PrelimsSPEED STACKS Asian Championship Challenge 4th

Individuals

6U M

3-3-3 Time Gap
1 Chae Ho Park 4.443
3-6-3 Time Gap
1 Chae Ho Park 6.402
cycle Time Gap
1 Chae Ho Park 17.832
All-Around Time Gap
1 Chae Ho Park 28.677

7-8 M

3-3-3 Time Gap
1 Suk June Park 1.942
2 Kang Jun Lim 2.552 0.610
3 Hong Chan Yun 2.600 0.658
4 유림 최 4.312 2.370
5 Ye Jun Kim 5.002 3.060
3-6-3 Time Gap
1 Hong Chan Yun 2.890
2 Suk June Park 3.300 0.410
3 Kang Jun Lim 3.941 1.051
4 유림 최 4.248 1.358
5 Ye Jun Kim 5.821 2.931
cycle Time Gap
1 Suk June Park 9.030
2 Hong Chan Yun 9.663 0.633
3 Kang Jun Lim 11.835 2.805
4 유림 최 15.608 6.578
5 Ye Jun Kim 18.816 9.786
All-Around Time Gap
1 Suk June Park 14.272
2 Hong Chan Yun 15.153 0.881
3 Kang Jun Lim 18.328 4.056
4 유림 최 24.168 9.896
5 Ye Jun Kim 29.639 15.367

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 1.648
2 Ji Ho Song 1.722 0.074
3 동혁 김 1.933 0.285
4 Min Jun Kim 1.938 0.290
5 Jin Wan Lee 2.013 0.365
6 Si Heon Choi 2.058 0.410
7 Mitaka Iwasa 2.115 0.467
8 여산 송 2.116 0.468
9 Jun Woo Kang 2.180 0.532
10 상우 용 2.238 0.590
11 태강 김 2.485 0.837
12 순석 최 2.505 0.857
13 다원 유 2.572 0.924
14 동영 김 2.677 1.029
15 지훈 박 2.916 1.268
16 Jung Ahn Wi 2.968 1.320
17 Hyun Sung Cho 3.256 1.608
18 영록 노 3.564 1.916
19 지원 이 3.786 2.138
20 현채 서 4.108 2.460
21 진석 최 4.941 3.293
22 Jun Seo Yoon 5.130 3.482
23 석현 홍 6.004 4.356
24 선유준 김 6.026 4.378
25 Jun Seok Lee scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 2.132
2 Ji Ho Song 2.309 0.177
3 Min Jun Kim 2.444 0.312
4 Jin Wan Lee 2.475 0.343
5 Si Heon Choi 2.691 0.559
6 Jun Woo Kang 2.722 0.590
7 여산 송 2.753 0.621
8 동혁 김 2.816 0.684
9 태강 김 3.039 0.907
10 Jun Seok Lee 3.075 0.943
11 동영 김 3.080 0.948
12 다원 유 3.232 1.100
13 Mitaka Iwasa 3.315 1.183
14 석현 홍 3.379 1.247
15 상우 용 3.771 1.639
16 Jun Seo Yoon 3.829 1.697
17 순석 최 3.899 1.767
18 Hyun Sung Cho 4.051 1.919
19 지훈 박 4.123 1.991
20 영록 노 4.464 2.332
21 진석 최 4.477 2.345
22 Jung Ahn Wi 4.542 2.410
23 현채 서 5.341 3.209
24 선유준 김 5.819 3.687
25 지원 이 6.315 4.183
cycle Time Gap
1 Ji Ho Song 6.234
2 Min Jun Kim 6.794 0.560
3 Jeong Rok Oh 6.869 0.635
4 Jin Wan Lee 7.094 0.860
5 동혁 김 7.174 0.940
6 Si Heon Choi 7.576 1.342
7 여산 송 8.207 1.973
8 Mitaka Iwasa 8.217 1.983
9 Jun Woo Kang 8.293 2.059
10 태강 김 8.599 2.365
11 동영 김 8.622 2.388
12 Jun Seok Lee 8.956 2.722
13 다원 유 9.589 3.355
14 순석 최 9.769 3.535
15 지훈 박 10.089 3.855
16 상우 용 11.114 4.880
17 Jung Ahn Wi 11.398 5.164
18 선유준 김 12.154 5.920
19 영록 노 12.358 6.124
20 석현 홍 12.976 6.742
21 Jun Seo Yoon 13.561 7.327
22 Hyun Sung Cho 13.657 7.423
23 현채 서 16.258 10.024
24 지원 이 19.363 13.129
25 진석 최 19.551 13.317
All-Around Time Gap
1 Ji Ho Song 10.265
2 Jeong Rok Oh 10.649 0.384
3 Min Jun Kim 11.176 0.911
4 Jin Wan Lee 11.582 1.317
5 동혁 김 11.923 1.658
6 Si Heon Choi 12.325 2.060
7 여산 송 13.076 2.811
8 Jun Woo Kang 13.195 2.930
9 Mitaka Iwasa 13.647 3.382
10 태강 김 14.123 3.858
11 동영 김 14.379 4.114
12 다원 유 15.393 5.128
13 순석 최 16.173 5.908
14 상우 용 17.123 6.858
15 지훈 박 17.128 6.863
16 Jung Ahn Wi 18.908 8.643
17 영록 노 20.386 10.121
18 Hyun Sung Cho 20.964 10.699
19 석현 홍 22.359 12.094
20 Jun Seo Yoon 22.520 12.255
21 선유준 김 23.999 13.734
22 현채 서 25.707 15.442
23 진석 최 28.969 18.704
24 지원 이 29.464 19.199

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 태희 김 2.444
2 Han Ul O 2.709 0.265
3-6-3 Time Gap
1 태희 김 3.008
2 Han Ul O 9.266 6.258
cycle Time Gap
1 태희 김 10.399
2 Han Ul O 13.585 3.186
All-Around Time Gap
1 태희 김 15.851
2 Han Ul O 25.560 9.709

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Sang Hyeok Hong 1.698
2 Sung Jin Park 1.734 0.036
3 Yun Sang Jo 1.735 0.037
4 In Gi Min 1.781 0.083
5 Deok Yeon Kim 1.822 0.124
6 Woo Jin Jung 1.922 0.224
7 Han Seo Cho 1.927 0.229
8 Se Hoon Kim 1.994 0.296
9 Woo Chan Jun 2.024 0.326
10 Min Seong Kim 2.115 0.417
11 주호 이 2.148 0.450
12 Seung Min Kim 2.538 0.840
13 건민 박 2.558 0.860
14 Do Hyeon Kim 2.620 0.922
15 Ji woo Kim 2.823 1.125
16 도영 박 2.835 1.137
17 지훈 김 2.890 1.192
18 Kang Min Lim 3.079 1.381
19 성욱 류 3.088 1.390
20 민재 성 3.681 1.983
21 예준 이 4.220 2.522
22 영재 박 4.531 2.833
23 Seong Hun Jeon 4.667 2.969
24 태성 임 5.054 3.356
25 홍민 윤 5.081 3.383
26 민준 박 5.820 4.122
27 인수 최 6.427 4.729
28 희건 윤 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Sung Jin Park 2.009
2 Sang Hyeok Hong 2.175 0.166
3 도영 박 2.231 0.222
4 Yun Sang Jo 2.271 0.262
5 주호 이 2.312 0.303
6 Deok Yeon Kim 2.324 0.315
7 인수 최 2.585 0.576
8 Han Seo Cho 2.625 0.616
9 홍민 윤 2.649 0.640
10 Se Hoon Kim 2.835 0.826
11 Min Seong Kim 3.060 1.051
12 Woo Chan Jun 3.089 1.080
13 건민 박 3.135 1.126
14 Woo Jin Jung 3.294 1.285
15 In Gi Min 3.295 1.286
16 Do Hyeon Kim 3.349 1.340
17 Seung Min Kim 3.453 1.444
18 Ji woo Kim 3.607 1.598
19 Seong Hun Jeon 3.952 1.943
20 성욱 류 4.241 2.232
21 지훈 김 4.509 2.500
22 희건 윤 4.509 2.500
23 민준 박 5.178 3.169
24 예준 이 5.289 3.280
25 민재 성 5.468 3.459
26 영재 박 5.534 3.525
27 태성 임 5.560 3.551
28 Kang Min Lim 6.764 4.755
cycle Time Gap
1 Sung Jin Park 5.957
2 도영 박 6.211 0.254
3 Yun Sang Jo 6.409 0.452
4 In Gi Min 6.917 0.960
5 주호 이 6.935 0.978
6 Deok Yeon Kim 7.123 1.166
7 Han Seo Cho 7.300 1.343
8 Woo Chan Jun 7.349 1.392
9 Do Hyeon Kim 7.356 1.399
10 Sang Hyeok Hong 7.526 1.569
11 Se Hoon Kim 7.842 1.885
12 Min Seong Kim 8.577 2.620
13 Kang Min Lim 9.224 3.267
14 홍민 윤 9.688 3.731
15 Woo Jin Jung 10.474 4.517
16 Ji woo Kim 11.175 5.218
17 건민 박 11.722 5.765
18 Seong Hun Jeon 11.770 5.813
19 Seung Min Kim 11.847 5.890
20 성욱 류 12.316 6.359
21 희건 윤 12.564 6.607
22 민준 박 12.776 6.819
23 인수 최 14.035 8.078
24 민재 성 14.098 8.141
25 지훈 김 14.634 8.677
26 영재 박 15.420 9.463
27 태성 임 16.145 10.188
28 예준 이 28.715 22.758
All-Around Time Gap
1 Sung Jin Park 9.700
2 Yun Sang Jo 10.415 0.715
3 Deok Yeon Kim 11.269 1.569
4 도영 박 11.277 1.577
5 주호 이 11.395 1.695
6 Sang Hyeok Hong 11.399 1.699
7 Han Seo Cho 11.852 2.152
8 In Gi Min 11.993 2.293
9 Woo Chan Jun 12.462 2.762
10 Se Hoon Kim 12.671 2.971
11 Do Hyeon Kim 13.325 3.625
12 Min Seong Kim 13.752 4.052
13 Woo Jin Jung 15.690 5.990
14 건민 박 17.415 7.715
15 홍민 윤 17.418 7.718
16 Ji woo Kim 17.605 7.905
17 Seung Min Kim 17.838 8.138
18 Kang Min Lim 19.067 9.367
19 성욱 류 19.645 9.945
20 Seong Hun Jeon 20.389 10.689
21 지훈 김 22.033 12.333
22 인수 최 23.047 13.347
23 민재 성 23.247 13.547
24 민준 박 23.774 14.074
25 영재 박 25.485 15.785
26 태성 임 26.759 17.059
27 예준 이 38.224 28.524

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Da Young Kim 1.593
2 Ye Jin Choi 1.758 0.165
3 Song Yeon Joo 1.844 0.251
4 Soo Ah Jung 1.931 0.338
5 Eun Seo Kim 2.175 0.582
6 Yeon Woo Jung 2.250 0.657
7 Da Yun Han 2.764 1.171
8 희수 이 2.857 1.264
9 우현 이 3.041 1.448
10 민진 곽 3.046 1.453
11 So Jung Park 3.116 1.523
12 다민 최 3.317 1.724
13 Sae Ryung Park 3.386 1.793
14 Mi Kyo Cha 3.414 1.821
15 주현 이 3.573 1.980
16 수연 강 3.626 2.033
17 이현 김 5.460 3.867
18 Ji Won Park scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Da Young Kim 2.105
2 Sae Ryung Park 2.247 0.142
3 Song Yeon Joo 2.364 0.259
4 Soo Ah Jung 2.430 0.325
5 Ji Won Park 2.516 0.411
6 Eun Seo Kim 2.747 0.642
7 So Jung Park 2.769 0.664
8 Mi Kyo Cha 2.856 0.751
9 Ye Jin Choi 3.053 0.948
10 Da Yun Han 3.417 1.312
11 희수 이 3.733 1.628
12 민진 곽 3.979 1.874
13 Yeon Woo Jung 4.036 1.931
14 수연 강 4.066 1.961
15 우현 이 4.438 2.333
16 주현 이 4.807 2.702
17 다민 최 4.964 2.859
18 이현 김 5.868 3.763
cycle Time Gap
1 Sae Ryung Park 6.652
2 Soo Ah Jung 6.881 0.229
3 Eun Seo Kim 7.555 0.903
4 So Jung Park 8.181 1.529
5 Ji Won Park 8.777 2.125
6 Ye Jin Choi 8.994 2.342
7 Da Young Kim 9.355 2.703
8 Mi Kyo Cha 9.802 3.150
9 Da Yun Han 11.071 4.419
10 Yeon Woo Jung 11.699 5.047
11 희수 이 12.284 5.632
12 Song Yeon Joo 12.477 5.825
13 민진 곽 12.820 6.168
14 수연 강 14.075 7.423
15 다민 최 14.691 8.039
16 주현 이 14.813 8.161
17 이현 김 15.632 8.980
18 우현 이 17.125 10.473
All-Around Time Gap
1 Soo Ah Jung 11.242
2 Sae Ryung Park 12.285 1.043
3 Eun Seo Kim 12.477 1.235
4 Da Young Kim 13.053 1.811
5 Ye Jin Choi 13.805 2.563
6 So Jung Park 14.066 2.824
7 Mi Kyo Cha 16.072 4.830
8 Song Yeon Joo 16.685 5.443
9 Da Yun Han 17.252 6.010
10 Yeon Woo Jung 17.985 6.743
11 희수 이 18.874 7.632
12 민진 곽 19.845 8.603
13 수연 강 21.767 10.525
14 다민 최 22.972 11.730
15 주현 이 23.193 11.951
16 우현 이 24.604 13.362
17 이현 김 26.960 15.718

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Sung Hyun Moon 1.523
2 Hyeon Jong Choi 1.540 0.017
3 Min Jae Jeong 1.588 0.065
4 Dong Hwan Seol 1.709 0.186
5 Taek Hoon Jung 1.747 0.224
6 Jae Hyeok Park 1.768 0.245
7 Ji Hwan Maeng 1.783 0.260
8 Tae Seung Ha 1.912 0.389
9 Young Jun Lee 2.929 1.406
10 Jae Young Jo 3.332 1.809
11 Nae Gyu Yoon 3.550 2.027
12 Kyu Pyo Jo 6.061 4.538
13 Woo Seok Chang scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Sung Hyun Moon 1.930
2 Hyeon Jong Choi 2.041 0.111
3 Min Jae Jeong 2.109 0.179
4 Taek Hoon Jung 2.175 0.245
5 Young Jun Lee 2.221 0.291
6 Woo Seok Chang 2.230 0.300
7 Kyu Pyo Jo 2.304 0.374
8 Tae Seung Ha 2.390 0.460
9 Jae Young Jo 2.437 0.507
10 Ji Hwan Maeng 2.465 0.535
11 Dong Hwan Seol 2.551 0.621
12 Nae Gyu Yoon 3.126 1.196
13 Jae Hyeok Park 16.005 14.075
cycle Time Gap
1 Min Jae Jeong 5.789
2 Woo Seok Chang 6.551 0.762
3 Taek Hoon Jung 6.597 0.808
4 Tae Seung Ha 6.786 0.997
5 Kyu Pyo Jo 6.809 1.020
6 Jae Young Jo 6.822 1.033
7 Ji Hwan Maeng 7.253 1.464
8 Dong Hwan Seol 7.429 1.640
9 Nae Gyu Yoon 7.490 1.701
10 Hyeon Jong Choi 7.721 1.932
11 Jae Hyeok Park 7.941 2.152
12 Young Jun Lee 8.735 2.946
13 Sung Hyun Moon 10.898 5.109
All-Around Time Gap
1 Min Jae Jeong 9.486
2 Taek Hoon Jung 10.519 1.033
3 Tae Seung Ha 11.088 1.602
4 Hyeon Jong Choi 11.302 1.816
5 Ji Hwan Maeng 11.501 2.015
6 Dong Hwan Seol 11.689 2.203
7 Jae Young Jo 12.591 3.105
8 Young Jun Lee 13.885 4.399
9 Nae Gyu Yoon 14.166 4.680
10 Sung Hyun Moon 14.351 4.865
11 Kyu Pyo Jo 15.174 5.688
12 Jae Hyeok Park 25.714 16.228

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Si Eun Kim 1.507
2 Seo Hyun lee 1.560 0.053
3 You Bin Park 1.625 0.118
4 Ji You Park 1.877 0.370
5 Ji Won Choe 1.881 0.374
6 Eun Ji Lee 1.905 0.398
7 Hyeon Jeong Sim 1.935 0.428
8 Min Hee Kim 1.961 0.454
9 Ha Neul Kim 1.999 0.492
10 Bom Lee 2.005 0.498
11 Lee Na Jeon 2.099 0.592
12 수정 김 3.126 1.619
3-6-3 Time Gap
1 You Bin Park 2.093
2 Si Eun Kim 2.096 0.003
3 Seo Hyun lee 2.097 0.004
4 Ji Won Choe 2.348 0.255
5 Ji You Park 2.374 0.281
6 Eun Ji Lee 2.405 0.312
7 Ha Neul Kim 2.416 0.323
8 Hyeon Jeong Sim 2.514 0.421
9 Bom Lee 2.553 0.460
10 Min Hee Kim 2.643 0.550
11 수정 김 3.353 1.260
12 Lee Na Jeon 3.629 1.536
cycle Time Gap
1 Seo Hyun lee 5.746
2 Si Eun Kim 6.403 0.657
3 You Bin Park 6.696 0.950
4 Eun Ji Lee 6.735 0.989
5 Hyeon Jeong Sim 7.523 1.777
6 Lee Na Jeon 7.664 1.918
7 Min Hee Kim 8.192 2.446
8 Bom Lee 8.860 3.114
9 Ji Won Choe 9.034 3.288
10 Ha Neul Kim 10.156 4.410
11 수정 김 11.593 5.847
12 Ji You Park 14.390 8.644
All-Around Time Gap
1 Seo Hyun lee 9.403
2 Si Eun Kim 10.006 0.603
3 You Bin Park 10.414 1.011
4 Eun Ji Lee 11.045 1.642
5 Hyeon Jeong Sim 11.972 2.569
6 Min Hee Kim 12.796 3.393
7 Ji Won Choe 13.263 3.860
8 Lee Na Jeon 13.392 3.989
9 Bom Lee 13.418 4.015
10 Ha Neul Kim 14.571 5.168
11 수정 김 18.072 8.669
12 Ji You Park 18.641 9.238

15-16 F

3-3-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi 1.665
2 Young Seo Kim 1.893 0.228
3 유진 신 1.920 0.255
4 Seo Young Park 2.132 0.467
5 Min Seo Kim 3.827 2.162
6 경은 강 4.869 3.204
3-6-3 Time Gap
1 Ye Eun Choi 2.011
2 Young Seo Kim 2.106 0.095
3 Seo Young Park 2.676 0.665
4 유진 신 3.006 0.995
5 경은 강 4.961 2.950
6 Min Seo Kim 4.968 2.957
cycle Time Gap
1 Ye Eun Choi 6.391
2 Young Seo Kim 6.991 0.600
3 Seo Young Park 8.423 2.032
4 유진 신 9.741 3.350
5 경은 강 15.148 8.757
6 Min Seo Kim 17.935 11.544
All-Around Time Gap
1 Ye Eun Choi 10.067
2 Young Seo Kim 10.990 0.923
3 Seo Young Park 13.231 3.164
4 유진 신 14.667 4.600
5 경은 강 24.978 14.911
6 Min Seo Kim 26.730 16.663

15-16 M

3-3-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 1.638
2 Hui Jun Lee 1.663 0.025
3 Sung Min Cho 1.826 0.188
4 Ji Won Kim 1.839 0.201
5 Dae Yeop Yoo 1.850 0.212
6 Si Hyeon Byeon 1.914 0.276
3-6-3 Time Gap
1 Jae Ho Jung 2.050
2 Hui Jun Lee 2.213 0.163
3 Dae Yeop Yoo 2.315 0.265
4 Ji Won Kim 2.823 0.773
5 Sung Min Cho 3.376 1.326
6 Si Hyeon Byeon 4.653 2.603
cycle Time Gap
1 Jae Ho Jung 5.669
2 Sung Min Cho 6.435 0.766
3 Hui Jun Lee 6.915 1.246
4 Si Hyeon Byeon 6.921 1.252
5 Dae Yeop Yoo 9.343 3.674
6 Ji Won Kim 11.508 5.839
All-Around Time Gap
1 Jae Ho Jung 9.357
2 Hui Jun Lee 10.791 1.434
3 Sung Min Cho 11.637 2.280
4 Si Hyeon Byeon 13.488 4.131
5 Dae Yeop Yoo 13.508 4.151
6 Ji Won Kim 16.170 6.813

17-18 F

3-3-3 Time Gap
1 Seo Yeon Jo 1.914
2 Yi Joon Choi 1.938 0.024
3 경미 김 2.814 0.900
3-6-3 Time Gap
1 Seo Yeon Jo 2.642
2 경미 김 3.708 1.066
3 Yi Joon Choi 3.741 1.099
cycle Time Gap
1 Yi Joon Choi 8.595
2 Seo Yeon Jo 8.931 0.336
3 경미 김 10.669 2.074
All-Around Time Gap
1 Seo Yeon Jo 13.487
2 Yi Joon Choi 14.274 0.787
3 경미 김 17.191 3.704

35-44 F

3-3-3 Time Gap
1 Ell Min Ahn 3.162
2 Jin Kyeong Kim 4.085 0.923
3-6-3 Time Gap
1 Jin Kyeong Kim 3.958
2 Ell Min Ahn 4.256 0.298
cycle Time Gap
1 Jin Kyeong Kim 10.981
2 Ell Min Ahn 14.372 3.391
All-Around Time Gap
1 Jin Kyeong Kim 19.024
2 Ell Min Ahn 21.790 2.766

35-44 M

3-3-3 Time Gap
1 Seok Tae Kim 2.486
2 Hae Sik Song 2.520 0.034
3 Jung Won Lee 3.555 1.069
3-6-3 Time Gap
1 Seok Tae Kim 3.278
2 Jung Won Lee 3.614 0.336
3 Hae Sik Song 3.796 0.518
cycle Time Gap
1 Seok Tae Kim 8.526
2 Hae Sik Song 10.786 2.260
3 Jung Won Lee 11.683 3.157
All-Around Time Gap
1 Seok Tae Kim 14.290
2 Hae Sik Song 17.102 2.812
3 Jung Won Lee 18.852 4.562

45-59 M

3-3-3 Time Gap
1 Tae Young Kim 2.604
2 계운 이 3.706 1.102
3-6-3 Time Gap
1 Tae Young Kim 3.305
2 계운 이 4.892 1.587
cycle Time Gap
1 Tae Young Kim 11.290
2 계운 이 15.014 3.724
All-Around Time Gap
1 Tae Young Kim 17.199
2 계운 이 23.612 6.413

Doubles

10U

Team Time Gap
1 Jeong Rok Oh & Ji Ho Song 9.670
2 상우 용 & 동혁 김 10.626 0.956
3 Hong Chan Yun & Mitaka Iwasa 10.997 1.327
4 동영 김 & 다원 유 13.224 3.554
5 Suk June Park & Jun Seok Lee 13.604 3.934
6 석현 홍 & 순석 최 16.792 7.122

12U

Team Time Gap
1 Sung Jin Park & Woo Jin Jung 8.810
2 Woo Chan Jun & In Gi Min 8.892 0.082
3 도영 박 & Sang Hyeok Hong 9.054 0.244
4 Soo Ah Jung & Song Yeon Joo 9.501 0.691
5 홍민 윤 & 건민 박 10.472 1.662
6 Sae Ryung Park & Da Young Kim 11.441 2.631
7 Jun Woo Kang & Seong Hun Jeon 11.512 2.702
8 So Jung Park & Ye Jin Choi 12.017 3.207
9 Si Heon Choi & Min Seong Kim 13.313 4.503
10 Ji Won Park & Da Yun Han 13.572 4.762
11 Ji woo Kim & Se Hoon Kim 14.518 5.708
12 Seung Min Kim & Mi Kyo Cha 16.794 7.984

14U

Team Time Gap
1 Woo Seok Chang & Kyu Pyo Jo 7.809
2 Yun Sang Jo & Jae Hyeok Park 8.051 0.242
3 Min Jae Jeong & Taek Hoon Jung 8.574 0.765
4 Deok Yeon Kim & Ji Hwan Maeng 8.690 0.881
5 Jae Young Jo & Tae Seung Ha 10.013 2.204
6 Eun Seo Kim & Lee Na Jeon 10.111 2.302
7 Do Hyeon Kim & Hyeon Jeong Sim 10.332 2.523
8 Young Jun Lee & 수정 김 11.845 4.036
9 Han Seo Cho & Nae Gyu Yoon 14.174 6.365
10 Ha Neul Kim & Eun Ji Lee 14.778 6.969

16U

Team Time Gap
1 Hyeon Jong Choi & Jae Ho Jung 6.693
2 Si Eun Kim & Ye Eun Choi 7.190 0.497
3 Si Hyeon Byeon & Ji Won Choe 8.762 2.069
4 Seo Hyun lee & Sung Min Cho 9.051 2.358
5 You Bin Park & 유진 신 9.606 2.913
6 Hui Jun Lee & Young Seo Kim 10.474 3.781
7 Dae Yeop Yoo & Ji Won Kim 13.884 7.191
8 경은 강 & Min Seo Kim 20.362 13.669

18U

Team Time Gap
1 Seo Yeon Jo & Yi Joon Choi 8.999

19+

Team Time Gap
1 Jin Wan Lee & Jung Won Lee 11.251
2 Seok Tae Kim & 경미 김 12.237 0.986
3 계운 이 & Tae Young Kim 16.525 5.274
4 Han Ul O & Jin Kyeong Kim 18.323 7.072

Timed 3-6-3 Relay

10U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 10
Mitaka Iwasa, 동영 김, 다원 유, 여산 송, 석현 홍
21.022

12U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 14
Jeong Rok Oh, Ji Ho Song, Sung Jin Park, Woo Jin Jung
16.256
2 Sport Stacking 1
Suk June Park, Si Heon Choi, Min Seong Kim, Ye Jin Choi
16.804 0.548
3 Sport Stacking 5
도영 박, Yun Sang Jo, Deok Yeon Kim, Do Hyeon Kim
17.792 1.536
4 Sport Stacking 9
상우 용, 동혁 김, 홍민 윤, 건민 박
19.037 2.781
5 Sport Stacking 16
Jun Seok Lee, Seung Min Kim, Mi Kyo Cha, So Jung Park
27.605 11.349
6 Sport Stacking 17
성욱 류, 태성 임, 희수 이, 민진 곽
27.888 11.632
7 Sport Stacking 19
다민 최, 우현 이, 이현 김, 주현 이
28.492 12.236
8 Sport Stacking 18
현채 서, 진석 최, 선유준 김, 지원 이, 민재 성
29.078 12.822
9 Sport Stacking 20
영록 노, 영재 박, 지훈 김, 예준 이
29.835 13.579

14U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 13
주호 이, Sae Ryung Park, Da Young Kim, Hyeon Jeong Sim
16.067
2 Sport Stacking 7
Eun Seo Kim, Bom Lee, Ji You Park, Ji Won Choe
17.874 1.807
3 Sport Stacking 15
Han Seo Cho, Soo Ah Jung, Song Yeon Joo, Ha Neul Kim, Eun Ji Lee
18.424 2.357
4 Sport Stacking 8
Min Jun Kim, Jin Wan Lee, Nae Gyu Yoon, Ji Won Park
22.199 6.132

16U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 2
Hyeon Jong Choi, Min Jae Jeong, Taek Hoon Jung, Jae Ho Jung
15.435
2 Sport Stacking 12
Woo Chan Jun, Sung Hyun Moon, Woo Seok Chang, Si Hyeon Byeon
15.442 0.007
3 Sport Stacking 3
Dong Hwan Seol, Si Eun Kim, You Bin Park, Ye Eun Choi
15.445 0.010
4 Sport Stacking 11
Sang Hyeok Hong, Jae Young Jo, Tae Seung Ha, Sung Min Cho
18.899 3.464

18U

Team Time Gap
1 Sport Stacking 4
Ji Hwan Maeng, Dae Yeop Yoo, Ji Won Kim, Seo Yeon Jo, Yi Joon Choi
17.715

19+

Team Time Gap
1 Sport Stacking 6
Kyu Pyo Jo, Hui Jun Lee, Tae Young Kim, Seo Hyun lee, Young Seo Kim
18.107

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy