PrelimsThe 3rd JAPAN CUP

Individuals

8U C

3-3-3 Time Gap
1 Kanaha Yamamoto 2.247
2 Hinata Ito 2.729 0.482
3 Mirei Mochizuki 2.766 0.519
4 Keita Seko 2.778 0.531
5 Koichiro Kato 3.007 0.760
6 Aoba Suzuki  3.122 0.875
7 Yu Sakai 3.146 0.899
8 Airi Yoshinuma 3.182 0.935
9 Rihito Sawada 3.521 1.274
10 Taiga Abe 3.777 1.530
11 Tomoki Ito 4.032 1.785
12 Sora Aoki 4.183 1.936
13 Kazuya Sumi 4.681 2.434
14 Shinta Watarai 4.691 2.444
15 Suzuna Nakamura 4.706 2.459
16 Koshi Iwashita 7.820 5.573
3-6-3 Time Gap
1 Kanaha Yamamoto 3.184
2 Hinata Ito 3.761 0.577
3 Koichiro Kato 3.856 0.672
4 Rihito Sawada 4.116 0.932
5 Taiga Abe 4.274 1.090
6 Sora Aoki 4.378 1.194
7 Keita Seko 4.402 1.218
8 Mirei Mochizuki 4.628 1.444
9 Aoba Suzuki  4.670 1.486
10 Airi Yoshinuma 4.939 1.755
11 Yu Sakai 5.377 2.193
12 Suzuna Nakamura 5.853 2.669
13 Tomoki Ito 5.926 2.742
14 Kazuya Sumi 6.126 2.942
15 Koshi Iwashita 6.646 3.462
16 Shinta Watarai 6.656 3.472
cycle Time Gap
1 Kanaha Yamamoto 8.682
2 Hinata Ito 10.260 1.578
3 Airi Yoshinuma 10.547 1.865
4 Aoba Suzuki  11.486 2.804
5 Taiga Abe 12.464 3.782
6 Yu Sakai 12.625 3.943
7 Mirei Mochizuki 12.910 4.228
8 Rihito Sawada 13.854 5.172
9 Sora Aoki 14.722 6.040
10 Suzuna Nakamura 17.527 8.845
11 Koichiro Kato 18.055 9.373
12 Tomoki Ito 20.469 11.787
13 Keita Seko 20.761 12.079
14 Kazuya Sumi 21.143 12.461
15 Shinta Watarai 24.904 16.222
All-Around Time Gap
1 Kanaha Yamamoto 14.113
2 Hinata Ito 16.750 2.637
3 Airi Yoshinuma 18.668 4.555
4 Aoba Suzuki  19.278 5.165
5 Mirei Mochizuki 20.304 6.191
6 Taiga Abe 20.515 6.402
7 Yu Sakai 21.148 7.035
8 Rihito Sawada 21.491 7.378
9 Sora Aoki 23.283 9.170
10 Koichiro Kato 24.918 10.805
11 Keita Seko 27.941 13.828
12 Suzuna Nakamura 28.086 13.973
13 Tomoki Ito 30.427 16.314
14 Kazuya Sumi 31.950 17.837
15 Shinta Watarai 36.251 22.138

9-10 C

3-3-3 Time Gap
1 Hareiwa Yamamoto 2.855
2 Mitaka Iwasa 2.918 0.063
3 Taichiro Hamada 3.060 0.205
4 Ryoka Aoyama 3.261 0.406
5 Ryota Nanba 3.588 0.733
6 Fumina Sakuma 3.625 0.770
7 Takuto Tominaga 3.829 0.974
8 Takeru Yoshikawa 3.861 1.006
9 Kazuma Sumi 3.925 1.070
10 Mahiro Watanabe 4.700 1.845
11 Hisashi Tokoro 4.721 1.866
3-6-3 Time Gap
1 Mitaka Iwasa 2.816
2 Takuto Tominaga 3.831 1.015
3 Taichiro Hamada 3.838 1.022
4 Hareiwa Yamamoto 3.918 1.102
5 Ryoka Aoyama 4.132 1.316
6 Ryota Nanba 4.501 1.685
7 Fumina Sakuma 5.111 2.295
8 Hisashi Tokoro 5.340 2.524
9 Kazuma Sumi 5.820 3.004
10 Takeru Yoshikawa 5.863 3.047
11 Mahiro Watanabe 6.399 3.583
cycle Time Gap
1 Mitaka Iwasa 7.410
2 Hisashi Tokoro 12.260 4.850
3 Hareiwa Yamamoto 12.398 4.988
4 Fumina Sakuma 12.744 5.334
5 Takuto Tominaga 13.529 6.119
6 Ryoka Aoyama 16.130 8.720
7 Ryota Nanba 16.693 9.283
8 Takeru Yoshikawa 19.416 12.006
9 Mahiro Watanabe 20.441 13.031
10 Taichiro Hamada 21.835 14.425
11 Kazuma Sumi 23.771 16.361
All-Around Time Gap
1 Mitaka Iwasa 13.144
2 Hareiwa Yamamoto 19.171 6.027
3 Takuto Tominaga 21.189 8.045
4 Fumina Sakuma 21.480 8.336
5 Hisashi Tokoro 22.321 9.177
6 Ryoka Aoyama 23.523 10.379
7 Ryota Nanba 24.782 11.638
8 Taichiro Hamada 28.733 15.589
9 Takeru Yoshikawa 29.140 15.996
10 Mahiro Watanabe 31.540 18.396
11 Kazuma Sumi 33.516 20.372

11-24 C

3-3-3 Time Gap
1 Charlotte Kimberly 1.878
2 Jin Wan Lee 1.897 0.019
3 Ray Honeyman 1.901 0.023
4 Tohya Yoshida 2.081 0.203
5 Sara Wavde 2.104 0.226
6 Tohko Hamada 2.499 0.621
7 Atsushi Tokoro 2.631 0.753
8 Shogo Enomoto 3.108 1.230
9 Hiroki Nakayama 3.194 1.316
10 Kazuki Sumi 3.369 1.491
11 Masahiro Naritomi 3.651 1.773
12 Yusuke Sawashi 3.697 1.819
13 Maiko Uto 3.703 1.825
14 Yume Otani 3.704 1.826
15 Daichi Ito 4.008 2.130
16 Kaito Ito 4.475 2.597
17 Seita Watarai 4.476 2.598
18 Narika Morikawa 4.523 2.645
19 Katsuki Sakurai scratch --
3-6-3 Time Gap
1 Jin Wan Lee 2.286
2 Charlotte Kimberly 2.303 0.017
3 Ray Honeyman 2.514 0.228
4 Sara Wavde 2.538 0.252
5 Tohya Yoshida 3.029 0.743
6 Tohko Hamada 3.113 0.827
7 Atsushi Tokoro 3.142 0.856
8 Shogo Enomoto 4.055 1.769
9 Kazuki Sumi 4.350 2.064
10 Yusuke Sawashi 4.394 2.108
11 Katsuki Sakurai 4.807 2.521
12 Kaito Ito 4.999 2.713
13 Seita Watarai 5.150 2.864
14 Hiroki Nakayama 5.815 3.529
15 Maiko Uto 6.028 3.742
16 Masahiro Naritomi 6.265 3.979
17 Daichi Ito 6.564 4.278
18 Narika Morikawa 7.254 4.968
19 Yume Otani 11.134 8.848
cycle Time Gap
1 Jin Wan Lee 6.197
2 Charlotte Kimberly 6.840 0.643
3 Ray Honeyman 7.031 0.834
4 Tohya Yoshida 7.391 1.194
5 Sara Wavde 7.696 1.499
6 Atsushi Tokoro 9.137 2.940
7 Shogo Enomoto 11.456 5.259
8 Tohko Hamada 12.417 6.220
9 Seita Watarai 13.610 7.413
10 Kaito Ito 14.513 8.316
11 Kazuki Sumi 15.250 9.053
12 Yusuke Sawashi 16.666 10.469
13 Daichi Ito 16.730 10.533
14 Katsuki Sakurai 17.007 10.810
15 Hiroki Nakayama 17.379 11.182
16 Masahiro Naritomi 17.901 11.704
17 Maiko Uto 18.716 12.519
18 Narika Morikawa 24.215 18.018
19 Yume Otani 28.188 21.991
All-Around Time Gap
1 Jin Wan Lee 10.380
2 Charlotte Kimberly 11.021 0.641
3 Ray Honeyman 11.446 1.066
4 Sara Wavde 12.338 1.958
5 Tohya Yoshida 12.501 2.121
6 Atsushi Tokoro 14.910 4.530
7 Tohko Hamada 18.029 7.649
8 Shogo Enomoto 18.619 8.239
9 Kazuki Sumi 22.969 12.589
10 Seita Watarai 23.236 12.856
11 Kaito Ito 23.987 13.607
12 Yusuke Sawashi 24.757 14.377
13 Hiroki Nakayama 26.388 16.008
14 Daichi Ito 27.302 16.922
15 Masahiro Naritomi 27.817 17.437
16 Maiko Uto 28.447 18.067
17 Narika Morikawa 35.992 25.612
18 Yume Otani 43.026 32.646

25-54 C

3-3-3 Time Gap
1 Ryo Kurochi 2.691
2 Jung Won Lee 2.791 0.100
3 Tsuyoshi Seo 2.839 0.148
4 Seiichi Tatsuya 2.859 0.168
5 Tatsuya Sone 2.888 0.197
6 Katsuya Ikumi 3.046 0.355
7 Atsushi Kamenaga 3.074 0.383
8 Kengo Ikeya 3.238 0.547
9 Takako Yamamoto 3.367 0.676
10 Kenji Osawa 3.437 0.746
11 Shinya Nakaoka 3.453 0.762
12 Sayaka Nishimura 3.481 0.790
13 Satoshi Nakamura 3.509 0.818
14 Toshikazu Miyamoto 3.614 0.923
15 Akiko Watanabe 3.617 0.926
16 Masaki Kunita 3.732 1.041
17 Takuya Takano 3.734 1.043
18 Omito Tanimichi 3.982 1.291
19 Mizuki Akiya 4.059 1.368
20 Mina Seo 4.067 1.376
21 Satomi Sawada 4.261 1.570
22 Norihiro Iwasa 4.674 1.983
3-6-3 Time Gap
1 Tsuyoshi Seo 3.008
2 Jung Won Lee 3.380 0.372
3 Seiichi Tatsuya 3.798 0.790
4 Satomi Sawada 3.879 0.871
5 Katsuya Ikumi 3.882 0.874
6 Tatsuya Sone 4.282 1.274
7 Ryo Kurochi 4.308 1.300
8 Toshikazu Miyamoto 4.494 1.486
9 Mina Seo 4.537 1.529
10 Akiko Watanabe 4.562 1.554
11 Kengo Ikeya 4.674 1.666
12 Norihiro Iwasa 4.711 1.703
13 Kenji Osawa 4.803 1.795
14 Takako Yamamoto 4.954 1.946
15 Atsushi Kamenaga 5.020 2.012
16 Omito Tanimichi 5.360 2.352
17 Satoshi Nakamura 5.544 2.536
18 Takuya Takano 5.716 2.708
19 Mizuki Akiya 5.726 2.718
20 Sayaka Nishimura 6.637 3.629
21 Shinya Nakaoka 6.643 3.635
22 Masaki Kunita 6.905 3.897
cycle Time Gap
1 Tsuyoshi Seo 8.455
2 Ryo Kurochi 10.030 1.575
3 Katsuya Ikumi 10.691 2.236
4 Jung Won Lee 10.790 2.335
5 Seiichi Tatsuya 11.091 2.636
6 Satomi Sawada 11.719 3.264
7 Akiko Watanabe 13.193 4.738
8 Norihiro Iwasa 13.474 5.019
9 Satoshi Nakamura 13.762 5.307
10 Mina Seo 14.104 5.649
11 Tatsuya Sone 14.520 6.065
12 Atsushi Kamenaga 15.238 6.783
13 Kenji Osawa 15.469 7.014
14 Toshikazu Miyamoto 16.708 8.253
15 Shinya Nakaoka 17.357 8.902
16 Mizuki Akiya 17.436 8.981
17 Takako Yamamoto 18.062 9.607
18 Omito Tanimichi 19.571 11.116
19 Masaki Kunita 20.625 12.170
20 Sayaka Nishimura 22.362 13.907
21 Kengo Ikeya 27.789 19.334
All-Around Time Gap
1 Tsuyoshi Seo 14.302
2 Jung Won Lee 16.961 2.659
3 Ryo Kurochi 17.029 2.727
4 Katsuya Ikumi 17.619 3.317
5 Seiichi Tatsuya 17.748 3.446
6 Satomi Sawada 19.859 5.557
7 Akiko Watanabe 21.372 7.070
8 Tatsuya Sone 21.690 7.388
9 Mina Seo 22.708 8.406
10 Satoshi Nakamura 22.815 8.513
11 Norihiro Iwasa 22.859 8.557
12 Atsushi Kamenaga 23.332 9.030
13 Kenji Osawa 23.709 9.407
14 Toshikazu Miyamoto 24.816 10.514
15 Takako Yamamoto 26.383 12.081
16 Mizuki Akiya 27.221 12.919
17 Shinya Nakaoka 27.453 13.151
18 Omito Tanimichi 28.913 14.611
19 Masaki Kunita 31.262 16.960
20 Sayaka Nishimura 32.480 18.178
21 Kengo Ikeya 35.701 21.399

55+ C

3-3-3 Time Gap
1 Keiko Yamaguchi 3.358
2 Chieko Tomizawa 4.301 0.943
3 Chizuko Tomizawa 4.400 1.042
4 Tadao Nirei 4.570 1.212
5 Mitsuo Furukawa 6.012 2.654
3-6-3 Time Gap
1 Keiko Yamaguchi 5.521
2 Chieko Tomizawa 5.690 0.169
3 Tadao Nirei 5.847 0.326
4 Chizuko Tomizawa 6.061 0.540
5 Mitsuo Furukawa 6.974 1.453
cycle Time Gap
1 Tadao Nirei 16.458
2 Chieko Tomizawa 17.016 0.558
3 Chizuko Tomizawa 17.861 1.403
4 Mitsuo Furukawa 18.208 1.750
5 Keiko Yamaguchi 18.441 1.983
All-Around Time Gap
1 Tadao Nirei 26.875
2 Chieko Tomizawa 27.007 0.132
3 Keiko Yamaguchi 27.320 0.445
4 Chizuko Tomizawa 28.322 1.447
5 Mitsuo Furukawa 31.194 4.319

SS 19+ L1

3-3-3 Time Gap
1 Kouki Seki 3.637
2 Yukie Tomizawa 8.245 4.608
3-6-3 Time Gap
1 Kouki Seki 5.066
2 Yukie Tomizawa 9.984 4.918
cycle Time Gap
1 Kouki Seki 17.690
2 Yukie Tomizawa 37.277 19.587
All-Around Time Gap
1 Kouki Seki 26.393
2 Yukie Tomizawa 55.506 29.113

Doubles

18U

Team Time Gap
1 Sara Wavde & Ray Honeyman 9.237
2 Jin Wan Lee & Charlotte Kimberly 10.750 1.513
3 Tohko Hamada & Atsushi Tokoro 11.055 1.818
4 Mirei Mochizuki & Airi Yoshinuma 11.699 2.462
5 Kanaha Yamamoto & Mitaka Iwasa 12.058 2.821
6 Taichiro Hamada & Hisashi Tokoro 15.993 6.756
7 Hiroki Nakayama & Takuto Tominaga 16.296 7.059
8 Keita Seko & Hareiwa Yamamoto 17.331 8.094
9 Kazuma Sumi & Kazuki Sumi 17.710 8.473
10 Takeru Yoshikawa & Fumina Sakuma 18.159 8.922
11 Hinata Ito & Yu Sakai 18.846 9.609
12 Suzuna Nakamura & Rihito Sawada 19.788 10.551
13 Koichiro Kato & Taiga Abe 21.652 12.415
14 Mahiro Watanabe & Sora Aoki 21.664 12.427
15 Tomoki Ito & Koshi Iwashita 31.773 22.536

19+

Team Time Gap
1 Mina Seo & Tsuyoshi Seo 11.630
2 Atsushi Kamenaga & Tohya Yoshida 14.037 2.407
3 Ryo Kurochi & Katsuya Ikumi 14.925 3.295
4 Norihiro Iwasa & Seiichi Tatsuya 16.236 4.606
5 Takako Yamamoto & Satomi Sawada 16.833 5.203
6 Jung Won Lee & Mitsuo Furukawa 16.958 5.328
7 Chizuko Tomizawa & Tadao Nirei 19.159 7.529
8 Satoshi Nakamura & Kenji Osawa 20.210 8.580
9 Kengo Ikeya & Masahiro Naritomi 22.252 10.622
10 Shinya Nakaoka & Tatsuya Sone 24.303 12.673

Child/Parent

Team Time Gap
1 Jin Wan Lee 10.905
2 Charlotte Kimberly 12.209 1.304
3 Mitaka Iwasa 12.486 1.581
4 Kanaha Yamamoto 13.188 2.283
5 Rihito Sawada 15.439 4.534
6 Suzuna Nakamura 18.775 7.870
7 Mahiro Watanabe 19.012 8.107
8 Chieko Tomizawa 21.291 10.386

Timed 3-6-3 Relay

18U

Team Time Gap
1 Mirai
Sara Wavde, Ray Honeyman, Kanaha Yamamoto, Mitaka Iwasa
17.985
2 チーム はがくれ
Sora Aoki, Mirei Mochizuki, Airi Yoshinuma, Hinata Ito
23.338 5.353
3 はまとこ Green
Taichiro Hamada, Tohko Hamada, Hisashi Tokoro, Atsushi Tokoro
25.725 7.740
4 チーム マルハ
Hiroki Nakayama, Takuto Tominaga, Takeru Yoshikawa, Fumina Sakuma
25.933 7.948
5 チーム ポケモン
Koichiro Kato, Suzuna Nakamura, Taiga Abe, Rihito Sawada
27.719 9.734
6 チーム Get
Kaito Ito, Katsuki Sakurai, Ryota Nanba, Daichi Ito
28.009 10.024
7 チーム Kinsei
Keita Seko, Kazuya Sumi, Kazuma Sumi, Kazuki Sumi, Hareiwa Yamamoto
28.948 10.963
8 チーム カメンライダー
Shinta Watarai, Seita Watarai, Yusuke Sawashi, Yu Sakai
30.666 12.681

19+

Team Time Gap
1 International
Mina Seo, Tsuyoshi Seo, Jung Won Lee, Jin Wan Lee, Charlotte Kimberly
17.092
2 チーム Snow
Kengo Ikeya, Masahiro Naritomi, Atsushi Kamenaga, Tohya Yoshida
26.677 9.585
3 チーム Phoenix
Norihiro Iwasa, Ryo Kurochi, Mitsuo Furukawa, Seiichi Tatsuya, Katsuya Ikumi
27.055 9.963
4 SSC ボーイズ
Masaki Kunita, Sayaka Nishimura, Takuya Takano, Omito Tanimichi
29.968 12.876
5 チーム さわだ
Shinya Nakaoka, Tatsuya Sone, Satoshi Nakamura, Kenji Osawa
30.132 13.040
6 SSC ガールズ
Yume Otani, Mizuki Akiya, Narika Morikawa, Maiko Uto
32.711 15.619

© 2019 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy