PrelimsSingapore Open Sport Stacking Championships

Individuals

6U C

3-3-3 Time Gap
1 Gareth Ng 3.275
2 George Yap 5.143 1.868
3 Sana Sawada 5.609 2.334
3-6-3 Time Gap
1 Gareth Ng 4.908
2 George Yap 8.122 3.214
3 Sana Sawada 8.768 3.860
cycle Time Gap
1 Gareth Ng 17.598
2 George Yap 24.576 6.978
3 Sana Sawada 31.756 14.158
All-Around Time Gap
1 Gareth Ng 25.781
2 George Yap 37.841 12.060
3 Sana Sawada 46.133 20.352

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 Jun E Lee 3.186
3-6-3 Time Gap
1 Jun E Lee 4.124
cycle Time Gap
1 Jun E Lee 13.972
All-Around Time Gap
1 Jun E Lee 21.282

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 Rihito Sawada 2.105
2 Davi Nunes Souza 2.824 0.719
3 Nikita Akhmedov 3.152 1.047
4 Marcus, Tianyou Lee 3.897 1.792
3-6-3 Time Gap
1 Rihito Sawada 3.064
2 Davi Nunes Souza 3.725 0.661
3 Nikita Akhmedov 3.793 0.729
4 Marcus, Tianyou Lee 6.898 3.834
cycle Time Gap
1 Rihito Sawada 8.427
2 Davi Nunes Souza 11.758 3.331
3 Nikita Akhmedov 13.467 5.040
4 Marcus, Tianyou Lee 19.702 11.275
All-Around Time Gap
1 Rihito Sawada 13.596
2 Davi Nunes Souza 18.307 4.711
3 Nikita Akhmedov 20.412 6.816
4 Marcus, Tianyou Lee 30.497 16.901

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 Shane Yeo 1.663
2 Ethan Ng 1.783 0.120
3 Joshua Tan 1.836 0.173
4 Percy Ng 2.101 0.438
5 Md Ammar 2.451 0.788
6 Javier Leong 2.499 0.836
7 Timothy Lee 2.565 0.902
8 Eugene, Kun Hong Tan 4.369 2.706
9 Steven Lien 4.538 2.875
10 Joel, Ru Minn Gan 5.041 3.378
3-6-3 Time Gap
1 Shane Yeo 2.270
2 Joshua Tan 2.296 0.026
3 Ethan Ng 2.446 0.176
4 Timothy Lee 3.302 1.032
5 Eugene, Kun Hong Tan 3.399 1.129
6 Md Ammar 3.458 1.188
7 Javier Leong 3.597 1.327
8 Percy Ng 4.012 1.742
9 Steven Lien 6.856 4.586
10 Joel, Ru Minn Gan 7.706 5.436
cycle Time Gap
1 Joshua Tan 6.223
2 Md Ammar 6.525 0.302
3 Shane Yeo 6.812 0.589
4 Timothy Lee 8.097 1.874
5 Ethan Ng 8.794 2.571
6 Javier Leong 9.494 3.271
7 Eugene, Kun Hong Tan 12.132 5.909
8 Percy Ng 12.265 6.042
9 Steven Lien 15.576 9.353
10 Joel, Ru Minn Gan 26.720 20.497
All-Around Time Gap
1 Joshua Tan 10.355
2 Shane Yeo 10.745 0.390
3 Md Ammar 12.434 2.079
4 Ethan Ng 13.023 2.668
5 Timothy Lee 13.964 3.609
6 Javier Leong 15.590 5.235
7 Percy Ng 18.378 8.023
8 Eugene, Kun Hong Tan 19.900 9.545
9 Steven Lien 26.970 16.615
10 Joel, Ru Minn Gan 39.467 29.112

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Fang En Lim 1.790
2 Jiarong Guo 2.197 0.407
3 Shernice Teo 2.428 0.638
4 Yixin Low 2.485 0.695
5 Chloe, Yi Xuan Lim 3.026 1.236
6 Anna Begbie 3.759 1.969
7 Megan, Jia En Lim scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Shernice Teo 2.323
2 Fang En Lim 2.399 0.076
3 Jiarong Guo 2.929 0.606
4 Yixin Low 3.488 1.165
5 Chloe, Yi Xuan Lim 3.693 1.370
6 Megan, Jia En Lim 4.744 2.421
7 Anna Begbie 5.254 2.931
cycle Time Gap
1 Fang En Lim 7.164
2 Jiarong Guo 8.458 1.294
3 Shernice Teo 9.152 1.988
4 Yixin Low 9.375 2.211
5 Chloe, Yi Xuan Lim 10.469 3.305
6 Megan, Jia En Lim 12.506 5.342
7 Anna Begbie 13.993 6.829
All-Around Time Gap
1 Fang En Lim 11.353
2 Jiarong Guo 13.584 2.231
3 Shernice Teo 13.903 2.550
4 Yixin Low 15.348 3.995
5 Chloe, Yi Xuan Lim 17.188 5.835
6 Anna Begbie 23.006 11.653

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Shawn Svento 1.635
2 Oliver Tan 1.665 0.030
3 Jerry Leong 1.783 0.148
4 Jae Lee 1.867 0.232
5 Muhammad Noor Hidayat Bin Nazri 1.889 0.254
6 Wei Lun Shi 2.594 0.959
7 Xavier, Yao Wei Ho 2.611 0.976
8 Samuel Tan 2.676 1.041
9 Zhen Yu Chew 3.252 1.617
10 Christopher Begbie 3.839 2.204
11 Yizhou Xue 4.168 2.533
3-6-3 Time Gap
1 Shawn Svento 2.056
2 Samuel Tan 2.112 0.056
3 Oliver Tan 2.202 0.146
4 Jerry Leong 2.235 0.179
5 Muhammad Noor Hidayat Bin Nazri 2.384 0.328
6 Xavier, Yao Wei Ho 3.599 1.543
7 Wei Lun Shi 3.761 1.705
8 Christopher Begbie 3.982 1.926
9 Zhen Yu Chew 4.144 2.088
10 Yizhou Xue 7.469 5.413
11 Jae Lee scratch --
cycle Time Gap
1 Oliver Tan 5.812
2 Samuel Tan 5.916 0.104
3 Shawn Svento 5.971 0.159
4 Jerry Leong 6.704 0.892
5 Jae Lee 6.979 1.167
6 Xavier, Yao Wei Ho 10.431 4.619
7 Christopher Begbie 10.743 4.931
8 Zhen Yu Chew 11.595 5.783
9 Wei Lun Shi 12.875 7.063
10 Muhammad Noor Hidayat Bin Nazri 13.544 7.732
11 Yizhou Xue 18.429 12.617
All-Around Time Gap
1 Shawn Svento 9.662
2 Oliver Tan 9.679 0.017
3 Samuel Tan 10.704 1.042
4 Jerry Leong 10.722 1.060
5 Xavier, Yao Wei Ho 16.641 6.979
6 Muhammad Noor Hidayat Bin Nazri 17.817 8.155
7 Christopher Begbie 18.564 8.902
8 Zhen Yu Chew 18.991 9.329
9 Wei Lun Shi 19.230 9.568
10 Yizhou Xue 30.066 20.404

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Kelsi Lim 1.835
2 Atiqah Syira Abdl Mallik 1.911 0.076
3 Gracez, Zi-en Ng 2.011 0.176
4 Alicia Cheong 2.445 0.610
5 Joley, Ze Yi Teo 3.245 1.410
6 Shayla Ang 3.861 2.026
7 Amanda, Jia Hui Lim 4.401 2.566
3-6-3 Time Gap
1 Kelsi Lim 2.435
2 Gracez, Zi-en Ng 2.675 0.240
3 Shayla Ang 3.225 0.790
4 Amanda, Jia Hui Lim 3.501 1.066
5 Alicia Cheong 3.686 1.251
6 Joley, Ze Yi Teo 4.279 1.844
7 Atiqah Syira Abdl Mallik 4.899 2.464
cycle Time Gap
1 Kelsi Lim 7.538
2 Gracez, Zi-en Ng 9.937 2.399
3 Amanda, Jia Hui Lim 10.279 2.741
4 Atiqah Syira Abdl Mallik 10.445 2.907
5 Alicia Cheong 11.088 3.550
6 Joley, Ze Yi Teo 12.582 5.044
7 Shayla Ang 12.644 5.106
All-Around Time Gap
1 Kelsi Lim 11.808
2 Gracez, Zi-en Ng 14.623 2.815
3 Alicia Cheong 17.219 5.411
4 Atiqah Syira Abdl Mallik 17.255 5.447
5 Amanda, Jia Hui Lim 18.181 6.373
6 Shayla Ang 19.730 7.922
7 Joley, Ze Yi Teo 20.106 8.298

13-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Chan Keng Ian 1.547
2 Angus Ong 1.608 0.061
3 Zhen Kang Leow 1.788 0.241
4 Gabriel Tay 1.852 0.305
5 Eng Yao Shi 1.905 0.358
6 Seng Woon Seah 2.436 0.889
7 Perry Ng 2.495 0.948
8 James, Ru Yii Gan 4.091 2.544
3-6-3 Time Gap
1 Chan Keng Ian 1.733
2 Angus Ong 2.228 0.495
3 Zhen Kang Leow 2.462 0.729
4 Gabriel Tay 2.473 0.740
5 Perry Ng 2.779 1.046
6 Eng Yao Shi 2.972 1.239
7 Seng Woon Seah 3.095 1.362
8 James, Ru Yii Gan 5.483 3.750
cycle Time Gap
1 Chan Keng Ian 5.361
2 Angus Ong 6.154 0.793
3 Gabriel Tay 6.188 0.827
4 Zhen Kang Leow 6.775 1.414
5 Eng Yao Shi 7.251 1.890
6 Seng Woon Seah 8.727 3.366
7 Perry Ng 11.887 6.526
8 James, Ru Yii Gan 23.709 18.348
All-Around Time Gap
1 Chan Keng Ian 8.641
2 Angus Ong 9.990 1.349
3 Gabriel Tay 10.513 1.872
4 Zhen Kang Leow 11.025 2.384
5 Eng Yao Shi 12.128 3.487
6 Seng Woon Seah 14.258 5.617
7 Perry Ng 17.161 8.520
8 James, Ru Yii Gan 33.283 24.642

13-16 F

3-3-3 Time Gap
1 Rachelle Tan 1.721
2 Chantalle Teo 1.907 0.186
3 Joanna Tan 2.089 0.368
4 Jamie Choy 2.227 0.506
3-6-3 Time Gap
1 Rachelle Tan 2.086
2 Chantalle Teo 2.191 0.105
3 Joanna Tan 2.696 0.610
4 Jamie Choy 2.791 0.705
cycle Time Gap
1 Rachelle Tan 6.261
2 Chantalle Teo 6.338 0.077
3 Joanna Tan 7.017 0.756
4 Jamie Choy 9.988 3.727
All-Around Time Gap
1 Rachelle Tan 10.068
2 Chantalle Teo 10.436 0.368
3 Joanna Tan 11.802 1.734
4 Jamie Choy 15.006 4.938

17-18 F

3-3-3 Time Gap
1 Nur Haslinda 2.128
2 Anastasia Phoebe Tan 2.260 0.132
3 Isabel Morris 2.703 0.575
3-6-3 Time Gap
1 Nur Haslinda 2.576
2 Anastasia Phoebe Tan 2.580 0.004
3 Isabel Morris 2.910 0.334
cycle Time Gap
1 Anastasia Phoebe Tan 7.268
2 Nur Haslinda 7.855 0.587
3 Isabel Morris 8.272 1.004
All-Around Time Gap
1 Anastasia Phoebe Tan 12.108
2 Nur Haslinda 12.559 0.451
3 Isabel Morris 13.885 1.777

25-54 C

3-3-3 Time Gap
1 Peter Yeo 2.316
2 Allan Ong 2.625 0.309
3 Yun Yun Ong 2.673 0.357
4 Norihiro Iwasa 2.770 0.454
5 Satomi Sawada 2.957 0.641
6 Cindy Yee 3.171 0.855
7 Jesse Lim 3.477 1.161
8 Grace Ng 3.836 1.520
9 Catherine Tan 4.615 2.299
3-6-3 Time Gap
1 Peter Yeo 3.025
2 Allan Ong 3.507 0.482
3 Yun Yun Ong 3.652 0.627
4 Jesse Lim 3.844 0.819
5 Cindy Yee 4.129 1.104
6 Satomi Sawada 4.431 1.406
7 Norihiro Iwasa 4.777 1.752
8 Grace Ng 5.204 2.179
9 Catherine Tan 5.669 2.644
cycle Time Gap
1 Allan Ong 9.848
2 Satomi Sawada 10.298 0.450
3 Peter Yeo 11.107 1.259
4 Yun Yun Ong 11.885 2.037
5 Norihiro Iwasa 12.188 2.340
6 Jesse Lim 14.281 4.433
7 Grace Ng 14.803 4.955
8 Cindy Yee 15.158 5.310
9 Catherine Tan 17.823 7.975
All-Around Time Gap
1 Allan Ong 15.980
2 Peter Yeo 16.448 0.468
3 Satomi Sawada 17.686 1.706
4 Yun Yun Ong 18.210 2.230
5 Norihiro Iwasa 19.735 3.755
6 Jesse Lim 21.602 5.622
7 Cindy Yee 22.458 6.478
8 Grace Ng 23.843 7.863
9 Catherine Tan 28.107 12.127

SS 7-10 L1

3-3-3 Time Gap
1 Lionel, Jin Yong Soh 6.013
3-6-3 Time Gap
1 Lionel, Jin Yong Soh 7.771
cycle Time Gap
1 Lionel, Jin Yong Soh 21.116
All-Around Time Gap
1 Lionel, Jin Yong Soh 34.900

SS 11-14 L1

3-3-3 Time Gap
1 Kara, Shuyun Teo 4.645
3-6-3 Time Gap
1 Kara, Shuyun Teo 5.985
cycle Time Gap
1 Kara, Shuyun Teo 24.299
All-Around Time Gap
1 Kara, Shuyun Teo 34.929

Doubles

6U

Team Time Gap
1 George Yap & Gareth Ng 31.556

8U

Team Time Gap
1 Rihito Sawada & Jun E Lee 15.573
2 Davi Nunes Souza & Nikita Akhmedov 16.288 0.715

10U

Team Time Gap
1 Joshua Tan & Shane Yeo 8.866
2 Ethan Ng & Fang En Lim 9.563 0.697
3 Percy Ng & Timothy Lee 12.087 3.221
4 Eugene, Kun Hong Tan & Javier Leong 13.744 4.878
5 Megan, Jia En Lim & Yixin Low 16.146 7.280
6 Marcus, Tianyou Lee & Anna Begbie 22.131 13.265

12U

Team Time Gap
1 Oliver Tan & Shawn Svento 8.786
2 Samuel Tan & Gracez, Zi-en Ng 10.160 1.374
3 Muhammad Noor Hidayat Bin Nazri & Md Ammar 10.914 2.128
4 Christopher Begbie & Jae Lee 11.619 2.833
5 Shayla Ang & Amanda, Jia Hui Lim 11.877 3.091
6 Chloe, Yi Xuan Lim & Alicia Cheong 13.972 5.186
7 Xavier, Yao Wei Ho & Joley, Ze Yi Teo 15.608 6.822
8 Zhen Yu Chew & Wei Lun Shi 17.707 8.921
9 Yizhou Xue & Jiarong Guo 22.056 13.270

14U

Team Time Gap
1 Chan Keng Ian & Angus Ong 7.272
2 Rachelle Tan & Kelsi Lim 8.801 1.529
3 Jamie Choy & Shernice Teo 10.116 2.844
4 Joanna Tan & Atiqah Syira Abdl Mallik 11.659 4.387
5 Seng Woon Seah & Perry Ng 14.625 7.353
6 Steven Lien & Eng Yao Shi 17.541 10.269

18U

Team Time Gap
1 Gabriel Tay & Jerry Leong 9.677
2 Nur Haslinda & Isabel Morris 10.104 0.427
3 Anastasia Phoebe Tan & Chantalle Teo 11.300 1.623

19+

Team Time Gap
1 Zhen Kang Leow & Peter Yeo 10.829

35+

Team Time Gap
1 Jesse Lim & Yun Yun Ong 11.279
2 Cindy Yee & Grace Ng 16.566 5.287
3 Catherine Tan & Satomi Sawada 19.900 8.621

Child/Parent 10U

Team Time Gap
1 Shane Yeo 8.053
2 Joshua Tan 11.496 3.443
3 Rihito Sawada 11.555 3.502
4 Javier Leong 14.291 6.238
5 Percy Ng 14.853 6.800
6 Jun E Lee 15.838 7.785
7 Anna Begbie 18.149 10.096
8 Sana Sawada 22.596 14.543
9 Joel, Ru Minn Gan 26.701 18.648
10 George Yap 32.518 24.465

Child/Parent 11+

Team Time Gap
1 Jae Lee 10.584
2 Rachelle Tan 10.991 0.407
3 Shawn Svento 11.020 0.436
4 Jerry Leong 11.323 0.739
5 Christopher Begbie 13.579 2.995
6 Muhammad Noor Hidayat Bin Nazri 13.693 3.109
7 Chantalle Teo 15.748 5.164
8 Perry Ng 16.867 6.283
9 Zhen Yu Chew 23.983 13.399

SS 14U

Team Time Gap
1 Lionel, Jin Yong Soh & Kara, Shuyun Teo 8.779

SS Child/Parent

Team Time Gap
1 Lionel, Jin Yong Soh 7.083

Timed 3-6-3 Relay

8U

Team Time Gap
1 Young and Not Furious
Davi Nunes Souza, George Yap, Gareth Ng, Jun E Lee
31.658

10U

Team Time Gap
1 Awesome Stackers
Ethan Ng, Joshua Tan, Shane Yeo, Fang En Lim
15.918
2 So Dashing
Nikita Akhmedov, Megan, Jia En Lim, Yixin Low, Javier Leong
22.607 6.689

12U

Team Time Gap
1 Girl Power
Shayla Ang, Alicia Cheong, Amanda, Jia Hui Lim, Joley, Ze Yi Teo
23.430
2 If Not Now then When
Chloe, Yi Xuan Lim, Eugene, Kun Hong Tan, Wei Lun Shi, Jiarong Guo
27.357 3.927
3 Formidable stackers
Xavier, Yao Wei Ho, Percy Ng, Timothy Lee, Jae Lee
27.990 4.560

14U

Team Time Gap
1 Speedy Gonzales
Oliver Tan, Rachelle Tan, Kelsi Lim, Shawn Svento
14.784
2 M.O Reinforced Team
Samuel Tan, Gracez, Zi-en Ng, Muhammad Noor Hidayat Bin Nazri, Eng Yao Shi, Md Ammar
17.128 2.344
3 TNT Stackers
Seng Woon Seah, Steven Lien, Zhen Yu Chew, Perry Ng, Zhen Kang Leow
21.120 6.336
4 SG Stackers
Joanna Tan, Atiqah Syira Abdl Mallik, Jamie Choy, Shernice Teo
21.731 6.947
5 MAJJ Stacks !
Yizhou Xue, Joel, Ru Minn Gan, James, Ru Yii Gan, Marcus, Tianyou Lee, Anna Begbie
35.680 20.896

18U

Team Time Gap
1 CKI's Team
Chan Keng Ian, Angus Ong, Gabriel Tay, Jerry Leong
13.535
2 ACHC
Nur Haslinda, Christopher Begbie, Anastasia Phoebe Tan, Chantalle Teo
17.811 4.276

19+

Team Time Gap
1 New Generation Stackers
Norihiro Iwasa, Sana Sawada, Rihito Sawada, Satomi Sawada
27.938
2 Just Half Kidding
Catherine Tan, Cindy Yee, Grace Ng, Isabel Morris
28.240 0.302

35+

Team Time Gap
1 SG Not KIDding
Allan Ong, Jesse Lim, Peter Yeo, Yun Yun Ong
20.900

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy