PrelimsSport Stacking China Open

Individuals

6U C

3-3-3 Time Gap
1 Xiumo Jin 2.915
2 Xuanyu Zhang 3.342 0.427
3 Jinxi Liu 3.819 0.904
4 Rui Yuan 4.689 1.774
5 Lingyue Zhang 4.863 1.948
6 Zhenxiao Zhang 5.817 2.902
7 Yiman Gong 6.041 3.126
3-6-3 Time Gap
1 Xiumo Jin 4.628
2 Rui Yuan 5.662 1.034
3 Xuanyu Zhang 5.781 1.153
4 Zhenxiao Zhang 5.848 1.220
5 Jinxi Liu 6.855 2.227
6 Lingyue Zhang 7.887 3.259
7 Yiman Gong 7.986 3.358
cycle Time Gap
1 Rui Yuan 13.653
2 Xiumo Jin 15.927 2.274
3 Xuanyu Zhang 16.874 3.221
4 Jinxi Liu 21.277 7.624
5 Yiman Gong 25.687 12.034
6 Zhenxiao Zhang 31.499 17.846
7 Lingyue Zhang scratch --
All-Around Time Gap
1 Xiumo Jin 23.470
2 Rui Yuan 24.004 0.534
3 Xuanyu Zhang 25.997 2.527
4 Jinxi Liu 31.951 8.481
5 Yiman Gong 39.714 16.244
6 Zhenxiao Zhang 43.164 19.694

7-8 C

3-3-3 Time Gap
1 Muxi Yu 2.530
2 Yuntian Hou 2.661 0.131
3 Yuxi Liu 2.686 0.156
4 Yubo Wang 2.745 0.215
5 Zhengxi Xiao 2.801 0.271
6 Zhengyi Zhang 2.839 0.309
7 Xiwen Zhang 2.898 0.368
8 Jiajun Shi 2.912 0.382
9 Zhanhe Shi 2.943 0.413
10 Hanbo Li 3.013 0.483
11 Shuowei Wang 3.073 0.543
12 Ruixin Tang 3.138 0.608
13 Zimo Liu 3.214 0.684
14 Shanyu Ren 3.253 0.723
15 Junhao Xing 3.256 0.726
16 Siyu Lu 3.480 0.950
17 Yubo Niu 3.586 1.056
18 Zigan Qin 3.723 1.193
19 Jintian Song 3.726 1.196
20 Gengyu Shen 4.204 1.674
21 Jiayue Wei 4.221 1.691
22 Shang Gao 5.947 3.417
3-6-3 Time Gap
1 Muxi Yu 3.257
2 Yuntian Hou 3.320 0.063
3 Yubo Wang 3.518 0.261
4 Zhengyi Zhang 3.829 0.572
5 Xiwen Zhang 3.905 0.648
6 Junhao Xing 3.967 0.710
7 Ruixin Tang 3.976 0.719
8 Zigan Qin 3.982 0.725
9 Shuowei Wang 4.122 0.865
10 Hanbo Li 4.235 0.978
11 Siyu Lu 4.277 1.020
12 Yuxi Liu 4.391 1.134
13 Zimo Liu 4.757 1.500
14 Jintian Song 4.859 1.602
15 Shanyu Ren 4.951 1.694
16 Yubo Niu 4.955 1.698
17 Jiajun Shi 5.903 2.646
18 Gengyu Shen 6.119 2.862
19 Jiayue Wei 6.387 3.130
20 Zhengxi Xiao 6.957 3.700
21 Shang Gao 8.697 5.440
cycle Time Gap
1 Yuxi Liu 10.224
2 Zhengxi Xiao 10.794 0.570
3 Muxi Yu 11.424 1.200
4 Zhengyi Zhang 11.524 1.300
5 Zimo Liu 12.130 1.906
6 Yuntian Hou 12.253 2.029
7 Hanbo Li 12.432 2.208
8 Yubo Niu 13.656 3.432
9 Zigan Qin 14.081 3.857
10 Zhanhe Shi 14.316 4.092
11 Shanyu Ren 14.607 4.383
12 Ruixin Tang 15.628 5.404
13 Junhao Xing 16.022 5.798
14 Shuowei Wang 16.254 6.030
15 Siyu Lu 16.321 6.097
16 Jintian Song 17.040 6.816
17 Xiwen Zhang 17.201 6.977
18 Gengyu Shen 21.035 10.811
19 Shang Gao 25.144 14.920
20 Jiayue Wei 26.226 16.002
21 Jiajun Shi 30.955 20.731
22 Yubo Wang scratch --
All-Around Time Gap
1 Muxi Yu 17.211
2 Yuxi Liu 17.301 0.090
3 Zhengyi Zhang 18.192 0.981
4 Yuntian Hou 18.234 1.023
5 Hanbo Li 19.680 2.469
6 Zimo Liu 20.101 2.890
7 Zhengxi Xiao 20.552 3.341
8 Zigan Qin 21.786 4.575
9 Yubo Niu 22.197 4.986
10 Ruixin Tang 22.742 5.531
11 Shanyu Ren 22.811 5.600
12 Junhao Xing 23.245 6.034
13 Shuowei Wang 23.449 6.238
14 Xiwen Zhang 24.004 6.793
15 Siyu Lu 24.078 6.867
16 Jintian Song 25.625 8.414
17 Gengyu Shen 31.358 14.147
18 Jiayue Wei 36.834 19.623
19 Jiajun Shi 39.770 22.559
20 Shang Gao 39.788 22.577

9-11 C

3-3-3 Time Gap
1 Yichuan Wang 1.812
2 Wenbo Tang 1.841 0.029
3 Mingyuan Ma 1.927 0.115
4 Yuhan Ran 2.091 0.279
5 Hao Yuan 2.102 0.290
6 Haobo Ma 2.163 0.351
7 Jingyi Liu 2.260 0.448
8 Yiheng Ying 2.339 0.527
9 Yuanxiong Zhou 2.606 0.794
10 Jinxi Luo 2.827 1.015
11 Yiwen Gao 3.462 1.650
12 Zeyu Yang 3.838 2.026
13 Jiaxi Yang 4.580 2.768
3-6-3 Time Gap
1 Yichuan Wang 2.560
2 Mingyuan Ma 2.596 0.036
3 Wenbo Tang 2.617 0.057
4 Haobo Ma 2.622 0.062
5 Jingyi Liu 2.758 0.198
6 Hao Yuan 2.781 0.221
7 Yuhan Ran 2.869 0.309
8 Yiheng Ying 2.876 0.316
9 Yuanxiong Zhou 3.457 0.897
10 Jiaxi Yang 3.694 1.134
11 Zeyu Yang 4.242 1.682
12 Yiwen Gao 4.329 1.769
13 Jinxi Luo 5.265 2.705
cycle Time Gap
1 Haobo Ma 7.232
2 Mingyuan Ma 7.300 0.068
3 Wenbo Tang 7.518 0.286
4 Yuhan Ran 7.868 0.636
5 Hao Yuan 8.140 0.908
6 Yiheng Ying 8.413 1.181
7 Yichuan Wang 8.596 1.364
8 Jingyi Liu 8.609 1.377
9 Jiaxi Yang 11.826 4.594
10 Yuanxiong Zhou 12.321 5.089
11 Yiwen Gao 13.193 5.961
12 Jinxi Luo 13.237 6.005
13 Zeyu Yang 15.610 8.378
All-Around Time Gap
1 Mingyuan Ma 11.823
2 Wenbo Tang 11.976 0.153
3 Haobo Ma 12.017 0.194
4 Yuhan Ran 12.828 1.005
5 Yichuan Wang 12.968 1.145
6 Hao Yuan 13.023 1.200
7 Jingyi Liu 13.627 1.804
8 Yiheng Ying 13.628 1.805
9 Yuanxiong Zhou 18.384 6.561
10 Jiaxi Yang 20.100 8.277
11 Yiwen Gao 20.984 9.161
12 Jinxi Luo 21.329 9.506
13 Zeyu Yang 23.690 11.867

12-18 C

3-3-3 Time Gap
1 Yunhao Lou 1.853
2 Xinyi Jiang 2.065 0.212
3 Wing Yiu Lui 2.153 0.300
4 Yiting Gong 2.187 0.334
5 Ying Lu 2.215 0.362
6 Siyi Huang 2.381 0.528
7 Yike Zhou 2.412 0.559
8 Xiao Wei 2.657 0.804
9 Xiaoqi Wu 2.755 0.902
10 Wangfei Zhong 2.922 1.069
11 Zhe Hu 3.141 1.288
12 Nan Deng 3.194 1.341
13 Lin Chen 3.307 1.454
14 Xiyan Lu 3.502 1.649
15 Li Yuan 3.970 2.117
16 Yiran Gao 5.094 3.241
17 Jinshan Li 7.321 5.468
3-6-3 Time Gap
1 Yunhao Lou 2.473
2 Ying Lu 2.724 0.251
3 Siyi Huang 2.767 0.294
4 Xiaoqi Wu 2.789 0.316
5 Xinyi Jiang 2.850 0.377
6 Lin Chen 2.881 0.408
7 Yiting Gong 2.910 0.437
8 Wing Yiu Lui 2.980 0.507
9 Zhe Hu 3.029 0.556
10 Yike Zhou 3.085 0.612
11 Yiran Gao 3.289 0.816
12 Wangfei Zhong 3.370 0.897
13 Jinshan Li 3.393 0.920
14 Xiyan Lu 3.528 1.055
15 Xiao Wei 3.681 1.208
16 Li Yuan 4.723 2.250
17 Nan Deng 4.956 2.483
cycle Time Gap
1 Yunhao Lou 6.851
2 Siyi Huang 7.475 0.624
3 Lin Chen 7.636 0.785
4 Yike Zhou 7.997 1.146
5 Xinyi Jiang 8.202 1.351
6 Wing Yiu Lui 8.328 1.477
7 Nan Deng 8.902 2.051
8 Zhe Hu 9.008 2.157
9 Xiyan Lu 9.189 2.338
10 Xiaoqi Wu 9.349 2.498
11 Jinshan Li 9.507 2.656
12 Yiran Gao 10.866 4.015
13 Ying Lu 10.996 4.145
14 Xiao Wei 12.657 5.806
15 Wangfei Zhong 14.812 7.961
16 Yiting Gong 15.877 9.026
17 Li Yuan 23.338 16.487
All-Around Time Gap
1 Yunhao Lou 11.177
2 Siyi Huang 12.623 1.446
3 Xinyi Jiang 13.117 1.940
4 Wing Yiu Lui 13.461 2.284
5 Yike Zhou 13.494 2.317
6 Lin Chen 13.824 2.647
7 Xiaoqi Wu 14.893 3.716
8 Zhe Hu 15.178 4.001
9 Ying Lu 15.935 4.758
10 Xiyan Lu 16.219 5.042
11 Nan Deng 17.052 5.875
12 Xiao Wei 18.995 7.818
13 Yiran Gao 19.249 8.072
14 Jinshan Li 20.221 9.044
15 Yiting Gong 20.974 9.797
16 Wangfei Zhong 21.104 9.927
17 Li Yuan 32.031 20.854

19+ C

3-3-3 Time Gap
1 Yize Li 2.305
2 Fan Yang 2.311 0.006
3 Yuyun He 2.579 0.274
4 Liang Zhang 2.634 0.329
5 Wendong Liu 3.064 0.759
6 Cece Wu 3.209 0.904
7 Yu Tang 3.410 1.105
8 Siyu Li 3.525 1.220
9 Dawei Li 4.137 1.832
10 Dejian Zhang 4.239 1.934
11 Xiaoqian Wang 4.339 2.034
3-6-3 Time Gap
1 Fan Yang 2.910
2 Yize Li 2.921 0.011
3 Yuyun He 3.404 0.494
4 Liang Zhang 3.815 0.905
5 Dejian Zhang 3.898 0.988
6 Cece Wu 4.236 1.326
7 Yu Tang 4.493 1.583
8 Dawei Li 4.593 1.683
9 Siyu Li 4.835 1.925
10 Wendong Liu 4.894 1.984
11 Xiaoqian Wang 5.041 2.131
cycle Time Gap
1 Yize Li 8.614
2 Fan Yang 9.413 0.799
3 Yuyun He 11.162 2.548
4 Dejian Zhang 12.851 4.237
5 Yu Tang 13.022 4.408
6 Liang Zhang 13.870 5.256
7 Siyu Li 14.301 5.687
8 Cece Wu 16.041 7.427
9 Xiaoqian Wang 17.227 8.613
10 Wendong Liu 18.236 9.622
11 Dawei Li 19.252 10.638
All-Around Time Gap
1 Yize Li 13.840
2 Fan Yang 14.634 0.794
3 Yuyun He 17.145 3.305
4 Liang Zhang 20.319 6.479
5 Yu Tang 20.925 7.085
6 Dejian Zhang 20.988 7.148
7 Siyu Li 22.661 8.821
8 Cece Wu 23.486 9.646
9 Wendong Liu 26.194 12.354
10 Xiaoqian Wang 26.607 12.767
11 Dawei Li 27.982 14.142

Doubles

10U

Team Time Gap
1 Zimo Liu & Yuntian Hou 13.944
2 Yuanxiong Zhou & Muxi Yu 14.824 0.880
3 Yuxi Liu & Jingyi Liu 15.027 1.083
4 Jiaxi Yang & Xiumo Jin 15.180 1.236
5 Xiwen Zhang & Junhao Xing 16.198 2.254
6 Zhengyi Zhang & Shanyu Ren 17.237 3.293
7 Zhengxi Xiao & Siyu Lu 21.054 7.110
8 Zhanhe Shi & Yubo Wang 22.229 8.285
9 Jintian Song & Xuanyu Zhang 22.954 9.010
10 Yubo Niu & Shuowei Wang 29.299 15.355
11 Ruixin Tang & Hanbo Li 32.203 18.259
12 Zhenxiao Zhang & Lingyue Zhang 999.000 985.056

18U

Team Time Gap
1 Yuhan Ran & Mingyuan Ma 8.392
2 Lin Chen & Yunhao Lou 9.985 1.593
3 Yiheng Ying & Haobo Ma 10.224 1.832
4 Xinyi Jiang & Wing Yiu Lui 10.603 2.211
5 Yiting Gong & Yiran Gao 10.606 2.214
6 Zhe Hu & Ying Lu 10.659 2.267
7 Siyi Huang & Xiyan Lu 10.687 2.295
8 Xiaoqi Wu & Yike Zhou 10.904 2.512
9 Hao Yuan & Yichuan Wang 11.230 2.838
10 Wenbo Tang & Wangfei Zhong 11.983 3.591
11 Xiao Wei & Jinshan Li 12.548 4.156
12 Li Yuan & Nan Deng 19.654 11.262
13 Jinxi Luo & Yiwen Gao 20.408 12.016

19+

Team Time Gap
1 Fan Yang & Yize Li 12.751
2 Dejian Zhang & Xiaoqian Wang 16.251 3.500
3 Yu Tang & Cece Wu 17.480 4.729
4 Wendong Liu & Siyu Li 21.026 8.275

Child/Parent

Team Time Gap
1 Wing Yiu Lui 11.902
2 Yiman Gong 23.131 11.229
3 Xuanyu Zhang 23.241 11.339
4 Jinxi Liu 23.998 12.096
5 Nan Deng 30.512 18.610
6 Lingyue Zhang 30.710 18.808
7 Jiajun Shi 32.559 20.657
8 Zhenxiao Zhang 35.634 23.732

Timed 3-6-3 Relay

18U

Team Time Gap
1 叠飞靓影
Yuhan Ran, Hao Yuan, Mingyuan Ma, Haobo Ma, Yichuan Wang
16.488
2 没有名字的那队
Xiaoqi Wu, Lin Chen, Yunhao Lou, Zhe Hu, Ying Lu
17.948 1.460
3 Fastest Chicken
Wenbo Tang, Xinyi Jiang, Wing Yiu Lui, Yiran Gao, Yike Zhou
21.634 5.146
4 The slowest team
Siyi Huang, Yiting Gong, Xiao Wei, Xiyan Lu, Jinshan Li
23.000 6.512
5 火舞春秋
Yuntian Hou, Yuxi Liu, Jingyi Liu, Yiheng Ying
23.642 7.154
6 叠杯小子
Xiwen Zhang, Junhao Xing, Ruixin Tang, Hanbo Li
26.832 10.344
7 跟我去大连吧
Jiaxi Yang, Xiumo Jin, Xuanyu Zhang, Jinxi Luo, Yiwen Gao
27.207 10.719
8 百湖靓剑
Zimo Liu, Yuanxiong Zhou, Muxi Yu, Yubo Wang
Scratch --
9 火舞小子
Zhengyi Zhang, Shanyu Ren, Zhengxi Xiao, Siyu Lu
Scratch --
10 叠杯小将
Jintian Song, Yubo Niu, Shuowei Wang, Zhanhe Shi
Scratch --

19+

Team Time Gap
1 CHINA OPEN 2
Dejian Zhang, Li Yuan, Wangfei Zhong, Xiaoqian Wang
30.071
2 CHINA OPEN 5
Jiajun Shi, Rui Yuan, Yu Tang, Yiman Gong, Jinxi Liu
36.309 6.238
3 CHINA OPEN 1
Jiayue Wei, Yuyun He, Siyu Li, Nan Deng
37.676 7.605

© 2020 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy