.216
3 Eun Ji Jeon 17.575 4.610

25-34 M

3-3-3 Time Gap
1 진성 공 2.704
2 Sang Ho Park 4.287 1.583
3-6-3 Time Gap
1 진성 공 2.838
2 Sang Ho Park 3.331 0.493
cycle Time Gap
1 진성 공 10.063
2 Sang Ho Park 11.420 1.357
All-Around Time Gap
1 진성 공 15.605
2 Sang Ho Park 19.038 3.433

35-44 F

3-3-3 Time Gap
1 은숙 문 3.175
2 Eon Hee Jin 3.201 0.026
3-6-3 Time Gap
1 은숙 문 3.668
2 Eon Hee Jin 4.599 0.931
cycle Time Gap
1 은숙 문 10.421
2 Eon Hee Jin 14.123 3.702
All-Around Time Gap
1 은숙 문 17.264
2 Eon Hee Jin 21.923 4.659

35-44 M

3-3-3 Time Gap
1 Hae Sik Song 2.592
2 Seok Tae Kim 2.709 0.117
3 석연 주 3.019 0.427
4 준오 김 3.115 0.523
3-6-3 Time Gap
1 Seok Tae Kim 3.285
2 준오 김 4.426 1.141
3 석연 주 4.712 1.427
4 Hae Sik Song 4.889 1.604
cycle Time Gap
1 Seok Tae Kim 9.348
2 Hae Sik Song 10.187 0.839
3 준오 김 15.504 6.156
4 석연 주 17.587 8.239
All-Around Time Gap
1 Seok Tae Kim 15.342
2 Hae Sik Song 17.668 2.326
3 준오 김 23.045 7.703
4 석연 주 25.318 9.976

45-59 M

3-3-3 Time Gap
1 Tae Young Kim 2.916
2 Yi Sik Jung 3.461 0.545
3-6-3 Time Gap
1 Tae Young Kim 3.390
2 Yi Sik Jung 5.033 1.643
cycle Time Gap
1 Tae Young Kim 12.644
2 Yi Sik Jung 18.102 5.458
All-Around Time Gap
1 Tae Young Kim 18.950
2 Yi Sik Jung 26.596 7.646

Doubles

12U

Team Time Gap
1 용원 김 & 휘성 유 8.094
2 성영 김 & 화연 김 8.539 0.445

14U

Team Time Gap
1 Seo Hyun lee & Ye Eun Choi 7.333
2 Seong Gwang Park & Dong Hwan Seol 8.000 0.667

16U

Team Time Gap
1 Hui Jun Lee & Dae Yeop Yoo 7.160

Timed 3-6-3 Relay

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 2
Seung Ji Ryu, Hyeon Jong Choi, Min Jae Jeong, Taek Hoon Jung,
15.362
2 Sport Stacking 4
도경 엄, Do Hyun Oh, Do Sung Oh, 준영 이, You Jin Do
16.581 1.219
3 Sport Stacking 6
관환 김, 모연 구, 성영 김, 화연 김
18.544 3.182

16U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 1
Young Seo Kim, Hui Jun Lee, Dae Yeop Yoo, Hee Joon Kang
15.172
2 Sport Stacking 3
Si Eun Kim, Seo Hyun lee, Dong Hwan Seol, Ye Eun Choi, 경현 황
15.462 0.290
3 Sport Stacking 5
Ji Won Choe, 규은 이, 혜진 손, Seo Yeon Jo
16.905 1.733

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy