PrelimsSPEED STACKS Asian Championship Challenge 5th

Individuals

6U C

3-3-3 Time Gap
1 최 세은 3.244
2 시우 최 3.419 0.175
3 박 지후 4.173 0.929
4 동훈 강 5.170 1.926
5 진영 최 5.747 2.503
6 해솔 이 5.951 2.707
7 도은 김 6.109 2.865
8 준영 김 6.316 3.072
9 소원 최 6.344 3.100
10 은우 김 6.646 3.402
11 준서 서 8.019 4.775
12 동후 김 9.089 5.845
3-6-3 Time Gap
1 시우 최 3.205
2 최 세은 4.718 1.513
3 박 지후 5.795 2.590
4 도은 김 7.248 4.043
5 동훈 강 7.314 4.109
6 진영 최 7.562 4.357
7 해솔 이 7.914 4.709
8 은우 김 9.138 5.933
9 준영 김 9.231 6.026
10 소원 최 9.529 6.324
11 준서 서 13.292 10.087
12 동후 김 15.370 12.165
cycle Time Gap
1 시우 최 12.450
2 최 세은 12.961 0.511
3 박 지후 20.405 7.955
4 동훈 강 22.173 9.723
5 도은 김 25.806 13.356
6 진영 최 26.128 13.678
7 해솔 이 26.736 14.286
8 준영 김 29.882 17.432
9 소원 최 30.353 17.903
10 은우 김 40.100 27.650
11 동후 김 59.747 47.297
12 준서 서 102.079 89.629
All-Around Time Gap
1 시우 최 19.074
2 최 세은 20.923 1.849
3 박 지후 30.373 11.299
4 동훈 강 34.657 15.583
5 도은 김 39.163 20.089
6 진영 최 39.437 20.363
7 해솔 이 40.601 21.527
8 준영 김 45.429 26.355
9 소원 최 46.226 27.152
10 은우 김 55.884 36.810
11 동후 김 84.206 65.132
12 준서 서 123.390 104.316

7-8 C

3-3-3 Time Gap
1 Do Hoon Jeong 1.860
2 Beom Seok Oh 2.209 0.349
3 김 예겸 2.504 0.644
4 재현 선 3.508 1.648
5 민준 전 4.239 2.379
6 서준 김 4.267 2.407
7 서현 최 4.275 2.415
8 지아 신 4.296 2.436
9 슬기 이 4.413 2.553
10 Hyun Joong Kim 4.421 2.561
11 태현 강 4.440 2.580
3-6-3 Time Gap
1 Do Hoon Jeong 2.342
2 Beom Seok Oh 2.775 0.433
3 김 예겸 3.281 0.939
4 지아 신 5.070 2.728
5 Hyun Joong Kim 5.087 2.745
6 민준 전 5.577 3.235
7 태현 강 5.693 3.351
8 서준 김 5.743 3.401
9 슬기 이 5.940 3.598
10 재현 선 6.642 4.300
11 서현 최 7.502 5.160
cycle Time Gap
1 Do Hoon Jeong 9.585
2 Beom Seok Oh 9.732 0.147
3 김 예겸 11.279 1.694
4 지아 신 14.010 4.425
5 슬기 이 14.741 5.156
6 재현 선 15.374 5.789
7 민준 전 17.347 7.762
8 Hyun Joong Kim 17.637 8.052
9 서현 최 19.076 9.491
10 태현 강 19.282 9.697
11 서준 김 23.281 13.696
All-Around Time Gap
1 Do Hoon Jeong 13.787
2 Beom Seok Oh 14.716 0.929
3 김 예겸 17.064 3.277
4 지아 신 23.376 9.589
5 슬기 이 25.094 11.307
6 재현 선 25.524 11.737
7 Hyun Joong Kim 27.145 13.358
8 민준 전 27.163 13.376
9 태현 강 29.415 15.628
10 서현 최 30.853 17.066
11 서준 김 33.291 19.504

9-10 M

3-3-3 Time Gap
1 Min Gi Choi 1.753
2 Hae Yeop Roh 2.016 0.263
3 Jun Rae Kim 2.141 0.388
4 Woo Sub Lim 2.763 1.010
5 도현 강 4.088 2.335
6 최 주영 4.401 2.648
7 석현 정 4.490 2.737
8 은준 김 4.524 2.771
9 지훈 정 4.711 2.958
10 형빈 박 7.897 6.144
3-6-3 Time Gap
1 Min Gi Choi 2.386
2 Jun Rae Kim 2.490 0.104
3 Hae Yeop Roh 2.623 0.237
4 최 주영 3.613 1.227
5 Woo Sub Lim 3.786 1.400
6 도현 강 4.832 2.446
7 은준 김 6.174 3.788
8 지훈 정 6.369 3.983
9 석현 정 6.512 4.126
10 형빈 박 10.715 8.329
cycle Time Gap
1 Min Gi Choi 6.510
2 Jun Rae Kim 7.544 1.034
3 Hae Yeop Roh 8.150 1.640
4 최 주영 10.849 4.339
5 Woo Sub Lim 10.972 4.462
6 도현 강 14.545 8.035
7 지훈 정 20.535 14.025
8 은준 김 20.865 14.355
9 석현 정 22.477 15.967
10 형빈 박 34.579 28.069
All-Around Time Gap
1 Min Gi Choi 10.649
2 Jun Rae Kim 12.175 1.526
3 Hae Yeop Roh 12.789 2.140
4 Woo Sub Lim 17.521 6.872
5 최 주영 18.863 8.214
6 도현 강 23.465 12.816
7 은준 김 31.563 20.914
8 지훈 정 31.615 20.966
9 석현 정 33.479 22.830
10 형빈 박 53.191 42.542

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Min Hyeong Park 1.770
2 Hee Woon Ham 1.928 0.158
3 아라 김 2.335 0.565
4 Woo Ri Sin 2.425 0.655
5 지우 최 3.527 1.757
6 Seo Hee Kim 3.727 1.957
7 민아 김 3.978 2.208
8 소은 김 4.257 2.487
9 가은 최 5.053 3.283
3-6-3 Time Gap
1 Min Hyeong Park 2.225
2 Hee Woon Ham 2.513 0.288
3 아라 김 2.965 0.740
4 Woo Ri Sin 3.266 1.041
5 Seo Hee Kim 4.470 2.245
6 지우 최 4.753 2.528
7 민아 김 6.593 4.368
8 소은 김 6.787 4.562
9 가은 최 7.911 5.686
cycle Time Gap
1 Min Hyeong Park 6.596
2 Hee Woon Ham 8.366 1.770
3 아라 김 10.852 4.256
4 Woo Ri Sin 11.332 4.736
5 지우 최 12.394 5.798
6 Seo Hee Kim 14.861 8.265
7 소은 김 19.415 12.819
8 가은 최 20.793 14.197
9 민아 김 22.183 15.587
All-Around Time Gap
1 Min Hyeong Park 10.591
2 Hee Woon Ham 12.807 2.216
3 아라 김 16.152 5.561
4 Woo Ri Sin 17.023 6.432
5 지우 최 20.674 10.083
6 Seo Hee Kim 23.058 12.467
7 소은 김 30.459 19.868
8 민아 김 32.754 22.163
9 가은 최 33.757 23.166

11 M

3-3-3 Time Gap
1 Sung Wook Lee 1.654
2 Ye Jun Han 1.768 0.114
3 Kyeong Won Jeon 1.788 0.134
4 Yeon Seo Kim 1.844 0.190
5 Seung Don Choi 1.915 0.261
6 Tae Woong Yoon 1.952 0.298
7 강 준서 1.989 0.335
8 도희 김 2.686 1.032
9 현세 김 2.795 1.141
10 찬희 정 3.144 1.490
11 한결 최 3.753 2.099
12 결 김 4.246 2.592
13 상우 강 scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Kyeong Won Jeon 2.166
2 Sung Wook Lee 2.201 0.035
3 Yeon Seo Kim 2.256 0.090
4 Seung Don Choi 2.340 0.174
5 Tae Woong Yoon 2.395 0.229
6 강 준서 2.570 0.404
7 상우 강 2.906 0.740
8 도희 김 2.986 0.820
9 Ye Jun Han 3.126 0.960
10 결 김 3.154 0.988
11 찬희 정 3.392 1.226
12 현세 김 3.720 1.554
13 한결 최 5.406 3.240
cycle Time Gap
1 Yeon Seo Kim 6.136
2 Tae Woong Yoon 6.530 0.394
3 Seung Don Choi 6.545 0.409
4 Kyeong Won Jeon 6.697 0.561
5 Sung Wook Lee 6.895 0.759
6 Ye Jun Han 7.060 0.924
7 강 준서 7.713 1.577
8 결 김 8.703 2.567
9 상우 강 9.806 3.670
10 도희 김 10.055 3.919
11 현세 김 10.803 4.667
12 찬희 정 11.464 5.328
13 한결 최 27.113 20.977
All-Around Time Gap
1 Yeon Seo Kim 10.236
2 Kyeong Won Jeon 10.651 0.415
3 Sung Wook Lee 10.750 0.514
4 Seung Don Choi 10.800 0.564
5 Tae Woong Yoon 10.877 0.641
6 Ye Jun Han 11.954 1.718
7 강 준서 12.272 2.036
8 도희 김 15.727 5.491
9 결 김 16.103 5.867
10 현세 김 17.318 7.082
11 찬희 정 18.000 7.764
12 한결 최 36.272 26.036

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Min Joo Ji 1.588
2 Min Kyung Jung 1.702 0.114
3 Hyun Hee Jung 1.831 0.243
4 Seo Hyeong Ahn 1.847 0.259
5 Yee Eun Lee 1.883 0.295
6 Min So Lee 1.904 0.316
7 차 유나 1.972 0.384
8 혜지 강 3.079 1.491
9 Han Ul O 3.347 1.759
10 소 연우 3.702 2.114
11 현영 최 4.240 2.652
3-6-3 Time Gap
1 Min Kyung Jung 2.283
2 차 유나 2.286 0.003
3 Hyun Hee Jung 2.317 0.034
4 Min Joo Ji 2.401 0.118
5 Han Ul O 2.858 0.575
6 Min So Lee 3.397 1.114
7 Yee Eun Lee 3.417 1.134
8 Seo Hyeong Ahn 3.793 1.510
9 소 연우 4.614 2.331
10 현영 최 4.929 2.646
11 혜지 강 5.028 2.745
cycle Time Gap
1 Min Joo Ji 6.310
2 Min Kyung Jung 6.530 0.220
3 Min So Lee 6.950 0.640
4 Hyun Hee Jung 6.955 0.645
5 차 유나 7.160 0.850
6 Seo Hyeong Ahn 7.315 1.005
7 Yee Eun Lee 9.784 3.474
8 Han Ul O 9.911 3.601
9 혜지 강 12.038 5.728
10 소 연우 12.208 5.898
11 현영 최 18.807 12.497
All-Around Time Gap
1 Min Joo Ji 10.299
2 Min Kyung Jung 10.515 0.216
3 Hyun Hee Jung 11.103 0.804
4 차 유나 11.418 1.119
5 Min So Lee 12.251 1.952
6 Seo Hyeong Ahn 12.955 2.656
7 Yee Eun Lee 15.084 4.785
8 Han Ul O 16.116 5.817
9 혜지 강 20.145 9.846
10 소 연우 20.524 10.225
11 현영 최 27.976 17.677

12 M

3-3-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 1.536
2 Si U Kang 1.540 0.004
3 Ji Min Jeong 1.620 0.084
4 Hyeon Woo Lee 1.626 0.090
5 Jun Hyeong Lee 1.654 0.118
6 Gi Hoon Kim 1.655 0.119
7 Sung Woo Jung 1.772 0.236
8 Jae Won Ryu 1.825 0.289
9 Myung Sik Kim 1.869 0.333
10 Do Yun Kim 1.896 0.360
11 Dae Won Kim 1.917 0.381
12 Yu Sin Kim 1.963 0.427
13 성준 이 3.100 1.564
14 김 영건 3.147 1.611
15 종현 박 5.455 3.919
16 태민 김 5.805 4.269
17 Jun Woo Kang 6.412 4.876
3-6-3 Time Gap
1 Jeong Rok Oh 2.001
2 Si U Kang 2.071 0.070
3 Jun Hyeong Lee 2.104 0.103
4 Ji Min Jeong 2.155 0.154
5 Jun Woo Kang 2.185 0.184
6 Hyeon Woo Lee 2.247 0.246
7 Do Yun Kim 2.295 0.294
8 Myung Sik Kim 2.303 0.302
9 Sung Woo Jung 2.316 0.315
10 Gi Hoon Kim 2.333 0.332
11 Jae Won Ryu 2.386 0.385
12 Yu Sin Kim 2.465 0.464
13 태민 김 2.858 0.857
14 Dae Won Kim 3.180 1.179
15 종현 박 3.371 1.370
16 성준 이 3.870 1.869
17 김 영건 4.897 2.896
cycle Time Gap
1 Jun Hyeong Lee 5.689
2 Jeong Rok Oh 6.293 0.604
3 Gi Hoon Kim 6.453 0.764
4 Si U Kang 6.806 1.117
5 Dae Won Kim 6.894 1.205
6 Jae Won Ryu 7.022 1.333
7 Yu Sin Kim 7.083 1.394
8 태민 김 7.184 1.495
9 Sung Woo Jung 7.329 1.640
10 김 영건 7.478 1.789
11 Myung Sik Kim 7.496 1.807
12 Jun Woo Kang 8.217 2.528
13 Do Yun Kim 10.278 4.589
14 Ji Min Jeong 11.150 5.461
15 Hyeon Woo Lee 11.399 5.710
16 종현 박 12.225 6.536
17 성준 이 12.644 6.955
All-Around Time Gap
1 Jun Hyeong Lee 9.447
2 Jeong Rok Oh 9.830 0.383
3 Si U Kang 10.417 0.970
4 Gi Hoon Kim 10.441 0.994
5 Jae Won Ryu 11.233 1.786
6 Sung Woo Jung 11.417 1.970
7 Yu Sin Kim 11.511 2.064
8 Myung Sik Kim 11.668 2.221
9 Dae Won Kim 11.991 2.544
10 Do Yun Kim 14.469 5.022
11 Ji Min Jeong 14.925 5.478
12 Hyeon Woo Lee 15.272 5.825
13 김 영건 15.522 6.075
14 태민 김 15.847 6.400
15 Jun Woo Kang 16.814 7.367
16 성준 이 19.614 10.167
17 종현 박 21.051 11.604

13-14 M

3-3-3 Time Gap
1 Tae Hyeon Kim 1.641
2 Han Seo Cho 1.655 0.014
3 Chung Min Lee 1.669 0.028
4 Sung Jin Park 1.736 0.095
5 In Gi Min 1.814 0.173
6 Min Je Jin 1.952 0.311
7 Soo Ho Jang 3.096 1.455
8 김 수영 3.272 1.631
3-6-3 Time Gap
1 Tae Hyeon Kim 2.060
2 Han Seo Cho 2.096 0.036
3 Chung Min Lee 2.129 0.069
4 Sung Jin Park 2.134 0.074
5 In Gi Min 2.144 0.084
6 Min Je Jin 2.372 0.312
7 Soo Ho Jang 2.405 0.345
8 김 수영 3.737 1.677
cycle Time Gap
1 Han Seo Cho 6.059
2 In Gi Min 6.375 0.316
3 Tae Hyeon Kim 6.588 0.529
4 Sung Jin Park 6.619 0.560
5 Chung Min Lee 6.980 0.921
6 김 수영 7.708 1.649
7 Min Je Jin 8.350 2.291
8 Soo Ho Jang 8.376 2.317
All-Around Time Gap
1 Han Seo Cho 9.810
2 Tae Hyeon Kim 10.289 0.479
3 In Gi Min 10.333 0.523
4 Sung Jin Park 10.489 0.679
5 Chung Min Lee 10.778 0.968
6 Min Je Jin 12.674 2.864
7 Soo Ho Jang 13.877 4.067
8 김 수영 14.717 4.907

13-14 F

3-3-3 Time Gap
1 Ye Jin Choi 1.541
2 Chae Young Hong 1.571 0.030
3 Ji Hyeon Han 1.814 0.273
4 Da Young Kim 1.822 0.281
5 Eun Sae Hong 1.961 0.420
6 이 현주 2.094 0.553
7 Ji Yeoung Seo 2.983 1.442
8 김 태희 3.197 1.656
3-6-3 Time Gap
1 Chae Young Hong 2.046
2 Da Young Kim 2.058 0.012
3 Ye Jin Choi 2.131 0.085
4 Ji Hyeon Han 2.266 0.220
5 Eun Sae Hong 2.275 0.229
6 Ji Yeoung Seo 2.561 0.515
7 이 현주 3.947 1.901
8 김 태희 11.945 9.899
cycle Time Gap
1 Chae Young Hong 6.474
2 Eun Sae Hong 6.664 0.190
3 Ye Jin Choi 7.222 0.748
4 김 태희 7.494 1.020
5 Da Young Kim 8.010 1.536
6 Ji Hyeon Han 8.279 1.805
7 Ji Yeoung Seo 11.395 4.921
8 이 현주 12.276 5.802
All-Around Time Gap
1 Chae Young Hong 10.091
2 Ye Jin Choi 10.894 0.803
3 Eun Sae Hong 10.900 0.809
4 Da Young Kim 11.890 1.799
5 Ji Hyeon Han 12.359 2.268
6 Ji Yeoung Seo 16.939 6.848
7 이 현주 18.317 8.226
8 김 태희 22.636 12.545

15-18 M

3-3-3 Time Gap
1 Sung Hyun Moon 1.462
2 Taek Hoon Jung 1.556 0.094
3 Do Sung Oh 1.624 0.162
4 Si Hyeon Byeon 1.793 0.331
5 Tae Seung Ha 1.865 0.403
6 Jae Young Jo 1.910 0.448
7 최 원후 3.561 2.099
8 Tae Yeong Kim 3.743 2.281
3-6-3 Time Gap
1 Taek Hoon Jung 1.983
2 Sung Hyun Moon 2.120 0.137
3 Do Sung Oh 2.121 0.138
4 Tae Yeong Kim 2.131 0.148
5 Si Hyeon Byeon 2.230 0.247
6 Jae Young Jo 2.350 0.367
7 Tae Seung Ha 2.420 0.437
8 최 원후 5.617 3.634
cycle Time Gap
1 Sung Hyun Moon 5.806
2 Taek Hoon Jung 5.978 0.172
3 Tae Yeong Kim 6.177 0.371
4 Do Sung Oh 6.215 0.409
5 Si Hyeon Byeon 6.249 0.443
6 Tae Seung Ha 7.525 1.719
7 Jae Young Jo 8.112 2.306
8 최 원후 19.044 13.238
All-Around Time Gap
1 Sung Hyun Moon 9.388
2 Taek Hoon Jung 9.517 0.129
3 Do Sung Oh 9.960 0.572
4 Si Hyeon Byeon 10.272 0.884
5 Tae Seung Ha 11.810 2.422
6 Tae Yeong Kim 12.051 2.663
7 Jae Young Jo 12.372 2.984
8 최 원후 28.222 18.834

15-18 F

3-3-3 Time Gap
1 Seo Hyun lee 1.583
2 지유 박 1.802 0.219
3 Ji Won Choe 1.905 0.322
4 유나 이 1.911 0.328
5 Hyo Won Jang 2.694 1.111
6 정민 송 3.270 1.687
3-6-3 Time Gap
1 Seo Hyun lee 2.129
2 지유 박 2.287 0.158
3 Ji Won Choe 2.368 0.239
4 유나 이 2.543 0.414
5 Hyo Won Jang 3.072 0.943
6 정민 송 4.730 2.601
cycle Time Gap
1 Seo Hyun lee 5.604
2 지유 박 6.471 0.867
3 Ji Won Choe 6.678 1.074
4 Hyo Won Jang 9.294 3.690
5 유나 이 9.703 4.099
6 정민 송 12.862 7.258
All-Around Time Gap
1 Seo Hyun lee 9.316
2 지유 박 10.560 1.244
3 Ji Won Choe 10.951 1.635
4 유나 이 14.157 4.841
5 Hyo Won Jang 15.060 5.744
6 정민 송 20.862 11.546

25-44 C

3-3-3 Time Gap
1 Jin Kyeong Kim 2.469
2 Sang Suk Lee 2.861 0.392
3 Jeong Hwan Lee 2.937 0.468
4 지숙 이 3.002 0.533
5 Min Kyung Jeon 3.011 0.542
6 Yong Bong Lee 3.242 0.773
7 우심 최 3.577 1.108
8 노 재성 3.648 1.179
9 은정 홍 3.675 1.206
10 공 현정 3.746 1.277
11 유경 정 3.754 1.285
12 김 미진 3.793 1.324
13 Seung Hee Kim 3.932 1.463
14 김 애심 3.936 1.467
15 순옥 진 3.953 1.484
16 현선 조 3.992 1.523
17 주희 김 4.047 1.578
18 진 보영 4.091 1.622
19 복순 김 4.376 1.907
20 순 김 4.381 1.912
21 현주 배 4.401 1.932
22 주연 고 4.542 2.073
23 서 유진 4.566 2.097
24 화정 이 4.656 2.187
25 김 은혜 4.679 2.210
26 김 수정 4.912 2.443
27 미숙 박 5.073 2.604
3-6-3 Time Gap
1 Jeong Hwan Lee 3.354
2 Jin Kyeong Kim 3.938 0.584
3 Yong Bong Lee 4.290 0.936
4 노 재성 4.456 1.102
5 Min Kyung Jeon 4.615 1.261
6 김 애심 5.197 1.843
7 김 미진 5.335 1.981
8 Sang Suk Lee 5.406 2.052
9 지숙 이 5.464 2.110
10 Seung Hee Kim 5.558 2.204
11 공 현정 5.682 2.328
12 화정 이 5.689 2.335
13 유경 정 5.702 2.348
14 서 유진 5.738 2.384
15 진 보영 5.762 2.408
16 현선 조 5.888 2.534
17 복순 김 5.944 2.590
18 김 은혜 6.010 2.656
19 주희 김 6.058 2.704
20 현주 배 6.302 2.948
21 김 수정 6.446 3.092
22 순 김 6.504 3.150
23 은정 홍 6.620 3.266
24 순옥 진 6.951 3.597
25 우심 최 6.971 3.617
26 주연 고 7.273 3.919
27 미숙 박 9.081 5.727
cycle Time Gap
1 Jeong Hwan Lee 9.918
2 Jin Kyeong Kim 10.973 1.055
3 Sang Suk Lee 11.947 2.029
4 노 재성 12.821 2.903
5 Yong Bong Lee 14.014 4.096
6 지숙 이 15.121 5.203
7 Min Kyung Jeon 15.513 5.595
8 김 애심 16.100 6.182
9 은정 홍 16.230 6.312
10 유경 정 16.658 6.740
11 우심 최 16.864 6.946
12 공 현정 17.008 7.090
13 진 보영 17.481 7.563
14 현선 조 17.628 7.710
15 Seung Hee Kim 17.719 7.801
16 화정 이 18.644 8.726
17 김 수정 20.082 10.164
18 김 미진 20.245 10.327
19 순옥 진 20.312 10.394
20 현주 배 20.457 10.539
21 주희 김 21.217 11.299
22 복순 김 21.262 11.344
23 서 유진 21.725 11.807
24 김 은혜 22.242 12.324
25 순 김 23.798 13.880
26 주연 고 25.132 15.214
27 미숙 박 42.456 32.538
All-Around Time Gap
1 Jeong Hwan Lee 16.209
2 Jin Kyeong Kim 17.380 1.171
3 Sang Suk Lee 20.214 4.005
4 노 재성 20.925 4.716
5 Yong Bong Lee 21.546 5.337
6 Min Kyung Jeon 23.139 6.930
7 지숙 이 23.587 7.378
8 김 애심 25.233 9.024
9 유경 정 26.114 9.905
10 공 현정 26.436 10.227
11 은정 홍 26.525 10.316
12 Seung Hee Kim 27.209 11.000
13 진 보영 27.334 11.125
14 우심 최 27.412 11.203
15 현선 조 27.508 11.299
16 화정 이 28.989 12.780
17 김 미진 29.373 13.164
18 현주 배 31.160 14.951
19 순옥 진 31.216 15.007
20 주희 김 31.322 15.113
21 김 수정 31.440 15.231
22 복순 김 31.582 15.373
23 서 유진 32.029 15.820
24 김 은혜 32.931 16.722
25 순 김 34.683 18.474
26 주연 고 36.947 20.738
27 미숙 박 56.610 40.401

45-64 C

3-3-3 Time Gap
1 Seok Tae Kim 2.375
2 Tae Young Kim 2.401 0.026
3 승규 지 3.250 0.875
4 In Ho Cho 3.382 1.007
5 영민 서 3.563 1.188
6 신 정호 3.703 1.328
7 Seung Hwan Choi 3.734 1.359
8 수정 원 3.926 1.551
9 Bae Gyeon Seo 4.024 1.649
10 Jung Ae Park 4.082 1.707
11 송 윤정 4.313 1.938
12 영임 박 4.353 1.978
13 영아 박 4.757 2.382
14 은희 문 5.295 2.920
3-6-3 Time Gap
1 Tae Young Kim 3.052
2 Seok Tae Kim 3.130 0.078
3 Jung Ae Park 3.464 0.412
4 승규 지 4.217 1.165
5 Seung Hwan Choi 4.595 1.543
6 영민 서 4.956 1.904
7 영임 박 5.552 2.500
8 Bae Gyeon Seo 5.772 2.720
9 In Ho Cho 5.805 2.753
10 영아 박 5.904 2.852
11 신 정호 6.167 3.115
12 수정 원 6.235 3.183
13 송 윤정 6.648 3.596
14 은희 문 7.152 4.100
cycle Time Gap
1 Jung Ae Park 9.918
2 Seok Tae Kim 11.518 1.600
3 Tae Young Kim 13.601 3.683
4 승규 지 13.613 3.695
5 영민 서 14.514 4.596
6 영임 박 15.932 6.014
7 신 정호 16.298 6.380
8 In Ho Cho 17.079 7.161
9 수정 원 17.544 7.626
10 송 윤정 18.199 8.281
11 Bae Gyeon Seo 19.294 9.376
12 영아 박 19.937 10.019
13 Seung Hwan Choi 24.653 14.735
14 은희 문 27.409 17.491
All-Around Time Gap
1 Seok Tae Kim 17.023
2 Jung Ae Park 17.464 0.441
3 Tae Young Kim 19.054 2.031
4 승규 지 21.080 4.057
5 영민 서 23.033 6.010
6 영임 박 25.837 8.814
7 신 정호 26.168 9.145
8 In Ho Cho 26.266 9.243
9 수정 원 27.705 10.682
10 Bae Gyeon Seo 29.090 12.067
11 송 윤정 29.160 12.137
12 영아 박 30.598 13.575
13 Seung Hwan Choi 32.982 15.959
14 은희 문 39.856 22.833

65+ M

3-3-3 Time Gap
1 Se Hwan Lee 3.386
2 민환 하 5.233 1.847
3-6-3 Time Gap
1 Se Hwan Lee 4.525
2 민환 하 5.836 1.311
cycle Time Gap
1 Se Hwan Lee 15.472
2 민환 하 33.236 17.764
All-Around Time Gap
1 Se Hwan Lee 23.383
2 민환 하 44.305 20.922

Doubles

12U

Team Time Gap
1 Gi Hoon Kim & Kyeong Won Jeon 7.657
2 Si U Kang & Jun Woo Kang 8.222 0.565
3 Dae Won Kim & Jae Won Ryu 8.432 0.775
4 김 영건 & Ji Min Jeong 8.889 1.232
5 Sung Woo Jung & Yu Sin Kim 10.269 2.612

18U

Team Time Gap
1 Taek Hoon Jung & Jeong Rok Oh 7.197
2 Chae Young Hong & Ye Jin Choi 7.857 0.660
3 Si Hyeon Byeon & Jae Young Jo 8.038 0.841
4 Sung Jin Park & Tae Hyeon Kim 8.080 0.883
5 Chung Min Lee & Han Seo Cho 8.719 1.522

19+

Team Time Gap
1 Tae Young Kim & Seok Tae Kim 12.464
2 Se Hwan Lee & Sang Suk Lee 15.865 3.401
3 영민 서 & Seung Hee Kim 17.980 5.516

Child/Parent 10U

Team Time Gap
1 Hae Yeop Roh 10.515

Child/Parent 11+

Team Time Gap
1 Eun Sae Hong 10.848
2 Yeon Seo Kim 11.804 0.956

Timed 3-6-3 Relay

12U

Team Time Gap
1 -
Hyeon Woo Lee, Si U Kang, Tae Woong Yoon, Ye Jun Han, Min Gi Choi
14.935
2 -
Min So Lee, Min Kyung Jung, Min Joo Ji, Do Hoon Jeong
18.278 3.343
3 -
Seo Hyeong Ahn, Yee Eun Lee, Hyun Hee Jung, Jun Rae Kim, Min Hyeong Park
18.438 3.503

18U

Team Time Gap
1 -
Taek Hoon Jung, Sung Hyun Moon, Sung Jin Park, Jeong Rok Oh, Jun Woo Kang
14.272
2 -
Seo Hyun lee, Ye Jin Choi, Da Young Kim, Han Seo Cho
14.402 0.130
3 -
Tae Yeong Kim, Tae Seung Ha, In Gi Min, Kyeong Won Jeon
15.534 1.262

19+

Team Time Gap
1 -
Tae Young Kim, Seok Tae Kim, Jung Ae Park, Jin Kyeong Kim, Jeong Hwan Lee
24.322

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy