PrelimsThe 5th JAPAN CUP Tournament

Individuals

6U C

3-3-3 Time Gap
1 T H 2.819
2 Subaru Furuya  3.634 0.815
3 Sana Sawada 5.841 3.022
4 Ayano Seo 7.302 4.483
3-6-3 Time Gap
1 Subaru Furuya  4.992
2 T H 5.076 0.084
3 Sana Sawada 7.485 2.493
4 Ayano Seo 12.321 7.329
cycle Time Gap
1 Subaru Furuya  14.423
2 T H 15.764 1.341
3 Sana Sawada 20.924 6.501
4 Ayano Seo 50.734 36.311
All-Around Time Gap
1 Subaru Furuya  23.049
2 T H 23.659 0.610
3 Sana Sawada 34.250 11.201
4 Ayano Seo 70.357 47.308

7 M

3-3-3 Time Gap
1 Ayato Toi 2.772
2 Shion Ooshima 2.896 0.124
3 Ryuto Shimada 3.027 0.255
4 Ikuto Hashiba 3.387 0.615
5 Rui Fujimoto 3.542 0.770
6 Touta Taguchi 4.366 1.594
3-6-3 Time Gap
1 Ikuto Hashiba 3.241
2 Shion Ooshima 3.504 0.263
3 Ayato Toi 3.957 0.716
4 Ryuto Shimada 4.058 0.817
5 Rui Fujimoto 5.323 2.082
6 Touta Taguchi 5.668 2.427
cycle Time Gap
1 Ayato Toi 9.648
2 Ryuto Shimada 11.412 1.764
3 Ikuto Hashiba 14.170 4.522
4 Touta Taguchi 14.279 4.631
5 Rui Fujimoto 19.947 10.299
6 Shion Ooshima 23.627 13.979
All-Around Time Gap
1 Ayato Toi 16.377
2 Ryuto Shimada 18.497 2.120
3 Ikuto Hashiba 20.798 4.421
4 Touta Taguchi 24.313 7.936
5 Rui Fujimoto 28.812 12.435
6 Shion Ooshima 30.027 13.650

7-8 F

3-3-3 Time Gap
1 Nana Yamane 3.913
2 Kotoha Otsuka 4.512 0.599
3 Mei Nomoto 4.674 0.761
3-6-3 Time Gap
1 Nana Yamane 5.223
2 Kotoha Otsuka 5.945 0.722
3 Mei Nomoto 7.375 2.152
cycle Time Gap
1 Nana Yamane 14.925
2 Kotoha Otsuka 22.137 7.212
3 Mei Nomoto 31.425 16.500
All-Around Time Gap
1 Nana Yamane 24.061
2 Kotoha Otsuka 32.594 8.533
3 Mei Nomoto 43.474 19.413

8 M

3-3-3 Time Gap
1 Koki Nishimura 2.834
2 Kiyoto Sato 3.052 0.218
3 Kazuki Matsumoto 3.182 0.348
4 Fumiya Nakamura 3.537 0.703
5 Shiita Taguchi 4.984 2.150
3-6-3 Time Gap
1 Kiyoto Sato 4.082
2 Kazuki Matsumoto 4.554 0.472
3 Shiita Taguchi 5.383 1.301
4 Koki Nishimura 5.767 1.685
5 Fumiya Nakamura 6.200 2.118
cycle Time Gap
1 Kiyoto Sato 12.157
2 Kazuki Matsumoto 12.871 0.714
3 Koki Nishimura 13.921 1.764
4 Shiita Taguchi 14.903 2.746
5 Fumiya Nakamura 15.924 3.767
All-Around Time Gap
1 Kiyoto Sato 19.291
2 Kazuki Matsumoto 20.607 1.316
3 Koki Nishimura 22.522 3.231
4 Shiita Taguchi 25.270 5.979
5 Fumiya Nakamura 25.661 6.370

9 M

3-3-3 Time Gap
1 Kanaha Yamamoto 1.902
2 Rihito Sawada 2.088 0.186
3 Kotaro Aota 2.456 0.554
4 Ryuki Takai 2.680 0.778
5 Natsuki Miwa 2.711 0.809
6 Aoba Suzuki 2.814 0.912
7 Eli Burke 3.332 1.430
8 Kazuya Sumi 3.525 1.623
9 Johji Fujimoto 3.621 1.719
10 Toma Yamane 3.729 1.827
3-6-3 Time Gap
1 Kanaha Yamamoto 2.892
2 Rihito Sawada 3.247 0.355
3 Kotaro Aota 3.412 0.520
4 Aoba Suzuki 3.510 0.618
5 Natsuki Miwa 3.587 0.695
6 Ryuki Takai 3.655 0.763
7 Kazuya Sumi 4.673 1.781
8 Eli Burke 5.276 2.384
9 Johji Fujimoto 6.250 3.358
10 Toma Yamane 7.650 4.758
cycle Time Gap
1 Kanaha Yamamoto 7.135
2 Rihito Sawada 7.847 0.712
3 Aoba Suzuki 9.055 1.920
4 Ryuki Takai 9.893 2.758
5 Kotaro Aota 10.948 3.813
6 Natsuki Miwa 12.066 4.931
7 Johji Fujimoto 15.544 8.409
8 Eli Burke 16.353 9.218
9 Toma Yamane 18.302 11.167
10 Kazuya Sumi 20.121 12.986
All-Around Time Gap
1 Kanaha Yamamoto 11.929
2 Rihito Sawada 13.182 1.253
3 Aoba Suzuki 15.379 3.450
4 Ryuki Takai 16.228 4.299
5 Kotaro Aota 16.816 4.887
6 Natsuki Miwa 18.364 6.435
7 Eli Burke 24.961 13.032
8 Johji Fujimoto 25.415 13.486
9 Kazuya Sumi 28.319 16.390
10 Toma Yamane 29.681 17.752

9-10 F

3-3-3 Time Gap
1 Suzuna Nakamura 2.254
2 Hinami Tanaka 2.515 0.261
3 Melia Lopez 4.153 1.899
4 Tiare Lopez 4.987 2.733
3-6-3 Time Gap
1 Suzuna Nakamura 2.876
2 Hinami Tanaka 3.350 0.474
3 Melia Lopez 5.769 2.893
4 Tiare Lopez 7.682 4.806
cycle Time Gap
1 Suzuna Nakamura 9.188
2 Hinami Tanaka 9.191 0.003
3 Melia Lopez 22.161 12.973
4 Tiare Lopez 23.589 14.401
All-Around Time Gap
1 Suzuna Nakamura 14.318
2 Hinami Tanaka 15.056 0.738
3 Melia Lopez 32.083 17.765
4 Tiare Lopez 36.258 21.940

10 M

3-3-3 Time Gap
1 Hyungoo Kang  2.604
2 Koshi Iwashita 3.213 0.609
3 Sho Satterwhite 8.594 5.990
3-6-3 Time Gap
1 Hyungoo Kang  3.180
2 Koshi Iwashita 3.561 0.381
3 Sho Satterwhite 5.879 2.699
cycle Time Gap
1 Hyungoo Kang  9.330
2 Koshi Iwashita 17.490 8.160
3 Sho Satterwhite 30.072 20.742
All-Around Time Gap
1 Hyungoo Kang  15.114
2 Koshi Iwashita 24.264 9.150
3 Sho Satterwhite 44.545 29.431

11-12 F

3-3-3 Time Gap
1 Sumire Miyazaki 2.849
2 Fumina Sakuma 2.936 0.087
3 Haruna Nishi 3.911 1.062
4 Kokomi Watabe 4.817 1.968
3-6-3 Time Gap
1 Sumire Miyazaki 3.642
2 Fumina Sakuma 4.213 0.571
3 Haruna Nishi 4.326 0.684
4 Kokomi Watabe 6.321 2.679
cycle Time Gap
1 Sumire Miyazaki 10.069
2 Fumina Sakuma 11.559 1.490
3 Haruna Nishi 15.011 4.942
4 Kokomi Watabe 19.274 9.205
All-Around Time Gap
1 Sumire Miyazaki 16.560
2 Fumina Sakuma 18.708 2.148
3 Haruna Nishi 23.248 6.688
4 Kokomi Watabe 30.412 13.852

11-12 M

3-3-3 Time Gap
1 Ryota Nanba 2.369
2 Kazuki Mashima 3.177 0.808
3 Kazuma Sumi 3.652 1.283
4 Mahiro Watanabe 4.116 1.747
3-6-3 Time Gap
1 Ryota Nanba 3.142
2 Kazuki Mashima 3.937 0.795
3 Kazuma Sumi 4.751 1.609
4 Mahiro Watanabe 5.571 2.429
cycle Time Gap
1 Ryota Nanba 9.603
2 Kazuki Mashima 13.241 3.638
3 Kazuma Sumi 13.981 4.378
4 Mahiro Watanabe 16.355 6.752
All-Around Time Gap
1 Ryota Nanba 15.114
2 Kazuki Mashima 20.355 5.241
3 Kazuma Sumi 22.384 7.270
4 Mahiro Watanabe 26.042 10.928

13-24 M

3-3-3 Time Gap
1 Ray Honeyman 2.038
2 Tohya Yoshida 2.651 0.613
3 Hajime Miyazaki  2.756 0.718
4 Atsushi Tokoro 2.780 0.742
3-6-3 Time Gap
1 Ray Honeyman 2.376
2 Tohya Yoshida 2.393 0.017
3 Atsushi Tokoro 3.186 0.810
4 Hajime Miyazaki  3.887 1.511
cycle Time Gap
1 Tohya Yoshida 6.921
2 Ray Honeyman 8.320 1.399
3 Atsushi Tokoro 10.386 3.465
4 Hajime Miyazaki  10.844 3.923
All-Around Time Gap
1 Tohya Yoshida 11.965
2 Ray Honeyman 12.734 0.769
3 Atsushi Tokoro 16.352 4.387
4 Hajime Miyazaki  17.487 5.522

13-24 F

3-3-3 Time Gap
1 Ami Kashima 2.010
2 Tohko Hamada 3.023 1.013
3 Ayaka Farley 3.253 1.243
3-6-3 Time Gap
1 Ami Kashima 2.577
2 Tohko Hamada 3.083 0.506
3 Ayaka Farley 3.719 1.142
cycle Time Gap
1 Ami Kashima 7.475
2 Tohko Hamada 9.991 2.516
3 Ayaka Farley 10.881 3.406
All-Around Time Gap
1 Ami Kashima 12.062
2 Tohko Hamada 16.097 4.035
3 Ayaka Farley 17.853 5.791

25-54 M

3-3-3 Time Gap
1 Tsuyoshi Seo 2.594
2 Katsuya Ikumi 2.747 0.153
3 Satoshi Nakamura 2.786 0.192
4 Takashi Horiguchi 2.801 0.207
5 Tatsuya Sone 3.069 0.475
6 Taihei Suzuki 3.270 0.676
7 Ryo Kurochi  3.473 0.879
8 Norihiro Iwasa 3.711 1.117
9 Atsushi Kamenaga  3.745 1.151
3-6-3 Time Gap
1 Tsuyoshi Seo 2.809
2 Ryo Kurochi  3.411 0.602
3 Takashi Horiguchi 3.555 0.746
4 Katsuya Ikumi 4.241 1.432
5 Taihei Suzuki 4.297 1.488
6 Satoshi Nakamura 4.328 1.519
7 Atsushi Kamenaga  4.499 1.690
8 Norihiro Iwasa 4.531 1.722
9 Tatsuya Sone 4.872 2.063
cycle Time Gap
1 Tsuyoshi Seo 7.927
2 Ryo Kurochi  9.973 2.046
3 Takashi Horiguchi 10.455 2.528
4 Katsuya Ikumi 10.763 2.836
5 Satoshi Nakamura 11.265 3.338
6 Taihei Suzuki 11.779 3.852
7 Norihiro Iwasa 12.536 4.609
8 Atsushi Kamenaga  14.246 6.319
9 Tatsuya Sone 18.290 10.363
All-Around Time Gap
1 Tsuyoshi Seo 13.330
2 Takashi Horiguchi 16.811 3.481
3 Ryo Kurochi  16.857 3.527
4 Katsuya Ikumi 17.751 4.421
5 Satoshi Nakamura 18.379 5.049
6 Taihei Suzuki 19.346 6.016
7 Norihiro Iwasa 20.778 7.448
8 Atsushi Kamenaga  22.490 9.160
9 Tatsuya Sone 26.231 12.901

25-54 F

3-3-3 Time Gap
1 Satomi Sawada 2.743
2 Mina Seo 2.858 0.115
3 Akiko Watanabe 3.523 0.780
3-6-3 Time Gap
1 Satomi Sawada 4.189
2 Akiko Watanabe 4.326 0.137
3 Mina Seo 4.942 0.753
cycle Time Gap
1 Satomi Sawada 11.090
2 Akiko Watanabe 12.460 1.370
3 Mina Seo 12.881 1.791
All-Around Time Gap
1 Satomi Sawada 18.022
2 Akiko Watanabe 20.309 2.287
3 Mina Seo 20.681 2.659

55+ C

3-3-3 Time Gap
1 Keiko Yamaguchi 3.524
2 Mitsuo Furukawa 3.716 0.192
3 Tadao Nirei 3.798 0.274
4 Tadashi Sugimoto  3.980 0.456
3-6-3 Time Gap
1 Keiko Yamaguchi 4.774
2 Tadao Nirei 5.495 0.721
3 Mitsuo Furukawa 5.831 1.057
4 Tadashi Sugimoto  6.200 1.426
cycle Time Gap
1 Tadao Nirei 16.528
2 Keiko Yamaguchi 19.253 2.725
3 Mitsuo Furukawa 21.220 4.692
4 Tadashi Sugimoto  32.948 16.420
All-Around Time Gap
1 Tadao Nirei 25.821
2 Keiko Yamaguchi 27.551 1.730
3 Mitsuo Furukawa 30.767 4.946
4 Tadashi Sugimoto  43.128 17.307

SS 19+ L1

3-3-3 Time Gap
1 Kouki Seki  5.874
3-6-3 Time Gap
1 Kouki Seki  5.460
cycle Time Gap
1 Kouki Seki  16.331
All-Around Time Gap
1 Kouki Seki  27.665

Doubles

18U

Team Time Gap
1 Kanaha Yamamoto & Rihito Sawada 9.460
2 Ami Kashima & Ray Honeyman 10.053 0.593
3 Atsushi Tokoro & Tohko Hamada 11.461 2.001
4 Koki Nishimura & Kiyoto Sato 14.113 4.653
5 Hinami Tanaka & Haruna Nishi 14.415 4.955
6 Ryota Nanba & Koshi Iwashita 15.133 5.673
7 Kazuki Matsumoto & Ayato Toi 15.287 5.827
8 Kazuma Sumi & Kazuki Mashima 17.641 8.181
9 Suzuna Nakamura & Kazuya Sumi 21.170 11.710
10 Mei Nomoto & Ayaka Farley 21.685 12.225
11 Melia Lopez & Tiare Lopez 30.513 21.053
12 Eli Burke & Sho Satterwhite 34.039 24.579

19+

Team Time Gap
1 Tsuyoshi Seo & Mina Seo 9.688
2 Atsushi Kamenaga  & Tohya Yoshida 11.995 2.307
3 Katsuya Ikumi & Norihiro Iwasa 13.588 3.900

Child/Parent 10U

Team Time Gap
1 Rihito Sawada 10.448
2 Kanaha Yamamoto 11.054 0.606
3 Subaru Furuya  15.139 4.691
4 Ryuto Shimada 15.650 5.202
5 Suzuna Nakamura 16.041 5.593
6 Koki Nishimura 16.226 5.778
7 Kotoha Otsuka 21.261 10.813
8 Eli Burke 21.838 11.390
9 Ayano Seo 23.985 13.537
10 Sho Satterwhite 32.335 21.887
11 Mei Nomoto 32.404 21.956

Child/Parent 11+

Team Time Gap
1 Ami Kashima 9.875
2 Ray Honeyman 16.098 6.223
3 Mahiro Watanabe 18.390 8.515
4 Ayaka Farley 21.954 12.079

Timed 3-6-3 Relay

18U

Team Time Gap
1 チームMIRAI
Tohya Yoshida, Ami Kashima, Ray Honeyman, Kazuto Shizuno
16.773
2 チームドラゴン
Suzuna Nakamura, Kanaha Yamamoto, Rihito Sawada, Kazuya Sumi
21.905 5.132
3 ハマトコグリーン
Atsushi Tokoro, Kotaro Aota, Tohko Hamada, Taichiro Hamada
23.662 6.889
4 チームGET
Koki Nishimura, Ryota Nanba, Koshi Iwashita, Kiyoto Sato
24.234 7.461
5 ミラクル
Ryuto Shimada, Fumiya Nakamura, Kazuma Sumi, Kazuki Mashima
25.068 8.295
6 Umeda
Kazuki Matsumoto, Ayato Toi, Hinami Tanaka, Haruna Nishi
26.773 10.000
7 さわだキッズ
Fumina Sakuma, Johji Fujimoto, Shiita Taguchi, Touta Taguchi
28.263 11.490
8 Atsugi dragons 1
Eli Burke, Melia Lopez, Tiare Lopez, Sho Satterwhite
35.968 19.195
9 チームU6
Subaru Furuya , Sana Sawada, Ayano Seo, Kotoha Otsuka
38.281 21.508

19+

Team Time Gap
1 カップマスターズ
Katsuya Ikumi, Norihiro Iwasa, Tsuyoshi Seo, Mina Seo
22.448
2 チームさわだ
Atsushi Kamenaga , Ryo Kurochi , Satoshi Nakamura, Tatsuya Sone
24.077 1.629

© 2021 World Sport Stacking Association | Terms of Use | Privacy Policy