PrelimsMalaysia Day Sport Stacking Challenge

Individuals

6U C

3-3-3 Time Gap
1 Natalie Yaw Qian Ru 3.145
2 Wong Shin Jet 3.736 0.591
3 Foo Kai Jun 4.312 1.167
3-6-3 Time Gap
1 Natalie Yaw Qian Ru 4.499
2 Wong Shin Jet 8.963 4.464
3 Foo Kai Jun 9.100 4.601
cycle Time Gap
1 Natalie Yaw Qian Ru 14.035
2 Wong Shin Jet 16.750 2.715
3 Foo Kai Jun 18.198 4.163
All-Around Time Gap
1 Natalie Yaw Qian Ru 21.679
2 Wong Shin Jet 29.449 7.770
3 Foo Kai Jun 31.610 9.931

7-9 M

3-3-3 Time Gap
1 Teh Yong Heng 1.818
2 Ezac Chong Yu Zek 3.042 1.224
3 Foo Yoong Jie 4.283 2.465
4 Choong Wilson 4.961 3.143
3-6-3 Time Gap
1 Teh Yong Heng 2.207
2 Ezac Chong Yu Zek 3.817 1.610
3 Foo Yoong Jie 3.828 1.621
4 Choong Wilson 6.033 3.826
cycle Time Gap
1 Teh Yong Heng 6.887
2 Ezac Chong Yu Zek 12.035 5.148
3 Foo Yoong Jie 12.777 5.890
4 Choong Wilson 19.671 12.784
All-Around Time Gap
1 Teh Yong Heng 10.912
2 Ezac Chong Yu Zek 18.894 7.982
3 Foo Yoong Jie 20.888 9.976
4 Choong Wilson 30.665 19.753

7-9 F

3-3-3 Time Gap
1 Adeline Wong En Rou 2.447
2 Goh Cai Yin 2.822 0.375
3 Alyssa Saw Zi Xin 3.052 0.605
4 Chuan Trixie 3.703 1.256
5 Chuan Jensine 3.980 1.533
3-6-3 Time Gap
1 Adeline Wong En Rou 2.872
2 Goh Cai Yin 3.413 0.541
3 Alyssa Saw Zi Xin 4.512 1.640
4 Chuan Trixie 5.848 2.976
5 Chuan Jensine 5.850 2.978
cycle Time Gap
1 Goh Cai Yin 10.002
2 Adeline Wong En Rou 10.019 0.017
3 Alyssa Saw Zi Xin 13.707 3.705
4 Chuan Jensine 17.306 7.304
5 Chuan Trixie 20.671 10.669
All-Around Time Gap
1 Adeline Wong En Rou 15.338
2 Goh Cai Yin 16.237 0.899
3 Alyssa Saw Zi Xin 21.271 5.933
4 Chuan Jensine 27.136 11.798
5 Chuan Trixie 30.222 14.884

10-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Chin Kang Yu 1.602
2 Elvin Lim Ming Fai 1.815 0.213
3 Chong Zhe Yu 1.897 0.295
4 Muhammad Waeis Muqry Bin Jeffry Faiza 2.109 0.507
5 Lew Chin Kit 2.224 0.622
6 Goh Kian Tang 2.447 0.845
7 Choong Jason 2.474 0.872
8 Yoong How Yee 2.477 0.875
9 Carlos Chong Kai Wen 2.477 0.875
10 Oswald Wong Ming Hao 2.560 0.958
11 Muhd. Danial Koh 3.421 1.819
3-6-3 Time Gap
1 Chin Kang Yu 2.040
2 Chong Zhe Yu 2.121 0.081
3 Elvin Lim Ming Fai 2.547 0.507
4 Lew Chin Kit 2.758 0.718
5 Muhammad Waeis Muqry Bin Jeffry Faiza 2.758 0.718
6 Goh Kian Tang 3.056 1.016
7 Yoong How Yee 3.177 1.137
8 Carlos Chong Kai Wen 3.246 1.206
9 Choong Jason 3.419 1.379
10 Oswald Wong Ming Hao 4.075 2.035
11 Muhd. Danial Koh 4.443 2.403
cycle Time Gap
1 Chin Kang Yu 5.902
2 Chong Zhe Yu 6.999 1.097
3 Lew Chin Kit 7.935 2.033
4 Yoong How Yee 8.346 2.444
5 Muhammad Waeis Muqry Bin Jeffry Faiza 8.460 2.558
6 Goh Kian Tang 8.726 2.824
7 Carlos Chong Kai Wen 9.056 3.154
8 Oswald Wong Ming Hao 10.674 4.772
9 Muhd. Danial Koh 13.192 7.290
10 Elvin Lim Ming Fai 14.078 8.176
11 Choong Jason 14.166 8.264
All-Around Time Gap
1 Chin Kang Yu 9.544
2 Chong Zhe Yu 11.017 1.473
3 Lew Chin Kit 12.917 3.373
4 Muhammad Waeis Muqry Bin Jeffry Faiza 13.327 3.783
5 Yoong How Yee 14.000 4.456
6 Goh Kian Tang 14.229 4.685
7 Carlos Chong Kai Wen 14.779 5.235
8 Oswald Wong Ming Hao 17.309 7.765
9 Elvin Lim Ming Fai 18.440 8.896
10 Choong Jason 20.059 10.515
11 Muhd. Danial Koh 21.056 11.512

10-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Woo Xin Yi 1.612
2 Khairin Izzatul Afifah Binti khairil 1.914 0.302
3 Loo Pei Wen 1.940 0.328
4 Lew Shin Yuek 1.981 0.369
5 Lee Wei Xin 2.341 0.729
6 Lee Bee Jeen 2.403 0.791
7 Lim Yi Teng 2.589 0.977
3-6-3 Time Gap
1 Woo Xin Yi 2.256
2 Loo Pei Wen 2.488 0.232
3 Khairin Izzatul Afifah Binti khairil 2.524 0.268
4 Lew Shin Yuek 2.664 0.408
5 Lee Wei Xin 2.727 0.471
6 Lee Bee Jeen 3.529 1.273
7 Lim Yi Teng 4.996 2.740
cycle Time Gap
1 Woo Xin Yi 5.765
2 Khairin Izzatul Afifah Binti khairil 7.774 2.009
3 Lee Wei Xin 8.752 2.987
4 Loo Pei Wen 9.540 3.775
5 Lee Bee Jeen 9.805 4.040
6 Lim Yi Teng 9.911 4.146
7 Lew Shin Yuek 20.205 14.440
All-Around Time Gap
1 Woo Xin Yi 9.633
2 Khairin Izzatul Afifah Binti khairil 12.212 2.579
3 Lee Wei Xin 13.820 4.187
4 Loo Pei Wen 13.968 4.335
5 Lee Bee Jeen 15.737 6.104
6 Lim Yi Teng 17.496 7.863
7 Lew Shin Yuek 24.850 15.217

13-18 M

3-3-3 Time Gap
1 Chooi Chee Siong 1.681
2 Yek Jun Yi 1.774 0.093
3 Yeo Chi Jet 1.814 0.133
4 Ivan Yau Wei Kit 1.904 0.223
5 Harry Hon Hok Jun 2.065 0.384
6 Nicklish M. 2.072 0.391
7 Geoffrey Wong Wei Qun 2.126 0.445
8 Lew Chee Jun 2.569 0.888
9 Lew Suek Yong 2.717 1.036
10 Lee Yue Heng 2.961 1.280
3-6-3 Time Gap
1 Chooi Chee Siong 2.147
2 Yek Jun Yi 2.254 0.107
3 Yeo Chi Jet 2.384 0.237
4 Nicklish M. 2.432 0.285
5 Ivan Yau Wei Kit 2.581 0.434
6 Harry Hon Hok Jun 2.699 0.552
7 Geoffrey Wong Wei Qun 3.141 0.994
8 Lew Suek Yong 3.542 1.395
9 Lew Chee Jun 3.996 1.849
10 Lee Yue Heng 4.694 2.547
cycle Time Gap
1 Chooi Chee Siong 6.346
2 Yek Jun Yi 6.700 0.354
3 Yeo Chi Jet 6.839 0.493
4 Ivan Yau Wei Kit 6.886 0.540
5 Geoffrey Wong Wei Qun 6.906 0.560
6 Harry Hon Hok Jun 7.027 0.681
7 Nicklish M. 7.681 1.335
8 Lew Chee Jun 9.450 3.104
9 Lew Suek Yong 13.295 6.949
10 Lee Yue Heng 13.737 7.391
All-Around Time Gap
1 Chooi Chee Siong 10.174
2 Yek Jun Yi 10.728 0.554
3 Yeo Chi Jet 11.037 0.863
4 Ivan Yau Wei Kit 11.371 1.197
5 Harry Hon Hok Jun 11.791 1.617
6 Geoffrey Wong Wei Qun 12.173 1.999
7 Nicklish M. 12.185 2.011
8 Lew Chee Jun 16.015 5.841
9 Lew Suek Yong 19.554 9.380
10 Lee Yue Heng 21.392 11.218

13-18 F

3-3-3 Time Gap
1 Nicole Yaw Zu Ning 1.827
2 Lisa Cheok Xin Yi 1.905 0.078
3 Lee Zhi Yee 2.033 0.206
4 Zi Yie Khoo 2.133 0.306
5 Ng XinYi 2.247 0.420
6 Rachel Yip Jing Le 2.397 0.570
7 Jesslyn Chin Le Xuan 4.386 2.559
3-6-3 Time Gap
1 Lisa Cheok Xin Yi 2.497
2 Zi Yie Khoo 2.577 0.080
3 Lee Zhi Yee 2.766 0.269
4 Ng XinYi 3.046 0.549
5 Rachel Yip Jing Le 3.054 0.557
6 Jesslyn Chin Le Xuan 3.455 0.958
7 Nicole Yaw Zu Ning 3.529 1.032
cycle Time Gap
1 Lisa Cheok Xin Yi 6.922
2 Nicole Yaw Zu Ning 7.112 0.190
3 Lee Zhi Yee 7.930 1.008
4 Rachel Yip Jing Le 8.412 1.490
5 Jesslyn Chin Le Xuan 8.536 1.614
6 Ng XinYi 8.562 1.640
7 Zi Yie Khoo 9.838 2.916
All-Around Time Gap
1 Lisa Cheok Xin Yi 11.324
2 Nicole Yaw Zu Ning 12.468 1.144
3 Lee Zhi Yee 12.729 1.405
4 Ng XinYi 13.855 2.531
5 Rachel Yip Jing Le 13.863 2.539
6 Zi Yie Khoo 14.548 3.224
7 Jesslyn Chin Le Xuan 16.377 5.053

25-64 C

3-3-3 Time Gap
1 Lilian Goh Lai Lian 2.900
2 Muhammad Yusri Koh Bin Abdullah 3.058 0.158
3 Kimberly Lew Pei Lan 3.220 0.320
4 Mohd Hadi Bin Mohd Nor 3.571 0.671
5 Yap Chew Yoon 4.106 1.206
3-6-3 Time Gap
1 Muhammad Yusri Koh Bin Abdullah 3.595
2 Lilian Goh Lai Lian 4.598 1.003
3 Kimberly Lew Pei Lan 4.662 1.067
4 Mohd Hadi Bin Mohd Nor 4.678 1.083
5 Yap Chew Yoon 6.555 2.960
cycle Time Gap
1 Mohd Hadi Bin Mohd Nor 10.248
2 Muhammad Yusri Koh Bin Abdullah 10.573 0.325
3 Lilian Goh Lai Lian 11.374 1.126
4 Kimberly Lew Pei Lan 13.983 3.735
5 Yap Chew Yoon 17.873 7.625
All-Around Time Gap
1 Muhammad Yusri Koh Bin Abdullah 17.226
2 Mohd Hadi Bin Mohd Nor 18.497 1.271
3 Lilian Goh Lai Lian 18.872 1.646
4 Kimberly Lew Pei Lan 21.865 4.639
5 Yap Chew Yoon 28.534 11.308

SS 7-10 L1

SS 19+ L1

3-3-3 Time Gap
1 Chooi Chee Yuen 2.546
3-6-3 Time Gap
1 Chooi Chee Yuen 3.048
cycle Time Gap
1 Chooi Chee Yuen 9.075
All-Around Time Gap
1 Chooi Chee Yuen 14.669

Doubles

no results.

Timed 3-6-3 Relay

no results.

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy