PrelimsKorea 2nd National Sport Stacking Championships

Individuals

6U M

3-3-3 Time Gap
1 민성 주 2.895
2 태영 하 4.016 1.121
3-6-3 Time Gap
1 태영 하 5.911
2 민성 주 6.312 0.401
cycle Time Gap
1 민성 주 12.468
2 태영 하 18.367 5.899
All-Around Time Gap
1 민성 주 21.675
2 태영 하 28.294 6.619

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 서윤 김 3.231
2 예진 윤 3.246 0.015
3 민지 문 3.301 0.070
3-6-3 Time Gap
1 예진 윤 3.640
2 민지 문 4.295 0.655
3 서윤 김 4.719 1.079
cycle Time Gap
1 예진 윤 10.683
2 서윤 김 12.610 1.927
3 민지 문 13.227 2.544
All-Around Time Gap
1 예진 윤 17.569
2 서윤 김 20.560 2.991
3 민지 문 20.823 3.254

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 지웅 문 2.273
2 여산 송 2.300 0.027
3 훈 전 2.341 0.068
4 현민 신 2.472 0.199
5 성훈 김 2.566 0.293
3-6-3 Time Gap
1 훈 전 2.987
2 현민 신 3.090 0.103
3 여산 송 3.103 0.116
4 성훈 김 3.380 0.393
5 지웅 문 9.159 6.172
cycle Time Gap
1 지웅 문 8.238
2 여산 송 8.972 0.734
3 현민 신 9.098 0.860
4 성훈 김 9.559 1.321
5 훈 전 9.783 1.545
All-Around Time Gap
1 여산 송 14.375
2 현민 신 14.660 0.285
3 훈 전 15.111 0.736
4 성훈 김 15.505 1.130
5 지웅 문 19.670 5.295

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 도영 박 1.821
2 의진 이 1.876 0.055
3 Seung Ji Ryu 1.887 0.066
4 도현 박 1.914 0.093
5 주호 이 1.923 0.102
6 Ji Ho Song 1.995 0.174
7 Kyu Bin Kim 2.005 0.184
8 Kang Min Park 2.009 0.188
9 보겸 김 2.157 0.336
10 규호 심 2.212 0.391
11 Ju Hyun Kang 2.237 0.416
12 Jeong Rok Oh 3.369 1.548
13 창현 이 3.376 1.555
14 Han Seo Cho 3.432 1.611
15 성연 송 4.599 2.778
3-6-3 Time Gap
1 Seung Ji Ryu 2.132
2 Jeong Rok Oh 2.307 0.175
3 주호 이 2.364 0.232
4 도영 박 2.371 0.239
5 도현 박 2.404 0.272
6 의진 이 2.406 0.274
7 Ju Hyun Kang 2.525 0.393
8 Kang Min Park 2.570 0.438
9 Ji Ho Song 2.616 0.484
10 규호 심 2.695 0.563
11 성연 송 2.698 0.566
12 Kyu Bin Kim 2.699 0.567
13 보겸 김 2.706 0.574
14 창현 이 2.748 0.616
15 Han Seo Cho 3.080 0.948
cycle Time Gap
1 Seung Ji Ryu 6.283
2 의진 이 6.568 0.285
3 도영 박 6.602 0.319
4 주호 이 6.890 0.607
5 Han Seo Cho 7.867 1.584
6 Jeong Rok Oh 7.901 1.618
7 성연 송 8.087 1.804
8 보겸 김 8.962 2.679
9 Kyu Bin Kim 9.006 2.723
10 도현 박 9.344 3.061
11 Kang Min Park 9.917 3.634
12 Ji Ho Song 9.976 3.693
13 Ju Hyun Kang 10.912 4.629
14 규호 심 12.166 5.883
15 창현 이 12.777 6.494
All-Around Time Gap
1 Seung Ji Ryu 10.302
2 도영 박 10.794 0.492
3 의진 이 10.850 0.548
4 주호 이 11.177 0.875
5 Jeong Rok Oh 13.577 3.275
6 도현 박 13.662 3.360
7 Kyu Bin Kim 13.710 3.408
8 보겸 김 13.825 3.523
9 Han Seo Cho 14.379 4.077
10 Kang Min Park 14.496 4.194
11 Ji Ho Song 14.587 4.285
12 성연 송 15.384 5.082
13 Ju Hyun Kang 15.674 5.372
14 규호 심 17.073 6.771
15 창현 이 18.901 8.599

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Sae Ryung Park 2.099
2 우주 최 2.313 0.214
3 수빈 유 2.501 0.402
4 신희 전 2.849 0.750
5 정은 서 2.965 0.866
6 정연 서 3.371 1.272
3-6-3 Time Gap
1 Sae Ryung Park 2.601
2 우주 최 3.289 0.688
3 수빈 유 3.391 0.790
4 신희 전 3.400 0.799
5 정은 서 3.687 1.086
6 정연 서 4.533 1.932
cycle Time Gap
1 Sae Ryung Park 8.413
2 우주 최 8.483 0.070
3 수빈 유 8.812 0.399
4 신희 전 10.118 1.705
5 정은 서 10.646 2.233
6 정연 서 11.170 2.757
All-Around Time Gap
1 Sae Ryung Park 13.113
2 우주 최 14.085 0.972
3 수빈 유 14.704 1.591
4 신희 전 16.367 3.254
5 정은 서 17.298 4.185
6 정연 서 19.074 5.961

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Hyeon Jong Choi 1.659
2 동우 김 1.771 0.112
3 재혁 조 1.791 0.132
4 Min Jae Jeong 1.800 0.141
5 용원 김 1.822 0.163
6 봉현 이 1.833 0.174
7 Sang Hyeok Hong 1.855 0.196
8 태우 한 1.864 0.205
9 주헌 이 1.865 0.206
10 Kyu Pyo Jo 1.906 0.247
11 지헌 문 1.906 0.247
12 은섭 소 1.908 0.249
13 지환 임 1.940 0.281
14 건민 박 1.958 0.299
15 Woo Jin Jung 1.990 0.331
16 태민 박 2.022 0.363
17 Do Hyeon Kim 2.025 0.366
18 원우 최 2.083 0.424
19 Dong Min Park 2.099 0.440
20 Deok Yeon Kim 2.272 0.613
21 Woo Seok Chang 2.468 0.809
22 부영 최 2.512 0.853
23 Do Hyun Oh 2.662 1.003
24 Tae Seung Ha 2.770 1.111
25 Min Jun Kim 2.937 1.278
26 준영 손 3.095 1.436
27 형준 조 3.329 1.670
28 휘성 유 3.525 1.866
29 In Gi Min 4.791 3.132
30 태성 강 6.065 4.406
3-6-3 Time Gap
1 Min Jae Jeong 2.006
2 Hyeon Jong Choi 2.105 0.099
3 지헌 문 2.156 0.150
4 용원 김 2.287 0.281
5 Woo Seok Chang 2.306 0.300
6 봉현 이 2.331 0.325
7 Do Hyun Oh 2.335 0.329
8 Kyu Pyo Jo 2.367 0.361
9 재혁 조 2.407 0.401
10 태성 강 2.421 0.415
11 태우 한 2.441 0.435
12 Sang Hyeok Hong 2.445 0.439
13 Deok Yeon Kim 2.458 0.452
14 Tae Seung Ha 2.458 0.452
15 휘성 유 2.500 0.494
16 주헌 이 2.544 0.538
17 Do Hyeon Kim 2.846 0.840
18 Min Jun Kim 2.855 0.849
19 형준 조 2.903 0.897
20 In Gi Min 3.050 1.044
21 부영 최 3.071 1.065
22 은섭 소 3.184 1.178
23 지환 임 3.334 1.328
24 Dong Min Park 3.389 1.383
25 건민 박 3.493 1.487
26 준영 손 3.498 1.492
27 태민 박 4.207 2.201
28 동우 김 4.883 2.877
29 원우 최 5.101 3.095
30 Woo Jin Jung 14.164 12.158
cycle Time Gap
1 Min Jae Jeong 5.873
2 용원 김 6.332 0.459
3 Kyu Pyo Jo 6.401 0.528
4 형준 조 6.686 0.813
5 Woo Seok Chang 6.779 0.906
6 봉현 이 6.779 0.906
7 In Gi Min 6.839 0.966
8 Hyeon Jong Choi 6.870 0.997
9 지헌 문 6.888 1.015
10 Tae Seung Ha 6.947 1.074
11 재혁 조 6.951 1.078
12 태민 박 7.006 1.133
13 은섭 소 7.042 1.169
14 태성 강 7.109 1.236
15 Do Hyeon Kim 7.251 1.378
16 Sang Hyeok Hong 7.567 1.694
17 Woo Jin Jung 7.703 1.830
18 원우 최 7.794 1.921
19 건민 박 8.096 2.223
20 준영 손 8.405 2.532
21 동우 김 8.860 2.987
22 Deok Yeon Kim 8.883 3.010
23 Dong Min Park 8.962 3.089
24 태우 한 9.434 3.561
25 부영 최 9.971 4.098
26 주헌 이 10.278 4.405
27 휘성 유 11.567 5.694
28 Min Jun Kim 13.100 7.227
29 지환 임 13.486 7.613
30 Do Hyun Oh 14.572 8.699
All-Around Time Gap
1 Min Jae Jeong 9.679
2 용원 김 10.441 0.762
3 Hyeon Jong Choi 10.634 0.955
4 Kyu Pyo Jo 10.674 0.995
5 봉현 이 10.943 1.264
6 지헌 문 10.950 1.271
7 재혁 조 11.149 1.470
8 Woo Seok Chang 11.553 1.874
9 Sang Hyeok Hong 11.867 2.188
10 Do Hyeon Kim 12.122 2.443
11 은섭 소 12.134 2.455
12 Tae Seung Ha 12.175 2.496
13 형준 조 12.918 3.239
14 태민 박 13.235 3.556
15 건민 박 13.547 3.868
16 Deok Yeon Kim 13.613 3.934
17 태우 한 13.739 4.060
18 Dong Min Park 14.450 4.771
19 In Gi Min 14.680 5.001
20 주헌 이 14.687 5.008
21 원우 최 14.978 5.299
22 준영 손 14.998 5.319
23 동우 김 15.514 5.835
24 부영 최 15.554 5.875
25 태성 강 15.595 5.916
26 휘성 유 17.592 7.913
27 지환 임 18.760 9.081
28 Min Jun Kim 18.892 9.213
29 Do Hyun Oh 19.569 9.890
30 Woo Jin Jung 23.857 14.178

35-44 F

3-3-3 Time Gap
1 Eon Hee Jin 3.106
2 은숙 문 3.308 0.202
3 수진 김 3.741 0.635
4 미경 서 4.058 0.952
5 경아 윤 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 은숙 문 4.255
2 Eon Hee Jin 4.524 0.269
3 수진 김 5.185 0.930
4 미경 서 5.626 1.371
5 경아 윤 scratch --
cycle Time Gap
1 은숙 문 10.249
2 수진 김 15.255 5.006
3 미경 서 16.346 6.097
4 Eon Hee Jin 17.944 7.695
5 경아 윤 scratch --
All-Around Time Gap
1 은숙 문 17.812
2 수진 김 24.181 6.369
3 Eon Hee Jin 25.574 7.762
4 미경 서 26.030 8.218

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Si Eun Kim 1.668
2 Seo Hyun lee 1.672 0.004
3 Da Young Kim 1.797 0.129
4 세하 김 1.824 0.156
5 현정 고 1.877 0.209
6 혜진 손 1.885 0.217
7 서영 김 1.940 0.272
8 도경 엄 1.977 0.309
9 미소 김 2.223 0.555
10 혜정 이 2.275 0.607
11 현아 김 2.281 0.613
3-6-3 Time Gap
1 Si Eun Kim 2.232
2 세하 김 2.304 0.072
3 서영 김 2.390 0.158
4 도경 엄 2.442 0.210
5 혜진 손 2.443 0.211
6 Da Young Kim 2.661 0.429
7 Seo Hyun lee 2.850 0.618
8 혜정 이 2.899 0.667
9 미소 김 2.948 0.716
10 현아 김 3.593 1.361
11 현정 고 4.280 2.048
cycle Time Gap
1 Si Eun Kim 6.865
2 Seo Hyun lee 7.345 0.480
3 혜진 손 7.436 0.571
4 도경 엄 7.843 0.978
5 미소 김 8.055 1.190
6 혜정 이 8.228 1.363
7 Da Young Kim 8.785 1.920
8 서영 김 9.267 2.402
9 세하 김 9.343 2.478
10 현아 김 9.703 2.838
11 현정 고 10.191 3.326
All-Around Time Gap
1 Si Eun Kim 10.765
2 혜진 손 11.764 0.999
3 Seo Hyun lee 11.867 1.102
4 도경 엄 12.262 1.497
5 미소 김 13.226 2.461
6 Da Young Kim 13.243 2.478
7 혜정 이 13.402 2.637
8 세하 김 13.471 2.706
9 서영 김 13.597 2.832
10 현아 김 15.577 4.812
11 현정 고 16.348 5.583

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 You Jin Do 1.677
2 기쁨 최 1.693 0.016
3 Ye Eun Choi 1.711 0.034
4 Seo Eun Yoo 1.724 0.047
5 You Bin Park 1.729 0.052
6 Ye Lyn Yoo 1.744 0.067
7 Eun Ji Lee 1.793 0.116
8 Young Seo Kim 1.793 0.116
9 민영 김 1.844 0.167
10 Ji Won Choe 1.868 0.191
11 예지 정 1.895 0.218
12 효민 홍 2.073 0.396
13 지선 이 2.497 0.820
3-6-3 Time Gap
1 You Bin Park 2.111
2 Ye Eun Choi 2.117 0.006
3 Seo Eun Yoo 2.167 0.056
4 Ye Lyn Yoo 2.202 0.091
5 기쁨 최 2.254 0.143
6 Eun Ji Lee 2.282 0.171
7 Ji Won Choe 2.435 0.324
8 Young Seo Kim 2.676 0.565
9 효민 홍 2.740 0.629
10 예지 정 3.022 0.911
11 지선 이 3.069 0.958
12 민영 김 3.220 1.109
13 You Jin Do 3.292 1.181
cycle Time Gap
1 You Bin Park 6.295
2 Ye Eun Choi 6.387 0.092
3 Eun Ji Lee 6.510 0.215
4 민영 김 6.608 0.313
5 Seo Eun Yoo 6.896 0.601
6 예지 정 6.958 0.663
7 You Jin Do 7.318 1.023
8 Ye Lyn Yoo 7.328 1.033
9 효민 홍 7.939 1.644
10 지선 이 8.711 2.416
11 Ji Won Choe 8.786 2.491
12 기쁨 최 8.979 2.684
13 Young Seo Kim 9.179 2.884
All-Around Time Gap
1 You Bin Park 10.135
2 Ye Eun Choi 10.215 0.080
3 Eun Ji Lee 10.585 0.450
4 Seo Eun Yoo 10.787 0.652
5 Ye Lyn Yoo 11.274 1.139
6 민영 김 11.672 1.537
7 예지 정 11.875 1.740
8 You Jin Do 12.287 2.152
9 효민 홍 12.752 2.617
10 기쁨 최 12.926 2.791
11 Ji Won Choe 13.089 2.954
12 Young Seo Kim 13.648 3.513
13 지선 이 14.277 4.142

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Seong Gwang Park 1.641
2 호 고 1.720 0.079
3 Taek Hoon Jung 1.802 0.161
4 Do Sung Oh 1.805 0.164
5 Sung Min Cho 1.977 0.336
6 예준 윤 2.045 0.404
7 성호 이 2.281 0.640
8 Dong Hwan Seol 2.298 0.657
9 Sang Woo Hwang 2.398 0.757
10 Gwang Ryeol Bae 4.810 3.169
3-6-3 Time Gap
1 Seong Gwang Park 1.947
2 성호 이 2.224 0.277
3 호 고 2.231 0.284
4 Do Sung Oh 2.231 0.284
5 Taek Hoon Jung 2.406 0.459
6 Gwang Ryeol Bae 2.555 0.608
7 Dong Hwan Seol 2.630 0.683
8 Sang Woo Hwang 2.661 0.714
9 Sung Min Cho 2.672 0.725
10 예준 윤 2.741 0.794
cycle Time Gap
1 Seong Gwang Park 5.910
2 호 고 6.336 0.426
3 Gwang Ryeol Bae 6.678 0.768
4 Dong Hwan Seol 7.012 1.102
5 예준 윤 7.099 1.189
6 Sang Woo Hwang 7.559 1.649
7 Taek Hoon Jung 7.870 1.960
8 성호 이 8.546 2.636
9 Sung Min Cho 8.617 2.707
10 Do Sung Oh 10.977 5.067
All-Around Time Gap
1 Seong Gwang Park 9.498
2 호 고 10.287 0.789
3 예준 윤 11.885 2.387
4 Dong Hwan Seol 11.940 2.442
5 Taek Hoon Jung 12.078 2.580
6 Sang Woo Hwang 12.618 3.120
7 성호 이 13.051 3.553
8 Sung Min Cho 13.266 3.768
9 Gwang Ryeol Bae 14.043 4.545
10 Do Sung Oh 15.013 5.515

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 1.627
2 Hui Jun Lee 1.858 0.231
3 Se Hyeun Song 1.868 0.241
4 Dae Yeop Yoo 1.908 0.281
3-6-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 2.055
2 Hui Jun Lee 2.194 0.139
3 Se Hyeun Song 2.315 0.260
4 Dae Yeop Yoo 2.388 0.333
cycle Time Gap
1 Jae Ho Jung 5.975
2 Dae Yeop Yoo 6.679 0.704
3 Hui Jun Lee 6.954 0.979
4 Se Hyeun Song 8.111 2.136
All-Around Time Gap
1 Jae Ho Jung 9.657
2 Dae Yeop Yoo 10.975 1.318
3 Hui Jun Lee 11.006 1.349
4 Se Hyeun Song 12.294 2.637

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 경현 황 1.761
2 Seo Yeon Jo 2.000 0.239
3 Ji Won Song 2.021 0.260
3-6-3 Time Gap
1 Ji Won Song 2.290
2 경현 황 2.450 0.160
3 Seo Yeon Jo 2.541 0.251
cycle Time Gap
1 경현 황 6.526
2 Ji Won Song 6.892 0.366
3 Seo Yeon Jo 7.773 1.247
All-Around Time Gap
1 경현 황 10.737
2 Ji Won Song 11.203 0.466
3 Seo Yeon Jo 12.314 1.577

17-18 F

3-3-3 Time Gap
1 지혜 박 2.354
3-6-3 Time Gap
1 지혜 박 3.429
cycle Time Gap
1 지혜 박 9.630
All-Around Time Gap
1 지혜 박 15.413

19-24 M

3-3-3 Time Gap
1 우진 박 2.741
2 영전 하 3.366 0.625
3-6-3 Time Gap
1 우진 박 3.606
2 영전 하 3.831 0.225
cycle Time Gap
1 우진 박 10.415
2 영전 하 12.222 1.807
All-Around Time Gap
1 우진 박 16.762
2 영전 하 19.419 2.657

19-24 F

3-3-3 Time Gap
1 현주 유 2.021
2 Eun Ji Jeon 3.176 1.155
3-6-3 Time Gap
1 Eun Ji Jeon 3.433
2 현주 유 3.912 0.479
cycle Time Gap
1 현주 유 7.893
2 Eun Ji Jeon 10.401 2.508
All-Around Time Gap
1 현주 유 13.826
2 Eun Ji Jeon 17.010 3.184

25-34 M

3-3-3 Time Gap
1 Sang Ho Park 2.519
2 진성 공 2.842 0.323
3 승준 김 3.000 0.481
3-6-3 Time Gap
1 Sang Ho Park 3.102
2 진성 공 3.651 0.549
3 승준 김 4.040 0.938
cycle Time Gap
1 Sang Ho Park 9.406
2 승준 김 11.368 1.962
3 진성 공 12.443 3.037
All-Around Time Gap
1 Sang Ho Park 15.027
2 승준 김 18.408 3.381
3 진성 공 18.936 3.909

35-44 M

3-3-3 Time Gap
1 Hae Sik Song 2.886
2 호행 이 3.148 0.262
3 준오 김 3.545 0.659
4 석연 주 4.577 1.691
3-6-3 Time Gap
1 Hae Sik Song 3.775
2 준오 김 4.783 1.008
3 석연 주 5.316 1.541
4 호행 이 5.876 2.101
cycle Time Gap
1 Hae Sik Song 11.636
2 호행 이 12.570 0.934
3 준오 김 12.723 1.087
4 석연 주 15.938 4.302
All-Around Time Gap
1 Hae Sik Song 18.297
2 준오 김 21.051 2.754
3 호행 이 21.594 3.297
4 석연 주 25.831 7.534

45-59 M

3-3-3 Time Gap
1 Tae Young Kim 2.804
2 Myung Oh Lee 3.482 0.678
3 Yi Sik Jung 4.127 1.323
3-6-3 Time Gap
1 Tae Young Kim 3.905
2 Myung Oh Lee 4.193 0.288
3 Yi Sik Jung 5.003 1.098
cycle Time Gap
1 Tae Young Kim 12.262
2 Yi Sik Jung 16.227 3.965
3 Myung Oh Lee 17.458 5.196
All-Around Time Gap
1 Tae Young Kim 18.971
2 Myung Oh Lee 25.133 6.162
3 Yi Sik Jung 25.357 6.386

60+ M

3-3-3 Time Gap
1 Se Hwan Lee 3.425
2 영환 권 3.793 0.368
3-6-3 Time Gap
1 Se Hwan Lee 4.749
2 영환 권 5.051 0.302
cycle Time Gap
1 Se Hwan Lee 14.522
2 영환 권 16.803 2.281
All-Around Time Gap
1 Se Hwan Lee 22.696
2 영환 권 25.647 2.951

60+ F

3-3-3 Time Gap
1 Bok Soon Park 3.043
3-6-3 Time Gap
1 Bok Soon Park 4.020
cycle Time Gap
1 Bok Soon Park 11.970
All-Around Time Gap
1 Bok Soon Park 19.033

Doubles

12U

Team Time Gap
1 Kyu Pyo Jo & Woo Seok Chang 7.662
2 태우 한 & In Gi Min 8.632 0.970
3 혜정 이 & 현정 고 8.653 0.991
4 Kyu Bin Kim & 주헌 이 8.818 1.156

14U

Team Time Gap
1 Seo Eun Yoo & Ye Lyn Yoo 8.700

16U

Team Time Gap
1 Hui Jun Lee & Dae Yeop Yoo 7.841
2 Hyeon Jong Choi & Jae Ho Jung 8.027 0.186

Timed 3-6-3 Relay

10U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 7
도영 박, Ji Ho Song, 주호 이, Han Seo Cho
17.380

12U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 8
지헌 문, Seo Hyun lee, 의진 이, 동우 김, Kyu Pyo Jo
15.226
2 Sport Stacking 5
Kang Min Park, 창현 이, 태우 한, In Gi Min
18.791 3.565

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 6
도현 박, Min Jae Jeong, 재혁 조, Woo Seok Chang, 성호 이
16.222
2 Sport Stacking 4
도경 엄, Do Hyun Oh, Do Sung Oh, You Jin Do, 준영 손
16.383 0.161
3 Sport Stacking 2
Dong Hwan Seol, Ye Eun Choi, Si Eun Kim, You Bin Park, Seo Eun Yoo
16.662 0.440

16U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 1
Seung Ji Ryu, Hyeon Jong Choi, Seong Gwang Park, Taek Hoon Jung, Jae Ho Jung
14.154
2 Sport Stacking 3
Seo Yeon Jo, 혜진 손, 세하 김, 기쁨 최
16.511 2.357

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy